Aktuelt 4. kvartal 2018

* Flydende lakseslagteri

Verdens største flydende slagteri vil om kort tid transportere enorme mængder laks fra havbrug ud for Norge til en ny stor lakseterminal i Hirtshals.

Det nybyggede slagtefartøj får laksene to døgn hurtigere frem til kunderne end nu, og projektet til 800 millioner norske kroner kaldes en “game changer” inden for lakselogistik. Intet mindre.

Det nye norske laksefartøj hedder “Norwegian Gannet” og er designet af Wärtsilä Ship Design fra Fitjar i Norge. Skibet, der skal sejle i pendulfart fra Norge til Hirtshals, erstatter 7.000 lastvogne med laks, og det er da positivt – set med bæredygtige CO2-øjne.

Det er nu nok ikke til Danmark det hele. Resten af EU venter også på de usunde norske tamlaks, der skal videre sydpå – i lastbil.

14. oktober 2018

* Største iltsvind i 16 år

Høje vandtemperaturer og en relativt vindstille periode siden midt i august har øget iltsvindet i de indre danske farvande Det viser iltsvindsrapporten for august-september 2018 fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Iltsvindet var betydeligt mere omfattende midt i september end midt i august, viser målinger fra Miljøstyrelsen. Både iltsvindets udbredelse og styrke er forøget markant, og bundvandet er iltfrit i de dybeste dele af mange af de værst ramte iltsvindsområder.

I farvandene rundt om Fyn inklusive det nordlige Bælthav, Lillebælt, de sydøstjyske fjorde og Det Sydfynske Øhav var udbredelsen af kraftigt iltsvind i september måned 2018 den største i 16 år.

Desuden indikerede både målingerne og modelberegningerne et udbredt iltsvind i et sammenhængende område fra Femern Bælt til Lübeck Bugt. I mange områder var der iltfrit ved bunden, og i flere af dem blev der også konstateret frigivelse af giftig svovlbrinte fra bunden.

I enkelte områder blev der meldt om døde fisk.

14. oktober 2018

* Varmt og vindstille

Iltsvindet i september måned 2018 er blandt de kraftigste de seneste mange år, både når det gælder styrke og udbredelse. Det er især omkring Fyn, at iltsvindet er kraftigt.

Denne udvikling skyldes sandsynligvis en kombination af næringsrige forhold med meget let omsætteligt organisk materiale samtidig med forøget forbrug samt reduceret koncentration og tilførsel af ilt i bundvandet grundet høje temperaturer og svage vinde, hedder det i årets iltsvindsrapport. 

Den usædvanligt varme sommer gav en bundvandstemperatur, der lå over langtidsmidlen for perioden (1961-1990), og svage vinde har betydet en mindre opblanding af vandmasserne og dermed kun en lille tilførsel af ilt til bunden.

Til gengæld er der sket en bedring af iltforholdene i Limfjorden fra august til september. Stormen i Limfjordsområdet 10. august forbedrede således iltforholdene i Limfjorden markant.

Men i slutningen af august var iltsvindet genetableret i en vis udstrækning, og i Halkær Bredning blev der meldt om døde fisk sidst i august. Midt i september var iltforholdene i Limfjorden igen forbedret markant, og der blev kun registreret kraftigt iltsvind i Hjarbæk Fjord og Halkær Bredning.

14. oktober 2018

* Økologisk arealtilskud til alle i 2018

Danske landmænd viser fortsat stor interesse for at omlægge eller udvide det økologiske areal. Der er søgt tilsagn om økologisk arealtilskud til knap 39.000 ha.

I alt ca. 1.070 danske landmænd har søgt nyt tilsagn til knap 39.000 ha. Det svarer til et beløb på ca. 310 mio. kr., som landmændene får udbetalt over de kommende fem år.

Størstedelen af de 39.000 ha opfylder kravene for at få det særlige omlægningstillæg, som gives til arealer, der omlægges fra konventionel til økologisk jordbrug.

Fristen for at søge nyt tilsagn til økologisk arealtilskud udløb 3. september 2018, og man er i gang med at behandle ansøgningerne nu.

Med dette års søgning til økologisk arealtilskud kan man forvente en yderligere stigning i det samlede økologiske areal i Danmark. Den seneste opgørelse af det økologiske areal fra maj 2017 viste et samlet økologisk areal på godt 245.000 ha.

  • Fakta:
  • Samlet søgt areal: 38.897 ha
  • Omlægningstillæg: 36.288 ha
  • Tillæg for reduceret N-tilførsel: 17.302 ha
  • Frugt- og særtillæg: 430 ha

14. oktober 2018

* Inhabil ulve-DNA

DNA-analysen af den nedskudte ulv er fejlbehæftet og udført af personer, der er inhabile i sagen. Det mener i hvert fald den 66-årige dømte Mourits Troldtofts forsvarer, som nu vil have sin klient frifundet.

En DNA-analyse af den nedskudte ulv i Ulfborg var ellers så præcis, at forskere har kunnet bestemme både art og slægt og dermed påvise, at ulven ikke er en hybrid.

Men den 66-årige dømtes forsvarer Jan Schneider mener, at analysen er så fejlbehæftet, at han vil have lavet en ny i forbindelse med ankesagen, der nu er anket til landsretten af såvel forsvarer som anklager.

– Metoderne, man har brugt til at undersøge ulve, har undergået en vis udvikling. Hidtil har det ikke været uden kritik, og man har endda måttet tilpasse det estimerede antal ulve i Danmark på grund af fejlagtige analyser, fortæller den 66-åriges forsvarsadvokat.

Forsvaren går efter at få omstødt dommen, der lyder på 40 dages betinget fængsel, til en ren frifindelse. Anklageren ønsker derimod dommen skærpet og den dømtes jagttegn inddraget.

14. oktober 2018

*

Vildrede om ulveplan

Valgkampen er begyndt, og ulven fortsætter med at dele vandene. 

Selv Vildtforvaltningsrådet er i vildrede. Rådet har haft en forvaltningsplan for ulv i høring, der skal afløse den eksisterende forvaltningsplan fra 2014. Men det er ikke lykkedes rådet at lande et kompromis. Og nu kaster rådets formand håndklædet i ringen:

– Jeg vil nu lade ministeren vide, at vi ikke kan nå til enighed om ulven i Vildtforvaltningsrådet, siger Jan Eriksen til Altinget.

Fem organisationer har forholdt sig til den planlagte revision af planen. Men både Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening meddeler i høringssvar, at de ikke kan bakke planen op.

Det er punkter som definitionen af en problemulv og fremtidig regulering af ulvebestanden herhjemme, der deler vandene. Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) ærgrer sig over, at parterne ikke har kunnet enes.

– Jeg havde set frem til at modtage en indstilling om en ny forvaltningsplan for ulv fra Vildtforvaltningsrådet, og jeg synes, det er ærgerligt, hvis Vildtforvaltningsrådet ikke kan blive enige, siger han til Ritzau.

7. oktober 2018

* Problemulve – ingen ny definition

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) slår fast, at han ikke vil ændre ved den definition af problemulv, som han kom med før sommerferien. Her hedder det blandt andet, at ulve, der mangler instinktiv skyhed og gentagne gange kommer tæt på mennesker, kan reguleres. Altså nedskydes.

Ministeren tilføjer, at han sideløbende arbejder på at overbevise EU-Kommissionen om at give Danmark mere frihed til at regulere ulvebestanden.

– Jeg har også sat ind i forhold til EU, hvor vi er i gang med at drøfte ulve med Tyskland og efterfølgende også de andre lande, som har nogle af de samme problemer med ulve, som vi har i Danmark, siger ministeren.

Han har ikke lagt sig fast på, hvad der nu skal ske:

– Jeg vil nu overveje næste skridt i forhold til forvaltningsplanen. Jeg har fortsat fokus på at sikre tryghed for mennesker og husdyr i Danmark.

Ulven er beskyttet af EU’s habitatdirektiv. I sidste uge blev en 66-årig mand derfor idømt 40 dages betinget fængsel for at have dræbt en ulv i Vestjylland.

Eksperter anslår, at der for tiden er mellem seks og syv ulve i hele Jylland. Og at overskydende ulve udvandrer tilbage til Tyskland, når og hvis der ikke er territorier nok til dem i Danmark.

Læs meget mere om ulven i Danmark her.

7. oktober 2018

* Slagelse saboterer miljøarbejde

I årtier har lystfiskere på Vestsjælland, samlet i Udsætningsforeningen Vestsjælland (UFV95), sat ørreder ud i Tude å-systemet, der er Sjællands største ørredvandløb. Det skriver sn.dk.

Men efter at byrådet i Slagelse kommune den 29. august med et flertal valgte at fortsætte med Tude Ådal-projektet, stopper lystfiskerne både vandplejen og udsætningerne af den populære sportsfisk.

– Tude Ådal-projektet i den nuværende form bliver i vores øjne dødsstødet til den i forvejen lille bestand af ørreder i Tude Å, siger Kurt Jørgensen fra UFV95 i en udsendt pressemeddelelse, der er udformet som et åbent brev til Slagelse Kommune.

Meddelsen sendes også til en række andre organisationer, flere sjællandske kommuner og til blandt andre miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Sammen med Danmarks Tekniske Universitet i Silkeborg, DTU Aqua, har UFV95 peget på løsninger, der kunne reducere de skader, som projektet har for ørreden:

– Vores meget konkrete bud er blevet totalt ignoreret af Slagelse kommune, og det tager vi nu til efterretning, fortæller Per Christensen, som er repræsentant for Danmarks Sportsfiskerforbund.

Foreningen udtræder med øjeblikkelig virkning af Tude Ådal-projektet samt af Vandsynsrådet og Naturforum. To organer i Slagelse Kommune, hvor forskellige organisationer fra blandt andre landbruget og natur-organisationer mødes flere gange årligt, for at finde frem til, hvordan man håndterer vandløb og natur i forhold til ofte modstridende interesser.

7. oktober 2018

* Gider ikke ørreder

UFV95 har i årevis sat fisk ud for at hjælpe og styrke den naturlige bestand af ørreder i vandløbet. Det fortæller sn.dk.

– Det virker som om, kommunen slet ikke er interesseret i, at der skal være ørreder i vandløbet. Gang på gang kan vi konstatere, at de entreprenører, som kommunen bestiller til at vedligeholde åen, graver åen i stykker og endda graver de sten op, som ørreden skal bruge for at kunne formere sig. 

– Uden at forvaltning eller byråd rigtig gør noget for at stoppe det. Derfor virker vores frivillige indsats omsonst, og de beslutninger der er taget i forhold til Tude Ådal-projektet er den berømte dråbe, der får det til at flyde over, siger Kurt Jørgensen fra UFV95.

Formanden for kommunens udvalg for miljø, plan og landdistrikter, Jørgen Grüner (SF), finder derimod, at det er en forkert strategi fra lystfiskernes side:

– Det kan jo ikke nytte noget, at lystfiskerne reagerer ved at afbryde samarbejdet, bare fordi de ikke får deres vilje. Det synes jeg da er umodent af dem, siger Grüner.

Vedrørende Tude Å-projektet slår Jørgen Grüner fast, at det vigtigste formål for det er, at man undgår udledning af store mængder kvælstof til Storebælt.

– Som politikere må vi se på helheden i projektet og ikke kun på, hvad der sker med ørredyngel, siger Jørgen Grüner.

Vedrørende grødeskæring har sn.dk også været i kontakt med gårdejer Alfred Petersen, der bor tæt på Bøstruprenden:

– Det er meget vigtigt, at den bliver oprenset, når den er ved at lukke til med høje ukrudtstængler og anden bevoksning, så vandet ikke kan komme væk. For så sker der jo det, at vandet fra drænrørene på marken ikke kan løbe fra, og så bliver der oversvømmelser her, siger gårdejer Alfred Petersen. 

Ikke overraskende. Miljø er noget, man kan have andre steder. 

7. oktober 2018

* LøkkeFonden på fiskeri i Thyborøn

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mener ikke, at det handler om politik, når han deltager i fiskeriets nytårskure for LøkkeFonden i Thyborøn. Det har han i hvert fald meddelt Folketinget.

Men nu fortæller flere af deltagerne i disse nytårskure, at det gør det skam i høj grad. Arrangørerne har nemlig hvert år brugt nytårskurene til at holde politiske taler om fiskeriets udfordringer henvendt til Løkke. I mindst ét tilfælde har Private Lars svaret tilbage – i egenskab af statsminister. 

Eksperter mener, statsministeren har et forklaringsproblem. Private Lars mener, at det har statsministeren ikke. Han lytter bare til bekymrede fiskere, mens de hælder penge i hans private fond.

De årlige nytårskure i Thyborøn handler kun på overfladen om at samle penge ind til LøkkeFondens arbejde med »drenge på kanten«.

For arrangørerne handler det også om noget andet. De bruger nemlig systematisk det årligt tilbagevendende arrangement til at fortælle landets statsminister om fiskeriets problemer. Det kan Dagbladet Information afsløre.

7. oktober 2018

* Nytårstorsk og Nytårskur

Hvert år siden den første nytårskur i 2014 har arrangørerne i Thyborøn sørget for, at der har været taler og sketches om fiskeriets udfordringer, som har været henvendt direkte til statsminister Lars Løkke Rasmussen(V). Han har deltaget som Private Lars sammen med sin kone, der repræsenterer LøkkeFonden som formand.

Det fortæller blandt andre skibsmægler Ture Korsager, der er ejer og administrerende direktør i virksomheden Atlantic Shipping A/S. Han har brugt flere af talerne til at kommentere den biologiske rådgivning, der ligger bag de årlige fiskekvoter. Dette i håb om, at Løkke ville blive opmærksom på, at rådgivningen var problematisk for fiskeriet:

– Når han så har siddet med sine ministre, så har han kunnet sige: Er du nu sikker på de der tobisforskere og sildeforskere, er vi nu gode nok? Det var egentlig bare for at give ham lidt ammunition til at være klædt bare lidt på.

Fremgangsmåden bekræftes ligeledes af Steen Trier Lund, der er tidligere afdelingsdirektør i Vestjysk Bank, og som har været med til mange af nytårskurene. 

Dagbladet Information har talt med begge de herrer og senest bragt en lang og læseværdig feature-artikel om fiskeriets egne nytårskure:

https://www.information.dk/moti/2018/09/loekkefonden-nytaarskur-kommer-thyboroen-uden-tale-fisk?

7. oktober 2018