Biologi

 • Med godt 800 artikler og 3.000 notitser at vælge imellem på ulnits.dk, kan det hele godt blive lidt uoverskueligt. Man kan naturligvis altid bruge søgefeltet øverst oppe til højre på siden,... Læs mere
 • Danske fiskere har ikke grund til at klage. I hvert fald ikke de få tilbageværende, der i dag bærer den tvivlsomme titel “kvotekonge”. Deres indtjening er nemlig gået gennem loftet i... Læs mere
 • Vor lille blå planet Jorden suser afsted gennem verdensrummet – rundt og rundt om Solen – med en hastighed på omkring 100.000 km i timen. Alligevel bruger Jorden et helt... Læs mere
 • Historien har det med at gentage sig. Og dette ikke mindst hvad giftige kemikalier angår. Når de dukker op, lanceres de i regelen som rene vidundermidler, der vil, kan og... Læs mere
 • Copyright foto: Laurent Laveder Mandag den 14. november 2016 var Månen så fuld og så stor, som den ikke har været det længe. Den var nemlig Supermåne, som man... Læs mere
 • Ferskvandsfiskeriforeningen offentliggjorde i seneste nummer af deres medlemsblad (no. 5-2017) en artikel om, hvordan Gudenåens Ørredfond har været nødt til at sende Tangeværket til inkasso. Årsag: Tangeværket havde nægtet... Læs mere
 • Den amerikanske kemigigant og giftproducent Monsanto har tilsyneladende set skriften på væggen. I takt med den voksende modstand mod deres Glyphosat og RoundUp-produkter har Monsanto i stigende grad rettet... Læs mere
 • Næppe mange andre kemiske stoffer og produkter har fået så megen presseomtale som Glyphosat og RoundUp – begge fra den amerikanske pesticidgigant Monsanto. RoundUp er ingen nyhed. Pesticidet med... Læs mere
 • Havlus er et kolossalt og støt stigende problem for opdrættet af tamlaks langs de norske kyster. Millioner af havlus angriber de hundredtusindvis af indespærrede tamlaks i de store netbure.... Læs mere
 • Hello darkness my old friend It’s time for him to tweet again But first he’ll have to check in with Fox News ‘Cause that’s the only place he gets... Læs mere
 • Her i kølvandet på den ophedede debat, som det seneste nummer af Samvirke har medført, dér kan jeg slet ikke undgå at komme til at tænke på sprøjtegiften DDT.... Læs mere
 • 2017 blev året, hvor der for alvor kom fokus på ulovlig indfangning, forgiftning og nedskydning af totalfredede rovfugle. Først i pressen kom en udlægning af fisk forgiftet med det... Læs mere
 • Svejstrup Bæk ved Oust Mølle Bækken damper efter årets første nattefrost En frisk gydebanke lyser op En bækørred, der ikke er blevet til havørred Svejstrup Bæk i Oust Møllepark... Læs mere
 • Mit husegern taget på fersk gerning  Måske lidt tyk i det, men superfit alligevel Man behøver ikke at være et flyveegern for at flyve Utroligt, at man kan spise... Læs mere
 • Pandekagehuset i Lilleskoven Bygget af håndsamlede flintesten Søpindsvin omkranser skiltet Bagvinduet står altid åbent A Ruin with a View Speaker’s Corner “You can check out any time you like. But... Læs mere
 • Det hele startede tilbage i 2002, hvor den daværende Venstre-regering, tro mod sin politiske overbevisning, gik i gang med at privatisere fiskeriet. Der skulle indføres omsættelige fiskekvoter for de... Læs mere
 • Vandløb er vidunderlige. De snor sig afsted gennem landskabet og graver i undergrunden på deres vej mod havet. Det er således aldrig det samme vand, man drikker af, bader... Læs mere
 • Danmark er et ganske lille land med meget lidt eller ingen oprindelig natur tilbage. Danmark er samtidig ganske tæt befolket – i hvert fald sammenlignet med vore nordiske broderlande.... Læs mere
 • “Fracking” er den populære betegnelse for udvinding af naturgas i områder, hvor gassen er gemt i ganske små mellemrum i materialet i undergrunden. Typisk består denne undergrund af skifer,... Læs mere
 • Jeg flyttede til Århus i 1976 for at påbegynde mine studier i biologi. Jeg var jo lystfisker og ville være fiskeribiolog. Samme år kørte jeg for allerførste gang til... Læs mere
 • Jeg mødte Lasse via en fælles bekendt, der bestemt mente, at jeg måtte hilse på netop ham. For Lasse var ikke helt almindelig. Således havde han dengang netop fundet naturgas i... Læs mere
 • Esben Lunde Larsen (V) fremsatte som miljøminister lovforslag L111. Jacob Jensen (V), folketingsmedlem og lønnet bestyrelsesmedlem i havbruget Musholm. Herunder en lille oversigt over, hvilke folketingsmedlemmer der egentlig stemte... Læs mere
 • Vi taler i dag ganske meget om de såkaldte GMO-afgrøder. Det er plantesorter, der er genetisk modificerede, så de kan leve op til krav, de aldrig ville kunne fra naturens hånd.... Læs mere
 • En helt ny lakseelv på Island Det er yderst sjældent, man som laksefisker kan forbinde vandkraft med noget positivt. Men på det nordøstlige Island findes en undtagelse fra denne... Læs mere
 • Fiskepleje har til formål at gavne fiskebestanden og vandmiljøet. Fisketurisme har til formål at markedsføre og sælge lokale fiskemuligheder. I de senere år er forskellen på disse to vidt... Læs mere
 • Denne artikel er en opfølger til artiklen “Biomanipulation & Sørestaurering – 1“, som man bør læse først for at forstå økosystemet og de mekanismer, der hersker i en typisk... Læs mere
 • Dette er den første af to artikler om de danske søer, forureningen af dem med næringssalte samt muligheden for en efterfølgende genopretning af den økologiske balance i dem. De fleste naturlige... Læs mere
 • Under den forgangne vinters foredragsturné i det danske land stødte jeg flere gange ind i forvirring omkring hvem, der egentlig repræsenterer danske lystfiskere og danske miljøforkæmperes interesser i Danmark. Danmarks... Læs mere
 • Noget af det mest fantastiske i denne verden er polarlys. Nordlys i nord er værd at rejse langt efter! Jeg så selv mit første nordlys tilbage i 1974, hvor... Læs mere
 • Nationalpark Mols Bjerge er en dansk nationalpark, der blev oprettet i år 2009, og som dækker 180 km² af det sydlige Djursland. Den fredede del af Mols Bjerge er... Læs mere
 • Et nyt stof er kommet frem i pressen, som slet ikke burde være til stede i hverken fiskefoder eller opdrætslaks. Men som alligevel er det – endda i høje... Læs mere
 • Flåternes forbandelse Jeg har altid færdedes meget udendøre, og jeg har helt fra barndommens sommerferier på Bornholm været bekendt med de potentielt farlige skovflåter her.  Bliver man bidt af... Læs mere
 • Et kvart århundrede er lang tid. Der kan ske og er sket meget med lystfiskeriet på Island i perioden 1991-2016. Læs med her: 1991 var året, hvor jeg første... Læs mere
 • EU-kommissionen har netop indledt en sag mod Tyskland for ikke at overholde kravene om udledning af kvælstof til vandmiljøet. Sagen startede med en advarsel tilbage i 2014. Nu tyder... Læs mere
 • Efter anlæggelsen af GudenåCentralen og opstemningen af Gudenåen til Tange Sø i 1920’erne, uddøde den oprindelige Gudenå-laks. Dens sidste og vigtigste gydepladser lå, hvor Tange Sø i dag ligger... Læs mere
 • En bragende succes: 25 år med Havørred Fyn Det snart verdenskendte fynske havørredprojekt (oprindelig kaldet “Havørredeldorado Fyns Amt”, nu blot “Havørred Fyn”) rundede for nylig et skarpt hjørne: 25 år.... Læs mere
 • For nylig ringede telefonen. Det var en gammel bekendt fra et landsdækkende dagblad – en journalist, jeg har kendt i ganske mange år. Og som har fulgt mig i... Læs mere
 • Siden 1981 har jeg skrevet 28 papirbøger, som er blevet udgivet på flere forskellige forlag. Fra de første mange på Skarv Naturforlag over Gads Forlag og Gyldendal til den seneste på... Læs mere
 • Jeg havde egentlig forventet en veritabel shitstorm på Facebook efter lanceringen af mit kritiske debatindlæg “DSF forbløder”. Men det kan jo komme endnu… På andre netmedier plejer kritikere af Danmarks... Læs mere
 • Svar til Niels Åge Skovbo og Arnt Christensen med flere, som ikke var begejstrede for mit debatindlæg “DSF forbløder”.  Incitamentet til at skrive indlægget var helt enkelt dette: At... Læs mere
 • Debatindlæg: – DSF i dødsspiral? 2015 blev på mange måder et Annus Horribilis – et år, der med sikkerhed vil gå over i historien. Medlemstallet i DSF er nu helt... Læs mere
 • Millioner af kvinder over hele verden tager syntetiske hormoner via p-piller eller hormonbehandlinger. Desværre ender mange af disse stoffer i vandmiljøet, hvor det kan resultere i kønsskifte hos visse... Læs mere
 • Hvis du er en drengerøv som mig, så holder du af TV-programmer og serier på Discovery og National Geographic. Her er der mænd og maskiner, så det vil noget... Læs mere
 • Nu har vi efterhånden set det rigtig mange gange på TV: Storåen er gået over sine bredder og har oversvømmet store dele af Holstebro, der nu har vand i... Læs mere
 • © Tekst & fotos: Niels Riis Ebbesen Det var med de helt store armbevægelser og en masse forblommet snik-snak, at Fishing Zealand i sin tid blev søsat…  Fra starten var... Læs mere
 • Knapt havde landbrugsminister Eva Kjer Hansen sendt sit hyrdebrev rundt til landets borgmestre og kommunalbestyrelser. Og knapt havde disse læst teksten og anbefalingerne, førend kommunernes maskiner rykkede ud i... Læs mere
 • Ministeren J. nr. NST-401-01674 Den 4. november 2015 Til borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer Administration af vandløbsloven, herunder sammenhængen til retningslinjerne og bilag 7 i vandplanerne (2009-15) Jeg oplever mange steder... Læs mere
 • Næsten alle medier har bragt nyheden om, at der igen er observeret tun i vores farvande. Og blandt de danske lystfiskere har det selvsagt været en kæmpestor begivenhed, at... Læs mere
 • Pluto og planeterne Vi lever netop nu i en helt fantastisk tid. Vi oplever netop nu, hvordan vi høster frugterne af et helt årtis hårdt, videnskabeligt arbejde. Nu gælder... Læs mere
 • Det kan ind imellem være lidt svært at hitte rede i alle planeterne i vort solsystem – specielt da hvis man ikke lige beskæftiger sig med dem til hverdag.... Læs mere
 • Det er ganske vist: Der er bonitoer i Kattegat og delfiner i Kalø Vig! De har ganske vist ikke fået permanent opholdstilladelse endnu, men er her som sommergæster i varmen.... Læs mere
 • Dette er ikke historien on Romeo og Julie, selv om det næsten kunne lyde sådan. Det er i stedet historien om Rosetta og Phila – et rumfartsprojekt, der tog... Læs mere
 • Gavflaben over dem alle Torsken Gadus morhua, som har lagt navn til torskefiskene, er samtidig den største af dem alle. Mere end 40 kg tung kan den blive, men eksemplarer over... Læs mere
 • 3D-print er over os – i et omfang, de færreste endnu rigtig har fattet. Forleden kunne man i Ekstrabladet læse, hvordan en hund, som havde fået amputeret alle fire... Læs mere
 • Søernes sortstribede røver Perca fluviatilis er det latinske artsnavn på den sortstribede og rødfinnede aborre, som er kendt af hvert et barn i Danmark.  Aborren findes nemlig i de... Læs mere
 • Søernes lyssky rovfisk Lucioperca lucioperca er det latinske artsnavn på sandarten, der af Carl von Linné betragtedes som en fisk midt mellem gedden E. Lucius og aborren Perca fl.... Læs mere
 • Søernes store biomanipulator Esox lucius er det imponerende og skrækindgydende navn på en af de største og mest glubske rovfisk i danske vande: Gedden.  Ser man bort fra den... Læs mere
 • Fishing Zealand er en fisk i en hornlygte og en narresut til de sjællandske lystfiskere. Det mener Niels Riis Ebbesen fra Ølstykke på Nordsjælland. Han uddyber sit synspunkt her:... Læs mere
 • Laks vandrer i tusindvis af kilometer gennem de store have i deres jagt på føde. Og de farer ikke vild, når de skal hjem igen for at gyde. Hvordan... Læs mere
 • Verden over oplever vi en stigning i antallet af hajangreb på mennesker – ofte i områder, hvor de ikke tidligere forekom. Hvad er forklaringen? Hajer er såkaldte “apex predators”... Læs mere
 • Hvis man spiser fisk og skaldyr – medmindre man da selv har fanget dem – så stammer de efter al sandsynlighed fra et dambrug eller havbrug. Og de er fulde af... Læs mere
 • “Man maa sno sig”, sagde aalen” – i hvert fald ifølge forfatteren Carl Ewald. Men det har desværre vist sig ikke at være nok for at overleve. Nu er ålen... Læs mere
 • Jolla Sailfish Da jeg var barn og boede i Greve Strand på Sjælland, fandtes der et benzinmærke ved navn “Esso”. Et navn, der i USA blev til “Exxon”, indtil... Læs mere
 • Fisk er ikke ensvarme som vi selv. De er vekselvarme. De er derfor kolde indeni, når det er koldt udenfor. Og varme, når det er varmt. Men fisk har... Læs mere
 • Fallit, flats og fisketurisme Det startede med Wall Street børskrakket, der tog fart i 1929, og som først nåede bunden små tre år senere i 1932.  Panik på Børsen... Læs mere
 • – Vidste du, at nogle fisk svømmer mere end 100 km i timen? – Eller at nogle sågar kan flyve? Hør, hvad videnskaben har at sige om fiskenes svømmeegenskaber!... Læs mere
 • Flere fisk er født med et spyd, et sværd eller sågar en sav længst fremme over munden. Men hvad bruger de egentlig denne drabelige hovedpryd til? Nogle af verdens... Læs mere
 • Hajer dominerede havene Farvandet omkring England og Frankrig vrimlede i Kridttiden med hajer, der lignede vore dages på en prik. Og Kridttiden ligger altså op mod 150 millioner år... Læs mere
 • Knuden, som bærer det latinske artsnavn Lota lota, indtager en ganske speciel plads blandt søens fisk. Og det gør den alene i kraft af, at det er den eneste... Læs mere
 • Return of the River: The Elwha River Restoration Story. Et smukt skoleeksempel på, at det kan lade sig gøre at ændre tidligere tiders fatale fejltagelser. For laksene er allerede tilbage i Elwha River!... Læs mere
 • Fødevareminister Dan Jørgensen har været på en shoppingtur i den Dyreetiske rodebutik, hvor han har købt sig noget signalpolitik… Den 6. septemper 2014 afholdt fødevareminister Dan Jørgensen en konference... Læs mere
 • “Restaureringen af Skjern Å er mislykket med at genskabe de naturlige habitater, der tidligere var til stede, og de naturlige processer, der skaber habitaterne, er langsomme.” Det mener danske... Læs mere
 • Det har altid undret mig, at så mange lystfiskere ved så lidt om vand og fisk. At man som lystfisker ikke helt automatisk og aldeles naturligt interesserer sig for... Læs mere
 • De færreste mennesker forbinder muslinger med miljø, men i økologisk forstand er forbindelsen lysende klar – omend ind imellem lidt selvmodsigende: Muslinger kræver rent vand Muslinger renser selv vandet... Læs mere
 • I de gode gamle dage var de indre danske farvande bevokset med ålegræs i et omfang, vi næppe kan forestille os i dag. Fra naturens hånd har vi noget... Læs mere
 • Dyreetisk Rod har for alvor været i vælten her på det seneste. Først med en anbefaling af, at Put & Take fiskeri forbydes i danske søer. Og senest med... Læs mere
 • I seng med fjenden? Midt i debatten om Danmarks Sportsfiskerforbunds (DSF) nye og 10 millioner kroner dyre Sportsfiskeriets Hus i Vejle Ådal, kom så en beroligende pressemeddelelse fra DSF:... Læs mere
 • Ghost of the Flats… Februar er årets suverænt koldeste måned – den af årets tolv måneder, som har mindst at byde fluefiskeren på. I hvert fald udendøre. Indendøre er der... Læs mere
 • Sølvtøj i superligaen Der findes næppe nogen anden fisk, som er så stor – som kan fanges på så lavt vand og på så let grej – som netop tarpon.... Læs mere
 • Når man bare ikke kan have bagline nok… Det er sjældent, man får mulighed for at krog og lande fisk, som er længere end den fluestang, man fisker med. Meget sjældent... Læs mere
 • – Alaska kalder! Der er noget dybt fascinerende alene ved navnet. Ordet “Alaska” fremmaner straks visioner og drengedrømme om vidtstrakte ødemarker med en overflod af vilde dyr og fisk, som... Læs mere
 • Regnbuen, der slet ikke var en ørred… Der var engang – for ikke så forfærdeligt længe siden – at regnbueørreden var netop det: En ørred. Det troede man, fordi... Læs mere
 • Fjeldørreder på min vej Det har altid fascineret mig, at der slet ikke findes fjeldørreder – kun ørreder på fjeldet. “Fjeldørreder” er det tåbelige danske navn for noget, der i... Læs mere
 • I skrivende stund ruller en noget speciel film hen over biograflærreder verden over: “Salmon Fishing in the Yemen” – på dansk “Laksefiskeri i Yemen”. Filmen handler om den noget... Læs mere
 • Danmarks længste vandløb Det er et af naturens mange luner, at Danmarks to suverænt største vandløb udspringer blot få hundrede meter fra hinanden på den midtjyske højderyg: Skjernå, som... Læs mere
 • – Kan fisk føle smerte? Det gør ondt at få en krog i fingeren. Det kan alle lystfiskere skrive under på. Før eller siden går det galt, og så... Læs mere
 • – Kan fisk se farver? Det er en kendsgerning, at indholdet i såvel blinkæsker som flueæsker stråler i alle regnbuens farver. Det var kun i gamle dage, at sølv... Læs mere
 • Sol, måne og stjerner… Alle, der færdes regelmæssigt ude i naturen – det være sig til lands eller til vands – vil have bemærket det: På nogle tidspunkter af... Læs mere
 • Hvis jeg var statsminister… Det sete afhænger som bekendt af øjnene, der ser, og de samme ting kan derfor antage mange forskellige former. Men det er naturligvis altid én... Læs mere
 • Demokratisk debat i dagens Danmark… Danmark er et demokratisk samfund, og i et sådant skal der altid være plads til åben debat om tingene. Det er jo trods alt... Læs mere
 • Mariager Fjord død… Det var et frygteligt og dybt deprimerende syn, der sidst i august måned 1997 mødte folk og fiskere, som havde deres gang ved Mariager Fjord. Døde... Læs mere
 • Miljøvalget – er dit! Folketingsvalget den 15. september står for døren. Valget er dit, og valget har aldrig været lettere. Man kan diskutere økonomi og politik, så længe man... Læs mere
 • 250 millioner år gammel – og 10 meter lang… For en kvart milliard år siden (!) skete der noget interessant. Faktisk skete der rigtig mange interessante ting i den... Læs mere
 • Blues for en Blå fisk De væsener, vi i dag kalder fisk, har en lang udvikling bag sig – omtrent 450 millioner år. Når vi i dag taler om... Læs mere
 • Lystfiskeri eller krybskytteri? På mit gamle website www.ulnits.dk præsenterede jeg for et års tid siden en artikel under samme overskrift – en artikel, som vakte stor opsigt og resulterede... Læs mere
 • Anskydningerne… Først på sommeren var jeg et smut nede på Skødshoved Havn, hvor jeg ofte søsætter min lille jolle. Her faldt jeg i snak med den lokale formand for... Læs mere
 • Vibrio vulnificus, om jeg må bede… De usædvanligt høje vandtemperaturer, vi var vidne til i sommeren 2006 – mere end fyrre dage i træk med vandtemperaturer over 20 grader... Læs mere
 • – der fremmer produktionen af svovlbrinte… De danske farvande er i disse år under hårdt angreb udefra. Nye arter trænger sig på, og de får god hjælp fra to... Læs mere
 • – der allerede har dræbt hele Sortehavet… Danske biologer fra Syddansk Universitet frygter, at dræbergoplen igen i år vil brede sig eksplosivt. Goplen støvsuger havet for det zooplankton, der... Læs mere
 • – der til fulde lever op til sit navn… Vandremuslingen gør det, den er bedst til: Vandrer fra ét vandsystem til et andet. Nu er den nået til Gudenåen.... Læs mere