Biologi

 •   Med flere end 1.000 artikler og langt over 3.000 notitser at vælge imellem på ulnits.dk, kan det hele godt blive lidt uoverskueligt. Man kan naturligvis altid bruge søgefeltet øverst oppe... Læs mere
 • Mandag den 23. august havde Limfjordsgruppen under Danmarks Naturfredningsforening inviteret til sejltur på Limfjorden. Solen skinnede fra en klar himmel, og vind var der ingen af.  Formålet med sejlturen... Læs mere
 • Det er en dejlig morgen sidst i august. Solskin og vindstille. Vi lægger Skive Marina bag os – med kurs mod Hvalpsund.  Her tager vi en håndfuld politikere og... Læs mere
 • Rønbjerg, primo august 2021 – 2/2 Aarhus Universitets Marinbiologiske Station ved Limfjorden var nogle dage først i august 2021 sæde for et kursus, hvor fjordens dårlige vandmiljø var i... Læs mere
 • Rønbjerg, primo august 2021 – 1/2 Aarhus Universitets Marinbiologiske Station ved Limfjorden var nogle dage først i august 2021 sæde for et kursus, hvor fjordens dårlige vandmiljø var i... Læs mere
 • Tale ved uddeling af Bodil Pedersen Prisen Mit navn er Steen Ulnits.  Jeg er blevet bedt om at holde denne tale ved uddeling af årets Bodil Pedersen Pris, der... Læs mere
 • Tilbage i 2013 opdagede muslingeforskere fra DTU ved en tilfældighed, at der som det eneste sted i Danmark var svinevirus i muslinger fra Limfjorden. Opdagelsen blev gjort af en... Læs mere
 • Torsdag den 15. april bragte Jysk Fynske Medier i erhvervssektionen fire helsider om dyrkning af muslinger og fjernelse af kvælstof. Primært med fokus på Limfjorden: Journalist Thomas Maxe havde... Læs mere
 • Bjarne Hansen, Thyborøn skriver følgende om “reference-spunsen” ved Høfde 42 depotet, der ved det netop afholdte mediestunt med ét fik 15 år mere at leve i: “Jeg var inviteret... Læs mere
 • Forbudt for sømodstandere Miljøminister Lea Wermelin (S) søger lige nu at løse den gordiske knude ved Tange Sø, som hendes forgænger Ida Auken desværre ikke fik hugget over, da... Læs mere
 • Skueprocessen ved Tange Sø Gudenåen er med sine 150 km fra udspringet i Tinnet Krat på den jyske højderyg til udløbet i Kattegat nord for Djursland, Danmarks længste vandløb.... Læs mere
 • Gudenå-brev til miljøets minister Foranlediget af Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening og dennes nylige parløb med Foreningen til Bevarelse af Tange Sø. Underskrevet af 11 ud af 13 lyst- og... Læs mere
 • Alle miljøfolk i USA holdt vejret, da byggematadoren Donald J. Trump mod alle forudsigelser vandt valgkampen i 2016. Han fik ganske vist ikke så mange stemmer som demokraternes modkandidat... Læs mere
 • Bogen om “Skjulte Penge” 2020 har for alvor stået i minkens tegn – på den negative måde. Danske minkfarme viste sig at være det rene slaraffenland for nye mutationer... Læs mere
 • Økologi er læren om forholdet mellem levende organismer og det miljø, de lever i. Om, hvordan levende og dødt interagerer med hinanden. Hvordan organismer nedbrydes og genopstår i helt... Læs mere
 • Del & Hersk: Fødevare- og Miljøministeriet Siden sammenlægningen i 2015 har Miljø- og Fødevareministeriet gennemgået et hav af ændringer, der har været til stor skade for dansk miljø og... Læs mere
 • EU’s Vandrammedirektiv fra 2000 trænger sig nu for alvor på: Med tre nye lovforslag vil miljøminister Lea Wermelin (S) derfor begrænse den fremtidige forurening fra danske havbrug. En lun... Læs mere
 • Det er velkendt, at Gudenåen med sine omkring 150 km fra udspring til udløb er Danmarks længste vandløb. Forløbet fra Tinnet Krat til Kattegat er udførligt beskrevet i artiklen... Læs mere
 • En sær og sælsynt fugl på stranden. Men helt nødvendig, da en kvinde blev løbet ned af en flok bissende køer fra Naturstyrelsen og efterfølgende måtte have akut helikopterassistance.... Læs mere
 • Den lille Svejstrup Bæk ved Oust Mølle har som tilløb til landets længste vandløb stor betydning som gydevandløb for havørrederne i det vidt forgrenede Gudenå-system. Svejstrup Bæk er nemlig... Læs mere
 • – Sikke nogle nødder, tænkte skovskaden og slikkede sig sultent om næbbet. Skovskaden er en smuk og karakteristisk kragefugl, som ikke alle danskere har set. Men de fleste har sikkert... Læs mere
 • Det kan se idyllisk ud, når solen glimter i bølger og bøjer på en blå Limfjord. Hvis man altså ikke lige ved, hvad det er, man ser på. Idyllen... Læs mere
 • Vi har lige nu fint besøg fra det ydre rum. Dette i form af kometen Neowise, der kan ses på nattehimlen. Når og hvis ellers Sol, Måne og skydække... Læs mere
 • Muslinger er for alvor kommet i vælten her på det seneste. Der er tale om helt almindelige blåmuslinger, der imidlertid er blevet taget som gidsler af landbruget, Hedeselskabet og... Læs mere
 • Aktindsigt resulterer i trusler om erstatning fra muslingefarmere Af miljøjournalist Flemming Seiersen, Gylle.dk Hvorfor kan en anmodning om aktindsigt i et møde i Mariager Fjord Kommune med Hedeselskabets datterselskab, Blå... Læs mere
 • Læserbrev til Nordjyske og Skive Folkeblad: “Årsagen til sildenes død i marts og brislingens flugt fra området i april – og nu også døde østers i maj, har IKKE... Læs mere
 • Modstanden mod miljøet Danmarks Naturfredningsforening bad i 2007 det rådgivende firma Cowi om en vurdering af seks forskellige alternativer for Gudenåens retablering i forhold til de krav, som Vandramme-direktivet... Læs mere
 • Virkeligheden efter Wilhjelm Der var mange gode takter i Wilhjelm-udvalgets rapport og anbefalinger til fremtidens fiskepleje, som introducerede begrebet “autenticitet”. Hermed mentes, at der fremover skulle satses på oprindelige... Læs mere
 • Fisketegnet Det skulle være så godt, at der kom flere fisk i de danske vande. Finansieret af millionerne fra det obligatoriske fisketegn. Men det er faktisk blevet ringere med... Læs mere
 • Om muslinger og aktindsigt “Til: raadhus@mariagerfjord.dk Vi er blevet gjort bekendt med, at der har været afholdt møde(r) mellem Mariagerfjord Kommune og Hedeselskabet, dets datterselskab Blå Biomasse og/eller dets... Læs mere
 • Mens Hedeselskabet med sit danske datterselskab Blå Biomasse forsøger at sælge “miljø-muslinger” til at rense op efter landbrugets kvælstof-forurening af danske fjorde, så vil svenskerne nu også være med... Læs mere
 • Ny giftig alge i Limfjorden Midt i marts måned kunne man i den lokale dagspresse læse, at døde sild i hundredvis eller måske tusindvis var drevet i land i... Læs mere
 • Et tankeeksperiment  Tilbage i år 2000 udfærdigede jeg på opdrag af Middelfart kommune en analyse af det økonomiske potentiale i det rekreative fiskeri på den smalle del af Lillebælt. ... Læs mere
 • “Sig goddag til Chatonella”. Sådan lød titlen på en artikel, jeg skrev tilbage i 2012, men som pludselig blev aktuel igen i december 2019. Læs gerne artiklen for baggrundsviden om... Læs mere
 • – Skal muslinger være rensningsanlæg for landbruget? Det er, hvad Hedeselskabet og dets datterselskab “Blå Biomasse” ønsker over hele landet. “Miljømuslinger” er det smarte navn til de muslinger, der... Læs mere
 • – Læg ikke vandmiljøets skæbne i hænderne på en håndfuld tvivlsomme muslingefarmere, hvis reelle mål er  millioner af tilskudskroner. Hvis reelle høsttal er uendelig langt fra de tal, som opgives i... Læs mere
 • “Bløde dyr i hårde skaller” Muslinger er bløddyr, som bruger to hårde skaller til at beskytte sig med. De tilhører derfor klassen Bivalvia – toskallede dyr – og lever... Læs mere
 • “Kvælstof, der kvæler” Når man leder urenset spildevand fra byerne eller drænvand fra marker og enge, beriger man vandet med en stor mængde næringssalte. Det resulterer typisk i uklart... Læs mere
 • “Areal og Kapital” Et forhold, der omtales meget lidt i debatten om muslingeopdræt, er arealbehovet. Muslingefarme fylder rigtig meget og lægger dermed fysisk hindringer i vejen for anden udnyttelse... Læs mere
 • Den 22. januar var der indkaldt til stormøde om opdræt af miljø-muslinger i Provianthuset på Christiansborg. Her kunne de implicerede parter slå på tromme for, at vi skal have... Læs mere
 • Nu klager landbruget igen over vandløbene. Nu er der kommet så meget vand, at vandløbene løber over deres bredder og sætter landmændenes marker under vand. Igen-igen. På Svostrup og... Læs mere
 • – Du er en idiot. Du er ikke velkommen her… Klar besked fra lokale borgere til Australiens liberale premiereminister Scott Morrison. Det er så koldt og så kontant, Australiens konservative... Læs mere
 • Nogle problemer løser sig selv, hvis bare man venter længe nok. Som tidligere opslået her sendte vi efter flere forgæves telefoniske henvendelser et åbent brev til Maria Gjerding, præsident... Læs mere
 • Der var engang en mand, som kerede sig så meget om havmiljøet og dyrene i det, at han dedikerede hele sit liv til at redde det fra grådige mennesker... Læs mere
 • “Verden fra mit vindue”, som C. V. Jørgensen skriver og synger. Set og fotograferet den 1. december og første søndag i Advent. Vidunderligt efter en blygrå og rekordvåd  november…... Læs mere
 • Østersøens unikke bestand af torsk har altid haft stor økonomisk betydning for fiskerne på Bornholm. Nu er torsken imidlertid under det største pres nogensinde – fra flere sider. Miljøet... Læs mere
 • Onsdag den 20. november 2019 havde Foreningen til Nedlæggelse af Tange Sø fået foretræde for Folketingets Miljøudvalg. Temaet var naturligvis nedlæggelsen af Tangeværket, tømning af vandkraftmagasinet Tange Sø og... Læs mere
 • Solen i vort solsystem kører på brint og har gjort det i ganske mange år. Gasarten brint betragtes derfor ofte som fremtidens energiform. Den nedbrydes nemlig til rent vand,... Læs mere
 • Det netop overståede Folketingsvalg fokuserede i høj grad på det storforurenende fiskeopdræt, som finder sted i de indre danske farvande. Og som regeringen med lov L111 samt L169 sågar... Læs mere
 • Lake District er dels navnet på et landområde i det nordlige England – dels en af verdens smukkeste nationalparker. Fotokavalkade fra besøg i det engelske sødistrikt.  Part Two out of... Læs mere
 • Lake District er dels navnet på et landområde i det nordlige England – dels en af verdens smukkeste nationalparker. Fotokavalkade fra besøg i det engelske sødistrikt. Part One out of... Læs mere
 • Under en af forårets storme havde en lille sejljolle revet sig løs – sandsynligvis fra kysten nær Aarhus på den modsatte side af bugten. Den førerløse jolle var gået... Læs mere
 • Enhver kamp har brug for en slagsang, der kan aktivere og motivere. Og “Nej til Havbrug” har naturligvis folkene til at skrive og synge den nødvendige protestsang.  Musikerne bor... Læs mere
 • Lake District, England: En viking vender tilbage… Man er vel viking – eller har i hvert fald været det for små tusinde år siden. Og det mærkes stadig. Jeg tænker... Læs mere
 • Der verserer netop nu en heftig debat om brugen af biobrændsel for at begrænse den globale opvarfmning. Det er en tre-strenget debat, som forvirrer mange – unødigt. Allerførst: Alle... Læs mere
 • Ganske meget er sket her i verden, siden vort interskandinaviske magasin Flugfiske i Norden så dagens lys for præcis 40 år siden. Et hurtigt tilbageblik på nogle af højdepunkterne... Læs mere
 • 1979 – 2019 40 år med Flugfiske i Norden Klik for større billeder og for at læse teksten 1979 – 2019: 40 år med Flugfiske i Norden Klik for... Læs mere
 • I forbindelse med kampagnen RedHavet.nu, som er venligt sponseret af VELUX Fonden med 5 millioner kroner, har der været en del debat om kampagnens mål og midler. Som mangeårigt... Læs mere
 • Er man dreng, mand eller bare en smule fotointeressseret, da har det nok strejfet én, hvilke kameraer de heltemodige astronauter mon brugte til at fotografere med på Månen. Inden... Læs mere
 • Medierne har været svære at engagere i spørgsmålet om forurenende havbrug i Kattegat. Men med den nye miljøministers nej til flere havbrug gik det rigtig meget bedre med interessen.... Læs mere
 • Jernhatten, 26. august 2019 Miljøminister Lea Wermelin (S): – Jeg ønsker ikke flere og større havbrug i Danmark. Bekymring over tilstanden i vandmiljøet får miljøminister Lea Wermelin til at bremse... Læs mere
 • Efter fire års rædselsregime for miljøet med først Eva Kjer Hansen (V) og siden Esben Lunde Larsen (V) som ansvarlige ministre stod alt på spil ved folketingsvalget i 2019.... Læs mere
 • Den 20. juli 1969 var det så vidt, at den amerikanske rumfartsorganisation NASA kunne landsætte det første menneske nogensinde på et himmellegeme uden for vor egen Jord: Neil Armstrong.... Læs mere
 • I miljøgruppen BLAK Djursland drømmer vi om en maritim nationalpark, hvor natur og miljø er i højsædet. Hvor naturen får et tiltrængt pusterum efter mange års brug og misbrug.... Læs mere
 • Der er løbet meget forurenet vand gennem Kattegat, siden BLAK miljøgruppe Djursland startede kampen mod havbrug for snart tre år siden.  Men i disse dage løfter vi forsigtigt armene... Læs mere
 • Denne artikel er lånt fra sammenslutningen www.genopret-gudenåen.dk, der kæmper for en frit strømmende Gudenå:  “Gudenåens havørreder har det skidt. Rigtig skidt. Hvor der tidligere manglede egnede gydepladser til fiskene, mangler der... Læs mere
 • – Fremtid eller forurening? Tiden går, og så længe den går godt, er jo alt, som det skal være. Og klogere skulle man jo også gerne blive med alderen... Læs mere
 • Folkemødet 2019 havde for første gang deltagelse af Foreningen til Nedlæggelse af Tange Sø, som kæmper for en genskabt og frit strømmende Gudenå. Her er et par af de... Læs mere
 • EU har netop vurderet vandkvaliteten ved badestrande over hele Europa. Det kan man læse om i den årlige badevandsrapport fra Det Europæiske Miljøagentur, som baserer sine målinger på data... Læs mere
 • Billeder fra det netop overståede Folkemøde på Bornholm, hvor venner af en fritstrømmende og genskabt Gudenå for første gang deltog med egen stand. Herunder en lille fotokavalkade fra det... Læs mere
 • Giftige valgplakater: Rundt omkring i lille Danmark ligger et stort antal giftgrunde – lossepladser med giftigt kemisk affald, som hele tiden er på vej ned i grundvandet. Men ingen... Læs mere
 • Flertallet bag Lov nr. 111 om flere havbrug i Kattegat vakler. Loven vil blive taget op til ny behandling i Folketinget efter valget den 5. juni. Det kom tydeligt... Læs mere
 • Vandramme-direktivet – forkortet VRD – er noget, som mange i efterhånden mange år er gået i en stor bue udenom. Uanset om man er menigmand eller politisk beslutningstager. Ærgerligt,... Læs mere
 • Vor kollektive politiske hukommelse rækker ikke langt. Mange politikere og politiske iagttagere kalkulerer således kynisk med, at om et halvt år er alting glemt.  Er der således mere end... Læs mere
 •  Vikaren fra Himmerige Allerede efter den første partilederrunde op til det kommende folketingsvalg i 2019 stod det lysende klart:  Der er kommet en ny Stella Nova på den politiske... Læs mere
 • Drømmen om en kommende Nationalpark Gudenåen er rykket et stort skridt nærmere. Det skete med beslutningen om, at Tangeværket ikke længere må udnytte Gudenåens vand til elproduktion. I 1920... Læs mere
 • Nu ser det ud til, at EU med et kommende indgreb har taget teten, hvad den omsiggribende undervandsjagt angår. Ærgerligt, at vi på nationalt plan ikke selv magter at... Læs mere
 •   Der er gået totalpanik i den danske svinebranche. 1.000 km fra vore grænser findes nemlig den afrikanske svinepest, der er næsten akut dødbringende for såvel vildsvin i naturen som... Læs mere
 • I gamle dage var havørredfiskeri på Randers Fjord stort set lig med trolling, dørgefiskeri eller blink efter båd. Kært barn har mange navne. Andre fiskemetoder blev næsten ikke brugt.... Læs mere
 • Tycho Brahe var af “ædel byrd” – født ind i adelsklassen. Hans interesse for og nøjagtige observationer af  verdensrummet gjorde ham verdensberømt. Tycho Brahe’s næseprotese, der var af bronze.... Læs mere
 • På bedste demokratiske vis sørgede politi til lands og til vands for, at mandskabet ombord på Landsforeningen Levende Hav’s M/S Anton med mange flere fik lov til at udtrykke... Læs mere
 • Det tog 3 år at nå så vidt! Og nu vil en 151 meter bred og 4,5 meter høj dæmning blive fjernet i Estland ved den sydlige Østersø. Midt... Læs mere
 • Tirsdag den 20. november gæstede fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen (V) den kendte naturlokalitet Jernhatten på østspidsen af Djursland. Formålet med besøget var at indvie den smukke Jernhatten som en del... Læs mere
 • Fisk & Fri er taget med på en kigger ude ved vandet hvor vi har fået os en snak med folkene bag Køge Bugt Fiskepleje (KBF). Vi befinder os ved Karlstrup... Læs mere
 • Den norske organisation “Framtiden i våre hender” har kigget nærmere på fiskeopdrættets klassiske påstand om, at det er netop fiskeopdrættet, der skal redde verden. Fiskeopdrættet, som skal brødføde den sultende... Læs mere
 • Langt ude i Kattegat – midt mellem Danmark og Sverige – ligger den lille danske ø Anholt. En ø, der nøjagtig lige så godt kunne være blevet svensk. Læs historien... Læs mere
 • Havmøllegaarden set indefra – 1 ud af 6 Havmøllegaarden set indefra – 2 ud af 6 Havmøllegaarden set indefra – 3 ud af 6 Havmøllegaarden set indefra – 4... Læs mere
 • En ny bog om Gudenåen har set dagens lys. Det er formanden for Foreningen til Nedlæggelse af Tange Sø, Lars Vedsø, der har forfattet den. Og han lægger ikke... Læs mere
 • EU och den kinesiska skarven P.c.sinensis, från skyddsvärd till främmande invasiv art av unionsbetydelse. NB: Svensk originaltekst Ingen med minsta naturintresse och fungerande syn, lukt eller hörsel kan ha undgått... Læs mere
 • Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) trak pludseligt og overraskende ministerstikket. Uvist af hvilken grund. Han meddelte, at han sagde op per dags dato og heller ikke vil stille... Læs mere
 • “Som brødre vi dele. Lillebælt ta’r det hele”… Mange fiskeinteresserede og miljøbevidste mennesker kender den lille, men evigt og ivrigt gravende kanin Katrine fra øen Endelave længst ude i farvandet... Læs mere
 • Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti arbejder stadig på at få gennemtrumfet deres planer om nye forurenende havbrug i det Kattegat, der allerede gisper efter vejret. Imens er de på... Læs mere
 • “Da jeg var barn, lå depotet inde bag første klitrække. Nu ligger depotet uden for tredje klitrække – i min tid. Jeg er nu 68 år, og politikerne beroliger... Læs mere
 • Landsforeningen Levende Hav Djursland, den 12. september 2018 Åbent brev til Folketinget om havbrug i danske farvande: Sidste år i maj traf Folketinget med L111 en i miljømæssig henseende... Læs mere
 • Fra naturens hånd flyder ferskvand fra Orlando i nord til Everglades i syd. Vandet fra Kisimmee floden ender i den store Lake Okeechobee, inden det fortsætter sydover. Den resulterende... Læs mere
 • Man ser ind imellem smørfisk på menuen på finere restauranter. Eller man hører om smørfisk og risikoen ved at spise dem. De er for fede, eller kødet er giftigt... Læs mere
 • Omkring midten af 1960’erne dræbte spildevand fra giftproducenten Cheminova fugle, fisk og skaldyr ude i Vesterhavet og inde i Limfjorden. Det giftige spildevand var udledt direkte i havet ved Høfde... Læs mere
 • Ravhuset. Her sælges rav til turister og kæmpes for det lokale miljø på Harboøre Tange. Mågedans på havnen i Thyborøn. Hvad folk og fugle ikke vil gøre for et... Læs mere
 • Miljøgruppen BLAK fra Djursland er nu gået til filmen i sin kamp mod regeringens forurenende havbrug og yderligere belastning af vandmiljøet i Kattegat. Under devisen “Det er ikke gratis... Læs mere
 • Gudenå-systemet har i de sidste årtusinder været et centralt tilholdssted for mennesker. Specielt langs Gudenåens hovedløb finder man mange eksempler på en meget tidlig bosættelse. Her kan man således se... Læs mere