Biologi

 • Med flere end 750 artikler og 3.000 notitser at vælge imellem, kan det hele godt blive lidt uoverskueligt. Man kan naturligvis altid bruge søgefeltet øverst oppe til højre på... Læs mere
 • Vi taler i dag ganske meget om de såkaldte GMO-afgrøder. Det er plantesorter, der er genetisk modificerede, så de kan leve op til krav, de aldrig ville kunne fra naturens hånd.... Læs mere
 • En helt ny lakseelv på Island Det er yderst sjældent, man som laksefisker kan forbinde vandkraft med noget positivt. Men på det nordøstlige Island findes en undtagelse fra denne... Læs mere
 • Fiskepleje har til formål at gavne fiskebestanden og vandmiljøet. Fisketurisme har til formål at markedsføre og sælge lokale fiskemuligheder. I de senere år er forskellen på disse to vidt... Læs mere
 • Denne artikel er en opfølger til artiklen “Biomanipulation & Sørestaurering – 1“, som man bør læse først for at forstå økosystemet og de mekanismer, der hersker i en typisk... Læs mere
 • Dette er den første af to artikler om de danske søer, forureningen af dem med næringssalte samt muligheden for en efterfølgende genopretning af den økologiske balance i dem. De fleste naturlige... Læs mere
 • Under den forgangne vinters foredragsturné i det danske land stødte jeg flere gange ind i forvirring omkring hvem, der egentlig repræsenterer danske lystfiskere og danske miljøforkæmperes interesser i Danmark. Danmarks... Læs mere
 • Noget af det mest fantastiske i denne verden er polarlys. Nordlys i nord er værd at rejse langt efter! Jeg så selv mit første nordlys tilbage i 1974, hvor... Læs mere
 • Nationalpark Mols Bjerge er en dansk nationalpark, der blev oprettet i år 2009, og som dækker 180 km² af det sydlige Djursland. Den fredede del af Mols Bjerge er... Læs mere
 • Flåternes forbandelse Jeg har altid færdedes meget udendøre, og jeg har helt fra barndommens sommerferier på Bornholm været bekendt med de potentielt farlige skovflåter her.  Bliver man bidt af... Læs mere
 • Et kvart århundrede er lang tid. Der kan ske og er sket meget med lystfiskeriet på Island i perioden 1991-2016. Læs med her: 1991 var året, hvor jeg første... Læs mere
 • EU-kommissionen har netop indledt en sag mod Tyskland for ikke at overholde kravene om udledning af kvælstof til vandmiljøet. Sagen startede med en advarsel tilbage i 2014. Nu tyder... Læs mere
 • Efter anlæggelsen af GudenåCentralen og opstemningen af Gudenåen til Tange Sø i 1920’erne, uddøde den oprindelige Gudenå-laks. Dens sidste og vigtigste gydepladser lå, hvor Tange Sø i dag ligger... Læs mere
 • En bragende succes: 25 år med Havørred Fyn Det snart verdenskendte fynske havørredprojekt (oprindelig kaldet “Havørredeldorado Fyns Amt”, nu blot “Havørred Fyn”) rundede for nylig et skarpt hjørne: 25 år.... Læs mere
 • For nylig ringede telefonen. Det var en gammel bekendt fra et landsdækkende dagblad – en journalist, jeg har kendt i ganske mange år. Og som har fulgt mig i... Læs mere
 • Siden 1981 har jeg skrevet 25 papirbøger, som er blevet udgivet på flere forskellige forlag. Fra de første mange på Skarv Naturforlag over Gads Forlag og Gyldendal til den seneste på... Læs mere
 • Jeg havde egentlig forventet en veritabel shitstorm på Facebook efter lanceringen af mit kritiske debatindlæg “DSF forbløder”. Men det kan jo komme endnu… På andre netmedier plejer kritikere af Danmarks... Læs mere
 • Svar til Niels Åge Skovbo og Arnt Christensen med flere, som ikke var begejstrede for mit debatindlæg “DSF forbløder”.  Incitamentet til at skrive indlægget var helt enkelt dette: At... Læs mere
 • Debatindlæg: – DSF i dødsspiral? 2015 blev på mange måder et Annus Horribilis – et år, der med sikkerhed vil gå over i historien. Medlemstallet i DSF er nu helt... Læs mere
 • Millioner af kvinder over hele verden tager syntetiske hormoner via p-piller eller hormonbehandlinger. Desværre ender mange af disse stoffer i vandmiljøet, hvor det kan resultere i kønsskifte hos visse... Læs mere
 • Hvis du er en drengerøv som mig, så holder du af TV-programmer og serier på Discovery og National Geographic. Her er der mænd og maskiner, så det vil noget... Læs mere
 • Nu har vi efterhånden set det rigtig mange gange på TV: Storåen er gået over sine bredder og har oversvømmet store dele af Holstebro, der nu har vand i... Læs mere
 • Knapt havde landbrugsminister Eva Kjer Hansen sendt sit hyrdebrev rundt til landets borgmestre og kommunalbestyrelser. Og knapt havde disse læst teksten og anbefalingerne, førend kommunernes maskiner rykkede ud i... Læs mere
 • Ministeren J. nr. NST-401-01674 Den 4. november 2015 Til borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer Administration af vandløbsloven, herunder sammenhængen til retningslinjerne og bilag 7 i vandplanerne (2009-15) Jeg oplever mange steder... Læs mere
 • Næsten alle medier har bragt nyheden om, at der igen er observeret tun i vores farvande. Og blandt de danske lystfiskere har det selvsagt været en kæmpestor begivenhed, at... Læs mere
 • Pluto og planeterne Vi lever netop nu i en helt fantastisk tid. Vi oplever netop nu, hvordan vi høster frugterne af et helt årtis hårdt, videnskabeligt arbejde. Læs blot... Læs mere
 • Det kan ind imellem være lidt svært at hitte rede i alle planeterne i vort solsystem – specielt da hvis man ikke lige beskæftiger sig med dem til hverdag.... Læs mere
 • Det er ganske vist: Der er bonitoer i Kattegat og delfiner i Kalø Vig! De har ganske vist ikke fået permanent opholdstilladelse endnu, men er her som sommergæster i varmen.... Læs mere
 • Dette er ikke historien on Romeo og Julie, selv om det næsten kunne lyde sådan. Det er i stedet historien om Rosetta og Phila – et rumfartsprojekt, der tog... Læs mere
 • Gavflaben over dem alle Torsken Gadus morhua, som har lagt navn til torskefiskene, er samtidig den største af dem alle. Mere end 40 kg tung kan den blive, men eksemplarer over... Læs mere
 • 3D-print er over os – i et omfang, de færreste endnu rigtig har fattet. Forleden kunne man i Ekstrabladet læse, hvordan en hund, som havde fået amputeret alle fire... Læs mere
 • Søernes sortstribede røver Perca fluviatilis er det latinske artsnavn på den sortstribede og rødfinnede aborre, som er kendt af hvert et barn i Danmark.  Aborren findes nemlig i de... Læs mere
 • Søernes lyssky rovfisk Lucioperca lucioperca er det latinske artsnavn på sandarten, der af Carl von Linné betragtedes som en fisk midt mellem gedden E. Lucius og aborren Perca fl.... Læs mere
 • Søernes store biomanipulator Esox lucius er det imponerende og skrækindgydende navn på en af de største og mest glubske rovfisk i danske vande: Gedden.  Ser man bort fra den... Læs mere
 • Fishing Zealand er en fisk i en hornlygte og en narresut til de sjællandske lystfiskere. Det mener Niels Riis Ebbesen fra Ølstykke på Nordsjælland. Han uddyber sit synspunkt her:... Læs mere
 • Laks vandrer i tusindvis af kilometer gennem de store have i deres jagt på føde. Og de farer ikke vild, når de skal hjem igen for at gyde. Hvordan... Læs mere
 • Verden over oplever vi en stigning i antallet af hajangreb på mennesker – ofte i områder, hvor de ikke tidligere forekom. Hvad er forklaringen? Hajer er såkaldte “apex predators”... Læs mere
 • Hvis man spiser fisk og skaldyr – medmindre man da selv har fanget dem – så stammer de efter al sandsynlighed fra et dambrug eller havbrug. Og de er fulde af... Læs mere
 • “Man maa sno sig”, sagde aalen” – i hvert fald ifølge forfatteren Carl Ewald. Men det har desværre vist sig ikke at være nok for at overleve. Nu er ålen... Læs mere
 • Jolla Sailfish Da jeg var barn og boede i Greve Strand på Sjælland, fandtes der et benzinmærke ved navn “Esso”. Et navn, der i USA blev til “Exxon”, indtil... Læs mere
 • Fisk er ikke ensvarme som vi selv. De er vekselvarme. De er derfor kolde indeni, når det er koldt udenfor. Og varme, når det er varmt. Men fisk har... Læs mere
 • Fallit, flats og fisketurisme Det startede med Wall Street børskrakket, der tog fart i 1929, og som først nåede bunden små tre år senere i 1932.  Panik på Børsen... Læs mere
 • – Vidste du, at nogle fisk svømmer mere end 100 km i timen? – Eller at nogle sågar kan flyve? Hør, hvad videnskaben har at sige om fiskenes svømmeegenskaber!... Læs mere
 • Flere fisk er født med et spyd, et sværd eller sågar en sav længst fremme over munden. Men hvad bruger de egentlig denne drabelige hovedpryd til? Nogle af verdens... Læs mere
 • Hajer dominerede havene Farvandet omkring England og Frankrig vrimlede i Kridttiden med hajer, der lignede vore dages på en prik. Og Kridttiden ligger altså op mod 150 millioner år... Læs mere
 • Knuden, som bærer det latinske artsnavn Lota lota, indtager en ganske speciel plads blandt søens fisk. Og det gør den alene i kraft af, at det er den eneste... Læs mere
 • Return of the River: The Elwha River Restoration Story. Et smukt skoleeksempel på, at det kan lade sig gøre at ændre tidligere tiders fatale fejltagelser. For laksene er allerede tilbage i Elwha River!... Læs mere
 • Fødevareminister Dan Jørgensen har været på en shoppingtur i den Dyreetiske rodebutik, hvor han har købt sig noget signalpolitik… Den 6. septemper 2014 afholdt fødevareminister Dan Jørgensen en konference... Læs mere
 • “Restaureringen af Skjern Å er mislykket med at genskabe de naturlige habitater, der tidligere var til stede, og de naturlige processer, der skaber habitaterne, er langsomme.” Det mener danske... Læs mere
 • Det har altid undret mig, at så mange lystfiskere ved så lidt om vand og fisk. At man som lystfisker ikke helt automatisk og aldeles naturligt interesserer sig for... Læs mere
 • De færreste mennesker forbinder muslinger med miljø, men i økologisk forstand er forbindelsen lysende klar – omend ind imellem lidt selvmodsigende: Muslinger kræver rent vand Muslinger renser selv vandet... Læs mere
 • I de gode gamle dage var de indre danske farvande bevokset med ålegræs i et omfang, vi næppe kan forestille os i dag. Fra naturens hånd har vi noget... Læs mere
 • Dyreetisk Rod har for alvor været i vælten her på det seneste. Først med en anbefaling af, at Put & Take fiskeri forbydes i danske søer. Og senest med... Læs mere
 • I seng med fjenden? Midt i debatten om Danmarks Sportsfiskerforbunds (DSF) nye og 10 millioner kroner dyre Sportsfiskeriets Hus i Vejle Ådal, kom så en beroligende pressemeddelelse fra DSF:... Læs mere
 • Ghost of the Flats… Februar er årets suverænt koldeste måned – den af årets tolv måneder, som har mindst at byde fluefiskeren på. I hvert fald udendøre. Indendøre er der... Læs mere
 • Sølvtøj i superligaen Der findes næppe nogen anden fisk, som er så stor – som kan fanges på så lavt vand og på så let grej – som netop tarpon.... Læs mere
 • Når man bare ikke kan have bagline nok… Det er sjældent, man får mulighed for at krog og lande fisk, som er længere end den fluestang, man fisker med. Meget sjældent... Læs mere
 • – Alaska kalder! Der er noget dybt fascinerende alene ved navnet. Ordet “Alaska” fremmaner straks visioner og drengedrømme om vidtstrakte ødemarker med en overflod af vilde dyr og fisk, som... Læs mere
 • Regnbuen, der slet ikke var en ørred… Der var engang – for ikke så forfærdeligt længe siden – at regnbueørreden var netop det: En ørred. Det troede man, fordi... Læs mere
 • Fjeldørreder på min vej Det har altid fascineret mig, at der slet ikke findes fjeldørreder – kun ørreder på fjeldet. “Fjeldørreder” er det tåbelige danske navn for noget, der i... Læs mere
 • I skrivende stund ruller en noget speciel film hen over biograflærreder verden over: “Salmon Fishing in the Yemen” – på dansk “Laksefiskeri i Yemen”. Filmen handler om den noget... Læs mere
 • Danmarks længste vandløb Det er et af naturens mange luner, at Danmarks to suverænt største vandløb udspringer blot få hundrede meter fra hinanden på den midtjyske højderyg: Skjernå, som... Læs mere
 • – Kan fisk føle smerte? Det gør ondt at få en krog i fingeren. Det kan alle lystfiskere skrive under på. Før eller siden går det galt, og så... Læs mere
 • – Kan fisk se farver? Det er en kendsgerning, at indholdet i såvel blinkæsker som flueæsker stråler i alle regnbuens farver. Det var kun i gamle dage, at sølv... Læs mere
 • Sol, måne og stjerner… Alle, der færdes regelmæssigt ude i naturen – det være sig til lands eller til vands – vil have bemærket det: På nogle tidspunkter af... Læs mere
 • Hvis jeg var statsminister… Det sete afhænger som bekendt af øjnene, der ser, og de samme ting kan derfor antage mange forskellige former. Men det er naturligvis altid én... Læs mere
 • Demokratisk debat i dagens Danmark… Danmark er et demokratisk samfund, og i et sådant skal der altid være plads til åben debat om tingene. Det er jo trods alt... Læs mere
 • Mariager Fjord død… Det var et frygteligt og dybt deprimerende syn, der sidst i august måned 1997 mødte folk og fiskere, som havde deres gang ved Mariager Fjord. Døde... Læs mere
 • Miljøvalget – er dit! Folketingsvalget den 15. september står for døren. Valget er dit, og valget har aldrig været lettere. Man kan diskutere økonomi og politik, så længe man... Læs mere
 • 250 millioner år gammel – og 10 meter lang… For en kvart milliard år siden (!) skete der noget interessant. Faktisk skete der rigtig mange interessante ting i den... Læs mere
 • Den blå fisk vender tilbage De væsener, vi i dag kalder fisk, har en lang udvikling bag sig – omtrent 450 millioner år. Når vi i dag taler om... Læs mere
 • Lystfiskeri eller krybskytteri? På mit gamle website www.ulnits.dk præsenterede jeg for et års tid siden en artikel under samme overskrift – en artikel, som vakte stor opsigt og resulterede... Læs mere
 • Anskydningerne… Først på sommeren var jeg et smut nede på Skødshoved Havn, hvor jeg ofte søsætter min lille jolle. Her faldt jeg i snak med den lokale formand for... Læs mere
 • Vibrio vulnificus, om jeg må bede… De usædvanligt høje vandtemperaturer, vi var vidne til i sommeren 2006 – mere end fyrre dage i træk med vandtemperaturer over 20 grader... Læs mere
 • – der fremmer produktionen af svovlbrinte… De danske farvande er i disse år under hårdt angreb udefra. Nye arter trænger sig på, og de får god hjælp fra to... Læs mere
 • – der allerede har dræbt hele Sortehavet… Danske biologer fra Syddansk Universitet frygter, at dræbergoplen igen i år vil brede sig eksplosivt. Goplen støvsuger havet for det zooplankton, der... Læs mere
 • – der til fulde lever op til sit navn… Vandremuslingen gør det, den er bedst til: Vandrer fra ét vandsystem til et andet. Nu er den nået til Gudenåen.... Læs mere
 • – og farvel til forårets klare kystvand… Foråret 2011 bød på elendigt kystfiskeri i brun algesuppe. En hidtil ret ukendt alge blomstrede pludselig op i en grad, så kystvandet... Læs mere
 • En invasiv og slet ikke-hjemmehørende art… Debatten om den fiskespisende skarv vil bare ikke dø. Og nu – efter to isvintre i træk – har man for alvor kunnet... Læs mere
 • Kutlingen, der kom til landet – med ballastvandet… En lille ny indvandrer har i de allerseneste år tiltrukket sig megen opmærksomhed i den danske presse. Den lille ny er... Læs mere
 • Fra damp over vand til is De færreste tænker over det, når vi drikker af det, bader i det eller fisker i det. Vi tager helt enkelt vand for... Læs mere
 • Havets Grønne Guld Tang er meget andet og mere end noget, man blot sætter sin fiskekrog fast i ved et uheld. Eller noget, man bander over, når man tager... Læs mere
 • – men bliver hot igen! I tidernes morgen var Mjels Sø sammen med Bundsø på Nordals og Mjels Vig ét sammenhængende fjordsystem. Men allerede i 1500-tallet fik lokale øjnene... Læs mere
 • Første skoleprojekt indledt Som trofaste læsere af www.ulnits.dk allerede vil have bemærket, så er der i de seneste år sket lidt af et paradigmeskift inden for fiskeplejen – dog... Læs mere
 • Det største fremskridt siden braklægningen! Det var en sorgens stund for dansk natur, da den tidligere borgerlige regering ophævede den braklægningsordning, som i flere år havde givet dansk natur... Læs mere
 • Ny e-bog gennemgår i tekst og fotos, hvad enhver lystfisker bør vide om de fisk, han eller hun er ude efter. Mere viden giver bedre fangster! Send mig en mail,... Læs mere
 • Alger er måske fremtidens biobrændsel. Eller i hvert fald grundlaget for den. Forskningen sker på højtryk, og store fremskridt er allerede gjort. Det er lykkedes forskere ved Murdich University... Læs mere
 • Et gigantisk og lyslevende levn fra fortiden! Alting er større i Amerika, plejer man at sige, og noget er der bestemt om snakken. I hvert fald hvis den går... Læs mere
 • Egyptens ti plager: Det sker meget ofte, at Biblen generelt og skabelsesberetningen specielt kolliderer med biologien og det virkelige liv. Ikke mindst Darwin’s udviklingslære om evolution af dyr og planter... Læs mere
 • – Hug et H og klip et B… – Gør HCB til PVC!  Når der går “Sydney-opera” i kemikalieaffaldet … I året 1770 landede englænderen James Cook med sit... Læs mere
 • En bog og en film, der dokumenterer det uhyrlige rovfiskeri, der finder sted overalt i verden. Det er der rigtig mange ben i… Det hænder, at dygtige og engagerede... Læs mere
 • Hajer har det ikke let – i hvert fald ikke, når der er mennesker i nærheden. Så imponerende og frygtindgydende, som både hvide hajer og hammerhajer er, så klarer... Læs mere
 • De miljøvenlige lavenergipærer er ikke nødvendigvis gode for miljøet. De skal i hvert fald deponeres som farligt affald… Det skulle være så godt, men så var det faktisk skidt.... Læs mere
 • Den traditionelle fiskepleje med opdræt og udsætning har fået en farlig konkurrent – i hvert fald set fra Silkeborg. Fisk og fiskere er nemlig begejstrede… I vinteren og foråret... Læs mere
 • De er blevet kaldt havenes regnskove, og de har forundret mennesker i århundreder. Men hvad er egentlig koraller, og hvordan bliver koralrevene til? Og hvorfor er de mange steder... Læs mere
 • Et uhyggeligt udseende, men aldeles lyslevende og nu udryddelsestruet levn fra fortiden… Er der en fisk, som lever op til sit navn på de allerfleste sprog, så er det... Læs mere
 • I forbindelse med implementeringen af EU’s vidtgående Vandrammedirektiv har der fra mange sider været gjort status over den danske natur og ikke mindst de danske vandløb og deres fiskeliv. Altsammen... Læs mere
 • Laksen tilbage til Danmark! En succeshistorie baseret på gamle dyder og moderne opdagelser – og så et antal meget kostbare naturgenopretningsprojekter… Det er ikke ret mange år siden, at... Læs mere
 •   Det er blevet moderne at gå på jagt – under vandet. Nu skal fiskene opsøges direkte i deres eget vandige miljø. Det er blevet moderne, at sportsdykkere iført... Læs mere
 • Ny stor undersøgelse af dansk lystfiskeris samfundsøkomomiske værdi Her i Danmark har vi meget længe ventet på resultatet af Fødevareministeriets store undersøgelse om den økonomiske værdi af dansk lystfiskeri. En undersøgelse,... Læs mere