Scavenius om Livet på Borgen


Theresa Scavenius, klimaforsker fra Aalborg Universitet og medlem af Folketinget for Alternativet, er netop blevet smidt ud af sine egen gruppe i Folketinget. Hun ville ikke samarbejde, lød forklaringen.

For nogen tid siden var Scavenius på Slotsholmen DR P1 for at fortælle om sit møde med Folketingets politiske kultur og system som nyvalgt Folketingsmedlem. Hun lagde vanen tror ikke fingrene imellem. Den seneste tids udvikling i Alternativets folketingsgruppe kommer derfor ikke aldeles uventet:


“Jeg fortæller om en skræmmende kultur, hvor fagligt input og ønsket om saglige argumenter møder modstand og bestemt ikke hilses velkomment, hverken i Folketinget eller i ministerierne.

På twitter bekræfter den tidligere formand for Folketinget Pia Kjærsgaard forholdene, og beder mig smutte, hvis jeg ikke kan klare det. Det var nogenlunde den samme reaktion hun havde på #metoo bevægelsen. Jeg tror ikke hun har fanget, at vi er mange, som ønsker et bedre samfund, ordentlige forhold og faktabaseret politik. 

Jeg fortæller om, hvordan politik og folkestyret i høj grad er blevet udhulet til at være en ceremoniel proces, hvor alt indhold er klappet af i ministerierne. Det er slet ikke meningen, at der skal laves en reel lovbehandling i Folketinget og i udvalgene. Det er skinprocesser, hvor folketingsmedlemmer blot stemmer det igennem, som de har fået besked på. 

Jeg fortæller om ministerier, som vildleder, manipulerer og bevidst gør det næsten umuligt for folketingsmedlemmerne at gennemskue, hvad der er op og ned. Samtidig oversælger ministerierne effekter af politiske lovudkast, selvom de udmærket kender sandheden. Inden for klima kalder vi det for greenwashing.

Når ministerierne vildleder, er det ekstremt svært for Folketingsmedlemmer at lave et ordentligt lovbehandlingsarbejde, fordi vi er afhængige af ministiernes embedsfolk. Folketinget har meget få medarbejdere og kapacitet til at sikre, at danske love er juridisk, fagligt og lovteknisk er i orden. 

Det kunne fungere, hvis embedsværket var fagligt og sagligt fungeret. Men det er ikke tilfældet længere. I dag er ministerierne ekstremt politiserede og skal i sigende grad ses som en servicering af ministerens politiske dagsorden. Derved har Folketinget og dansk lovgivning ikke et neutralt og fagligt fundament. 

Det er et fundamentalt demokratisk problem. Jeg oplever det specifikt i forhold til et lovforslag om affald og forbrænding, som klimaministeriet har lavet. 

Lovforslaget er ikke konsistent og lever ikke op til den politiske aftale. Jeg har forsøgt både i ministeriet og i folketinget at få skabt opmærksomhed om de faglige problematikker i lovforslaget.

Det er her, jeg har mødt den ekstreme modstand og skæld-ud. Mine kollegaer har forsøgt at få mig til at rette ind ved at lade mig forstå, at det slet ikke er meningen, at vi skal diskutere ministiernes lovudkast. Der skal slet ikke være nogen reel lovbehandling. 

Derfor er eksemplet med mødet i klimaudvalget, som jeg fortæller om radioen, meget vigtigt. Her bliver jeg nemlig direkte bedt om at lave mindre parlamentarisk arbejde. 

Mit samlede billede af folkestyret efter de første par måneder som nyvalgt er derfor, at det er næsten ikke-eksisterende. Den reelle magt ligger i ministerierne. Og den formelle magt i folketinget bliver holdt nede af en ekstrem politisk kultur, der forsøger at udstøde folk, hvis de er for kritiske og for faglige. 

Alternativet blev skabt for bl.a. at tage et opgør med den skadelige politiske kultur i Danmark, og mit møde med systemet bekræfter, at den kamp er vigtigere end nogensinde. Det er hele forudsætningen for et velfungerende folkestyre og faktabaseret politik.”

Theresa Scavenius,

MF Alternativet


Hør hele programmet her:

https://www.dr.dk/lyd/p1/slotsholmen/slotsholmen-podcast-2023-01-01-05-00-118

Foto: Folketinget ft.dk