Limfjorden 2021 – 2/2

Rønbjerg, primo august 2021 – 2/2

Aarhus Universitets Marinbiologiske Station ved Limfjorden var nogle dage først i august 2021 sæde for et kursus, hvor fjordens dårlige vandmiljø var i fokus. Der blev fløjet med droner, dykket med flasker og taget bundprøver med avanceret udstyr.

I denne og den foregående artikel fortæller to snese fotos om aktiviteterne på det gode skib M/S Anton, der til lejligheden venligst var udlånt af Landsforeningen Levende Hav.

Prøvetageren gøres klar til nedsænkning.

Prøvetageren er udløst og oppe på dækket igen.

Prøven fotograferes, inden indholdet analyseres.

Mudderet skylles forsigtigt ud, så indholdet kommer til syne.

Det er næsten som at se guldet dukke op i panden…

Prøven emballeres til senere analyse.

Avanceret, men hårdført udstyr til prøvetagning.

Prøvetageren monteres med nyt rør.

Prøvetager klar til nedsænkning

Vi beundrer den perfekte prøve!

Den tynde linje mellem liv og død

Alvorlige miner ved undersøgelsen

Skibshunden “Karla” kigger med.

Friske alger hentet på lavt vand

Vindmøller ude af synk og cirkulation

Træt måge efter lang dag på havnen

Søstjerne på himmelflugt

Svale tager sig en slapper i Rønbjerg havn.


Tilbage til den første af de to artikler

© 2021 Steen UlnitsVi er i fuld gang med at ødelægge det hav, som har brødfødt os gennem årtusinder. Vi forurener det med åbne havbrug, hvor alt spildevand fra opdrætsfiskene løber direkte ud gennem netmaskerne. Ud i hav og fjord. Og vi påstår at rense forureningen med muslinger, som kun gør ondt værre ved at koncentrere forureningen.

Debatbogen “HAVmisBRUG” fortæller om de problemer, som fiskeopdræt i dambrug og havbrug medfører. Den fokuserer ligeledes indgående på de misforståede muslinger, som samler forureningen fra et stort vandområde på et lille under og omkring anlæggene.

Området påføres hermed en ny lokal forurening, som ikke var der før. Og som kan måles i form af metertykke iltslugende slamlag under muslingerne. Men heller ikke nok med det:

Ved iltsvind frigøres nyt kvælstof fra bundslammet.

Læs anmeldelserne her.


2022, Forlaget Turbine, ISBN 978-874-0660-760 

424 sider, softcover, 4-farve

Pris kr. 249,95