Limfjorden 2021 – 1/2

Rønbjerg, primo august 2021 – 1/2

Aarhus Universitets Marinbiologiske Station ved Limfjorden var nogle dage først i august 2021 sæde for et kursus, hvor fjordens dårlige vandmiljø var i fokus. Der blev fløjet med droner, dykket med flasker og taget bundprøver med avanceret udstyr.

I denne og en følgende artikel fortæller to snese fotos om aktiviteterne på det gode skib M/S Anton, der til lejligheden venligst var udlånt af Landsforeningen Levende Hav.

Kursets hovedkvarter: Rønbjerg Marinbiologisk Station

“Levende Hav” lånte beredvilligt M/S Anton ud til kurset.

Det er vigtigt at holde et vågent øje med dækket.

Kursuslederen danner sig et overblik over togtet.

Skipper er altid årvågen og på plads bag sin rude.

Skibshund og sikkerhedsrepræsentant napper en lille lur.

Himlen er blå som Levende Havs sejl og logo.

Man’s Best Friend “Karla” på plads ved landgangen

Et Pocket Instamatic i den helt dyre ende…

Med tørdragt kan man have sin smoking på indenunder!

Vejrskifte undervejs – heldigvis til det bedre.

Vandmænd så langt øjet rækker…

Vandmænd stortrives i Limfjordens forurenede vand.

Gopler glimter smukt i solen.


Videre til den anden af de to artikler

© 2021 Steen UlnitsVi er i fuld gang med at ødelægge det hav, som har brødfødt os gennem årtusinder. Vi forurener det med åbne havbrug, hvor alt spildevand fra opdrætsfiskene løber direkte ud gennem netmaskerne. Ud i hav og fjord. Og vi påstår at rense forureningen med muslinger, som kun gør ondt værre ved at koncentrere forureningen.

Debatbogen “HAVmisBRUG” fortæller om de problemer, som fiskeopdræt i dambrug og havbrug medfører. Den fokuserer ligeledes indgående på de misforståede muslinger, som samler forureningen fra et stort vandområde på et lille under og omkring anlæggene.

Området påføres hermed en ny lokal forurening, som ikke var der før. Og som kan måles i form af metertykke iltslugende slamlag under muslingerne. Men heller ikke nok med det:

Ved iltsvind frigøres nyt kvælstof fra bundslammet.

Læs anmeldelserne her.


2022, Forlaget Turbine, ISBN 978-874-0660-760 

424 sider, softcover, 4-farve

Pris kr. 249,95