What a Waste…


Så fik Randers Kommune sin helt egen og helt selvforskyldte miljøkatastrofe, der virkelig satte kommunen generelt og Ølst Bakker specielt på Danmarkskortet.

Klik for større fotos


I et helt år er der kørt lastvognstog efter lastvognstog forurenet jord med kalk og giftig flyveaske ind på fabriksgrunden, der til sidst ikke kunne klare presset længere.


 Godt hjulpet på vej af de længe varslede skybrud slap det plastiske lerlag til sidst sit greb om jorden. En borger stillede sågar sin ene sko i farten.


Ikke en udbombet by i det russisk besatte Ukraine. Men Nordic Waste ved Ølst Bakker, før bygningerne skred helt sammen.


Siden foråret er vand lækket fra fabriksgrunden. Randers Kommune har afvist, at vandet var forurenet. Uden dog at tage flere prøver.


Så gik det galt. Jorden skred ud mod Alling Å, og en nødplan blev sat i værk: En spunsvæg af stål banket ned langs hele fabriksgrunden.


Gl. Århusvej måtte spærres af, så de store entreprenørmaskiner kunne komme til med deres last af stål til spunsvæggen.Ikke udlægning af nye standpladser for fiskene i Alling Å. Men et lønligt håb om at holde åen på plads i landskabet.


Anker Boje (S) fra Randers Byråd råbte vagt i gevær allerede i foråret 2023. Han er bekymret for forurening af drikkevandet.


Undergrunden ved Ølst Bakker er kendt for sit plastiske lerlag, der er udførligt beskrevet i rapporter fra det tidligere Aarhus Amt.


De tunge stålplader til spunsvæggen bliver løftet på plads, så de kan hamres ned i undergrunden. De kunne desværre ikke holde til presset.


Forurenet vand fra fabriksgrunden måtte køres bort til senere rensning. Flere gyllebeholdere i området er brugt til oplagring.


Tanke med olie og andet giftigt blev gravet fri og fjernet fra området, mens man endnu kunne komme til for de skridende jordmasser.


Beredskab og Sikkerhed fra Randers Kommune var på pletten. Nummer to fra venstre er direktøren for Nordic Waste. Hun er ikke set siden.


Beredskab og Sikkerhed rykkede ind, da Nordic Waste rykkede ud og med minuts varsel forsvandt fra gerningsstedet.


Vi blev venligt vist bort fra området. Alle skulle have åndedrætsværn som beskyttelse mod de store mængder flyveaske og Microfiller.


Alle indfaldsveje til området blev afspærret, så Gl. Århusvej kunne være helt fri for trafik sydfra til Ølst. 


Hele området omkring Nordic Waste blev lukket af, da Randers Kommune gik i gang med at føre Alling Å under Gl. Århusvej.


Planen mislykkedes desværre. Vandet brød gennem Gl. Århusvej og truer nu transformatorstationen i baggrunden.


What a Waste…

Så fik Randers Kommune en aldeles uønsket, men desværre ikke uventet julegave:

Sin helt egen selvforskyldte miljøkatastrofe, der virkelig har sat Ølst Bakker på Danmarkskortet. Selv midt i  juletravlheden.

Julefreden nægtede pure at indfinde sig, da jorden for alvor skred under fabriksgrunden på Nordic Waste. Ironisk nok et anlæg, der ellers havde brystet sig af at rense forurenet jord og dermed forbedre miljøet.

Nu står resterne af Nordic Waste selv tilbage som en af de helt store miljøsyndere. Efterladende et gigantisk oprydningsarbejde.

I løbet af det sidste års tid er skibslast efter skibslast og utallige lastvognstog med forurenet jord endt hos og dumpet på fabriksgrunden ved Ølst Bakker syd for Randers.

Til sidst kunne den plastiske undergrund i bakkerne ikke længere holde til det kolossale pres fra den tilkørte jord. Til myndighedernes store overraskelse.

Trods de mange skybrud, som DMI løbende havde varslet og advaret om, fortsatte man ufortrødent med at køre forurenet jord på bakkerne. Til sidste gav undergrunden efter, og jorden begyndte at skride, tagende hele bygninger med sig.

Nordic Waste prøvede først at bygge en dæmning, der imidlertid ikke kunne holde de skridende jordmasser væk fra Alling Å. Den løber kun få meter fra fabriksgrunden.

Man gik derfor i gang med at bygge en stålarmeret spunsvæg, som kunne overdække åen langs fabrikken i tilfælde af yderligere jordskred. Den kunne imidlertid heller ikke holde til presset.

Nordic Waste valgte derfor at forlade den synkende skude og overlade arbejdet til Randers Kommune.

Kommunen prøvede først at bruge Gl. Århusvej til at beskytte åen, men heller ikke det lykkedes. Den gamle hovedvej blev brudt igennem af de vandrende jordmasser, hvorfor man gik i gang med næste nødplan:

At etablere et stort “vådområde” opstrøms hovedvejen og herfra pumpe vandet bort. Det, vi andre kalder en oversvømmelse. “Vådområde” lyder dog bedre. I skrivende stund vides ikke, hvordan dette arbejde er skredet (!) frem.

Men julefreden har i hvert fald ikke indfundet sig ved resterne af Nordic Waste. Nu taler man i Randers Kommune om Miljøskadeloven og den danske implementering af Miljøansvarsdirektivet.

Det her kan desværre blive rigtig stort.

Måtte Julefreden indfinde sig.

🎅🏻🎄🎁


©️ 2023 Tekst & fotos: Steen Ulnits


– Famous Last Words…