Alling Å faunaundersøgelse

Det øvre løb af den 35 km lange Alling Å, som tømmer sit vand ud i den lavvandede Grund Fjord. Alling Ådal blev for nogle år siden restaureret og dele af Alling Å genslynget. 

Klik for større fotos


Godt fald og frisk strøm kendetegner øvre Alling Å


Nordic Waste, som siden 2018 har behandlet jord ved Alling Å.


Nordic Waste er et industrielt kompleks ved Gl. Århusvej


Lokale beboere har udtrykt ængstelse ved aktiviteterne.


Der er frygt for udvaskning af giftige stoffer til Alling Å.


Leca-granulat kan findes helt ude i Grund Fjord.


Alling Å afgrænser fabriksarealet nær Gl. Århusvej.


Sluseporten, hvor vand fra fabrikken ledes ud i åen.


Det øvre løb er ved Gl. Århusvej indstøbt i beton.


Indholdet af faunaprøven studeres og registreres.


Faunaprøverne tages med hjem til nærmere analyse.


Vi fandt flere forskellige insekter og krebsdyr i sparkeprøverne.


Den store majflue er en god indikator for en god vandkvalitet.


Huller i brinken fra de mange invasive signalkrebs i Alling Å.


Skurken over dem alle: Den invasive signalkrebs


Døgnfluer, vårfluer og slørvinger lever på vandløbets sten.


Stærk strøm og gamle træer ved øvre Alling Å


De friske faunaprøver sorteres omhyggeligt på brinken.


Det orange skum lyser op på lang afstand.


I disse PFAS-tider virker skum som dette mistænkeligt.


Gult skal der til for at blive set i naturen.


En målepind fra de gamle dage med Århus Amt


En god faunaprøve med alt fra majfluer til tanglopperTekst & fotos: Steen Ulnits

Dansk Videncenter for Sportsfiskeri


Læs meget mere om resultaterne af faunaundersøgelsen og mistanken om tungmetaller i Alling Å i artiklen her