Regionen indrømmer sammenhæng

Miljøforkæmper Bjarne Hansen fra Thyborøn kommenterer her på den verserende sundhedssag i Region Midtjylland.

Regionen vil tilsyneladende ikke bruge 600.000 kroner på en undersøgelse af den høje kræftdødelighed på Harboøre Tange, hvor det tidligere Cheminova jo ligger.

Argumentationen for ikke at bakke den nye undersøgelse op er angiveligt, at det har regionen da vidst længe – at der er en reel sammenhæng mellem giften på Harboøre Tange og så den høje kræftdødelighed hos lokalbefolkningen. Det behøver man derfor ikke at bruge flere midler og undersøgelser på.

Det mest overraskende ved Region Midtjyllands negative indstilling til undersøgelsen er imidlertid, at regionen ellers i snart mange år har benægtet, at der skulle være nogen sammenhæng. Det gør man så ikke længere og bruger i stedet denne kovending til, at regionen jo så ikke behøver støtte undersøgelsen.

Rart under alle omstændigheder at få bekræftet, at Region Midtjylland er klar over situationens alvor og tilsyneladende har været det længe. Her følger Bjarne Hansens læserbrev:


“Region Midtjyllands politikere er ikke interesseret i at vide, om det er Cheminovas giftdepoter/forurening, som er årsagen til den høje kræft dødelighed på Harboøre Tange.

En forskergruppe på 10 personer fra Københavns Universitet har, med hjælp af den lokale læge gennem 30 år Hans Holmsgaard, skaffet halvdelen (598.000 kr.) af pengene fra Kræftens Bekæmpelse (KB).

KB betinger sig dog, at Region Midtjylland kommer med de sidste 598.000 kr. af det budget, som skal til for at slå fast, om det er Cheminovas forurening, der er årsagen til de mange kræftdødsfald i området, og i så fald hvilke giftstoffer det er.

Undersøgelsen vil med andre ord kunne vise, om det er Cheminovas kemiske affald som er årsag til de mange kræftdødsfald. Og hvilke stoffer det drejer sig om.

Alligevel er indstillingen fra embedsværket følgende:

”Da det i den nuværende økonomiske situation IKKE er muligt at anvise midler til finansiering af forskningsprojektet, indstilles det, at der gives afslag”.

Region Midtjylland indrømmer nu også, at de godt vidste, at der er en forhøjet forekomst at forureningsrelaterede kræftsygdomme i den gamle Thyborøn Harboøre Kommune. Men man har aldrig handlet på det og ønsker heller ikke at gøre det fremadrettet.

Region Midtjylland mener ikke, at det har nogen relevans med en ny undersøgelse, selv om undersøgelserne vil viser en kausalitet (årsagssammenhæng) mellem Cheminovas forurening og den høje kræftforekomst i området.

Politikerne har med andre ord holdt befolkningen hen i uvidenhed og uvished. Hver gang der har været talt om kræftdødeligheden i området, er det blevet slået hen med ”der er jo ikke nogen beviser for, at der er en årsagssammenhæng mellem Cheminovas forurening i området og den høje kræftrate”.

Men nu har vi endelig mulighed for at bevise, om der er en årsags sammenhæng mellem forureningen og de mange kræftdødsfald.


Strudsetaktikken igen-igen


Det er med andre ord ikke ny viden for Region Midtjylland, at befolkningen på Harboøre Tange har en overdødelighed af kræftsygdomme, som relaterer til Cheminovas forurening i området. Det kan man så mene om, hvad man vil.

Men det kunne blive ny sikker viden og bidrage til den internationale klassifikation af de kemiske stoffer, der er kræftfremkaldende for mennesker – også beboerne på Harboøre Tange.

Region Midtjylland mener ikke, at de skal handle på det eventuelle resultatet af undersøgelserne. Heller ikke hvis de viser, at det er forureningen fra Cheminovas affald, som er årsag til de mange kræftdødsfald på Harboøre Tange gennem tiden. Det har Regionsrådet jo vidst i hele tiden, men tilsyneladende undladt at handle på det.

– Hvad ved vi?

Vi har flere kræftundersøgelser fra perioden 1968 til 1986, som alle viser, at der allerede dengang var en overhyppighed af kræft på mellem 20 og 40% i den gamle Thyborøn Harboøre Kommune. Det er meget, men der blev aldrig politisk handlet på det.

Hvad sker der, hvis det viser sig, at den megen forurening, som findes på Harboøre Tange, er bevislig årsag til den høje kræftdødelighed i området?

– Ingenting, siger Region Midtjylland.

Tænk på, at det har stået på i over 40 år. Myndighederne har siden 1982 vidst, at der var en forhøjet kræftrisiko for befolkningen på Harboøre Tange. Men man har undladt at handle på det eller advare om forureningen – i de forgangne 40 år. 

I 2017 fjernede man endda alle advarselsskilte på Harboøre Tange. Måske i den tro, at man joså ikke vidste, der var forurenet, og at det så ikke var farligt at færdes i området.

Det er jo også kræfthyppigheden på Harboøre Tange, der er årsag til, at området har fået hen ved 2 mia. kr. til at rydde op efter Cheminovas mange årtier med giftdeponering i naturen, på Harboøre Tange. Fordi Cheminovas forurening naturligvis udgør en fare for mennesker og natur.

Men, det siger Regionsrådet altså nej til klarlægge, hvis de følger forvaltningens indstilling, her den 4. december 2023.

Med venlig hilsen,

Bjarne Hansen, Miljøforkæmper, Thyborøn


Måske Regionen frygter et eventuelt økonomisk ansvar for ikke at have gjort noget ved problemet – når man nu har kendt til det i adskillige år. Måske Regionen frygter, at syge eller efterladte vil kunne kræve kompensation. Måske Regionen frygter årelange sagsforløb, der vil dræne alle involverede parter både psykisk og økonomisk.

Måske derfor man ikke ønsker nogen endegyldig konklusion og afslutning på spørgsmålet om, hvorvidt det er forureningen fra Cheminova, der er skyld i overdødeligheden af kræft blandt beboerne på Harboøre Tange. 

Svaret blæser i vinden, der fortsat sender PFAS på land med havskummet.

©️ 2023 Steen Ulnits


Efterskrift: Region Midtjylland gav om mandagen efter for presset og er nu ikke imod undersøgelsen. I stedet har man lovet at finde de resterende 600.000, så undersøgelsen af kræfthyppigheden på Harboøre Tange kan sættes i værk.

Tak til Bjarne Hansen for det vedvarende pres på regionen. Høje tid at få den sag lukket og spørgsmålet be- eller afkræftet endeligt.