De stemte for flere havbrug


Esben Lunde Larsen (V) fremsatte som miljøminister lovforslag L111.


Jacob Jensen (V), folketingsmedlem og lønnet bestyrelsesmedlem i havbruget Musholm.


Herunder en lille oversigt over, hvilke folketingsmedlemmer der egentlig stemte for lovforslag L111 om kompenserende foranstaltninger. En lov, som muliggør etableringen af flere nye havbrug i et Kattegat, der i forvejen gisper efter vejret.

Klik på de enkelte sider, hvis du bedre vil kunne læse navnene. Og glem dem aldrig. Disse folkevalgte politikere stemte for, at et Kattegat, der i forvejen lider af algeblomst, iltsvind, bundvendinger og fiskedød, skal forurenes endnu mere.

Der var 81 stemmer for og 22 imod forslaget.


IMG_5154


IMG_5158


Simon Kollerup (S) stemte som alle socialdemokrater for flere forurenende havbrug i Kattegat.


Christian Poll (ALT) stemte som alle Alternative mod flere havbrug i Kattegat.


EL, ALT, SF og RV kæmpede og stemte imod.

V, S, DF, K og LA stemte for flere forurenende havbrug.

Listen med de individuelle stemmer vil blive halet frem ved passende lejligheder i den kommende kommunale valgkamp. Og til det efterfølgende folketingsvalg, naturligvis.

Kollerup & Co. vil ikke blive glemt. Ejheller Sass og Sosserne. Eller Løkke og Lunden. Bordet fanger, når først der er stemt.

Vi er mange, der er vrede over folkestyrets fallit. Rigtig mange og rigtig vrede.

Så husk navnene og del gerne listen!


IMG_5156


IMG_5157


Maria Reumert Gjerding (EL) kæmpede en brav kamp mod lovforslag L111.


Søren Egge Rasmussen (EL) er økologisk landmand og mod de nye havbrug.


L111 åbner i al sin skræmmende enkelhed mulighed for etablering af nye åbne havbrug i belastede områder – blot man samtidig etablerer kompenserende foranstaltninger i form af tangfabrikker og muslingefarme, som kan fjerne lige så meget kvælstof, som fiskene i havbrugene udleder.

Det skræmmende er, at man slet ikke har praktiske erfaringer med hverken tang eller muslinger i så stor en målestok, som der her er tale om. Det er et rent skrivebordsprojekt. Ingen seriøse forskere tror på muligheden.

Eksempelvis skal der ikke mindre end 4 kvadratkilometer muslingefarm til for at kompensere udslippet fra blot en enkelt 100 tons fiskeproduktion. Hvor der skulle være plads til dem, aner ingen.

Men derfor kan man jo åbenbart godt vedtage loven alligevel…


IMG_5229


IMG_5230


Ida Auken (RV) stemte som alle Radikale mod flere havbrug i Kattegat.


Trine Torp (SF) stemte som alle i Socialistisk Folkeparti mod flere havbrug i Kattegat.


Kort fortalt

Lov L111 sikrer kommende havbrug retten til udledning af yderligere 800 tons kvælstof og knap 100 tons fosfor i Kattegat. Nogle af anlæggene planlægges så tæt på kysten ud for Djursland, at såvel fysisk som kemisk og visuel forurening fra anlæggene er uundgåelig.

Regeringen bestående af Venstre, Konservative og Liberal Alliance – med opbakning fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet – stemte for flere forurenende havbrug i det Kattegat, der allerede nu gisper efter vejret. Dette til trods for, at 117 ud af 119 danske havområder på nuværende tidspunkt ikke har en tilfredsstillende tilstand, hvad vandmiljøet angår, og derfor kræver yderligere reduktion i tilførslen af kvælstof.

Oppositionen bestående af Enhedslisten, Alternative, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti tog miljøets parti og stemte mod flere forurenende havbrug i Kattegat. Nok værd at tænke på og have i baghovedet, når man skal sætte sit kryds ved det kommende folketingsvalg…

© Tekst 2017 Steen Ulnits 


Relaterede artikler om havbrug: