Diflubenzuron

Havlus er et kolossalt og støt stigende problem for opdrættet af tamlaks langs de norske kyster. Millioner af havlus angriber de hundredtusindvis af indespærrede tamlaks i de store netbure.

Midlerne, som må tages i brug, bliver skrappere og skrappere, i takt med at lusene udvikler resistens mod de anvendte midler.

Nu er det så blevet opdaget, at norske lakseopdrættere bruger et ulovligt insektmiddel til bekæmpelse af havlus. Diflubenzuron er navnet.

Diflubenzuron er en såkaldt “kitinsyntesehæmmer”, som er dokumenteret ødelæggende for havlusenes livsnødvendige skalskifte. Stoffet kitin udgør hovedbestanddelen af skaldyrenes ydre skelet, som skiftes mellem et antal larvestadier og skalskifter, som dyrene gennemgår under deres vækst.

Desværre virker Diflubenzuron på nøjagtig samme måde på de naturlige rejers skalskifte som på havlusene. Rejerne dør helt enkelt, når de ikke kan syntetisere kitin til deres nye skal.

I Norge har man oplevet “rødt tidevand”, når røde og døde rejer i tusindvis skyller i land efter at være udsat for Diflubenzuron via foderrester fra havbrugene.

Diflubenzuron virker desværre ikke kun på små havlus og store rejer i det vidtstrakte Norge. Det virker også på tanglopper, tanglus og alle andre krebsdyr med skalskifte – i lille Danmark.

Betryggende at vide, når Esben Lunde Larsen pt. arbejder på yderligere produktionsudvidelser for danske havbrug – nu i havområder i Kattegat, hvor havlusene forekommer…

Diflubenzuron er kemisk krigsførelse på et højt plan.

© 2017 Steen Ulnits


Relaterede artikler om havbrug: