Nyheder

 • Den lavvandede Grund Fjord er endestation for alt vand i Alling Å, der siden fortsætter til Randers Fjord på sin vej mod Kattegat. Her er der grøn energi både... Læs mere
 • 2.500 tons sten på vej ud i Randers Fjord ved Udbyhøj. Det er organisationen Randers Stenrev, som på denne måde ønsker at genskabe livet i den lange og smalle... Læs mere
 • En bekendt sendte for nylig linket nederst i denne artikel til mig. Han mente nok, det ville være sund læsning og sætte nogle ting på plads i mit forvirrede... Læs mere
 • Mellemskarven med det latinske artsnavn Phalacrocorax carbo sinensis er en både elsket og hadet fugl. Nogle betragter den som en dansk fugl, mens andre betragter den som invasiv. Klik for... Læs mere
 • Faunaundersøgelser i Alling Å henholdsvis opstrøms og nedstrøms genbrugsfabrikken Nordic Waste samt nedstrøms gartneriet i Ølst skaber mistanke om tungmetaller i vandet. Den østjyske Alling Å påkalder sig til... Læs mere
 • – Hvor stammer det giftige havskum fra? Der er tidligere fundet forhøjede koncentrationer af PFAS-stoffer i græs og overfladevand ved Harboøre og på Agger Tange, uden at man har... Læs mere
 • “When The Levee Breaks” Knap 100 år efter katastrofen ved Mississippi floden, der gik over sine bredder og gjorde tusinder af nordamerikanere hjemløse, drøfter vi stadig problemet. Nu blot... Læs mere
 • Jeg så Poul første gang i de tidlige 1970’ere – på sorthvid TV. Han var iklædt langt mørkt hår, korte badebukser og en sølvblank sild fra Randers Fjord –... Læs mere
 • 2022 har for alvor stået i PFAS-stoffernes tegn. Der er ikke tale om nye stoffer, da de første blev skabt i efterkrigstidens kemiske laboratorier – med 1949 som det... Læs mere
 • Langt ude i Kattegat, hvor det nærmer sig Skagerak, ligger den lille Læsø. Den bliver ind imellem kaldt “Tredje Revle”, da den består af sand, som hele tiden vokser.... Læs mere
 • God Save Queen Elizabeth II Så gik det desværre ikke længere. Efter 70 imponerende år som dronning af England døde Englands og hele verdens Dronning Elizabeth. Elsket af millioner... Læs mere
 • En stille og solrig søndag eftermiddag ligger de fleste af Limfjordens mange muslingeskrabere ved kaj i den hyggelige Nykøbing havn på Limfjordsøen Mors. Der er trængsel i vandet, mens... Læs mere
 • Region Midtjylland har i 2021 fået tildelt 425 mio. kr. til fjernelse af Høfde 42 depotet. Vi var alle lykkelige, men… På et år, siden 2020, har Cowi udfærdiget... Læs mere
 • “Drop drømmen om flere danske havbrug” Japanerne får al rognen og de fleste af pengene. Men forureningen, den får vi lov at beholde i Danmark. Af Stig Bülow og... Læs mere
 • Muslinger og ålegræs er hver for sig og sammen aldeles udmærkede organismer, som begge indgår i og er nødvendige for den naturlige balance i vort marine økosystem. Når begge... Læs mere
 • Mandag den 23. august havde Limfjordsgruppen under Danmarks Naturfredningsforening inviteret til sejltur på Limfjorden. Solen skinnede fra en klar himmel, og vind var der ingen af.  Formålet med sejlturen... Læs mere
 • Det er en dejlig morgen sidst i august. Solskin og vindstille. Vi lægger Skive Marina bag os – med kurs mod Hvalpsund.  Her tager vi en håndfuld politikere og... Læs mere
 • Rønbjerg, primo august 2021 – 2/2 Aarhus Universitets Marinbiologiske Station ved Limfjorden var nogle dage først i august 2021 sæde for et kursus, hvor fjordens dårlige vandmiljø var i... Læs mere
 • Rønbjerg, primo august 2021 – 1/2 Aarhus Universitets Marinbiologiske Station ved Limfjorden var nogle dage først i august 2021 sæde for et kursus, hvor fjordens dårlige vandmiljø var i... Læs mere
 • Forbudt for sømodstandere Miljøminister Lea Wermelin (S) søger lige nu at løse den gordiske knude ved Tange Sø, som hendes forgænger Ida Auken desværre ikke fik hugget over, da... Læs mere
 • Skueprocessen ved Tange Sø Gudenåen er med sine 150 km fra udspringet i Tinnet Krat på den jyske højderyg til udløbet i Kattegat nord for Djursland, Danmarks længste vandløb.... Læs mere
 • Del & Hersk: Fødevare- og Miljøministeriet Siden sammenlægningen i 2015 har Miljø- og Fødevareministeriet gennemgået et hav af ændringer, der har været til stor skade for dansk miljø og... Læs mere
 • En sær og sælsynt fugl på stranden. Men helt nødvendig, da en kvinde blev løbet ned af en flok bissende køer fra Naturstyrelsen og efterfølgende måtte have akut helikopterassistance.... Læs mere
 • Muslinger er for alvor kommet i vælten her på det seneste. Der er tale om helt almindelige blåmuslinger, der imidlertid er blevet taget som gidsler af landbruget, Hedeselskabet og... Læs mere
 • Aktindsigt resulterer i trusler om erstatning fra muslingefarmere Af miljøjournalist Flemming Seiersen, Gylle.dk Hvorfor kan en anmodning om aktindsigt i et møde i Mariager Fjord Kommune med Hedeselskabets datterselskab, Blå... Læs mere
 • Modstanden mod miljøet Danmarks Naturfredningsforening bad i 2007 det rådgivende firma Cowi om en vurdering af seks forskellige alternativer for Gudenåens retablering i forhold til de krav, som Vandramme-direktivet... Læs mere
 • Virkeligheden efter Wilhjelm Der var mange gode takter i Wilhjelm-udvalgets rapport og anbefalinger til fremtidens fiskepleje, som introducerede begrebet “autenticitet”. Hermed mentes, at der fremover skulle satses på oprindelige... Læs mere
 • Fisketegnet Det skulle være så godt, at der kom flere fisk i de danske vande. Finansieret af millionerne fra det obligatoriske fisketegn. Men det er faktisk blevet ringere med... Læs mere
 • Apple gjorde det i 2016 – proppede high end komponenter fra større iPhones ind i en lille iPhone 5S skal og kaldte resultatet for iPhone SE. Den blev solgt... Læs mere
 • Fluen “Juletræet” nærmer sig sin 40 års fødselsdag. Det helt eksakte fødselstidspunkt er lidt usikkert, men det var engang allerførst i 1980’erne. Den pryder i hvert fald forsiden på... Læs mere
 • Om muslinger og aktindsigt “Til: raadhus@mariagerfjord.dk Vi er blevet gjort bekendt med, at der har været afholdt møde(r) mellem Mariagerfjord Kommune og Hedeselskabet, dets datterselskab Blå Biomasse og/eller dets... Læs mere
 • Ny giftig alge i Limfjorden Midt i marts måned kunne man i den lokale dagspresse læse, at døde sild i hundredvis eller måske tusindvis var drevet i land i... Læs mere
 • Nu klager landbruget igen over vandløbene. Nu er der kommet så meget vand, at vandløbene løber over deres bredder og sætter landmændenes marker under vand. Igen-igen. På Svostrup og... Læs mere
 • – Du er en idiot. Du er ikke velkommen her… Klar besked fra lokale borgere til Australiens liberale premiereminister Scott Morrison. Det er så koldt og så kontant, Australiens konservative... Læs mere
 • Hollywood har netop uddelt årets Oscars for bedste film, skuespillere og instruktører. Brad Pitt, som vi lystfiskere ikke mindst kender fra filmen “A River Runs Through It”, fik sin... Læs mere
 • Østersøens unikke bestand af torsk har altid haft stor økonomisk betydning for fiskerne på Bornholm. Nu er torsken imidlertid under det største pres nogensinde – fra flere sider. Miljøet... Læs mere
 • I forbindelse med kampagnen RedHavet.nu, som er venligt sponseret af VELUX Fonden med 5 millioner kroner, har der været en del debat om kampagnens mål og midler. Som mangeårigt... Læs mere
 • Jernhatten, 26. august 2019 Miljøminister Lea Wermelin (S): – Jeg ønsker ikke flere og større havbrug i Danmark. Bekymring over tilstanden i vandmiljøet får miljøminister Lea Wermelin til at bremse... Læs mere
 • Efter fire års rædselsregime for miljøet med først Eva Kjer Hansen (V) og siden Esben Lunde Larsen (V) som ansvarlige ministre stod alt på spil ved folketingsvalget i 2019.... Læs mere
 • I miljøgruppen BLAK Djursland drømmer vi om en maritim nationalpark, hvor natur og miljø er i højsædet. Hvor naturen får et tiltrængt pusterum efter mange års brug og misbrug.... Læs mere
 • Langt ude i Kattegat – midt mellem Danmark og Sverige – ligger den lille danske ø Anholt. En ø, der nøjagtig lige så godt kunne være blevet svensk. Læs historien... Læs mere
 • Vandramme-direktivet – forkortet VRD – er noget, som mange i efterhånden mange år er gået i en stor bue udenom. Uanset om man er menigmand eller politisk beslutningstager. Ærgerligt,... Læs mere
 • Vor kollektive politiske hukommelse rækker ikke langt. Mange politikere og politiske iagttagere kalkulerer således kynisk med, at om et halvt år er alting glemt.  Er der således mere end... Læs mere
 • Drømmen om en kommende Nationalpark Gudenåen er rykket et stort skridt nærmere. Det skete med beslutningen om, at Tangeværket ikke længere må udnytte Gudenåens vand til elproduktion. I 1920... Læs mere
 • Nu ser det ud til, at EU med et kommende indgreb har taget teten, hvad den omsiggribende undervandsjagt angår. Ærgerligt, at vi på nationalt plan ikke selv magter at... Læs mere
 • Alnwick Castle, der har været forbillede for House of Hardy’s klassiske “borg” logo. Hertugen af Northumbria bor med sin famile på slottet, som desværre ikke altid er åbent. Alnwick har... Læs mere
 • Den kinesiske teknikgigant Huaweis finansdirektør er netop blevet arresteret i Canada. Det sker med henblik på at udlevere direktøren til USA, hvor anklagen lyder på sanktionsbrud. Anholdelsen kommer oven... Læs mere
 • Giftfabrikken Cheminova på Harboøre Tange mellem Limfjorden og Vesterhavet er fortidens synder, når de er værst. Samt nutidens fortielser og fornægtelser. Læs historien her: Cheminova – en tikkende giftbombe... Læs mere
 • Den 14. oktober 2012 blev en lyslevende ulv fotograferet i Hanstholm-reservatet i Thy. Den første i knap 200 år.  ”Thy-ulven”, som blev fundet død blot en måned senere, blev... Læs mere
 • “Danmarks største naturgenopretningsprojekt” Kampen bølger atter ved Tange Sø. Fremtiden for det kunstige vandmagasin skal snart afgøres. Danmark skal også her leve op til de krav om “god økologisk... Læs mere
 • Det hele startede tilbage i 2002, hvor den daværende Venstre-regering, tro mod sin politiske overbevisning, gik i gang med at privatisere fiskeriet. Der skulle indføres omsættelige fiskekvoter for de... Læs mere
 • Esben Lunde Larsen (V) fremsatte som miljøminister lovforslag L111. Jacob Jensen (V), folketingsmedlem og lønnet bestyrelsesmedlem i havbruget Musholm. Herunder en lille oversigt over, hvilke folketingsmedlemmer der egentlig stemte... Læs mere
 • Vi taler i dag ganske meget om de såkaldte GMO-afgrøder. Det er plantesorter, der er genetisk modificerede, så de kan leve op til krav, de aldrig ville kunne fra naturens hånd.... Læs mere
 • Fiskepleje har til formål at gavne fiskebestanden og vandmiljøet. Fisketurisme har til formål at markedsføre og sælge lokale fiskemuligheder. I de senere år er forskellen på disse to vidt... Læs mere
 • Vi har netop fået de seneste medlemstal for Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF), og de ser bestemt ikke godt ud. Forbundet bløder medlemmer i en sådan grad, at medlemstallet er faldet... Læs mere
 • Jeg husker det tydeligt. Det var en isnende kold dag først i februar, da telefonen kimede. Det var Johnny fra Grejbutikken i København: – De har lige ringet fra... Læs mere
 • – Hooked on TOBY!  Det svenske Toby blink fra Abu Garcia fylder 60 i år. Jeg har altid været lidt af en ABU-fanboy. Også før dette begreb blev lanceret. Lige... Læs mere
 • Et kvart århundrede er lang tid. Der kan ske og er sket meget med lystfiskeriet på Island i perioden 1991-2016. Læs med her: 1991 var året, hvor jeg første... Læs mere
 • Efter anlæggelsen af GudenåCentralen og opstemningen af Gudenåen til Tange Sø i 1920’erne, uddøde den oprindelige Gudenå-laks. Dens sidste og vigtigste gydepladser lå, hvor Tange Sø i dag ligger... Læs mere
 • Havørred Fyn fyldte 25 sidste år. Jeg har fulgt projektet tæt siden starten i 1990 og lagde derfor kursen omkring Sydfyn for at ønske tillykke og interviewe initiativtageren til... Læs mere
 • For nylig ringede telefonen. Det var en gammel bekendt fra et landsdækkende dagblad – en journalist, jeg har kendt i ganske mange år. Og som har fulgt mig i... Læs mere
 • Jeg er nok arveligt belastet – fra fædrene side. Min far gik nemlig meget op i tal, som var hele hans liv ved Det Kongelige Danske Postvæsen. Og måske... Læs mere
 • Nu har vi efterhånden set det rigtig mange gange på TV: Storåen er gået over sine bredder og har oversvømmet store dele af Holstebro, der nu har vand i... Læs mere
 • Jeg glemmer aldrig min første tur i helikopter: Det var i 1974, hvor jeg var kommet til Grønland for allerførste, men bestemt ikke sidste gang. Det var de rødbugede... Læs mere
 • Vi lystfiskere har i sagens natur brug for udstyr, der kan tåle vand – helst også saltvand. Vi har samtidig brug for elektronik som smartphones, der normalt ikke tåler... Læs mere
 • Det danske vandmiljø blev i første omgang reddet på stregen – af Bruxelles. Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen fik nemlig en kold skulder fra EU i sit første forsøg... Læs mere
 • Efter Danmarks Sportsfiskerforbunds (DSF) overraskende udmelding på sommerens Folkemøde på Bornholm, har der hersket usikkerhed og forvirring omkring østersølaksens fremtid. DSF lagde ellers godt ud med en erklæring om,... Læs mere
 • Fluefiskeri er fyldt med traditioner, og traditioner skal man jo holde i hævd – hvis de altså er værd at samle på. For det er ikke alle traditioner nødvendigvis. ... Læs mere
 • En af dansk lystfiskeris grand old men gik bort sidste forår. Det var Julius Wedege, som jeg havde kendt i årtier, og som har betydet uendelig meget for min egen... Læs mere
 • Hajer er fantastiske dyr. De fleste har set ud, som de gør i dag, i mere end 100 millioner år. Det ved vi fra fossile fund af hajer. Hajerne har... Læs mere
 • Da jeg var en lille dreng og boede i Ringkøbing, hvor jeg er født, havde jeg som alle andre en julekalender. En af dem med låger, der skal lukkes... Læs mere
 • Dyreetisk Rod har for alvor været i vælten her på det seneste. Først med en anbefaling af, at Put & Take fiskeri forbydes i danske søer. Og senest med... Læs mere
 • “Restaureringen af Skjern Å er mislykket med at genskabe de naturlige habitater, der tidligere var til stede, og de naturlige processer, der skaber habitaterne, er langsomme.” Det mener danske... Læs mere
 • Der ser ud til at være godt nyt på vej på randzonefronten – hvis man altså er landmand. Er man mere til natur og miljø, er det til gengæld... Læs mere
 • Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) er og har længe været i medlemskrise. Antallet af medlemmer er faldet fra 33.000 til 19.000, og nogle taler endda om så få som 15.000 reelle... Læs mere
 • Jeg er flov over mit foretrukne politiske parti gennem mange år – SF. Jeg er flov over, at SF har vist sig blot at være endnu et patetisk politisk... Læs mere
 • De seneste to årtier er det blevet stadigt sværere at fange fisk som torsk og rødspætter tæt på de danske kyster. Forskere og fiskere er nu gået sammen om... Læs mere
 • Vadehavet er så unik en naturperle, at Danmark nu forsøger at overbevise FN om, at der er tale om verdensarv. Flere af kommunerne i Sønderjylland har i mange år... Læs mere
 • Antallet af marsvin i de indre danske farvande er tilsyneladende steget i forhold til en tidligere optælling fra 2005. Den nye optælling er lavet af Nationalt Center for Miljø... Læs mere
 • Verdens regeringer nåede for nylig til enighed om at begrænse den internationale handel med fire hajarter for at undgå, at de bliver udryddet på grund af voldsom efterspørgsel på... Læs mere
 • Ikke nok med, at havvandet bliver stedse surere. Se notits længere nede på denne side. Nu bliver havvandet også stedse varmere. I begge tilfælde har det dramatiske konsekvenser for... Læs mere
 • Læs mere
 • Læs mere
 • Al ære og respekt for heldragten, der på det nærmeste er blevet småbådsfiskerens uniform. En herlig varm sag – om vinteren. Resten af året er man meget bedre tjent... Læs mere
 • På Sagaøen bor en mand, der tænker i store baner. Det er Orri Vigfusson, atlanterhavslaksens redningsmand! I Reykjavik på Island bor en mand med store visioner. Det er Orri Vigfusson, født og opvokset... Læs mere