Nej til flere havbrug

Jernhatten, 26. august 2019

Miljøminister Lea Wermelin (S):

– Jeg ønsker ikke flere og større havbrug i Danmark.


Bekymring over tilstanden i vandmiljøet får miljøminister Lea Wermelin til at bremse udvidelser af havbrugssektoren. I stedet skal der satses på en bæredygtig udvikling af den danske akvakultursektor.

Danmark har nået grænsen for, hvor mange fisk der kan opdrættes på havet, uden det risikerer at gå ud over miljøet.

Det er budskabet fra miljøminister Lea Wermelin, som nu siger stop for udvidelser af havbrugssektoren.

– Jeg er bekymret over tilstanden i vores vandmiljø, og jeg ser ikke for mig, at vi får flere eller større havbrug i Danmark på nuværende tidspunkt.

– Vi skal være et grønt foregangsland, også når det gælder fiskeopdræt, og derfor skal vi satse på en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren, siger Lea Wermelin.

Miljøministeren har besluttet ikke at udstede den bekendtgørelse, som skulle have udmøntet loven om kompenserende marine virkemidler (musligeopdræt, red.) og ønsker helt at fjerne bestemmelserne herom fra loven.

Ansøgninger om havbrugsproduktion vil fortsat skulle behandles efter gældende regler, dvs. uden mulighed for brug af kompenserende marine virkemidler. Det vil i praksis betyde, at den samlede havbrugsproduktion får svært ved at vokse. 

– Jeg ser et potentiale i at satse på de mest miljøvenlige salt- og ferskvandsdambrug på land, men det skal selvfølgelig ske i overensstemmelse med miljølovgivningen.

– Vandmiljøet har trænge kår flere steder, men med den rigtige teknologi kan der produceres flere fisk med mindre miljøbelastning. Det er den vej, vi skal gå, i stedet for at udvide havbrug med risiko for vandmiljøet, slutter miljøminister Lea Wermelin sin pressemeddelelse.


Tre års indædt kamp mod nye forurenende havbrug ud for Djurslands smukke kyster er forbi. Der bliver ikke noget af den tidligere regerings planer om otte store nye og storforurenende havbrug ud for Marsk Stigs gamle ø Hjelm.

Danmark har nemlig fået den miljøminister tilbage, som Lars Løkke (V) reelt fjernede, da han lagde miljøministeriet ind under det stik modsat rettede Fødevareministerium. Og efterfølgende overdrog miljøet til den miljøfjendske Esben Lunde Larsen (V).

Et stort velkommen derfor til Lea Wermelin (S), som allerede har bevist, at den socialdemokratiske kovending, som vi oplevede omkring de planlagte havbrug kort før valget, var ment og gennemtænkt. 


Stik modsat den plan om vækst og flere havbrug, som hendes partifælle Dan Jørgensen (S) præsenterede tilbage i 2014. Som desværre førte til lov L 111 om flere forurenende havbrug i Kattegat. Og en modstandskamp, der har kostet millioner af unødige kroner.

Til gengæld har den formået at forene et utal af gode mennesker og organisationer i den fælles kamp mod forurening af Kattegat. Tak til dem alle. Ingen nævnt ingen glemt.

En stor cadeau også til hele regeringen, som allerede i det såkaldte “forståelsespapir” med sine politiske samarbejdspartnere meddelte, at man agtede at overholde EU’s Vandrammedirektiv fra 2000. Stik modsat den tidligere regering, som nåede at melde fra efter Landbrugspakken.

Og så er der altså ikke plads til mere forurening fra havbrug.

Nu er det tiden til en Maritim Nationalpark Kattegat.


Screenshots fra DR1 og TV2 Østjylland

Logoer miljøorganisationen BLAK

© 2019 Steen Ulnits


⌘ ⌘ ⌘

Personer og organisationer bag kampen mod 

forurenende havbrug på Djursland

⌘ ⌘ ⌘