100 år mere ved Skjern Å

“Restaureringen af Skjern Å er mislykket med at genskabe de naturlige habitater, der tidligere var til stede, og de naturlige processer, der skaber habitaterne, er langsomme.”

Det mener danske forskere, som har fulgt landets vandrigeste å efter restaureringen, der kostede 280 millioner kroner.

Det er nu godt 10 år siden, at den maltrakterede Skjern Å blev løsnet fra sine kanaliserede lænker og lagt tilbage til det oprindelige snoede leje.

Naturen har været hurtig til at genindtage det tabte land. Åen graver videre, hvor gravkøerne slap, og fuglene har været hurtige til at indtage de nye vådområder på åens nedre løb mod Ringkøbing Fjord.

Alligevel skal vi påregne at vente op mod 100 år mere, inden åen minder om det, den var engang. Det fremgår af en videnskabelig artikel, som netop er accepteret til udgivelse i tidsskriftet “Ecological Engineering”.

Morten Lauge Pedersen, der til daglig er naturgeograf og lektor ved Ålborg Universitet, uddyber dette over for Jyllands-Posten:

”Konklusionen er, at når man begiver sig ud i denne her type af projekter, så skal man være opmærksom på, at man ikke får smæk for skillingen fra Dag 1.

Selv om det er et stort vandløb, og selv om det er forsøgt lavet så naturligt som overhovedet muligt, så tager det måske mere end 100 år, før de fysiske og kemiske processer er naturlige igen.”

Læs hele artiklen her.