DSF forbløder – II

Vi har netop fået de seneste medlemstal for Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF), og de ser bestemt ikke godt ud.

Forbundet bløder medlemmer i en sådan grad, at medlemstallet er faldet fra 25.100 i 2010 og til blot 15.604 i 2018. Det er kun godt halvdelen af, hvad jeg har af besøgende her på siden i en god måned, og sådan bør det naturligvis ikke være med et landsdækkende forbund.


Medlemstal 2010: 25.100

Medlemstal 2011: 23.975

Medlemstal 2012: 21.607

Medlemstal 2013: 20.781

Medlemstal 2014: 19.918

Medlemstal 2015: 17.417

Medlemstal 2016: 17.058

Medlemstal 2017: 15.995

Medlemstal 2018: 15.604


Tallene repræsenterer en medlemstilbagegang på knap 10.000 alene i perioden 2010-2018. Og mere end en halvering i forhold til tidligere, hvor DSF havde omkring 33.000 medlemmer. Ekstrapolerer man kurven, er der i værste fald ikke mange år tilbage i DSF.

Den frygtede “bedemandseffekt” lurer også lige om hjørnet – i form af ældre medlemmer, som falder fra af naturlige årsager. Regnskabstallene ser heller ikke godt ud – trods et årligt tilskud fra Tipsmidlerne i omegnen af et par millioner kroner.

Det er dobbelt trist, for med den nuværende miljøfjendske Venstre-regering har vi har mere end nogensinde brug for et stærkt forbund, der kan tale fiskenes og fiskernes sag.

Den markante medlemstilbagegang skyldes ikke én enkelt ting, men mange forskellige faktorer – flere af dem med rødder langt tilbage i tiden.

Læs artiklen og få en idé om, hvorfor det er gået så galt.

Steen Ulnits