Bornholm, Bornholm…

Efter Danmarks Sportsfiskerforbunds (DSF) overraskende udmelding på sommerens Folkemøde på Bornholm, har der hersket usikkerhed og forvirring omkring østersølaksens fremtid.

DSF lagde ellers godt ud med en erklæring om, at fiskearterne gedde, aborre, sandart, laks og ørred skal forbeholdes det rekreative fiskeri med stang og line, da de er mange gange mere værd her end i erhvervsfiskeriet. En tilgang helt på linje med den, man har praktiseret i årtier i Nordamerika, hvor flere arter netop har en sådan Game Fish status.

Men konfronteret med virkeligheden (de bornholmske laksefiskere) måtte DSF desværre trække i land og melde ud, at netop østersølaksen så sandelig ikke var omfattet af denne erklæring. Når det gælder netop østersølaksen var man klar til at indgå kompromis med de økonomiske interesser på øen.

Well, den vilde østersølaks udgør i dag 5% eller mindre af den samlede laksebestand i Østersøen. Resten skyldes de seneste årtiers massive udsætninger af opdrættede laksesmolt i ikke mindst Sverige.

Forskerne frygter, at vildlaksen vil være borte om ganske få år, hvis det uselektive fiskeri på laksenes opvækstpladser ude i den åbne, sydlige Østersø, hvor brislingerne og sildene er flest, fortsætter som hidtil. I 1985 talte vildlaksene omkring 15% af den samlede bestand, så vi nærmer os hastigt nul og dermed enden på den oprindelige, vilde østersølaks.

Netop derfor overrasker DSF’s seneste udmelding om forsat hensyntagen til lokale økonomiske interesser meget. Det er jo vildlaksens fortsatte eksistens i Østersøen, det drejer sig om – ikke bornholmske kroner og ører.

Læs mere om debatten under “Aktuelt” her på siden, hvor der også er forslag til en løsning. Samt links til supplerende læsning.