Nationalpark Gudenå 2020

Drømmen om en kommende Nationalpark Gudenåen er rykket et stort skridt nærmere. Det skete med beslutningen om, at Tangeværket ikke længere må udnytte Gudenåens vand til elproduktion.

I 1920 var Tangeværket Jyllands vigtigste producent af elektricitet. I dag udgør produktionen en forsvindende lille del af elforbruget.


Med Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er det fra 1. juni 2020 slut med at indvinde vand fra Gudenåen og producere el på Tangeværket.

Viborg Kommune har dog mulighed for at anlægge retssag inden 6 måneder.

Klik for større billede.


Den mikroskopiske fisketrappe, som store gydelaks og havørreder ikke vil benytte. De går efter hovedstrømmen under turbinerne.


Her besøger et hold kommende Outdoor Rangers fra Kalø Højskole Tangeværket for at se søen, åen og det gamle vandkraftværk.


Den oprindelige Gudenå-laks uddøde endeligt med anlægget af Tangeværket. Den sidste naturlige lakseyngel blev produceret i 1921. Den sidste tilbagevendende gydelaks blev fanget i 1928.

Havørredbestanden halveredes, da den havde og stadig har halvdelen af sine naturlige gydepladser i tilløb til Gudenåen nedstrøms Tangeværket.

Gudenå-laksen havde sine sidste naturlige gydepladser, hvor Tange Sø i dag ligger.

Talmateriale fra statsbiolog Otto Poulsen (1935)

© 2019 Steen Ulnits