Nationalpark Gudenå 2020

Drømmen om en kommende Nationalpark Gudenåen er rykket et stort skridt nærmere. Det skete med beslutningen om, at Tangeværket ikke længere må udnytte Gudenåens vand til elproduktion.

I 1920 var Tangeværket Jyllands vigtigste producent af elektricitet. I dag udgør produktionen en forsvindende lille del af elforbruget.


Den mikroskopiske fisketrappe, som store gydelaks og havørreder ikke vil benytte. De går efter hovedstrømmen under turbinerne.


Med Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er det fra 1. juni 2020 slut med at indvinde vand fra Gudenåen og producere el på Tangeværket.


Den oprindelige Gudenå-laks uddøde endeligt med anlægget af Tangeværket. Den sidste naturlige lakseyngel blev produceret i 1921. Den sidste tilbagevendende gydelaks blev fanget i 1928.

Havørredbestanden halveredes, da den havde og stadig har halvdelen af sine naturlige gydepladser i tilløb til Gudenåen nedstrøms Tangeværket.

Gudenå-laksen havde sine sidste naturlige gydepladser, hvor Tange Sø i dag ligger.

Talmateriale fra statsbiolog Otto Poulsen (1935)

© 2019 Steen Ulnits