Aktuelt 1. kvartal 2017

 

Contents
 1. Kvote-Konger og deres Koner
 2.  
 3. Godtfolk og GPS
 4. Biodynamiske landbrug vinder frem
 5. – Hvad er biodynamisk jordbrug?
 6. Ministre ser lyset
 7. Ministerkø ved MRSA-håndvasken
 8. B&P Fiskekurser 2017
 9. Valget i Vordingborg
 10. Norsk rekordeksport af laks
 11. Slut med Varde-laks på land
 12. Truet på livsgrundlaget
 13. Flere havbrug ud for Djursland
 14. Giftigt drikkevand på Nordfyn
 15. Borgerlig ledelse vasker hænder
 16. B&P Fiskekurser 2017
 17. DN med i vandrådene
 18. Tilbagegang for elbiler
 19. Tysk tog på brændselsceller
 20. MRSA i stadig fremmarch
 21. – Skal 170 millioner pløjes op?
 22. Hotte fluer på en kold dag…
 23. B&P Fiskekurser 2017
 24. Farvel til naturen
 25. Naturstyrelsen til Randbøl
 26. Det stolte, danske landbrug…
 27. Shell shocked
 28. Trump skærer 25 % på miljøet 
 29. Danish Fly Festival
 30. Naturkapitalen
 31. Miljø- og fødevareklagenævnet
 32. Greenpeace slæber Norge i retten
 33. MRSA på Twitter
 34. MRSA og ministeren
 35. Regeringen på dybt vand
 36. B&P Fiskekurser 2017
 37. DN om nye havbrug: – Dumt og unødvendigt
 38. Danmarks Jægerforbund siger nej til havbrug
 39. Lundes Lobbyisme…
 40. Lundes Liste…
 41. Danmark ignorerer torskestoppet
 42. Fisk og Fri læserrejse til Irland
 43. Filmfremvisning på Randers Naturcenter
 44. 100 år med fiskeplejen på ét sted
 45. Omme Å back on track
 46. Dansk eksport af forurening
 47. CBS: Promiller og pengene tilbage
 48. B&P Fiskekurser 2017
 49. Vådområder til vandmiljøet
 50. Kemisk rensning af Nordborg Sø
 51. Dakota Pipeline Revisited
 52. Trump’s interesser i olierørledningen
 53. – You are fired! 
 54. – You are hired!
 55. B&P Fiskerejser 2017
 56. Artikler om kemisk rensning af søer
 57. Øko-omlægning ved Mariager Fjord
 58. Øko-regler til debat i EU
 59. B&P Fiskekurser 2017
 60. Four more years – mod miljøet…
 61. Miljøfjendtlig leder af Miljøstyrelse
 62. GPS ikke gyldigt bevismateriale
 63.  
 64. B&P Fiskerejsetilbud
 65. Lystfiskere mod Gudenåen
 66. Slip floden fri
 67. Flere forurenende havbrug
 68. Artikler om vandkraft
 69. Muslinger til svinefoder
 70. Blåmuslinger det nyeste Blålys
 71. Forhøjet kviksølvindhold i danske fisk
 72. Exxon Mobil under statsanklage
 73. Spareplaner skal fritlægge rørlagte vandløb
 74. Fang en torsk og scor kassen!
 75. Rekordstor svinefabrik på trapperne
 76. Klare meldinger fra Fyn
 77. Fluefiskerdage med filmfremvisning
 78. Kommende rejseforedrag
 79. Storå-laksen selvreproducerende
 80. Vestjyske laks til Rhinen
 81. Lachs 2000 im Rhein
 82. Lachs 2020 im Rhein
 83. Rhinen og laksen
 84. Max fem torsk om dagen
 85. B&P Fiskerejsetilbud

* Kvote-Konger og deres Koner

Seks partier i Folketinget anklager nu miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen for at have løjet for dem i en sag om fiskekvoter.

De seneste år er danske fiskekvoter endt på få hænder – hos de såkaldte kvotekonger. De næsten monopollignende tilstande har haft den konsekvens, at flere fiskere er blevet nødt til at forlade erhvervet, og havne er lukket, skriver Berlingske.

I december 2016 vedtog et politisk flertal uden om ministeren en ny fiskeripakke, der blandt andet skulle gøre op med kvote-koncentration.

Det var i forbindelse med disse forhandlinger, at miljø- og fødevareministeren – ifølge Dansk Folkeparti og rød blok – ikke informerede korrekt om mulighederne for at stramme kvote-reglerne. Og det på trods af gentagne forespørgsler fra flere partier:

Et politisk flertal udenom regeringen havde i den sammenhæng flere gange bedt miljø- og fødevareministeren om tiltag mod kvotekongerne.

Ministerens svar har været ét enkelt forslag om en såkaldt tro-og-love erklæring, hvor fiskeriets kvotekonger alene skal erklære, at de ikke omgår reglerne. At de ikke lader deres koner købe kvoter, som deres mænd efterfølgende kan bruge. På et tidspunkt er flere Kvote-Konger blevet så store, at de har truet deres banker med at flytte, hvis selvsamme banker yder lån til konkurrerende fiskere. Ren mafia, altså.

Dansk Folkepartis fiskeriordfører Ib Poulsen er kommet i besiddelse af et dokument fra december 2015 udarbejdet af det der i dag hedder Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, som hører under Miljø- og Fødevareministeriet. I kataloget opridses der 16 konkrete forslag til et opgør med kvotekoncentrationen.

Ib Poulsen siger, at han flere gange har efterspurgt tiltag som dem, der findes i kataloget:

– Jeg mener helt bestemt, at ministeren har løjet over for mig i denne her sag. Jeg har spurgt direkte til de her ting. Og jeg har fået et direkte svar om at det kan man ikke levere på.

Ministeren selv afviser, at han skal have talt usandt:

– Jeg forstår ikke, hvis partierne skulle opleve, at jeg taler usandt. Jeg er ikke blevet forelagt Landbrugs- og Fiskeristyrelsens idékatalog med 16 idéer. Jeg er meget villig til at drøfte løsningerne med partierne bag fiskeripakken, siger han nu til Berlingske.

– Det er en alvorlig sag for Esben Lunde Larsen, vurderer politisk kommentator Hans Engell over for TV2 Nyhederne:

– Jeg kan ikke huske, hvornår et flertal af partier i Folketinget direkte har påstået, at en minister lyver. Normalt så udløser beskyldninger mod en minister om at lyve det røde kort. Dermed bliver det samråd, der kommer i Folketinget på fredag ganske vigtigt, siger han og fortsætter:

– Men sagen er også alvorlig, fordi den handler om hele samarbejdet mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Nu har det bevæget sig fra krise til krise. Først var det Thyra Frank, så var det Ole Birk Olesen og nu er det Esben Lunde.

Hans Engell forudser en hidsig debat mellem ministeren og folketingsflertallet til samrådet på fredag:

– Det, der bliver det helt afgørende i denne her sag, det er om Esben Lunde kan dokumentere eller sandsynliggøre, at han ikke har haft kendskab til, at der lå en liste af forslag fra hans system. 

– Hvis det pludselig kommer frem, at ministeren har haft det kendskab, så vil sagen gå helt op i det røde felt, mener Hans Engell.

28. marts 2017

*  

* Godtfolk og GPS

Retten i Helsingør har taget hul på en ny serie sager om ulovligt fiskeri i Kattegats zone 3. Det er det område, som ligger cirka tre sømil nord for Gilleleje, og hvor det i henhold til en beslutning truffet af den danske og den svenske regering i 2009 har været forbudt at fiske. Det skriver sn.dk, som citerer Frederiksborg Amts Avis.

Der blev i 2012 rejst anklage mod i alt 10 fiskeskippere, som lander deres fangster i Gilleleje Havn. Nogle af dem kom i søgelyset på grund af en aktion foranstaltet af miljøorganisationen Greenpeace, som placerede GPS-sendere på deres både. Andre kom i søgelyset, fordi deres fartøjer er over 15 meter lange og derfor har pligt til at føre elektronisk logbog – til at lade sig GPS-overvåge af fiskeriinspektoratet.

Nogle af sagerne blev appelleret til landsretten. De sager, der ikke nåede at blive berammet ved byretten inden landsrettens behandling, har siden ventet på at komme for byretten.

Den tiltalte fiskeskipper anklages for at have været inde i område 3 ni gange i løbet af 2010. Han tiltales også for ikke at have sin elektroniske logbog aktiveret ved et tilfælde i 2011.

Mandag indledes sagen mod en anden fiskeskipper. Anklagerne mod ham adskiller sig væsentligt fra alle de andre sager. De forhold, som han tiltales for, er alle begået flere år efter, at Greenpeace fik sat fokus på fiskeriet i zone 3, samt efter, at de første sager var færdigbehandlet i byretten.

Denne fisker tiltales for at have været på i alt tre fangstrejser ind i det forbudte område i sommeren 2013 samt en enkelt gang i maj 2014. Fiskeriinspektoratet har rejst sagen på baggrund af de signaler, som GPS-senderen på fiskerens kutter sender til inspektoratet. Han tiltales også for ikke at have aktiveret sin elektroniske logbog på i alt fire fiskedage i juli 2013 samt for at have fisket med trawl i samme område i september 2013.

At benytte trawl betragtes som en skærpende omstændighed, oplyser anklageren Rikke Hald, som har opgjort konfiskationskravet til 95.834 kroner. Dommene afsiges senere.

– Der vil senere komme andre sager for retten om fiskeri i zone 3. Der er dels sager, der var klar til at blive ført i 2012, og der er sager, der vedrører fiskeri efter den periode, siger Rikke Hald.

28. marts 2017

* Biodynamiske landbrug vinder frem

Økologisk landbrug er bare so last year – hvis du altså spørger en biodynamisk landmand.

Tilbage i 2010 var der ifølge Landbrugsavisen 30 af de såkaldt Demeter-godkendte biodynamiske landbrug i Danmark. I 2016 er tallet steget til 38 godkendte landbrug. En stigning, der naturligvis glæder Foreningen for Biodynamisk Jordbrug:

De, der lægger om, er dem der gerne vil have en høj kvalitet i deres jord og ser deres produktionssted som en levende helhed, hvor husdyrene spiller en væsentlig rolle for gårdens balance, siger Klaus Loehr-Petersen, der er projektleder for Foreningen for Biodynamisk Jordbrug.

I Danmark er der 45 biodynamiske landbrug. Ud af disse 45 er 38 Demeter-godkendt. Bare i 2016 er tre nye avlere blevet godkendt til Demeter. Det er Demeterforbundet, der kontrollerer avlerne.  De resterende biodynamiske landbrug, der ikke er godkendt, sælger enten alle varer lokalt eller ikke møder retningslinjerne for at være godkendt.

Demeter er et internationalt biodynamisk regelsæt. Et biodynamisk landbrug behøver ikke nødvendigvis være Demeter-godkendt. Men flere vælger nu at benytte sig af kontrolsystemet, der er det eneste internationale mærke i verden.

Biodynamiske produkter bliver mere populære. Den direkte grund er, at det er god kvalitet. Produktionen smager af dér, hvor det kommer fra, hvilket er tydelig i vine, som man jo smager meget intenst på, siger Klaus Loehr-Petersen.

Salget af Demeter-godkendte produkter er fra 2010 til 2015 steget med 55 procent til cirka 60 millioner kroner i grossistledet. Dertil kommer det lokale og direkte salg, som vurderes at være tilsvarende.

Hvis man skal være biodynamisk, skal ens landbrug først være økologisk. Lige nu stiger antallet af økologiske bedrifter i Danmark, der er derfor en god sammenhæng mellem stigningen i økologiske bedrifter og stigningen i biodynamiske bedrifter.

Hvis man er etableret økolog og har fået etableret sig en god bedrift med en god økonomi, så har man overskud til at tænke på det næste som økolog. Jeg ved ikke, hvad fremtiden vil bringe. Men man kan sige, at interessen for de biodynamiske principper og resultater, blandt andet med jordens frugtbarhed, er stigende blandt økologer, siger Klaus Loehr-Petersen.

Han påpeger, at man som landmand ikke skal vælge at blive biodynamisk på grund af økonomien. Det handler om at have et afbalanceret fokus på vækst og modning og på kvantitet og kvalitet.

Det er vigtigt at understrege, at bare fordi man er biodynamisk, så er det ikke lokalt og småt. Vi har bedrifter, der er op til 6-700 hektar. Det er store produktionslandbrug, der producerer biodynamisk med Demeter-godkendelse, siger Klaus Loehr-Petersen.

Foreningen har i år lavet omlægningstjek hos økologer med tilsammen godt 1.500 hektar. Lige nu er der tilsammen 2.900 hektar biodynamisk jordbrug i Danmark. Det er en stigning på 15 % i forhold til sidste år.

28. marts 2017

* – Hvad er biodynamisk jordbrug?

Biodynamisk er en udbygning af økologien. Biodynamisk jordbrug – af græsk “bios” (liv) og “dynamis” (kraft) – er en metode indenfor økologisk jordbrug oprindeligt udviklet af Rudolf Steiner i 1924.

Metoden er baseret på en såkaldt “holistisk” (helheds) opfattelse. Det biodynamiske jordbrugs principper er baseret på tanker om interaktionen mellem jordbrugets organismer, mennesker og de overnaturlige kræfter fra kosmos (himmellegemerne) med det formål at styrke jordbrugets og husdyrenes sundhed og dermed produkternes kvalitet. Intet mindre.

Dette betyder blandt andet en bandlysning af anvendelse af kunstgødning og kemiske sprøjtemidler. Medicin til landbrugets husdyr er heller ikke tilladt. Såning og høst foregår under hensyntagen til planeternes stilling i dyrekredsen og månefaserne.

Jordbrugsformen praktiseres over hele verden, og produkterne handles under garantimærket “Demeter”, hvilket i Danmark kontrolleres af Demeterforbundet og Plantedirektoratet. Grundet et generationsskifte i det danske landbrug synes Rudolf Steiners landbrugsform at falde tilbage i Danmark til fordel for almindeligt økologisk landbrug, der kræver mindre indsigt i planeternes stilling.

Biodynamisk landbrug er nemlig Voodoo for Viderekomne.

28. marts 2017

* Ministre ser lyset

Mangeårigt medlem af foreningen og tidligere minister og Folketingskandidat, Lars Barfoed (K) er lørdag d. 25. marts blevet valgt til repræsentantskabet i Danmarks Naturfredningsforening. Det skriver DN i en pressemeddelelse.

Lars Barfoed fortæller i sit valgprogram, til valget til repræsentantskabet 25. marts 2017, at han har været medlem af foreningen i mange år, og at han nu har lyst og mulighed for at bidrage til at styrke og udvikle foreningen.

”Der er mere end nogensinde brug for en forening, der taler på vegne af naturen,” siger han i oplægget.

I 14 år var han medlem af Folketinget og i lange perioder minister, indtil 2015.

”Det har givet mig en indsigt og erfaring, som jeg gerne nu vil bruge til at støtte politiske sager, jeg finder rigtige og vigtige,” sige han.

Han siger videre, at vi lever i en tid med store forandringer. Midt i forandringerne skal vi holde fast i de værdier, vi har. Det gælder både vores natur, miljø, klima og sunde fødevarer. Det hele hænger sammen. Derfor er det rigtigt, at Danmarks Naturfredningsforening har en bred dagsorden.

”Forurening handler ikke blot om røg og støj. Det er også forurening, når vore fødevarer bliver tilsat kemikalier, der ikke er sunde for os. Presset på biodiversiteten på vores klode og dermed færre dyre- og plantearter gør os alle fattigere. For blot at nævne nogle eksempler,” siger han i sit valgprogram.

Og hermed melder han sig i rækken af Konservative ministre, der har set lyset og vejen frem. Men vel sent, må man sige. De øvrige ministre er Connie Hedegaard, som var helt fremme på beatet, både da hun var minister og reddede Skjernå-laksen. Samt efterfølgende blev klimakommissær i EU.

Hertil skal lægges Per Stig Møller, der først kom til klarhed lang tid efter, at han sammen med krigsminister Anders Fogh Rasmussen var sluppet ud af Irak med egne liv og lemmer i behold.

Synd bare, at den nuværende generation af Konservative stemmer for både mere gødning på markerne og flere havbrug i de kystnære vande. Der går givet mange år, før de ser lyset.

28. marts 2017

* Ministerkø ved MRSA-håndvasken

Som altid i ministerkredse, når der opstår alvorlige problemer, så vaskes der hænder i lange baner. Den verserende sag om MRSA-bakterier i danske svin er bestemt ingen undtagelse.

– For hvem har skylden for, at MRSA har fået lov at brede sig ukontrollabelt? – Hvem har ansvaret for, at indtil videre syv (7) danskere er døde efter MRSA-angreb?

Som fødevareminister fulgte Mette Gjerskov (S) desværre ikke blindt de anbefalinger fra eksperterne om MRSA, der havnede på hendes bord.

Ministeriet modtog DTU’s anbefalinger om at sætte ind over for den såkaldte avlstop. Det er de blot 26 besætninger, der danner grundlaget for Danmarks i alt 30 millioner svin.

I sine anbefalingerne beskriver DTU, at der ”bør bruges en top-down approach med fokus på avlsbesætninger for at minimere og begrænse spredningen af MRSA så meget som muligt”.

Men i den redegørelse, som Mette Gjerskov i juni 2012 oversendte til Folketinget, havde hendes departement redigeret den formulering ud.

Her står der i stedet. at ”det er vigtigt, at der kan demonstreres en cost-effektivitet inden igangsættelse”, og at det må ”drøftes både med forskere, der har erfaring og viden med sygdomsbekæmpelse i svinebesætninger, og med svineerhvervet”.

Altså på trods af, at forskerne allerede havde anvist, hvordan man burde gøre. Folketinget har dermed ikke haft adgang til de oprindelige anbefalinger fra forskerne.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) ville ikke sige, at det er Mette Gjerskovs skyld, at informationerne ikke er givet videre til Folketinget.

– Jeg konstaterer meget nøgternt på baggrund af den information, jeg har fået, at der er videregivet information fra DTU via Fødevarestyrelsen til den daværende minister. Jeg rejser ingen anklager, men konstaterer, at der er videregivet informationer fra DTU, siger Esben Lunde Larsen til TV 2 med henvisning til anklagerne i DR-dokumentaren.

– Den daværende minister må selv gøre rede for hvordan hun har handlet på baggrund af de informationer, tilføjer Esben Lunde Larsen.

Mette Gjerskovs efterfølger på posten, Dan Jørgensen (S), besluttede i 2014 at screene avlstoppen for MRSA-forekomst – som anbefalet af sagkundskeben. Han nedsatte en ekspertgruppe, men heller ikke her kom man til bunds i problemet. TV 2 erfarer, at ekspertgruppen, der tidligere forholdt sig til spørgsmålet, nu skal genindkaldes.

Mette Gjerskov siger ikke uventet, at hun ikke havde noget med bortredigeringen af MRSA-advarslerne at gøre. Hun afleverede blot en færdig rapport til Folketinget – desværre uden selv at have læst den, hvad hun vel burde have gjort.

Det helt store spørgsmål er så, hvem der fjernede eller beordrede den konkrete advarsel fjernet?

Der vaskes hænder som aldrig før på Christiansborg.

28. marts 2017


* B&P Fiskekurser 2017

Jeg afholder i år fluefiskekurser på nedenstående destinationer og datoer:

Gl. Avernæs den 1 – 5. majKystfluefiskeri i det sydfynske

Skarrildhus den 4 – 8. septemberLaksefluefiskeri i Skjern Å

Se meget mere om disse kurser på:

www.bptravel.dk/fiskerejser

www.facebook.com/bpfiskerejser

www.instagram.com/bpfiskerejser

hekla-travel-logo


* Valget i Vordingborg

Det kan være svært at være en lille forening i vore dage – om det så gælder idræt eller lystfiskeri. Det kan organisationer som DGI og DSF tale med om.

I mange tilfælde er det imidlertid ikke kun den manglende lyst, der er årsagen. Det kan også være ren økonomi. Tager vi til Vordingborg på Sydsjælland, så kæmper Sportsfiskerforeningen Storstrømmen her en kamp for at overleve. I løbet af de seneste seks år er medlemstallet faldet fra knap 90 medlemmer til i dag blot 50, og tallet falder stadig.

Et kig i regnskaberne forklarer hvorfor:

Ud af 24.000 kroner, som medlemmerne har indbetalt som kontingent til foreningen, går de 20.000 ubeskåret til Danmarks Sportsfiskerforbund i Vejle. Foreningen selv har herefter 4.000 tilbage til at drive klubben for. I et helt år. Det er 333 kroner om måneden. Hvis ikke kommunen stillede klublokaler til rådighed, ville det være en umulighed.

Det svarer til, at vi andre skulle betale 80% i skat og kun måtte beholde 20% selv. Næppe mange ville da gide gå på arbejde. Næppe mange foreninger ønsker at betale 80% af deres kontingent til DSF – med mindre de som store jyske åforeninger har store biindtægter i form af fiskeleje. Da bliver beskatningen procentvis meget mindre.

Den massive betaling til DSF udsulter foreningen, som derfor ikke har råd til aktiviteter, der kunne holde på medlemmerne. En kontingentforhøjelse vil blot skubbe endnu flere væk.

På seneste generalforsamling søgte man derfor at få godkendt udmeldelse af Danmarks Sportsfiskerforbud, men det lykkedes ikke. Udmeldelsen blev nemlig kuppet af DSF partisoldater, som var mødt op sydfra for at undgå udmeldelsen. Af flere årsager:

 • Dels har DSF hårdt brug for pengene til driften af firmadomicilet i det store Sportsfiskeriets Hus ved bredden af Vejle Å – et byggeri, der har kostet et tocifret millionbeløb.
 • Dels er der kun godt 1.800 DSF medlemmer tilbage på hele Sjælland, hvilket ikke ser godt ud for en organisation, der udadtil og offentligt gerne vil ses som landsdækkende.
 • Og endelig har turistorganisationen Fishing Zealand sit hovedsæde i netop Vordingborg. Det ville se skidt ud, hvis den lokale sportsfiskerforening her meldte sig ud.

21. marts 2017

* Norsk rekordeksport af laks

Norge eksporterer fisk til en værdi af ​​17,4 milliarder norske kroner. Så meget har vort broderland aldrig eksporteret før, fortæller brancheorganisationen Norsk Sjömansråd. Det er ny rekord for den norske fiskeeksport.

Med hensyn til den virkelige guldkalv, atlanterhavslaksen, steg eksporten med fem procent i første kvartal – til 11,2 milliarder norske kroner. I løbet af seks år er salget af norsk laks i verden mere end fordoblet.

Rekorden kommer på trods af sanktionerne fra Rusland, som helt lukkede Norges største eksportmarked. Derudover har også Kina begrænset importen af norsk laks.

Det ser organisationen Norges Sjömansråd som et stort problem. Man forventer nemlig, at det kinesiske marked fremover vil vokse med omkring 30 procent – hvert år.

21. marts 2017

* Slut med Varde-laks på land

I fjor var sydvestjyske Varde Å yderst gavmild, hvad angår laksefiskeriet. Hele 1.004 Varde-laks bed på krogen, hvoraf de 155 blev hjemtaget. Det fortæller JyskeVestkysten.

Som man kan se af tallene, så blev langt de fleste Varde-laks genudsat. Men inden da skulle mange lige have taget en lakse-selfy, inden laksen blev genudsat.

Men det vil Varde Sportsfiskerforening gerne have sat en stopper for. Derfor vil Varde Sportsfiskerforening ikke mere bringe billeder af Varde-laks, der genudsættes efter en tur på land.

– Vi har set rigtig mange billeder af laks på land. Det er ikke holdbart. Varde-laksen skal frigøres i vandet, siger Kaj Verner Lauridsen, formand for Varde Sportsfiskerforening.

Hvis det ikke kan lade sig gøre, så er tommelfingerreglen, at laksen højst må være på land i ti sekunder. Ellers øges risikoen for at laksen dør. Så glem alt om selv at tage et foto af Varde-laksen og dig selv – medmindre laksen skal hjemtages.

Det skal folk bare lige vænne sig til, siger formand Lauridsen.

En klog beslutning, siger jeg. Den gængse håndtering af fredede laks, der skal genudsættes, åbner nemlig porten for kritik fra velmenende dyrevenner på vidt gab.

Som lystfiskere har vi bare rigtig svært ved at argumentere for fiskeri efter og fangst af fredede laks på gydevandring – blot for at skulle sætte sætte dem ud igen. Forhåbentlig uskadte efter i hele og halve timer at være tappet for deres kræfter.

Så derfor et rigtig godt initiativ fra Varde, der bør tages imod med kyshånd.

21. marts 2017

* Truet på livsgrundlaget

Vi skal opdrætte endnu flere fisk i bure, hvis det det står til regeringen. Men det sviner havmiljøet til, og på Djursland frygter man nu fremtiden. Det skriver TV2 Nyhederne.

– Vi føler os truet på vores livsgrundlag.

Ordene er Thorkild Hansens, og mælet er klart. Han og 4.000 andre borgere fra Djursland har meldt sig ind i kampen mod to nye havbrug, der kan blive placeret i Kattegat – dermed direkte i Thorkild Hansens baghave – hvis en ny lov træder i kraft.

– Som naturelsker og miljøbeskytter er jeg selvfølgelig ekstra bekymret, når det sker i baghaven. Men det her er også en overordnet tilgang til, at vi har en fælles opgave og et fælles ansvar for at passe på miljøet, siger han.

Den nye lov skal gøre det lettere at oprette havbrug, som er store, runde bure fyldt med ørreder. Fiskene skal fodres og medicineres, og de afgiver derfor flere tusinde tons affaldsstoffer, der cirkulerer direkte ud i havvandet – lukt ud gennem netmaskerne. Der er ingen mulighed for at holde på forureningen.

Og det kan få store konsekvenser for miljøet, fastslår forsker og havbiolog fra Aarhus Universitet, Stiig Markager.

– Man får mere mudret vand, og alting bliver overtrukket med grønt. I perioder kan man måske også opleve decideret algeopblomstring, som ligner sådan en algesuppe.

Det er dette scenario, der bekymrer borgerne på Djursland.

På ”næsen” af Jylland bryster man sig nemlig af naturskønne områder, og hvert år tjener Norddjurs og Syddjurs Kommune millioner af kroner på de turister, der kommer til Ebeltoft, Grenå og Mols Bjerge for at nyde det rene, klare vand. Mange af dem nordmænd, tyskere og hollændere.

Fra morgen til aften kaster lystfiskerne linen ud – og fiskene, de bider da ind imellem på. Men det kan hurtigt blive fortid, frygter borgmestrene fra de to kommuner, Claus Wistoft (V) og Jan Petersen (S)

Vi frygter, at vores havmiljø forurenes en hel del. At vores kyster kan komme til at lide under afledte ting fra havbrugene, der havner oppe på stranden. At det på den måde vil true de turismearbejdspladser, vi har her på Djursland, siger Claus Wistoft og suppleres af borgmesterkollegaen fra Norddjurs Kommune:

Vi ofrer kraftige investeringer på, at havet er i orden ved at lave store spildevandsanlæg til borgernes og landbrugets vand. Og så kommer det her. Det er ikke rigtigt, siger Jan Petersen.

21. marts 2017

* Flere havbrug ud for Djursland

For fremtiden vil man kunne se endnu flere havbrug i de danske have og fjorde – hvis det altså står til miljøminister Esben Lunde Larsen (V) og et flertal i folketinget.

De vil have del i den eksport og de arbejdspladser, som flere havbrug kan kaste af sig. Men det bliver ikke med miljøet som taber, forsikrer ministeren.

I lovforslaget vurderer man nemlig, at tang- og muslingebanker ude i havet kan spise de affaldsstoffer, som fiskene afgiver, og dermed altså fungere som rensningsanlæg. Også selv om teknologien slet ikke er afprøvet på åbent hav.

TV2: – Er du som miljøminister slet ikke det mindste i tvivl om, hvorvidt det her kan påvirke miljøet?

– Jeg er i den grad bekymret for, at vores miljøtilstand er i orden. Men vi har allerede havbrug i dag, som har godkendelse, og med de nye rensningsanlæg som muslinger og tangbanker, så giver vi jo et endnu bedre grundlag for, at vi kan have en forsvarlig produktion.

Men den tese er ikke holdbar, mener professor og havbiolog Stiig Markager:

– Der skal bruges 50 kvadratkilometer med tang for at opsamle kvælstoffet fra ét havbrug. Det kan ikke lade sig gøre. Så bliver der jo meget store arealer med bøjer og liner og så videre ude i havet, og spørgsmålet er, om det er det, vi skal bruges vores havmiljø til.

Og det mener de ikke på Djursland, hvor borgmester Jan Petersen ikke er i tvivl om, hvad han skal mene:

Det er et klart nej herfra.

21. marts 2017

* Giftigt drikkevand på Nordfyn

Veflinge Vandværk på Nordfyn har i seks vandprøver siden 2012 overskredet grænseværdien for sprøjtegiften Bentazon uden at informere om problemet.

Sammen med Nordfyns Kommune valgte man ikke at informere borgerne for ikke at skabe uro, skriver Fyens.dk.

Eksperter i drikkevand kalder det dybt problematisk og en sjælden og meget alvorlig sag, når Veflinge Vandværk siden 2012 gentagne gange har overskredet grænseværdierne for et kendt pesticid – uden at der er grebet ind.

Embedslægen skulle have været informeret om de gentagne overskridelser af grænseværdierne, lyder det fra flere eksperter, efter at det er kommet frem, at hverken forbrugere eller embedslæge har været ordentligt informeret om en række fund af sprøjtegiften Bentazon i drikkevandet fra Veflinge Vandværk.

Embedslægen blev senest informeret i 2014, men dengang blev problemet beskrevet som midlertidigt og i gang med at blive løst, men siden er der reelt ikke sket noget som helst.

– Opfylder vandet ikke de kvalitetskrav, der er i bekendtgørelsen, så skal kommunen træffe afgørelse. Kommunalbestyrelsen har en pligt til at reagere. Man kan ikke som kommune bare lade stå til i flere år, siger ledende embedslæge Henrik L. Hansen.

– Jeg mener simpelthen ikke, man bør drikke det vand, før Sundhedsstyrelsen har set på den her cocktail af stoffer, lyder det fra geologisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, Walter Brüsch, der har arbejdet med grundvand for GEUS i mere end 30 år.

GEUS er De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

21. marts 2017

* Borgerlig ledelse vasker hænder

Walter Brüsch, der har arbejdet med grundvand for GEUS i mere end 30 år, undrer sig over, hvordan Veflinge Vandværk og Nordfyns Kommune har kunnet undlade at informere forbrugerne. I en mail fra kommunens miljø- og teknikafdeling skriver en medarbejder direkte, at man ikke har villet forurolige forbrugerne.

Hverken borgmester Morten Andersen (V) eller teknik- og miljøformand Franz Rohde (K) har tidligere hørt om problemerne på Veflinge Vandværk.

– Jeg har med det samme bedt om en redegørelse fra administrationen, så vi kan komme til bunds i, hvad der er sket. Den regner jeg allerede med at få på et møde i morgen. Jeg ville da selv være lidt ængstelig, hvis jeg var forbruger i Veflinge, men om der er grund til denne ængstelighed, det skal vi altså have afklaret, siger Franz Rohde.

Efter Fyens.dk og Fyens Stiftstidende tidlig torsdag morgen har offentliggjort sine historier om Veflinge Vandværk har Nordfyns Kommune udsendt en pressemeddelelse.

Heri hedder det, at sagen ifølge Nordfyns Kommune er håndteret helt efter gældende regler og vejledning med inddragelse af relevante myndigheder. Herunder embedslægeinstitutionen. Og i sager med fare for borgernes liv og helbred bliver borgerne naturligvis informeret omgående, hedder det.

I sin pressemeddelelse forholder kommunen sig dog ikke til det faktum, at en medarbejder fra kommunen i december 2013 skrev til en læge i embedslægeinstitutionen og oplyste, at man fra kommunens side var blevet enige om ikke at informere borgerne (i Veflinge) om en “forholdsvis lille” overskridelse af grænseværdierne, da det ville “skabe for meget uro”…

I sin pressemeddelelse skriver kommunen, at Fyens.dk og Fyens Stiftstidende efter kommunens opfattelse ikke behandler data i sagen korrekt. Det fremføres, at det er forkert at behandle prøveresultater fra råvandsboringer og drikkevand under ét.

Borgmester Morten Andersen er fra Venstre, og formand for Teknik & Miljø Frantz Rohde er fra de Konservative.

21. marts 2017


* B&P Fiskekurser 2017

Jeg afholder i år fluefiskekurser på nedenstående destinationer og datoer:

Gl. Avernæs den 1 – 5. majKystfluefiskeri i det sydfynske

Skarrildhus den 4 – 8. septemberLaksefluefiskeri i Skjern Å

Se meget mere om disse kurser på:

www.bptravel.dk/fiskerejser

www.facebook.com/bpfiskerejser

www.instagram.com/bpfiskerejser

hekla-travel-logo


* DN med i vandrådene

Ingen dugfrisk nyhed længere, men vigtig nok alligevel:

Kort før jul vedtog Folketinget en ny lov, der åbner op for, at lokale vandråd fremover kan vælge at fjerne beskyttelsen fra små danske vandløb.

Indtil nu har 19.000 km danske vandløb været beskyttet som en del af Danmarks implementering af EUs vandrammedirektiv, der handler om at skabe god økologisk tilstand i vandmiljøet.

– De små vandløb er gode levesteder for dyr og planter og fødestuer for mange af vores fiskearter, og mange af de små vandløb kan blive endnu bedre med en indsats, som kun kommer med naturbeskyttelsen. Nu vil man så sætte en kontrolleret nedskæringsøvelse af beskyttelsen i gang, og det er vi stærkt utilfredse med og det vil vi kæmpe imod, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen.

Med den nye lov bliver der åbnet op for, at beslutningen om at fjerne beskyttelsen fra små vandløb bliver lagt ud til lokale vandråd, hvor der deltager aktører fra både landbrug, fiskeri og natur skal bistå kommunerne med at træffe beslutning om beskyttelsen af vandløbene.

Danmarks Naturfredningsforening har nu besluttet også at deltage i arbejdet i de 23 vandråd:

– Det handler nu for os om at begrænse skaderne mest muligt, og det kan vi bedst gøre, hvis vi sidder med i de lokale vandråd, fortæller Ella Maria Bisschop-Larsen.

De små vandløb skal vurderes efter et sæt fagligt begrundede kriterier, som Århus Universitet har leveret. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så lægger de nye kriterier absolut ikke op til at udtage flere vandløb af vandplanerne, men tværtimod er der et solidt fagligt belæg for at lade flere være omfattet. Det vil dog desværre ikke være tilfældet, da regeringen har sammen med DF besluttet, at de kun kan bruges til at trække vandløb ud af beskyttelsen.

– Hvis vi skulle vurdere alle vandløb i Danmark efter de nye kriterier, så er jeg sikker på, at der ville komme langt flere med i beskyttelsen, end der er i dag. Derfor er det helt usagligt, at man har lavet loven sådan, at der er lagt op til en ren nedskæringsøvelse. Det er naturen ikke tjent med, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

De nye kriterier for vurdering, som er udarbejdet af Århus Universitet til Miljø- og Fødevareministeriet, har været klar i flere uger, men blev først udleveret til Miljø- og Fødevareudvalget 2 timer før at politikerne skulle stemme om loven.

– Der er tale om en smal aftale mellem regeringen og DF, og om en uskøn, lukket proces omkring de ny kriterier. Vi håber, at aftalen kan rulles tilbage af et nyt flertal i fremtiden og afløses af en ny politisk aftale, der hviler på et seriøst fagligt grundlag, som lever op til vandrammedirektivets intentioner om beskyttelse, siger Ella Maria Bisschop-Larsen og fortsætter:

Vi har svært ved at se, hvordan det her lever op til de forpligtelser på miljøområdet, som vi i Danmark har gennem Vandrammedirektivet . Det handler om at sikre god økologisk tilstand, ikke om at skære ned på beskyttelsen af danske vandløb for at tilgodese landbrugets interesser. Derfor bør kriterierne og lovens anvendelse af dem afprøves i EU.

Støt DN, som med 130.000 medlemmer har den opbakning i befolkningen, man respekterer på tinge. Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) er til sammenligning desværre helt nede på kun godt 17.000 medlemmer.

14. marts 2017

* Tilbagegang for elbiler

For første gang falder antallet af elbiler i Danmark. Det viser nye tal fra De Danske Bilimportører og Dansk Elbil Alliance. Mens der pr. 1. januar 2017 var registreret 8.932 elbiler, var tallet pr. 6. februar faldet til 8.842.

Forklaringen er dels, at de nye afgifter på elbiler stort set har sat salget i stå, dels at der tages elbiler ud af markedet, fordi brugte elbiler sælges til udlandet. Det forklarer Lærke Flader, branchechef for Dansk Elbil Alliance, som er en del af elselskabernes interesseorganisation, Dansk Energi.

– Nogle af de elbiler, der har kørt rundt nogle år på de danske veje som leasede biler, bliver nu kaldt tilbage. Sådan fungerer ordningen med alle leasede biler, siger hun og henviser bl.a. til, at udlejningsfirmaet AVIS af denne grund har trukket et antal elbiler ud af markedet.

Ærgerligt og bagstræberisk, når nu udviklingen uundgåeligt kommer til at gå i retning af de ikke-forurenende elbiler, som lader op med strøm fra den vindenergi, der produceres om natten.

Dumt af regeringen at sætte et så vigtigt forspring over styr.

14. marts 2017

* Tysk tog på brændselsceller

Tyskland er på vej til at introducere verdens første 0-emissions passagertog drevet af brint.

Det er toget Coradia iLint, som kun udsender overskydende vanddamp til atmosfæren, og som potentielt udgør et godt alternativ til landets 4.000 dieseltog.

Staten Niedersachsen har således allerede bestilt 14 af de nye tog fra den franske producent Alstom, og flere vil sandsynligvis komme til rundt omkring i landet, hvis de bliver en succes, skriver avisen Die Welt. Der er også interesse i toget fra Holland, Danmark og Norge.

Den afsluttende test skal gennemføres ved udgangen af ​​året, før toget tages i brug af offentligheden i december 2017.

Toget blev første gang præsenteret på Berlins InnoTrans messe i august, og det er tiltænkt rollen som det første brint-drevne tog til regelmæssigt transport af passagerer over lange afstande.

Coradia iLint er drevet af store lithium ion batterier, som får deres energi fra en kæmpestor brint brændstoftank på taget af toget.

Toget kan køre godt 700 km om dagen med hastigheder op til 130 km i timen. Den eneste hørbare lyd stammer fra hjulene og luftmodstanden.

– Alstom er stolt af at lancere et gennembrud innovation inden for ren transport, siger Alstom CEO Henri Poupart-Lafarge, i en erklæring.

– Det viser vores evne til at arbejde i tæt samarbejde med vores kunder og udvikle et tog på kun to år.

Når brint forbrændes med ilt, udvikles store mængder af energi – med vanddamp som eneste biprodukt. Nogen ny teknologi er der bestemt ikke tale om. Amerikanske NASA har således brugt brændselsceller til energiforsyning i sine raketter siden 1970’erne.

14. marts 2017

* MRSA i stadig fremmarch

For blot et par år siden blev der råbt vagt i gevær, da man fandt den penicillin-resistente MRSA-bakterie i nogle af frysediskenes pakker med svinekød.

Siden da er der stort set intet sket – bortset naturligvis fra en håndfuld dødsfald, som direkte kan henføres til MRSA.

Der er nu MRSA-bakterier i hver anden pakke dansk svinekød. 48 procent af det danske svinekød i supermarkederne indeholder resistente bakterier, viser ny undersøgelse fra Fødevarestyrelsen, mens det kun gælder 28 procent af det udenlandske kød. Det skriver ingeniøren.dk 7. februar 2017.

Dermed er forekomsten af svine-MRSA i det danske kølediske øget markant, siden Fødevarestyrelsen sidst ledte efter bakterien i 2011. Dengang var kun 10 procent af det danske kød inficeret.

– Det er en voldsom stigning, som afspejler den store udbredelse af MRSA i konventionelle svin, siger professor Hans Jørn Kolmos, forskningsleder inden for klinisk mikrobiologi på Odense Universitetshospital.

De mange MRSA-bakterier kommer ikke af ingenting. Fødevarestyrelsens seneste undersøgelse viste, at 88 procent af de konventionelle danske besætninger med slagtesvin nu har MRSA.

Fødevarestyrelsen vil oversende undersøgelsen af MRSA i svinekød til den ekspertgruppe, som fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har genindkaldt for at komme med anbefalinger til, hvordan den resistente bakterie skal bekæmpes.

Eksperterne skal blandt andet tage stilling til, hvorvidt der skal sættes ind over for slagterierne, så de ikke kontaminerer kødet. Det fremgår af det svar til Folketingets sundhedsudvalg, hvori undersøgelsen er offentliggjort.

Mens sagens syltes i endnu en ekspertgruppe, fortsætter MRSA-skandalen – med indtil videre 7 dødsfald på samvittigheden. Der er penge at spare – for svinebønderne.

Den ansvarlige minister, Esben Lunde Larsen, støtter i stedet op om en udvidet svineproduktion for partimedlemmerne. Gerne klods op af en nystiftet nationalpark. I Thy, eksempelvis.

14. marts 2017

* – Skal 170 millioner pløjes op?

Efter 20 års naturpleje risikerer Danmarks næstdyreste naturprojekt at lukke ned, fordi Miljøministeriet ikke længere vil finansiere det.

Operation Engsnarre, der ligger ved udløbet af Varde Å, er et af Danmarks dyreste og længstlevende naturprojekter. Men nu har miljøministeriet besluttet at trække sig ud af projektet, og det betyder, at engene efter 20 års naturpleje til 170 millioner kroner risikerer at blive pløjet op.

Nu er det op til Varde og Esbjerg Kommuner at betale regningen på 30-40 millioner kroner til de landmænd, der lægger jord til Operation Engsnarre – hvis altså projektet skal leve videre.

– Hvis man løber fra de aftaler, som staten hidtil har haft, så ender regningen hos kommunerne alene, og det synes vi ikke er rimeligt i en situation, hvor det også er nationale interesser, der er på spil, siger John Snedker (S), som er formand for Plan & Miljøudvalget i Esbjerg, til TV SYD.

En af visionerne bag naturprojektet er at forbedre forholdene for områdets naturlige plante- og dyreliv og ikke mindst for den lille hønsefugl engsnarren, der tidligere brugte ådalen som et af sine vigtigste yngleområder.

Men ifølge miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er naturprojektet ikke pengene værd. Der kan dog være tvivl om, hvordan han ved det.

John Snedker (S) fra Esbjerg Kommune er således overrasket over ministeriets beslutning, og frygter, at flere af kommunens naturprojekter vil lide samme skæbne.

– Man fulgte det meget nøje, da det hed Ribe Amt, men så vidt jeg ved, er der ikke lavet lavet tællinger på hverken fugle eller planter siden, siger landmanden Ole Andresen, der har 40 hektar jord i Operation Engsnarre, til TV SYD.

14. marts 2017

* Hotte fluer på en kold dag…

Vi lystfiskere er kendt for gerne at ville fortælle historier. Helst om store fisk, vi selv har fanget.

Nogle af disse historier har det med at gå på omgang. Nogle gange bliver de bare bedre ved hver overlevering – andre gange bliver de helt forkerte. Her er en af sidstnævnte:

På forårets netop overståede fluemesser i henholdsvis Randers og Kolding stødte jeg endnu engang på nyklassikeren om de danske fluer, der blev bundet til præsident Bush og udenrigsminister Baker ved Dronningens besøg i USA tilbage i tiden umiddelbart før den første Golfkrig. Det var i februar 1991.

Som bekræftet i Jyllands-Posten af daværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen var det imidlertid undertegnede, der fik til opgave at binde disse fluer til den amerikanske præsident og hans udenrigsminister. Ikke en anden ofte navngivet jysk fluebinder. Ret skal være ret.

Læs artiklen og se, hvilke fluer jeg bandt og satte i æskerne til henholdsvis Bush og Baker. Det var nemlig ikke de samme. En ganske sjov historie, som du finder i artiklen her:

http://ulnits.dk/fluefiskeri/hotte-fluer-paa-en-kold-dag/

7. marts 2017


* B&P Fiskekurser 2017

Jeg afholder næste år fluefiskekurser på nedenstående destinationer og datoer:

Gl. Avernæs den 1 – 5. majKystfluefiskeri i det sydfynske

Skarrildhus den 4 – 8. septemberLaksefluefiskeri i Skjern Å

Se meget mere om disse kurser på:

www.bptravel.dk/fiskerejser

www.facebook.com/bpfiskerejser

www.instagram.com/bpfiskerejser

hekla-travel-logo


* Farvel til naturen

Hvis du har haft svært ved at følge med i regeringens systematiske nedbrydning af den danske miljøadministration, så er du ikke alene.

Landets miljøarbejdere har her på det sidste ikke altid selv været klar over, hvilken styrelse de sad i den pågældende dag. Så ofte har de skiftet navn og tilhørsforhold. Del og hersk, som det jo hedder.

Det hele startede med Lars Løkkes vellykkede arbejde for nedlæggelse af amterne, der gennem nogle årtier var blevet for magtfulde for landbruget. De havde nemlig indsamlet store mængder værdifulde data om det danske vandmiljø. Besværlige miljødata, som efterfølgende meget belejligt blev spredt for alle vinde med amternes nedlæggelse.

Men udviklingen eller rettere afviklingen fortsætter. Miljø- og Fødevareministeriet skal nu igennem endnu en omstrukturering for at kunne eksekvere regeringens politik mere effektivt.

Allerede fra 1. februar blev Miljø- og Fødevareministeriets seks institutioner samlet i fire styrelser. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen udtaler sig ikke selv om omstruktureringen, men har i stedet valgt at lade sin departementschef Henrik Studsgaard føre ordet:

– Med en ny organisering af Miljø- og Fødevareministeriets institutioner i fire selvbærende og brugerorienterede styrelser med en klar profil får vi en moderne og harmonisk organisation, der både kan omsætte regeringens politiske visioner på miljø- og fødevareområdet til optimale løsninger og løbende præstere fremsynede og effektive resultater, siger Henrik Studsgaard.

De fire styrelser i ministeriet vil fremover bestå af:

En ny Miljøstyrelse, der er en sammenlægning af den gamle Miljøstyrelse og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

En ny Naturstyrelse, der er en sammenlægning af den gamle Naturstyrelse og Kystdirektoratet.

NaturErhvervstyrelsen, der i uændret form skifter navn til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Samt Fødevarestyrelsen, der ikke bliver direkte berørt af organisationsforandringen.

Ifølge en pressemeddelelse skulle det give “bedre forudsætninger for at integrere og samtænke natur, miljø, erhverv og vækst”. Det fremgår i hvert fald af pressemeddelelsen fra ministeriet.

7. marts 2017

* Naturstyrelsen til Randbøl

Den 1. februar var regeringens udflytning af Naturstyrelsen endeligt gennemført. Alle medarbejdere er nu på plads i den gamle skovriderbolig i Gødding Skov mellem Billund og Vejle, der huser den nye styrelse.

De sidste medarbejdere flyttede forleden arbejdssted fra Østerbro i København til den nye Naturstyrelse i Randbøl. Udflytningen af Naturstyrelsen er dermed endeligt gennemført, efter regeringen i efteråret 2015 besluttede, at en række statslige institutioner skulle flyttes fra København til resten af landet.

I alt har blot 20 ud af 81 medarbejdere valgt at flytte med styrelsen til Randbøl. Staben skal således besættes med tre fjerdedele nye medarbejdere, hvilket i sagens natur nedsætter styrelsens effektivitet og arbejdstempo betragteligt.

– Regeringen har truffet et meget bevidst valg om, at staten skal have ansigter i hele landet. For Miljø- og Fødevareministeriet betyder det, at i alt 569 medarbejdere flytter fra København til andre steder i landet. Dertil kommer de 97 medarbejdere, som nu er en del af Nævnenes Hus i Viborg. Nu kan vi sætte endeligt flueben ved den nye Naturstyrelse, der er på plads i skoven i Randbøl, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Foruden de 81 medarbejdere i hovedsædet i Randbøl er yderligere omkring 520 medarbejdere tilknyttet styrelsens driftscenter og 18 lokalenheder fordelt over hele landet. Dertil kommer omkring 90 medarbejdere i Kystdirektoratet i Lemvig, der fra i dag er et direktorat under Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen har foreløbigt foretaget 56 nyansættelser til hovedkontoret i Randbøl. Heraf kommer cirka halvdelen fra Miljø- og Fødevareministeriets egne institutioner rundt om i landet.

Den anden halvdel er helt nye medarbejdere, hvoraf langt de fleste er bosat i eller omkring Trekantområdet.

7. marts 2017

* Det stolte, danske landbrug…

 • Hver sjette kontrollerede landmand har ulovlige sprøjtegifte.
 • I 2015 blev der fundet sprøjtegift i hver fjerde drikkevandsboring.
 • 81% af det danske landbrugsareal bruges til produktion af foder til husdyr.
 • 24.400 pattegrise dør hver dag i de danske stalde.
 • 1.242 mennesker blev i 2016 konstateret smittet med svine-MRSA.
 • 7 mennesker er til dato døde efter infektion med svine-MRSA (red.anm.)
 • 97% af grisene får klippet halerne af, selv om rutinemæssig halekupering er forbudt.
 • I 2015 blev der produceret flere end 31 millioner svin i Danmark, men færre og færre svin slagtes og forarbejdes i Danmark.
 • Beskæftigelsen på danske slagterier er på ti år faldet 35%.
 • Landbruget skylder 379 mia. kr. Det er næsten fireenhalv gange så meget som hele værdien af den samlede landbrugsproduktion.
 • Den danske eksport af økologiske produkter er 6-doblet på ti år.
 • Danskerne har det tredjestørste økologiforbrug pr. indbygger i Europa.
 • Antallet af økologiske spisesteder er fordoblet på to år.

Kilde: ”Sådan Ligger Landet – tal om landbruget 2016″ udgivet af  Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening.

7. marts 2017

* Shell shocked

Fortrolige interne dokumenter viser, at Shell i mere end 30 år har haft et detaljeret kendskab til farerne ved klimaændringer. Det skriver dagbladet Information. Alligevel fortsætter selskabet med at udvinde olie og gas og kæmpe imod ambitiøse klimatiltag.

Onsdag den 27. november 1985: Shell-medarbejder Mike Griffiths er rejst til den engelske by Norwich på feltbesøg hos Tom Wigley, som er direktør for Climatic Research Unit (CRU) ved University of East Anglia.

Griffiths var et af de seks medlemmer af Shells “Greenhouse Effect Working Group”, som da var i gang med en ny rapport om klimaforandringerne.

“Wigley er efter min opfattelse en meget nøgtern mand”, skrev Griffiths dagen efter i sin rapport.

Wigley havde beskrevet de usikkerheder, der var i klimaforskningen, men han var også villig til at stikke næsen lidt længere frem:

“De seneste 100 år er det blevet varmere på kloden”, havde Wigley sagt. Han forudså, at temperaturen ville stige yderligere en-to grader de kommende 30 år.

“En sådan temperaturstigning vil være større end det, vi har set de sidste 1.000 år”, noterede Griffiths.

Den interne undersøgelsesgruppe, som han var del af, publicerede i 1986 sine konklusioner. “Confidential” står der på hver eneste side af den kopi, The Correspondent er kommet i besiddelse af – “Fortroligt”. Shell’s undersøgelse var tydeligvis ikke beregnet på offentlighedens kendskab.

Rockefeller-arvingen David Kaiser fyrede i november en tilsvarende bredside af mod oliegiganten Exxon. Her påstod han, at Exxon forskere allerede i 1980 konkluderede, at verden var på vej mod en selvskabt klimakatastrofe – grundet den fortsatte afbrænding af kul, olie og gas.

Men at man betalte videnskabsfolkene for at tie om resultaterne eller sågar bevidst forplumre klimadebatten. Dette for kunstigt at holde aktiekurserne oppe.

PS: “Shell shock” betyder “granatchok”.

7. marts 2017

* Trump skærer 25 % på miljøet 

Man kan sige meget (dårligt) om den nye amerikanske præsident Donald Trump. Men man kan ikke anklage ham for ikke at være ordholdende. Således lovede han nedskæringer på miljøet længe før, han blev valgt som præsident. Og han har indtil videre kun udvalgt miljø- og klimaskeptikere til sin øverste stab.

Nu kan man så læse i amerikanske medier, at Trump har varslet besparelser i størrelsesordenen 25 % på den amerikanske miljøstyrelse EPA – the Environmental Protection Agency. De sparede penge skal i stedet bruges på militæret, forlyder det. Trump har jo varslet, at det amerikanske militær skal have en saltvandsindsprøjtning såvel til lands som til vands og i luften.

Der skal selektivt spares på USA klimaprogrammer, som længe har været en torn i øjet på Trump og hans støtter i olieindustrien. Projekter, der skulle reducere den amerikanske udledning af drivhusgasser fra forbrænding af kul, olie og gas, er således barberet med hele 70 % – fra 95 millioner US $ til fremover blot 29 milioner.

Obama administrationen havde sat 300 millioner US $ af til foranstaltninger, som skulle begrænse udbredelsen af algeblomst og iltsvind, hindre indvandringen af nye og invasive arter samt sikre renere vand i Great Lakes området. Disse tiltag er næsten taget helt af bordet, idet de 300 millioner US $ er reduceret til blot 10 millioner. En dråbe i havet i et land så stort som USA.

Endelig havde Obama afsat en pose penge til indfødte indianere, hvis oprindelige landområder skulle beskyttes mod forurening. Her har The Donald barberet budgettet med 30 %, så beløbet nu er reduceret til 45 millioner dollars.

Der skal for alvor forurenes i årene fremover i Guds Eget Land.

7. marts 2017

* Danish Fly Festival

Den 4.-5. marts og dermed også Danish Fly Festival i Kolding nærmer sig med stormskridt!

B&P Travel / Hekla Travel har egen stand på messen, hvor du kan komme og stille spørgsmål til vore mange destinationer verden over. Der er sikkert også et par ekstragode rejsetilbud, som måske kunne lokke…

IMG_2974

Jeg er på standen både lørdag og søndag. I Hal 2 lige ved siden af kastedammen og FFFD’s tombola. Undervejs afholder jeg også to foredrag af speciel interesse for rejselystne fluefiskere:

Lørdag: Den sakstandede Tigerfisk – Afrikas ubestridt fineste fluefisk

Søndag: Islandske Jökulsá – fra sortbrunt smeltevand til turkisgrønt laksevand

Så vel mødt i Kolding i weekenden den 4.-5. marts!

hekla-travel-logo


* Naturkapitalen

“Naturkapitalen” er en analyse af naturen i Danmarks 98 kommuner, udarbejdet af forskere fra DCE, Aarhus Universitet til DN’s projekt Biodiversitet Nu. Det bygger på data fra det nationale biodiversitetskort og er finansieret af Aage V. Jensen Naturfond.

Naturkapitalen er et værktøj, der skaber overblik over naturens omfang og kvalitet i kommunerne. Naturkapitalen giver naturen i kommunerne en score på mellem 0 og 100 point.

Naturkapitalen er bedst på Fanø med 80 point og lavest i Struer med 11 point. Hele Danmark lander på 24 point.

Se mere på www.biodiversitet.nu/naturkapital

Eller www.dn.dk/nyheder/hvor-god-er-naturen-i-din-kommune/

Naturkapitalen

I den seneste opgørelse over den danske naturkapital får Favrskov kommune 21 point ud af 100 mulige, Silkeborg Kommune får 41 point, Viborg Kommune får 28 point, Skanderborg Kommune får 34 point, Horsens Kommune 26 point, Hedensted kommune får 18 point og

Randers Kommune, hvor jeg selv bor, ligger på sidstepladsen blandt ovenstående syv ”Gudenåkommuner” – med 17 point ud af 100 mulige eller som nr. 74 ud af de 98 kommuner.

“Fattig” lyder dommen fra Naturkapitalen. Det bør være tankevækkende for en kommune, der forhåbentlig snart kan bryste sig af projektet “Naturpark Randers Fjord”.

– For det kræver vel et minimum af natur?

28. februar 2017

* Miljø- og fødevareklagenævnet

I forbindelse med ændring af forskellige love og oprettelsen af Nævnenes hus i Viborg, blev det hidtidige Natur- og miljøklagenævn nedlagt og erstattet af Miljø- og fødevareklagenævnet. I det tidligere nævn var der syv lægmedlemmer udpeget af Folketinget – i det kommende udpeges fire medlemmer af Folketinget.

Socialdemokratiets borgmesterkandidat i Randers, tidligere folketingsmedlem Torben Hansen, var medlem af det tidligere Natur- og miljøklagenævn, hvor han høstede mange værdifulde erfaringer på området. Nu er han netop blevet medlem af det nye Miljø- og fødevareklagenævn.

– Socialdemokratiet på Christiansborg havde indstillet mig som et af de fire medlemmer af det nye nævn, som Folketinget ifølge loven skal udpege – og jeg er stolt over den tillid, der er vist mig ved denne udpegning, siger Torben Hansen til Randers Amtsavis og tilføjer:

– Jeg glæder mig til arbejdet med disse komplicerede sager indenfor eksempelvis vandløb, naturbeskyttelse, fredninger, miljøbeskyttelse, fiskeri mm.

Man må formode, at Torben Hansen får travlt under den nuværende miljø-og fødevareminister, som indtil videre helt har helliget sig landbrugets interesser – i regelen på bekostning af miljøet.

28. februar 2017

* Greenpeace slæber Norge i retten

Med klimaaftalen fra Paris og Norges Grundlov i hånden slæber Greenpeace nu den norske regering i retten for at stoppe uddeling af tilladelser til olieboringer i den norske del af Arktis.

I retten vil Greenpeace argumentere for, at den norske regering har handlet i strid med grundlovens §112, der pålægger staten at sikre nuværende og kommende generationer et sundt miljø og klima. Et ansvar, som regeringen ignorerer, når den giver Statoil og andre olieselskaber adgang til at bore efter olie i Arktis.

Opbakningen til sagen har været overvældende. Til dato har mere end 150.000 mennesker føjet deres navn til protestlisten. Et tydeligt bevis på, at vi er mange, der siger nej til olieboringer i Arktis.

Greenpeace håber, at vi vil være en del af den generation, der endegyldigt får stoppet oliealderen. At vi vil være med til at kræve, at Norge overholder sit løfte og tager ansvar for vores allesammens fremtid.

Hvis man vil vide mere om sagen, kan man se optagelserne fra Facebook, hvor Greenpeace’s juridiske rådgiver Michelle Jonker Argueta fortæller om, hvordan denne historiske retssag kan komme til at betyde, at flere millioner tønder olie forbliver i undergrunden.

28. februar 2017

* MRSA på Twitter

 • 6 % af de økologiske grise på gårdene er idag inficeret med MRSA. Men 32 % af det økologiske svinekød i supermarkederne indeholder nu MRSA.
 • 2014 var der MRSA-bakterier i hver fjerde pakke svinekød. I dag er der MRSA i hver anden pakke. I 2014 var 4 døde af MRSA. I dag er det 7.
 • Der er nu MRSA-bakterier i hver anden pakke dansk svinekød, mens der kun er MRSA i hver fjerde udenlandske. Syv danskere er døde af MRSA.      

Sakset fra www.twitter.com/steenulnits

28. februar 2017

* MRSA og ministeren

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har efter en drøftelse med partierne bag MRSA-aftalen fra 2015 besluttet at iværksætte to nye initiativer for at søge at knække kurven på forekomst af husdyr-MRSA i de danske svinebesætninger.

For det første skal der igangsættes forsøg med forskellige alternative desinfektionsmetoder i staldene for at undersøge, om det er muligt at nedbringe MRSA, mens der er svin i staldene. Initiativet skal sikre, at virksomheder bag produkter, som kan dokumentere en sandsynlighed på virkning, får mulighed for at afprøve deres produkter. Der bliver tale om pilotprojekter i et samarbejde med DTU og svineproducenter.

Desuden vil ministeren have udarbejdet en beskrivelse af forudsætningerne for at etablere og opretholde MRSA-rene produktionslinjer i den danske svineproduktion. Baggrunden er netop offentliggjorte tal fra en screening, der viser, at forekomsten af husdyr-MRSA blandt danske slagtesvin i besætningerne er steget fra 68 % i 2014 til 88 % i 2016.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nedsatte i december 2016 en bredt sammensat ekspertgruppe, der fik i opdrag at undersøge effekten af den eksisterende MRSA-handlingsplan fra 2015, og komme med nye anbefalinger i forhold til bekæmpelse af husdyr-MRSA. Ekspertgruppen forventes at afrapportere i juni 2017.

– Det er bekymrende, at vi fortsat ser en markant stigning i MRSA-forekomsten i staldene. De nye tal indgår naturligvis i MRSA-ekspertgruppens overvejelser, og jeg ser meget frem til at modtage ekspertgruppens anbefalinger til sommer, siger ministeren.

– Eksperternes råd er på vej, men stigningen viser, at vi bør handle allerede nu. Jeg har på baggrund af tallene efter samråd med partierne bag MRSA-aftalen besluttet allerede nu at iværksætte to tiltag i forhold til reduktion af husdyr-MRSA i staldene:

Et pilotprojekt om alternative desinfektionsmetoder, og en beskrivelse af muligheden for etablering af rene produktionslinjer, der kan præsenteres ved en delafrapportering fra ekspertgruppen allerede i april, udtaler Esben Lunde Larsen.

Mens forekomsten i svinebesætningerne er steget yderligere de sidste to år, er der derimod ikke sket samme stigning i forekomsten hos mennesker. Tal fra Statens Serum Instituts hjemmeside viser, at antal tilfælde af MRSA CC398 hos mennesker ligger nogenlunde stabilt i samme periode.

Fakta om husdyr-MRSA

 • 2010: 16 procent af slagtesvinebesætninger var husdyr-MRSA positive
 • 2014: 68 procent af slagtesvinebesætninger var husdyr-MRSA positive
 • 2016: 88 procent af slagtesvinebesætninger var husdyr-MRSA positive 

28. februar 2017

* Regeringen på dybt vand

Regeringen er ude på dybt vand med sit seneste forslag om at ændre loven om miljøbeskyttelse og åbne op for nye havbrug.

Konkret foreslås blandt andet to nye havbrug i Kattegat uden for Djursland i Jylland. Anlæggene vil belaste naturen i havet voldsomt, fordi store mængder kvælstof og fosfor, foder, kobber og medicinrester sendes direkte ud i Kattegats kystnære områder.

Regeringen håber, at anlæggelse af muslinge- og tanganlæg kan kompensere for havbrugenes forurening. Men der findes i dag ikke anlæg, som driftsikkert og effektivt kan rense op, så det matcher forureningen fra havbaseret produktion af fisk.

– Vi har brugt og bruger stadig milliarder af skattekroner på at fjerne kvælstof og fosfor fra spildevand og landbrug for at opnå et godt marint miljø. Alligevel satser regeringen på en produktion, der tillader virksomheder at hælde kvælstof og fosfor direkte i havet. 

– Det er at sætte borgernes indsatser gennem årtier over styr. Det er dumt og unødvendigt, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Lovforslaget er en følge af den omstridte fødevare- og landbrugspakke, hvor der blev opereret med et såkaldt miljømæssigt råderum.

Det står i skarp kontrast til, at der ud for Djursland – i et kystvand, der anses for strømfyldt – alligevel årligt forekommer iltsvind. Her vil to af tre ansøgte nye havbrug forurene med det, der svarer til at udlede urenset spildevand fra 100.000 personer.

– Vi mener, at lovændringen og nye havbrug er på kollisionskurs med principperne i EU’s vandrammedirektiv om ikke-forringelse, rensning ved kilden og forureneren betaler.

– Vi mener, at lovændringen også kolliderer med det internationale og forpligtende samarbejde, som Danmark indgår i omkring beskyttelse af Østersøen via Helcom-samarbejdet, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Hun håber dog, at politikerne vil besinde sig om ikke andet, så når de ser den massive lokale modstand, der er mod projekterne.

Danmarks Naturfredningsforening peger på, at regeringen bør satse på bæredygtig akvakultur, der er lukkede og recirkulerende landbaserede brug. Her er der styr på både fodring, medicinering og udledning – og Danmark er førende inden for dette felt.

– Regeringens udspil sættes yderligere i relief af, at skatteyderne netop har betalt 1,6 mia. kr. for at fjerne 1.200 kvælstof fra landbruget. Med udspillet om havbrug forærer de kvit og frit nogle få private havbrug en gratis udledning af blandt andet 800 tons kvælstof. 

Den regning sendes i første omgang til naturen, men skatteyderne kommer på sigt til at samle den regning op også, advarer Ella Maria Bisschop-Larsen.

28. februar 2017


* B&P Fiskekurser 2017

Jeg afholder næste år fluefiskekurser på nedenstående destinationer og datoer:

Gl. Avernæs den 1 – 5. majKystfluefiskeri i det sydfynske

Skarrildhus den 4 – 8. septemberLaksefluefiskeri i Skjern Å

Se meget mere om disse kurser på:

www.bptravel.dk/fiskerejser

www.facebook.com/bpfiskerejser

www.instagram.com/bpfiskerejser

hekla-travel-logo


* DN om nye havbrug: – Dumt og unødvendigt

– Vi har brugt og bruger stadig milliarder af skattekroner på at fjerne kvælstof og fosfor fra spildevand og landbrug for at opnå et godt marint miljø. 

Alligevel satser regeringen på en produktion, der tillader virksomheder at hælde kvælstof og fosfor direkte i havet. Det er at sætte borgernes indsatser gennem årtier over styr. 

Det er dumt og unødvendigt, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Lovforslaget er en følge af den omstridte fødevare- og landbrugspakke, hvor der blev opereret med et såkaldt “miljømæssigt råderum”.

Det står i skarp kontrast til, at der ud for Djursland i et kystvand, der anses for strømfyldt, årligt forekommer iltsvind. Her vil to af tre ansøgte nye havbrug forurene med det, der svarer til at udlede urenset spildevand fra 100.000 personer. Det svarer til forurening fra tre gange det antal mennesker, som bor i hele Norddjurs kommune.

Konkret foreslås blandt andet to nye havbrug i Kattegat uden for Djursland i Jylland. Anlæggene vil belaste naturen i havet voldsomt, fordi store mængder kvælstof og fosfor, foder, kobber og medicinrester sendes direkte ud i Kattegats kystnære områder.

Regeringen påstår hårdnakket, at anlæggelse af muslinge- og tanganlæg kan kompensere for havbrugenes forurening. Men der findes i dag slet ikke anlæg, der driftsikkert og effektivt kan rense op, så det matcher forureningen fra havbaseret produktion af fisk.

Det er ren ønsketænkning fra regeringens side.

21. februar 2017

* Danmarks Jægerforbund siger nej til havbrug

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, (V), forsøger i øjeblikket at få et flertal i Folketinget til at sige ja til en ændring af miljøloven, så han kan give de tre danske havbrugsfamilier og det japanskejede Musholm A/S lov til at oprette flere storforurenende havbrug i de indre danske farvande. Det skriver Kaninen Endelave på Facebook.

Men nu siger også Danmarks Jægerforbund fra. Forbundet har besluttet at sige nej til både flere havbrug og over for etableringen af gigantiske muslingefarme, der angiveligt skal fjerne udledningen af kvælstof og lidt fosfor, men som ikke kan fjerne udledningen af urin- og fækalier og rester af  foder, kobber og antibiotika:

– Vi har fulgte debatten om havbrug og har nu en klar holdning. Vi siger nej, fordi vi især tænker på havfuglene. Udledningen af mere kvælstof vil gå ud over deres fødegrundlag, siger formanden for Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse, Claus Lind Christensen.

Jægerforbundets nej til flere havbrug blev forleden offentliggjort på forbundets hjemmeside, hvor forbundet bl.a. præciserer:

– Regeringen lægger op til, at denne øgning af forureningen skal tillades på trods af, at der faktisk ikke er opnået god miljøtilstand i farvande, der berøres. Forurening med næringsstoffer er hovedårsag til tilbagegangen af ålegræs i de danske farvande. 

En øget udledning af næringsstoffer vil sandsynligvis også medføre en forøget risiko for iltsvind. Ålegræsset er en vigtig fødekilde for en række planteædende vandfugle som pibeand og knortegås. I Nibe-Gjøl Bredning har ålegræsset igen vundet terræn, og med det er antallet af fugle steget. 

Lovforslaget lægger op til, at havbrugene ikke behøver at kompensere 100% for udledningen. Samtidig er det endnu ikke fastslået, at muslingeopdræt er tilstrækkeligt effektivt til at optage forureningen fra havbrug. Senest har Natur- og miljøklagenævnet afgjort i sagen om havbrug ved Endelave, at muslingebrug ikke anses som forureningsbegrænsende foranstaltning, lyder det blandt andet.

Danmarks Jægeforbund er den seneste af de store folkelige organisationer, der melder fra over for de storforurenende havbrugsejere. Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Forening for Rosport med flere kæmper også for at få lukket havbrugene.

21. februar 2017

* Lundes Lobbyisme…

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, (V), påstår nu i Politiken, at “opdrætsfisk er et bæredygtigt valg”…

Vor miljøafviklingsminister forsøger netop nu at få vedtaget lovforslag L111, så to danske havbrugsfamilier og en japansk ejer kan få lov til at udlede yderligere 800 tons miljøødelæggende kvælstof i de indre danske farvande.

Det er en lov, som desuden vil betyde, at der vil blive udledt tonsvis af ødelæggende fosfor og tonsvis af forurenende urin- og fiskefækalier og foderrester samt kobber og antibiotika.

Det fik i et indlæg i Politiken i mandags 11 organisationer fra Grenaa Fiskeriforening til Danmarks Naturfredningsforening til at spørge:

– Vil regeringen forvandle Kattegat til algesuppe?

Indlægget fik lobbyist-ministeren til at beskylde de 11 for “totalt at have misforstået” regeringens lovforslag. Derefter fremfører han en række i højeste grad alternative fakta:

Eksempelvis påstår han, at det er “nøje blevet undersøgt, om flere havbrug går ud over miljøet”. Det er forkert.

Han påstår også, at “der er fundet råderum til udledning af mere kvælstof og fosfor i de åbne områder af Kattegat”. Det er også forkert.

Lobby-ministeren hævder endelig, at “forskere fra bl.a. DTU har påvist, at muslinger kan fjerne næringsstoffer fra havet”. Det kan de kun i meget begrænset omfang.

Der findes ikke skyggen af dokumentation for, at muslingeopdræt vil kunne fjerne 800 tons kvælstof fra nye havbrug.

Kun alternative facts. Men de er til gengæld i meget høj kurs hos regeringen.

21. februar 2017

* Lundes Liste…

Det er kun syv måneder siden, at fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) underskrev en bekendtgørelse, der rangerer antibiotika til svin efter, hvor vigtige de er til behandling af sygdomme hos mennesker. Dette for at undgå overforbrug, som vil kunne skabe resistens hos for mennesker farlige bakterier.

Indtil videre er således 7 mennesker døde af infektion med svine-MRSA, der ikke lader sig kurere med gængse antibiotika.

Nu vil et flertal i Folketinget have listen lavet om. Regeringens rangliste har nemlig vakt heftig kritik fra såvel Lægeforeningen som eksperter i mikrobiologi og et ekspertudvalg under verdenssundhedsorganisationen WHO.

Lundes liste tilskynder nemlig svineproducenterne til at bruge stoffer, der ifølge WHO er kritisk vigtige til behandling af syge mennesker. Nu kritiserer en række partier ministeren for at favorisere landbruget på bekostning af folkesundheden.

Og hermed er jo alt, som det hele tiden har været. Ved at slå miljø og fødevarer sammen i ét ministerium løkkedes det på listig vis helt at eliminere miljøet og alene favorisere landbruget.

Og gødningsproducenterne. Og antibiotika-producenterne. Og pesticid-producenterne. Alle jubler de over regeringen og den øgede indtjening.

– Men hvad med folkesundheden? Glem det. Hellere dø rig end rask.

– Eller miljøet? Glem det. Det er alt for dyrt.

21. februar 2017

* Danmark ignorerer torskestoppet

Den danske regering giver nu danske fiskere ret til at fange torsk i den vestlige Østersø – trods et ellers gældende forbud.

For at beskytte torskefiskeriet er det nu forbudt at fiske torsk i gydeperioden – i februar og marts. Forleden gav miljøminister Esben Lunde Larsen (Venstre) alligevel danske fiskere ret til at ignorere dette.

Betingelsen er ganske vist et indirekte fiskeri efter torsk. Det er nemlig rødspætter, de danske fiskere drager ud for at fange. Men det er desværre umuligt at fiske rødspætter uden samtidig også at fange torsk. Og det har danske fiskere altså nu regeringens tilladelse til.

– En helt uansvarlig beslutning, som viser, at EU-lovgivningen ikke virker, siger Jan Isaksson, leder af en fiskeriorganisation, som arbejder for bæredygtigt fiskeri i Østersøen. Fangsterne må aldrig være så store, at de truer artens vækst. Det er meningen med den fiskeripolitik, som EU indførte i 2014.

– Stop derfor fiskeriet, når torsken skal reproducere sig. Under gydningen er den allermest sårbar. Det er nemlig dér, torsken er nemmest at finde og fange, da den samles i store stimer.

– Danmark bruger et smuthul i EU-lovgivningen. Det er nemlig umuligt at overvåge, om de danske fiskere nu fisker efter torsk eller rødspætte, siger Jan Isaksson.

Ti procent af den samlede fangst må bestå af torsk, fortæller den danske regering. Men det er stadig store mængder, der er tale om. Teoretisk må danske fiskere nemlig fange 562 tons torsk i gydeperioden. Det er mere end halvdelen af ​​den mængde, forskerne i ICES ville tillade i den vestlige Østersø i hele 2017.

EU’s fiskeriministre så stort på sine egne eksperter, da dette års kvoter blev fastsat. De satte nemlig torskekvoten seks gange højere end anbefalet  – for at “beskytte fiskeindustrien” og ikke fiskene.

– De skyder sig selv i foden. Overfiskeri er noget, der truer alle fiskere i regionen. Det mønster, som vi ser i Østersøen lige nu ligner uhyggeligt, hvad vi så ud for Newfoundland tidligere, siger Jan Isaksson.

Området øst for Canada var i flere hundrede år verdens suverænt bedste torskevand, indtil ekstremt overfiskeri førte til et totalt sammenbrud i 1990’erne. Fiskerierhvervet blev slået helt ud. For at undgå noget tilsvarende, introducerede EU sin bæredygtighedsplan for Østersøen.

Den danske miljøminister bebrejder nu naboen Tyskland, som var den første til at tillade fiskeri efter fladfisk i torskenes gydeperiode.

Men da den danske kvote for rødspætte er ni gange større end den tyske, får Esben Lunde Larsens beslutning betydeligt værre konsekvenser for østersøtorsken end den tyske.

21. februar 2017


* Fisk og Fri læserrejse til Irland

I samarbejde med lystfiskermagasinet Fisk & Fri og rejsebureauet B&P Travel / Hekla Travel arrangerer jeg en læserrejse til Lough Corrib i Irland.

Turen finder sted den 8.-14. maj 2017, hvor de store majfluer klækker på den endnu større kalkstenssø i det skønne Irland. Der er majfluer på krogen og whiskey i glasset!

Læs mere og se fotos om turen her i artiklen og del den gerne:

http://ulnits.dk/fluefiskeri/majfluer-i-lough-corrib/

hekla-travel-logo


* Filmfremvisning på Randers Naturcenter

I weekenden den 18. og 19. februar 2017 afholdes traditionen tro Fluefiskerdagene på Randers Naturcenter.

Blandt de mange spændende aktiviteter er fremvisning af hele filmen om nedbrydningen af kraftværkerne ved Elwha River i USA.

Der er flotte optagelser af sprængningerne og den efterfølgende oprydning. Stillehavslaks og steelheads har allerede genindtaget floden.

Og bare rolig: Vi har naturligvis rettighederne til offentlig fremvisning af den flotte film, som selveste National Geographic har rost!

Der er efterfølgende diskussion om Tangeværket, som ligger blot få kilometer opstrøms Randers Naturcenter og deler Gudenåen i to.

Spinnefiskere er naturligvis lige så velkomne som fluefiskere og andet godtfolk. Endeligt program kommer senere.

Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, 8920 Randers.

Åbent 10-17 begge dage.

Se teaser til filmen her:

http://video.nationalgeographic.com/video/news/160602-us-elwha-river-dam-removal-restoration-vin?source=relatedvideo

14. februar 2017

* 100 år med fiskeplejen på ét sted

DTU Aqua, som administrerer den danske fiskepleje og millionerne fra fisketegnet, har netop revideret sin vejledning i, hvordan man kan genskabe stryg i vandløb, hvis de er blevet fjernet med gravemaskiner. Det kan endda ske uden at forringe vandløbenes vigtige evne til at aflede vand.

Efter mange års undersøgelser ved vi, at man får det mest naturlige liv af fisk, smådyr og vandplanter, hvis man genskaber de naturlige forhold i vandløbene. Det gælder bl.a. strygene, som skal have naturligt fald, vandføring og bundmateriale, hvis de hjemmehørende arter af fisk, smådyr og vandplanter igen skal kunne klare sig i vandløbene.

Vejledningen ”Sådan laver man gydebanker for laksefisk” samler over 100 års erfaringer med undersøgelser af vandløb, herunder effekten af restaurering. Den fortæller med mange illustrationer, fotos og links til videofilm, hvordan man bedst muligt genskaber gydebanker, så de ligner naturlige gydestryg og sikrer ynglens overlevelse samt et varieret dyre- og planteliv.

Du kan downloade vejledningen her:

http://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=7AE8E37F-9DCC-434E-8BA6-FE2085AFD8F0

14. februar 2017

* Omme Å back on track

Siden 2002 er der blevet arbejdet ihærdigt på at genskabe den slyngede Omme Å. Prisen er indtil videre løbet op i 22 millioner kroner, skriver TVSyd.

Der er blevet samarbejdet tæt med lodsejerne langs åen, og takket være deres store engagement i projekterne er det til fulde lykkedes.

Omme Å blev udrettet tilbage i 1967-68, og der blev etableret syv styrt i åen, der umuliggjorde fiskenes frie vandring i åen. Ligeledes var der også syv dambrug i denne del af Omme Å, der umuliggjorde fisk og vandfaunaens frie liv i åen.

Med de to store projekter, der blev indledt i 2002, er det lykkedes at genslynge åen på en næsten 25 km lang strækning, og desuden fjerne såvel alle styrt som spærringer ved alle dambrug.

De seks af dambrugene er nedlagt og Farre Dambrug er omdannet til et recirkuleret dambrug, der anvender grundvand frem for åvand.

Samtidig er der skabt nye naturområder ved åen og store, flotte enge, der afgræsses af mange slags kvæg og heste. Odderen er kommet tilbage til åen og har dannet en god bestand. Også den sjældne vibe ses ofte i engene og ved de mange engarealer langs åen er mange nye insekter atter på færde i området.

Samtidig er der blevet satset kraftigt på en forbedret adgang for besøgende til området. Der er anlagt P-pladser flere steder og etableret opholdsarealer med borde og bænke.

Ved Langelund er der etableret et meget stort rekreativt areal, som alle kan benytte. Det nye udsigtstårn er en attraktion for de besøgende, som oppe fra tårnet kan overskue en meget stor del af det smukke landskab omkring Omme Å.

Fiskene i åen, laks, ørred og stalling har på ny fået optimale betingelser for at gyde og formere sig og vandre frit i åen. Så lystfiskerne har fået deres dejlige å tilbage.

Der er opsat nye kortborde mange steder ved p-pladser og på stierne, og der er også lavet en helt ny folder, som fortæller den spændende historie om Omme Å.

Hvis alle regeringens 1,6 milliarder kroner til etablering af nye vådområder bliver brugt på denne måde, er der for første gang i denne regerings levetid grund til at klappe i hænderne!

Se, hvad man kan få for 22 millioner skattekroner her:

http://www.tvsyd.dk/artikel/omme-aa-er-tilbage-i-sin-naturlige-form

14. februar 2017

* Dansk eksport af forurening

Danmark har fået en helt ny eksportartikel: Forurening.

Danske landmænd ynder at sammenligne sig med deres naboer i syd og nord. Formålet er altid at konkludere, hvordan dansk landbrug har sværere rammevilkår for driften end deres udenlandske kolleger. Nu er der så kommet en ny vinkel på denne påståede problematik.

I en artikel i Flensborg Avis den 14. januar 2017 slår Slesvig-Flensborg amts naturkonsulent Gerd Kämmer således alarm. Amtet har nemlig sammen med Nordfriesland Amt delstatens farligste cocktail for grundvandet.

Slesvig-Flensborg Amt ligger således i top i delstaten Slesvig-Holsten, når det gælder biogasanlæg og svin, og det skaber store problemer.

– Ikke mindst på den sandede gest midt i regionen er det utåleligt. Der køres tonsvis af gylle og rester fra de mange biogasanlæg ud på jordene. Det forurener med nitrat i store mængder. Oveni har vi det problem, at majsen for en stor dels vedkommende dyrkes i Danmark, og at biorestmassen fra biogasanlæggene ikke returneres til nabolandet, men spredes her, siger Gert Kämmer til Flensborg Avis.

Indkøb i Danmark af det billige ”foderstof” majs er netop årsag til de mange anlæg i de tyske amter langs grænsen. Gerd Kämmer siger videre til avisen, at han ikke har en her-og-nu løsning, men at ”problemet skal italesættes, så det politiske pres øges”.

– På lidt længere sigt må vi jo finde en balance, hvor der er færre dyreenheder, og hvor er skrues ned for biogasanlæggene, siger Kämmer.

EU har grebet ind over for Tyskland på grund af store overskridelser af grænseværdierne for nitrat. Derfor arbejdes der netop nu i Berlin på at stramme lovgivningen. Den landbrugs- og miljøpolitiske ordfører i landdagen for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), Flemming Meyer, erkender, at der er et stort problem, som er vanskeligt at løse:

– Vi har netop diskuteret regeringens udkast til ændring af loven, der regulerer spredning af gødning. Såfremt Berlins lovforslag ikke er stramt nok, vil Kiel-regeringen via Forbundsrådet presse på for en yderligere stramning. Målet må helt klart være, at der ikke spredes mere, end planterne kan optage, udtaler Flemming Meyer til Flensborg Avis.

14. februar 2017

* CBS: Promiller og pengene tilbage

Promilleafgiftsfonden, der hører under Natur- og Erhvervsstyrelsen, betalte for nylig Copenhagen Business School (CBS) for en rapport om landbrugets såkaldte rammevilkår.

Men i december valgte CBS så at droppe rapporten, efter at den blev kritiseret for ikke at være uafhængig og uvildig. Den var som så meget andet i disse dage skrevet med ført pen af Bæredygtigt Landbrug (BL).

Den offentlige Promilleafgiftsfond bevilgede i 2014 et beløb på godt 1,5 millioner kroner til BL. Pengene skulle bruges på en konkurrentanalyse af rammevilkårene for dansk landbrug.

Af bevillingen gav Bæredygtigt Landbrug et beløb på godt 400.000 til Copenhagen Business School, CBS, der skulle udføre forskningsdelen.

Analysen skulle have ligget klar i september 2015, men blev forsinket, da Bæredygtigt Landbrug undervejs skiftede både forsker og institut. Da BL i første omgang ikke kunne få rapporten, som man ville have den.

Finansieringen af arbejdet er således foregået med offentlige midler fra Promilleafgiftsfonden, hvis formål er at styrke landbrugets og fødevareindustriens udvikling. Fonden blev stiftet i 1978 og har hjemmel i landbrugsstøtteloven.

Til finansiering af Fondens aktiviteter overføres der fra Miljø- og Fødevareministeriet en andel af de midler, som indbetales til statskassen i henhold til lov om afgift af bekæmpelsesmidler.

Nu har Promillefonden så krævet de udbetalte penge for CBS rapporten tilbagebetalt.

14. februar 2017


* B&P Fiskekurser 2017

Jeg afholder næste år fluefiskekurser på nedenstående destinationer og datoer:

Gl. Avernæs den 1 – 5. majKystfluefiskeri i det sydfynske

Skarrildhus den 4 – 8. septemberLaksefluefiskeri i Skjern Å

Se meget mere om disse kurser på:

www.bptravel.dk/fiskerejser

www.facebook.com/bpfiskerejser

www.instagram.com/bpfiskerejser

hekla-travel-logo


* Vådområder til vandmiljøet

13.000 hektar vådområder skal nu rydde op efter landbrugets forurening med primært kvælstof til vandmiljøet.

Vådområder renser vandet fra markerne. Det sker primært ved, at vandet lægger sig i lave områder om vinteren og frigiver kvælstof til luften.

I mange år er vådområder blevet drænet for at dyrke mere jord. Men nu lægges de så våde igen for at fungere som naturlige “renseanlæg”.

Når indsatsen frem mod 2021 er gennemført, skal den årligt fjerne 1.200 tons kvælstof og fire tons fosfor fra de dyrkede marker.

Vådområder er regeringens vigtigste værktøj til at opfylde kravene i EU’s Vandrammedirektiv i forbindelse med Landbrugspakken.

Områderne skal årligt fjerne 1.170 tons kvælstof, minivådområder 900 tons og privat skovrejsning 151 tons.

De nye vådområder kan ikke senere genopdyrkes. De får især naturtyper, som trives med det kvælstofrige vand fra markerne. Ingen sårbare arter her.

Indsatsen til 1,6 milliarder kroner kommer fra Landdistriktsprogrammet (75 procent), som er et joint venture mellem EU og Danmark. Resten kommer direkte fra statskassen.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

7. februar 2017

* Kemisk rensning af Nordborg Sø

Regeringen påtænker en kemisk rensning af flere forurenede danske søer, så disse hurtigt kan leve op til EU’s Vandrammedirektiv fra 2000.

Det er en omdiskuteret metode, som i bedste fald er en symptombehandling, der ikke fjerner det reelle problem – udledningen af fosfor til søen. I værste fald kan den være direkte skadelig for fiskebestanden.

Tilbage i 2006 besluttede Nordborg Kommune på Als, at den stærkt forurenede Nordborg Sø skulle restaureres. Den skulle kemisk renses med aluminiumklorid, som fælder den forsfor, der gør søvandet til en grøn algesuppe i sommerhalvåret.

Intentionerne var gode, og der blev brugt millioner på projektet. Desværre var resultaterne noget mere tvivlsomme. Således kæntrede en pram fyldt med det ætsende aluminiumklorid, der skulle have været spredt ud i hele søen i stærkt fortyndet form. Nu nåede det i stedet ud i søvandet i stærkt koncentreret form.

Umiddelbart sås ingen skader, men året efter oplevede man en udbredt karpedød i hele søen. Det vides ikke, om der er en sammenhæng. Læs hele historien her:

http://ulnits.dk/biologi/nordborg-so-under-behandling/

7. februar 2017

* Dakota Pipeline Revisited

Den nyindsatte amerikanske præsident, republikanske Donald Trump, besluttede som noget af det første, at den omstridte Dakota Pipeline skal gennemføres. Trods risiko for olieforurening af værdifulde grundvandsreserver på indiansk jord.

Nu har amerikanske krigsveteraner i sammenslutningen Veteran Stands imidlertid erklæret Donald Trump krig. De har meddelt, at Dakota olierørledningen ikke vil blive gennemført på deres vagt.

De har truet med flere “boots on the ground”, hvis regeringen vil gennemtrumfe rørledningen, der skal gå tværs gennem Standing Rock Sioux indianernes land. Krigsveteranerne truer med, at de om nødvendigt vil indkalde flere tusinde andre veteraner for at stoppe projektet.

– Vi har forpligtet os til at hjælpe befolkningen i Standing Rock. Vi har forpligtet os til ikke-vold, og vi vil gøre alt i vores magt for at sikre, at miljøet og menneskers liv respekteres. Den rørledning vil ikke blive gennemført. Ikke på vores vagt. 

Sådan sagde talsmand Anthony Diggs til CNBC. Denne trodsige erklæring følger anholdelsen onsdag af knap 80 demonstranter, som slog lejr ved demonstrationen nær byen Cannon Ball i North Dakota.

Det lokale politi sagde efterfølgende, at demonstranterne blev anholdt, da de flyttede fra en af ​​deres lejre og ind på jord ejet af firmaet Energy Transfer Partners (ETP), som står bag rørledningen.

Det fornyede pres på demonstranterne førte til nye donationer til et GoFundMe websted etableret i sidste uge af Veterans Stand. På blot seks dage blev der indsamlet $105,000 i støtte til protesten. Næsten trekvart million danske kroner.

7. februar 2017

* Trump’s interesser i olierørledningen

Trump underskrev i slutningen af ​​sidste måned en bekendtgørelse, der skal fremme opførelsen af ​​rørledningen. Det skete kun få uger efter, at Army Corps of Engineers ellers havde sat rørledningen på standby. Det gjorde de ved – på direkte opfordring fra ekspræsident Obama – at bede om en ny miljøredegørelse, hvilket i sig selv kan tages op til to år.

Finansielle undersøgelser af præsident Trumps private økonomi har vist, at han så sent som sidste sommer ejede aktier i Energi Transfer Partners (ETP). Undersøgelserne viste også, at ETP’s administrerende direktør Kelcy Warren bidrog med $100.000 (700.000 kroner) til Trump’s valgkampagne. Det rapporterer det progressive amerikanske nyhedmedie Mother Jones, som beskæftiger sig med politik, miljø, kultur og menneskerettigheder.

Anholdelserne på proteststedet skete dagen efter, at regeringen beordrede amerikanske Army Corps of Engineers til at opgive den påtænkte miljøredegørelse og give ETP den endelige tilladelse til at fuldføre sidste strækning af den 3,7 milliarder dollars dyre og 1.172 miles lange rørledning.

Men demonstranterne har lovet at stå fast. Standing Rock Sioux stammen siger, at den omstridte del af olierørledningen vil gå gennem hellige begravelsespladser, krænke en traktat fra 1857 og true dyrebare vandressourcer.

Demonstranterne lover nu at komme med en ny juridisk udfordring til rørledningen og regeringen – med den begrundelse, at Army Corps of Engineers reelt mangler myndighed til at standse den miljøredegørelse, der ellers blev lanceret for få uger siden.

Før Trump flyttede ind i Det Hvide Hus, erklærede Army Corps of Engineers nemlig, at den bedste løsning ville være at overveje andre ruter for rørledningen end den planlagte og omdiskuterede.

Med det højt udviklede amerikanske retssystem in mente, så kan dette godt være en reel trussel. Se blot, hvordan det amerikanske retsvæsen effektivt blokerede Trumps dekret om indrejseforbud fra syv fortrinsvis muslimske lande. Det holdt ikke mange dage.

7. februar 2017

* – You are fired! 

USA’s præsident Donald Trump fyrede som bekendt den siddende justitsminister Sally Yates, da hun ikke ville anerkende hans selektive dekret om indrejseforbud fra udvalgte muslimske lande. Yates var udpeget af ekspræsident Obama og skulle alligevel være gået af, når Trump havde fundet hendes afløser.

Trump kunne imidlertid ikke dy sig for at fyre sin yndlingsreplik “You are Fired” af, som han plejede at gøre det i sine reality shows. Fristelsen blev for stor og lejligheden for åbenlys. Og så havde Trump da også hendes afløser stående klar i kulissen.

Det blev den 70-årige senator fra Alabama med det imponerende navn Jefferson Beauregard Sessions, der nu indtager posten som USA’s nye justitsminister. Hans fortid som statsanklager i sydstatsstaten Alabama gør ham kontroversiel, da han i sin karriere flere gange har fremsat udtalelser på grænsen til det racistiske.

Det har tidligere kostet ham stillingen som distriktsdommer i selvsamme Alabama, der er kendt for sine mange sorte indbyggere. Nu ser det i stedet ud til, at netop denne holdning til menneskerettigheder har gjort ham til Trump’s favorit – og ny justitsminister i USA.

7. februar 2017

* – You are hired!

Donald Trump’s valg som sin nye og meget magtfulde højesteretsdommer blev Neil Gorsuch, der har en lang juridisk karriere bag sig – og de helt rette ortodokse holdninger til den amerikanske grundlov, der ofte udsættes for kreative fortolkninger. Han kommer fra en stilling som dommer i en fælles statslig appeldomstol.

Og så er han søn af ingen ringere end Anne Burford, som under præsident Ronald Reagan blev den første kvindelige leder af den amerikanske Miljøstyrelse – Environmental Protection Agency (EPA).

Det var Anne Burford’s opgave, som den første republikaner nogensinde på denne post, at sætte Miljøstyrelsen mest muligt ud af spil. Entreprenante republikanere og sårbare miljøområder har alle dage været en rigtigt dårlig cocktail – for miljøet. EPA har fra dag ét været en torn i øjet på dem, der gerne ville udvinde olie, starte minedrift eller fælde skove – uden fordyrende tanke for det omgivende miljø.

Anne Burford måtte imidlertid forlade stillingen, da hun ikke kunne eller ville redegøre for nogle af de såkaldte “superfunds”, der finansierer amerikansk forskning, over for Kongressen. – Måske er det derfor, Donald Trumps nye justitsminister ikke bærer sin moders efternavn?

Og så er Neil Gorsuch for øvrigt tilhænger af dødsstraf. Han har således tidligere afvist benådning i terrorsager.

Breaking News: Noget positivt er der dog ved ham. Således har han netop kritiseret Trump’s kritik af de dommere, som satte et (foreløbigt) stop for Trump’s dekret om indrejsestop fra syv udvalgte og fortrinsvis muslimske lande. Men måske blot aftalt spil for at tækkes de demokrater, der også skal godkende ham.

Under alle omstændigheder behøver han ikke frygte for sin egen fremtid. USA’s højesteretsdommere er nemlig valgt af præsidenten – for livstid. De sidder i årtier og dør derfor af og til på posten – af alderdom. Flere af de nuværende højesteretsdommere er i deres 80’ere.

Neil Gorsuch er med sine blot 49 år en af de yngste højesteretsdommere nogensinde. Han kan således se frem til flere årtiers arbejde i Højesteret.

7. februar 2017


bp-travel-logo

* B&P Fiskerejser 2017

Jeg er næste år on location som rejseleder på nedenstående destinationer og datoer:

Irland den 8.-14. maj: Majfluer på Lough Corrib

Island den 22.-28. maj: Søørreder på Thingvallavatn

Færøerne den 12.-18. juni: Ørreder på Sandø

Island den 1.-5. & 22.-26. august: Laks i Jökulsá og Breiddalsá

Mexico den 13.-19. november: Bonefish i Sian Kaan Biosphere

Se meget mere om disse og andre rejser på:

www.bptravel.dk/fiskerejser

www.facebook.com/bpfiskerejser

www.instagram.com/bpfiskerejser


* Artikler om kemisk rensning af søer

Netop nu pågår en livlig debat om regeringens kommende planer for rensning af 24 forurenede danske søer, så de kan leve op til kravene i EU’s Vandrammedirektiv fra 2000.

Flere af søerne påtænkes nemlig renset kemisk, hvilket er ganske kontroversielt og i bedste fald en ofte kortvarig symptombehandling. Endelig indebærer kemisk rensning med aluminium – efter samme princip som i moderne 3-trins rensningsanlæg – en risiko for søens eksisterende fiskebestand. Det så man efter kemisk rensning af Nordborg Sø tilbage i 2006.

Jeg har herunder samlet lidt artikler og notitser om kemisk rensning af søer:

Nordborg Sø under behandling

Langsomme søer

24 søer klar til restaurering

Forurenede søer kan blive badesøer


* Øko-omlægning ved Mariager Fjord

Det er nu snart tyve år siden, at Mariager Fjord afgik ved døden. Efter årtiers massiv forurening med næringssalte fra de omgivende marker, som ifølge det daværende Nordjyllands Amt stod for 77% af forureningen.

Siden da er der ikke sket så meget, som der burde være sket – for at undgå endnu en fjorddød. Men nu får konventionelle landmænd i Mariagerfjord Kommune tilbud om et gratis øko-omlægningstjek. Efterspørgslen på økologiske fødevarer er i solid vækst, og den seneste prognose fra Økologisk Landsforening, som skal foretage omlægningstjekkene, viser, at der er behov for 60.000 ekstra hektar økologisk landbrugsjord.

Cirka 10 procent af danskernes fødevareforbrug er nu økologisk, og efterspørgslen er vokset så kraftigt, at der i øjeblikket er mangel på en lang række økologiske råvarer. Det har i 2016 betydet, at et rekordstort antal konventionelle landmænd har valgt at parkere marksprøjten og nu lægger om til økologi. Men der er brug for mange flere:

– Der er akut behov for flere producenter af økologisk frugt og grønt, og samtidig er der også brug for producenter af økologisk foder til de mange husdyrbedrifter, der lige nu er i gang med omlægning til økologi. Næste år er der for eksempel 100.000 nye økologiske grise og en stribe nye økologiske mælkeproduktioner landet over, som alle har brug for økologisk foder, siger Jens Peter Hermansen, der er økologikonsulent i Økologisk Landsforening.

Efter aftale med Mariagerfjord Kommune tilbyder Økologisk Landsforening nu et gratis omlægningstjek til landmændene i kommunen:

– Vi ved, at det økologiske marked er i solid vækst, og at der er god økonomi for landmændene i økologien. Vi anser økologien som et område for erhvervsudvikling, og vi ønsker at give de af kommunens landmænd, der har interesse, mulighed for at få et nuanceret overblik over deres landbrugs perspektiver i en økologisk version, siger Jørgen Ussing, der er Natur og Miljøchef i Mariagerfjord Kommune.

Et økologisk omlægningstjek består i et besøg af en landbrugsfaglig økologikonsulent, som sammen med landmanden gennemgår gårdens produktions- og afsætningsmæssige potentiale i en økologisk version.

– Det er ganske uforpligtende, og det giver landmanden et bedre overblik over, hvad økologisk landbrug er for en størrelse, og om han eller hun kan se sig selv og sin bedrift i det. Vi får tit aflivet en del myter om økologien, og det viser sig ofte, at mange landbrug kan få en god forretning ud af omlægning til økologi. Driver man landbrug i naturfølsomme områder, er det ofte også lettere at få et økologiske landbrug uden pesticider og kunstgødning til at gå hånd i hånd med diverse miljøkrav, siger Jens Peter Hermansen.

Det er Fonden for Økologisk Landbrug, der finansierer omlægningstjekkene, som derfor er gratis for både den enkelte landmand og kommunen. Landmændene i Mariagerfjord kommune vil i nær fremtid blive kontaktet postnummer for postnummer. Landmænd, som allerede går med økologiske overvejelser og gerne vil først i køen, opfordres til at ringe på tlf.  61 97 49 07 for at booke et omlægningstjek.

En rigtigt god idé, hvis landets smukkeste fjord skal undgå at dø igen. Vi er nogle, der stadig kan huske lugten af død fjord…

Læs den store artikel om Mariager Fjords død i 1997 her.

28. januar 2017

* Øko-regler til debat i EU

EU’s fælles økologiforordning er til debat i disse dage.

Forhandlingerne om ændringsforslag i denne forordning skulle have været på plads sidste år, men store interessekonflikter og diskussioner har forsinket processen. Der er langt fra enighed mellem medlemsstaterne, om hvordan reglerne for økologien skal være.

Hos bøndernes lobbyorganisation Landbrug & Fødevarer (L&F) frygter man, at diskussionen vil munde ud i en forringelse af de nuværende krav. Den danske økologilov er på flere områder strammere end den europæiske. Derfor er Landbrug & Fødevarers viceformand, Lone Andersen, draget til Bruxelles, skriver Effektivt Landbrug:

– Vi har brug for, at de økologiske regler bliver mere ens i EU. Og det handler ikke om, at vi skal have sænket barren. Tværtimod har vi fra dansk side et klart ønske om, at barren hæves op på dansk niveau. Men det er ikke så ligetil, for der er kæmpemange interesser i spil, og over 1.300 ændringsforslag til økologiforordningen, som skulle have været på plads i 2016, udtaler Lone Andersen til Effektivt Landbrug.

EU’s økologiforordning er vigtig, da den fastlægger rammerne for produktion, forarbejdning, forhandling, mærkning og markedsføring af økologiske fødevarer for hele EU.

Breaking News: En dugfrisk EU-rapport slår fast, at økologiske fødevarer har mange fordele sammenlignet med konventionelt dyrkede fødevarer. 

Således konkluderer EU-rapporten, at økologiske produkter giver lavere risiko for helbredsproblemer som allergi, eksem og overvægt. Rapporten konkluderer endvidere, at den økologiske produktion mindsker risikoen for udvikling af antibiotikaresistente bakterier.

28. januar 2017


* B&P Fiskekurser 2017

Jeg afholder næste år fluefiskekurser på nedenstående destinationer og datoer:

Gl. Avernæs den 1 – 5. majKystfluefiskeri i det sydfynske

Skarrildhus den 4 – 8. septemberLaksefluefiskeri i Skjern Å

Se meget mere om disse kurser på:

www.bptravel.dk/fiskerejser

www.facebook.com/bpfiskerejser

www.instagram.com/bpfiskerejser

hekla-travel-logo


* Four more years – mod miljøet…

Baseret på Donald Trumps hidtidige udtalelser til pressen, så kan og vil der ske rigtig mange ulykker for miljøet inden næste præsidentvalg:

 • Nestlé får lov til at købe grundvand op for en slik og sælge det på flaske til den tørstende amerikanske befolkning. 
 • Den omstridte Dakota Pipeline bliver genoptaget og får lov at gå direkte gennem sårbare grundvandsområder.
 • Den oprindeligt forbudte Keystone XL olierørledning fra Canada i nord til Den Mexikanske Golf i syd tillades gennemført. 
 • Lukkede kulminer vil blive genåbnet, så gamle arbejdspladser kan genoplives i det, der kaldes udkants-Amerika.
 • Alternativ energi som sol og vind vil blive nedprioriteret til fordel for fossile brændsler som kul, olie og gas.
 • Forurenende mineprojekter nær eller direkte ved vigtige vandsystemer med steelhead og stillehavslaks vil blive tilladt.

Miljøet bliver kort sagt en by i Rusland, som tilfældet desværre også er blevet i Danmark under Blå Blok. Donald Trump og Lars Løkke er således helt på bølgelængde, hvad miljøet angår.

Breaking News: Den nyindsatte amerikanske præsident har netop sat alle igangværende projekter i USA’s miljøstyrelse, Environmental Protection Agency (EPA), på standby. Han venter på indsættelsen af sin nyudnævnte, miljøfjendtlige og klimaskeptiske leder af EPA, Scott Pruitt.

Donald Trump har samtidig forbudt de ansatte at udtale sig offentligt om miljøet. Nogle ansatte har dog allerede brudt med dette forbud. Således forlyder det, at klimasektionen på EPA’s store website lukkes allerede i dag. 

Velkommen til fire sorte år – også for røde og hvide…

28. januar 2017

* Miljøfjendtlig leder af Miljøstyrelse

Der er allerede nu – kun få dage efter indsættelsen – ikke meget, som kan overraske fra præsident Donald Trumps hånd.

Efter udnævnelsen af den russiskvenlige Exxon Mobil direktør siden 2006, Rex Tillerson, som udenrigsminister, er turen nu kommet til den amerikanske miljøstyrelse, Environmental Protection Agency (EPA). Her har Donald Trump indstillet ingen ringere end Scott Pruitt som leder.

Det er et yderst kontroversielt valg, idet Pruitt som tidligere statsadvokat i Oklahoma gentagne gange har ført retssager mod – selvsamme EPA, som han nu skal være den kommende leder af. Helt præcis har Pruitt 13 gange ført retssager mod den amerikanske Miljøstyrelse.

Siden Scott Pruitt blev valgt i 2010 har han nedlagt det miljøkontor i Oklahoma, som beskæftigede sig med forurening af drikkevand og illegal dumping af affald.

Resultatet heraf er måleligt. Således er der i år hele 40 søer i Oklahoma, hvorfra det anbefales ikke at spise fisk på grund af et for højt indhold af kviksølv. Det er næsten det dobbelte af de 19 søer, som stod på listen ved hans tiltræden i 2010. Dette ifølge en opgørelse, som amerikanske TIME Magazine har foretaget.

Scott Pruitt har da også offentligt stillet spørgsmålstegn ved, om organisk kviksølv nu også er så skadeligt for folkesundheden, som miljømyndighederne og videnskaben mener…

Donald Trump er en selverklæret klimaskeptiker, som ved gentagne lejligheder har givet Kina skylden for det hele. Og som nu har varslet, at USA trækker sig helt ud af den Paris-klimaaftale, som hans forgænger Obama langt om længe tiltrådte.

Scott Pruitt er ligeledes klimaskeptiker, hvilket naturligvis har tiltalt Trump og fået ham til at pege på Pruitt som den kommende leder af USA Miljøstyrelse. Men ikke nok med det. Pruitt praktiserer nemlig nøjagtig det samme som vor egen regering:

Han lader økonomiske bidragydere til sig selv og sine kampagner – typisk fra oliebranchen – føre pennen i officielle sager. Således dokumenterede New York Times, at Pruitt i 2014 sendte en skrivelse til EPA, som var en næsten ordret afskrift af en skrivelse fra lobbyister i olieindustrien.

– Måske er det i virkeligheden hos Scott Pruitt, at Lars Løkke og hans fødevareministre har gået i skole? De skriver jo også af efter deres økonomiske støtter i henholdsvis Bæredygtigt Landbrug og Dansk Akvakultur…

28. januar 2017

* GPS ikke gyldigt bevismateriale

Hvad der skulle have været et forsøg på at sætte fokus på den truede torskebestand i Kattegat kan nu i stedet give miljøorganisationen Greenpeace en sag på halsen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Organisationen og en af dens aktivister er tidligere blevet idømt en bødestraf af Østre Landsret for at have trængt ind på flere kuttere i Gilleleje Havn for at montere GPS-sager i et forsøg på at bevise, at bådene blev brugt til ulovligt fiskeri i en zone af Kattegat, hvor der er totalt forbud mod fiskeri.

Nu risikerer organisationen at blive præsenteret for en erstatningssag fra en af de fiskere, som af byretten i Helsingør i 2012 blev dømt for at have fisket ulovligt.

Fiskeren blev for nylig pure frikendt i Østre Landsret og slipper dermed for at skulle betale de i alt 430.000 i bøde og beslaglæggelse, som byretten dømte ham til, samt et et endnu ikke opgjort beløb i sagsomkostninger.

– Det har været en lang og svær periode for fiskeren. Derfor overvejer vi nu at rejse en sag for den tort, han har lidt, siger forvarereren Mogens Hartz, som kalder frifindelsen en sejr for retssikkerheden.

– Anklagen byggede udelukkende på det materiale, som Greenpeace fremlagde. Hvis landsretten havde valgt at dømme ham på denne baggrund, ville det fremover være legalt for anklagemyndigheden at udlicitere al efterforskning til private interesseorganisationer, siger Mogens Hartz.

Landsdommer Katja Høegh siger til Frederiksborg Amts Avis, at det under sagen blev nævnt, at det har været teknisk muligt for Greenpeace at manipulere med det materiale, de indhentede via deres GPS’er og efter et halvt år gav videre til politiet.

– Vi er blevet præsenteret for et ulovligt bevismateriale, og det lykkedes ikke anklageren at løfte bevisbyrden. Derfor skal fiskeren frifindes, siger Katja Høegh til Frederiksborg Amts Avis.

Den frifundne fisker er Per Klug, der også er formand for Gilleleje Havn. Han citeres i Frederiksborg Amts Avis for denne kommentar:

– Siden 2010 har jeg gået med det pres, at jeg ikke vidste hvad der skal ske. Det er også et pres at gå med en uvished om, hvorvidt man skal betale det store beløb, som byretten idømte mig. Jeg har også været bange for, hvor meget sagsomkostningerne vil løbe op i. Min advokat har jo brugt rigtig mange timer på denne her sag. Nu bliver det ikke mig, men statskassen, der skal betale mine udgifter.

28. januar 2017


*  

hekla-travel-logo

* B&P Fiskerejsetilbud

Den Grønne Ø med fiskestang fra kr. 7.895,- 

Inkluderer flybillet t/r med Aer Lingus, udlejningsbil i hele ugen, 6 B&B overnatninger samt bådfiskeri på Lough Corrib med guide plus alle skatter og afgifter.

Udforsk Færøerne med fiskestang fra kr. 4.740,- 

Inkluderer flybillet t/r med Atlantic Airways, udlejningsbil i hele ugen samt alle skatter og afgifter. Rute, overnatning og forplejning efter eget valg.

Fisk Færøerne og bo på hotel på Sandø fra kr. 8.330,- 

Inkluderer flybillet t/r med Atlantic Airways, udlejningsbil i hele perioden, 7 overnatninger i delt dobbeltværelse på Hotel Skálavik med morgenmad samt alle skatter og afgifter.

Fisk Thingvellir søen og bo på hotel fra kr. 8.895,- 

Inkluderer flybillet t/r med Icelandair, udlejningsbil i hele perioden, 7 overnatninger i delt dobbeltværelse på Hotel Borealis med morgenmad, fiskekort til søen samt alle skatter og afgifter.

Kør-selv fiskerejse til Island fra kr. 10.390,- 

Inkluderer flybillet t/r med Icelandair fra København, udlejningsbil i hele perioden, 10 overnatninger i henhold til valgt kategori, fiskekort til Island (Veiðikortið) samt alle skatter og afgifter.


www.instagram.com/bpfiskerejser

www.facebook.com/bpfiskerejser

Mail: sales@bptravel.dk

Tlf. 33 22 66 99

25 år på Island

bp-travel-logo


* Lystfiskere mod Gudenåen

Midt i debatten om Tangeværket støttede lystfiskerforeninger langs Gudenåen nedstrøms Tangeværket pludselig alle op om bevarelsen af Tange Sø. Det fik mig til at forfatte følgende indlæg på Facebook-gruppen “Bevar de forhadte vandløb”:


Som biolog forstår jeg ikke, at nogen kan forsvare en fortsat Tange Sø. 

I en tid, hvor vandkraftdæmninger bortsprænges andre stedet i verden, så vandløbene atter kan strømme frit, går lokale danske lystfiskere ved Gudenåen nu sammen med Tange Søs Venner om bevarelse af søen. 

I bedste fald får vi et kunstigt vandmagasin med en kunstig omløbskanal ved siden af – formedelst 100+ millioner skattekroner. Og laksen får aldrig sine vigtigste gydepladser tilbage. 

De vil i al evighed ligge ubenyttede hen – gemt under et metertykt slamlag på bunden af Tange vandkraftmagasin. 

Hvis man synes, det er i orden, så kan man i mine biologøjne ikke kalde sig miljøforkæmper. Så har man helt andre interesser.”


Citat slut. Følg den videre debat her.

21. januar 2017

* Slip floden fri

Debatten raser atter om, hvem der skal bestemme over fremtiden for Gudenåen. Om bevarelsen af Tange Sø er et lokalt anliggende eller et nationalt. Det fik mig til at forfatte følgende indlæg på Facebook-gruppen “Bevar de forhadte vandløb”:


“Skulle snævre, lokalpolitiske og privatøkonomiske interesser have styret Vestjylland, da ville Skjernå – Danmarks vandrigeste – stadig have flydt gennem tre parallelle, snorlige kanaler. 

Det gør den som bekendt ikke længere. Den har fået sine oprindelige sving tilbage og flyder nu frit ud i Ringkøbing Fjord. Som et nationalt vandløb. Det sørgede folk med visioner for. 

På samme måde skal Gudenåen – Danmarks længste vandløb og tilmed eneste flod – naturligvis også have sit oprindelige løb tilbage. Som vort andet store nationale vandløb. 

Det skal snævre, lokalpolitiske og privatøkonomiske interesser her ikke forhindre længere. 

Og derfor skal vandkraftmagasinet ved Tange naturligvis væk. Nogen sø har det aldrig været.”


Citat slut. Følg den videre debat her.

21. januar 2017

* Flere forurenende havbrug

Forleden kom et nyt forslag om udbygning af de forurenende danske havbrug til 1. behandling i Folketinget. Jeg fulgte debatten på TV, hvilket var en trist oplevelse, der fik mig til at forfatte følgende indlæg på Facebook-gruppen “Bevar de forhadte vandløb”:


“Man bliver lidt forstemt, når man følger debatten i Folketingets 1. behandling af L 111 (den om kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug).

Fortstemt, når man hører Liberal Alliances ordfører nærmest gøre grin med det forsknings- og universitetsmiljø, som hele vort moderne samfund jo ellers hviler på. Og som Enhedslisten – med hans ord – “stoler blindt på”. Blot fordi det taler L 111 midt imod.

Forstemt, når man gang på gang hører Venstres Erling Bonnesen henvise til kompenserende tiltag, som stadig ikke er dokumenteret effektive. Eller som rent faktisk er dømt ude i så stor skala, som der her er tale om. Men igen: Det er jo forsknings- og universitetsmiljøet, der har udtalt sig om dette.

Det vækker minder om den professor fra Roskilde Universitet, der i Fogh / Lomborg æraen engang frustreret udtalte følgende:

“Den regering gider ikke høre mere vrøvl fra folk, der ved, hvad de taler om”.

Det er desværre her, vi er igen. Og det er som at se hele debatten om Landbrugspakken gentaget for åben skærm. Med fornægtelse af videnskabelige fakta, når disse ikke passer ind i de liberale produktionsplaner.

– Hjælp os, EU!”


Citat slut. Følg den videre debat her.

21. januar 2017


* Artikler om vandkraft

Vandkraft – I

(1996)

Vandkraft – II

(1996)

Vandkraft – III

(1996)

Gudenåen – fra udspring til udløb

(2016)


* Muslinger til svinefoder

Muslinger er en lækker spise, men de kan også skabe et bedre miljø i de danske fjorde som eksempelvis Limfjorden.

16 millioner kroner fra Innovationsfonden skal nu sætte skub i brugen af blåmuslinger som naturens eget renseanlæg. Men den slags miljø-muslinger skal ikke spises af os mennesker. De skal derimod bruges som økologisk foder til grise og høns. Det fortæller direktør Peter Høngaard Andersen fra Innovationsfonden:

– Med projektet får man på én gang renere fjorde, mere økologisk dyrefoder og nye arbejdspladser i landdistrikterne, siger han.

Idéen går ud på at oprette muslingefarme med milliarder af muslinger på liner. En enkelt musling kan filtrere hele fem liter vand i timen, så milliarder af muslinger på liner kan fjerne mange tons alger og dermed uvelkomne næringsstoffer fra vores fjorde. Senere kan muslingerne bruges som økologisk proteinfoder, som der mangel på.

– Vi er begejstrede for projektet, fordi det har så mange gevinster for samfundet. Samtidig bygger det på den stærke forskning, der foregår på vores universiteter, siger Peter Høngaard Andersen.

Projektet hedder MuMiPro og har et samlet budget 21 millioner kroner. Bag MuMiPro står DTU, Aarhus Universitet, Seafood Limfjord, Wittrup Seafood, Vilsund Blue, Engredo, Nofima, Limfjordsrådet, Danish Agro, SEGES Økologi og Udviklingscenter for Husdyr på Friland.

Projektet ledes af professor Jens Kjerulf Petersen på Dansk Skaldyrcenter under DTU Aqua. Målet er at levere grundlaget for en produktion på op til 100.000 ton blåmuslinger inden for 10 år efter projektets afslutning.

– Det vil betyde fjernelse af mellem 1.000 og 2.000 ton kvælstof, hvilket svarer til mellem 8 og 15 procent af det mål, som findes i anden generation af vandplanerne fra 2014, siger Jens Kjerulf Petersen.

Vi kan se frem til store anlæg, som fylder meget og skæmmer naturen visuelt. Det har vi allerede set i Mariager Fjord og Knebel Vig.

Vi kan ligeledes frygte, at etablerede muslingefarme vil blive brugt som et bekvemt argument for, at havbrug og landbrug så godt kan fortsætte med sine kvælstofudledninger – måske sågar øge dem – nu, hvor man aktivt fjerner kvælstof via muslingerne. Det skulle ikke undre mig det mindste, om dette bliver tilfældet.

“Af forurenet fjordvand er du kommet. Til økologisk svinekød skal du blive…”


Efterskrift: Dette indlæg blev oprindelig publiceret i 2016. Med vedtagelsen af Lovforslag L 111 har regeringen netop gjort det frygtede:

Den har muliggjort øgede udledninger af kvælstof fra helt nye havbrug, hvis blot man også etablerer “kompenserende foranstaltninger” i form af – muslingeopdræt…

Det skal i den forbindelse understreges, at muslingeopdræt i skrivende stund slet ikke er dokumenteret som egnet til effektiv kvælstoffjernelse i stor skala. Det er stadig på forsøgsstadiet.

Alligevel vil regeringen bruge det allerede nu til nye tilladelser – til nye forurenende fiskeopdræt…

21. januar 2017

Steen Ulnits

* Blåmuslinger det nyeste Blålys

Efter at have fulgt 1. behandlingen af regeringens lovforslag L 111 på Folketingets TV-kanal, står det lysende klart, hvordan Blå Blok agter at forvalte det danske miljø. Det kan opsummeres i følgende to punkter:

“Blåmuslinger er Blå Bloks nyeste Blålys”

Blåmuslingerne skal redde verden, opsamle alt kvælstof fra dansk landbrug og havbrug og muliggøre store nye udledninger af kvælstof fra produktionen til lands og til vands.

“Forurén ét sted og ryd op et andet”

Det er Blå Bloks fremtidige miljøpolitik, som vil tillade stærk forurening ét sted – blot man rydder tilsvarende op et andet. Eksempelvis forurenende havbrug på åben kyst og rensende muslingefarme i lukkede fjorde.

Så helle for at bo dér, hvor der skal ryddes op og renses. Og ikke dér, hvor der skal produceres og miljøet forurenes…

– Gad vide, hvad EU og Vandrammedirektivet siger til denne form for miljøpolitik?

Regeringens kreativitet kender ingen grænser.

Men det gør vandmiljøet desværre…

21. januar 2017

Steen Ulnits

* Forhøjet kviksølvindhold i danske fisk

Fisk i danske farvande har så høje niveauer af kviksølv, at forskere i samtlige prøver fra 2015 har fundet niveauer over det såkaldte miljøkvalitetskrav. Det skriver fagbladet Ingeniøren. I nogle tilfælde var niveauet af kviksølv op til 13 gange højere end kravet, fremgår det af den såkaldte Novana-rapport, der er udgivet af Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE også kaldet.

Miljøkvalitetskravet er en del af Vandrammedirektivet og skal sikre en god tilstand i vandmiljøet og et velfungerende økosystem. Og det kan blive et svært mål at nå, når kviksølvniveauet i de målte fisk – rødspætte, ålekvabbe og skrubbe – er så højt som tilfældet desværre er.

– Niveauer over miljøkvalitetskravet kan være et problem for fiskespisende fugle og pattedyr som sæler, havørred og marsvin. De kan opleve toksiske effekter og få påvirket deres reproduktion, siger seniorforsker Jacob Strand fra Aarhus Universitet, der er medforfatter til delrapporten om marine områder.

Tidligere målinger tilbage fra 2011 viste kviksølv i 93 procent af samtlige prøver. Men indholdet overskred i 98 procent af tilfældene ikke grænseværdien for indholdet i fødevarer til mennesker.

Fisk er dog ikke de eneste dyr, der ophober kviksølv i kroppen. Hos muslinger har forskerne også fundet overskridelser af miljøkvalitetskravet i 36 procent af prøverne i danske farvande. Men hos muslinger har niveauerne holdt sig under grænseværdierne for fødevarer. Så skulle man have lyst til at indsamle muslinger, er der umiddelbart ingen fare.

Vil man dog alligevel være på den helt sikre side, bør man nok holde sig fra at hente muslinger lige nedenfor Kalvebod Brygge og Lynetteløbet ved Købvenhavn. Her har blåmuslingerne nemlig landets højeste niveau af kviksølv. Forskerne oplyser dog, at det typisk er sandmuslinger og ikke blåmuslinger, der har det allerhøjeste niveau af kviksølv.

Ifølge Novana-rapporten var de fleste miljøfarlige stoffers koncentration på niveau med eller lavere end tidligere, men – foruden kviksølv – var koncentrationerne af organotin (TBT), enkelte tjærestoffer (PAH) og bromerede flammehæmmere (PBDE) flere steder så høje, at disse stoffer kan have uønskede effekter i vandmiljøet.

De bromerede flammehæmmere blev i 2015, ligesom i 2014, fundet i samtlige prøver af fisk i koncentrationer, der var højere end miljøkvalitetskravet. Stofferne stammer typisk fra elektronik – fjernsyn, computere, lydanlæg med flere lignende produkter, der gør god brug af de flammehæmmende, men desværre også giftige stoffer.

Artiklen i Ingeniøren kommer ikke ind på, hvorfor der er sket en så markant stigning. Det burde jo ellers være en alarmerende nyhed.

21. januar 2017

* Exxon Mobil under statsanklage

Den amerikanske oliegigant Exxon Mobil har hele tiden vidst, at afbrænding af fossile brændstoffer er skadeligt for miljøet, og at det vil ændre klimaet i negativ retning.

Det er den påstand, som nu har fået statsanklager Healey i den amerikanske stat Massachusetts til at forlange videnskabelige papirer og rapporter fra Exxon gennem flere årtier udleveret. Påstanden er, at Exxon har tilbageholdt disse vigtige oplysninger fra deres aktionærer og potentielle investorer for at sikre firmaets indtjening. Statsanklageren mener helt præcist, at Exxon kendte til den skadelige effekt så langt tilbage som til 1977.

Rockefeller-arvingen David Kaiser fyrede i november en bredside af mod oliegiganten, hvor anklagerne blev afsløret. Heri påstår han, at Exxon forskere allerede i 1980 konkluderede, at verden var på vej mod en selvskabt klimakatastrofe – grundet den fortsatte afbrænding af kul, olie og gas. Men at man betalte videnskabsfolkene for at tie om resultaterne eller sågar bevidst forplumre klimadebatten.

Lidt ligesom Anders Fogh Rasmussen brugte Bjørn Lomborg i den generelle miljødebat, mens han selv var statsminister i Danmark.

En talsmand for Exxon fortalte til Reuters Bureau, at man overvejede situationen, og hvad man ville svare på anklagerne. Avisen Boston Globe kunne efterfølgende meddele, at Exxon nu har rettet to modanklager mod statsanklager Healey – ud fra den velkendte devise, at det bedste forsvar er et angreb. Exxon påstår heri, at statsanklagerens handlinger er politisk og ikke videnskabeligt motiverede.

Der vil givet gå en rum tid, før vi kender indholdet af de dokumenter, der nu er på vej til statsanklagerens kontor. Men skulle de vise sig at indeholde oplysninger om Exxon’s fortielse af videnskabelige kendsgerninger om negativ klimapåvirkning fra den fortsatte brug af fossile brændstoffer, så bliver fremtiden helt sikker spændende. Både for os tilskuere, de amerikanske advokater og Exxon Mobil.

Det hele er ikke blevet mindre interessant af, at USA’s meget snart kommende præsident, Donald Trump, klart har tilkendegivet sin støtte til olieindustrien. To be continued…

21. januar 2017

* Spareplaner skal fritlægge rørlagte vandløb

Haderslev Kommunes forvaltning ønsker at få fritlagt vandløb, der i dag løber i rør under jorden. Årsagen er, at det vil koste skatteyderne op mod 100 mio. kr. at renovere de defekte rørledninger under landbrugets marker.

På grund af alder og slitage er der et stort behov for renovering af mange af de 177 km rørlagte, offentlige vandløb i Haderslev Kommune. Nu overvejer kommunen derfor, om vandløbene kan komme op til overfladen igen. Hvis samtlige 177 km rørlagte vandløb skal rørlægges påny, vil det koste kommunen 100 mio. kr., skrev forvaltningen til udvalget for Plan og Miljø.

Jorden er de fleste steder privat landbrugsjord, men kommunen har alligevel vedligeholdelsesansvaret.

– Det er jo en gammel bestemmelse, hvor man oprindeligt har sagt – ligesom med vejene – at de rørlagte store vandløb er en offentlig opgave til gavn for almenvellet, sagde Per Sig Vadsholt, som er teamleder for Natur i Haderslev Kommune, til JyskeVestkysten 28. august 2016.

Men han lægger ikke skjul på, at det er en opgave, som er lidt af et møllehjul om halsen for kommunen – og for skatteyderne.

– Det er et meget stort problem, for det er enormt omkostningstungt at udskifte og vedligeholde de rør, sagde Poul Sig Vadsholt. At fritlægge vandløbene er den billigste løsning for kommunen.

– Fritlagte vandløb ville også give den fordel, at vandløbene kunne transportere mere vand, hvis de kom op i lyset. Rørene er under pres fra klimaændringerne og regn, der kommer mere i klumper nu, mens et åben vandløb kan tage langt mere, sagde Poul Sig Vadholt til JydskeVestkysten.

Mogens Dall, formand for LandboSyd, siger til Landbrugsavisen.dk, at han er modstander af at fritlægge vandløb på landmændenes marker. Han mener, at det mest fornuftige er fortsat at vedligeholde rørene. Han tror ikke på, at fritlagte vandløb vil føre til bedre dræning af markerne. Det vil kræve, at kommunerne vedligeholder vandløbene, siger han.

– Den tror jeg ikke rigtig på. Så vil jeg til hver en tid hellere have rør, hvor man har nogle fastlagte dimensioner, siger Mogens Dall. Han så derfor helst, at kommunerne skaber ny natur i kanten af markerne og ikke gennemskærer dem.

Byrådet skal nu tage stilling til planen. Hele sagen har imidlertid den pikante detalje, at den politiske formand for Plan og Miljø er den kontroversielle svineproducent Benny Bonde. Han er indvalgt for Liberal Alliance, der er glødende modstandere af offentlige tilskud til dit og dat, men han har også en længere synderegister selv med markante miljøovertrædelser.

Han skal nu fremlægge forvaltningens forslag om at spare 100 mio. kr. – eller ikke…

14. januar 2017

* Fang en torsk og scor kassen!

Når vi lystfiskere fanger en fisk, bærer det normalt belønningen i sig selv. Men hvis man er rigtig heldig og fanger en torsk med to aflange orange plastikmærker, kan man faktisk få op til 700 kroner i dusør.

Forskere fra DTU Aqua er sammen med tyske, svenske og polske forskere gået i gang med at undersøge torskebestanden i Østersøen. Man mangler oplysninger om alder, vækst og vandringsmønster for at kunne sikre en stor og sund torskebestand.

Derfor har de danske forskere i den forgangne sommer mærket 1.459 torsk ved Bornholm i forskellige størrelser. I de kommende tre år bliver der mærket yderligere 3.000 torsk, og samlet når landene op på 18.000 mærkede torsk i Østersøen. Og de torsk vil forskerne gerne have tilbage, hvis fiskere fanger dem.

Ifølge DTU Aqua er der sket en række biologiske ændringer i Østersøen i de senere år, som betyder, at man ikke længere kan læse torskens alder og vækst ud fra dens øresten.

– Det giver udfordringer med bestandsvurderingen, og det gør det svært at forklare nogle af de udviklinger, som man ser ude i havet, såsom mangel på store torsk, forklarer seniorforsker Karin Hüssy i en nyhed på DTU Aquas hjemmeside.

Så når en dansk lystfisker eller erhvervsfisker fanger en mærket torsk, skal de notere oplysninger om fangstdato, tid, sted og redskabet og putte torsken på frost uden at rense og filetere den. Derefter skal de kontakte DTU Aqua, der sørger for, at torsken bliver hentet og undersøgt nærmere.

Hvis der er et orange mærke bag ved fiskens rygfinne, får fiskeren 140 kroner for torsken. Sidder der to mærker i fisken, er den udstyret med en minisensor, der måler tryk og temperatur. Og sådan en torsk giver en dusør på 700 kroner.

Det vil lige nu være som at vinde i lotteriet at tage på fisketur med lige det formål at fange en mærket torsk. Så få er der. Og faktisk må der gerne gå lidt mere tid, før det sker, så torsken er vokset lidt og har indsamlet flere oplysninger om vandringsmønster.

Men ifølge DTU Aqua har en fisker fra Tejn på Bornholm allerede fanget fire torsk, som var mærkede.

14. januar 2017

* Rekordstor svinefabrik på trapperne

Byggefirmaet Agrifarm har fået ordre på landets hidtil største slagtesvinestald med 13.000 stipladser. Byggeriet går i gang til foråret.

Selv om folkene bag Agrifarm, der var nomineret til projekt Månegrisen, måtte se sejren gå til to andre projekter, så hang de ikke med næbbet på deres Agromek-stand.

Agrifarm sammen med de øvrige partnere i konsortiet bag Intellifarm Plus har nemlig fået håndslag på at bygge landets formentlig største slagtesvinestald med 13.000 stipladser svarende til en årlig produktion af 52.000 slagtesvin.

– Vi er selvfølgelig kede af, at vi tabte Månegrisen. Men vi synes, der har været så mange gode ting og energi i det konsortium, der bød ind på Månegrisen, at vi alligevel er lykkedes med at gå videre med projektet i en vis udstrækning og er kommet igennem med en slagtesvinestald på 13.000 stipladser hos en svineproducent i Viborg kommune, fortæller Hans Jørgen Pedersen og Erling Friis Pedersen, begge partnere i Agrifarm. De oplyser, at projektet efter planen går i gang til foråret.

Foruden Agrifarm er Aarhus Universitet, Danish Crown, Agro Business Park, Skiold og Seges med i konsortiet, der nu vil tage udgangspunkt i udstilling af innovative teknologier i produktionsmæssige sammenhæng og i en testsektion med plads til 700 grise i den viborgensiske stald.

Her er tanken, at virksomheder og leverandører kan teste deres løsninger i fuld skala.

– Det åbner i større udstrækning mulighed for at komme på markedet med gennemprøvede løsninger, end det er tilfældet i dag, hvor den sidste test og tilpasning typisk foregår ude hos kunden, lyder det fra konsortiet.

14. januar 2017

* Klare meldinger fra Fyn

“Der skal tages større hensyn til landmændene og lidt mindre hensyn til vandmiljøet.”

Det skrev TV2 Fyn tilbage i 2014. Det var nemlig meldingen fra en række af de fynske kommuner, der fik Venstre-borgmestre efter seneste kommunalvalg.

“Det er i kommunerne Nyborg, Svendborg og Kerteminde, at venstrepolitikerne nu vil arbejde for, at der bliver renset mere slam og mudder op i vandløbene.

Flere steder er oprensning af vandløb meget begrænset, fordi det kan beskadige forekomsten af planter og dyrearter i vandløbene.

Men landmændene mener, at den manglende oprensning ødelægger dræningen af deres marker. Og det vil de nye venstreflertal ændre på.

– Bekymrer det dig ikke, når biologer siger, at man ødelægger dyre- og plantelivet?

– Nej, det gør det ikke. Det passer ikke. Selvfølgelig laver vi en skade på vandløbet, når vi renser op, men når vi renser op ordentlig, så går der mange år inden vi skal rense igen, og så kan der genskabes et godt miljø ude i vandløbene, fortæller Birger Jensen (V), der er formand for Miljø-, Klima- og Trafikudvalget i Svendborg.”

Klare meldinger fra de fynske Venstre-borgmestre. De forgangne to år har vist, at Venstre siden har sat handling bag ordene. Således blev der flere steder fældet gamle træer langs fynske vandløb, så gravemaskinerne kunne komme til – fra kort efter midnat den 1. januar 2016.

Man frygtede, at der hurtigt kunne komme kontraordrer fra myndighederne…

14. januar 2017

* Fluefiskerdage med filmfremvisning

I weekenden den 18. og 19. februar 2017 afholdes traditionen tro Fluefiskerdagene på Randers Naturcenter.

Blandt de mange spændende aktiviteter er fremvisning af hele filmen om nedbrydningen af kraftværkerne ved Elwha River i USA.

Der er flotte optagelser af sprængningerne og den efterfølgende oprydning. Stillehavslaks og steelheads har allerede genindtaget floden. Og bare rolig: Vi har naturligvis rettighederne til offentlig fremvisning af den flotte film, som selveste National Geographic har rost og promotet!

Der er efterfølgende diskussion om Tangeværket, som ligger blot få kilometer opstrøms Randers Naturcenter og deler Gudenåen i to.Spinnefiskere er naturligvis lige så velkomne som fluefiskere. Det er sagen, der tæller. Endeligt program kommer senere.

Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, 8920 Randers.

Åbent 10-17 begge dage.

Se teaser på filmen her:

http://video.nationalgeographic.com/video/news/160602-us-elwha-river-dam-removal-restoration-vin?source=relatedvideo

14. januar 2017

hekla-travel-logo

* Kommende rejseforedrag

I løbet af januar måned afholder B&P Travel en række rejseforedrag over hele landet. Her vil der være hovedvægt på rejser til Island, Færøerne og Irland, som er B&P Travels vigtigste destinationer, men også andre destinationer vil blive berørt.

Klik på nedenstående links for mere information:

9. januar klokken 19: Ålborg

10. januar klokken 19: Århus

11. januar klokken 19: Kolding

12. januar klokken 19: Odense

16. januar klokken 19: København

Der vil være eksperter til stede, som kan svare på alle dine rejsespørgsmål – fra trekking over kør-selv ferier til busrejser, sightseeing, hesteridning, hvalsafari, vulkankig og fiskeri efter laks og ørreder. Kig ind, spørg løs og bliv klogere!

– Ses vi til en fiskesnak på vulkaner en af dagene?

Læs mere om lokaliteterne på www.bptravel.dk. Og meld dig til på tlf. 33 22 66 99. Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejningen. Der vil nemlig være både vådt og tørt til ganen!

Se masser af flotte fiskefotos fra vore etablerede og kommende fiskedestinationer på www.instagram.com/bpfiskerejser

Eller følg os på www.facebook.com/bpfiskerejser

25 år på Island

bp-travel-logo


* Storå-laksen selvreproducerende

I starten af oktober 2016 fangede en lystfisker en rekordstor laks i Storåen. Kæmpelaksen er et tegn på, at arbejdet med at redde de vestjyske laksebestande nu for alvor bærer frugt.

En ung lystfisker fra Holstebro slog således den 5. oktober 2016 en 62 år gammel rekord, da han fangede en laks på 141 cm i Storåen i Vestjylland. Den hidtidige rekord var en laks på 136 cm, som blev fanget i Skjern Å i 1954.

Fangsten af så stor en laks er en milepæl i arbejdet med at ophjælpe de oprindelige vestjyske laksebestande. For det første viser fangsten, at bestanden i Storå nu er så stor, at sandsynligheden for, at der kommer flere sådanne kæmpelaks, er øget.

For det andet viser kæmpelaksen, at forvaltningen med særskilte kvoter for smålaks (grilse) og storlaks er med til bevare den genetiske mangfoldighed, så bestanden både omfatter både smålaks, som har levet få år i havet, og store laks, som har været mange år i havet, inden de vender tilbage til åerne. Da laksen blev genudsat, har den nu mulighed for at give sine gener videre til kommende laksegenerationer.

DTU Aquas undersøgelser viser, at laksebestanden i Storåen er 4-doblet siden 2010. Det skyldes blandt andet, at der er gjort en stor indsats for at genskabe gode passage-, gyde- og opvækstmuligheder, og at der er indført reguleringer af fiskeriet. Bestanden klarer sig nu så godt, at der fra 2017 ikke længere skal udsættes opdrættede laks i åen. Det er i sandhed en milepæl i den danske laksehistorie. Fra næsten udryddet til helt selvreproducerende.

Men pudsigt, at det var konservative Connie Hedegaard, som fik gennemført den laksehandlingsplan, der – finansieret gennem det obligatoriske fisketegn og via utallige frivillige arbejdstimer fra lokale lystfiskere – i dag har gjort Storå-laksen selvreproducerende igen.

Pudsigt, da det nu er de selvsamme Konservative, som med først Landbrugspakken og senest en fatal nyfortolkning af vandløbsloven vil ødelægge 30 års arbejde med forbedring af vore vandløb…

Arbejdet med at redde de vilde laksebestande i de vestjyske vandløb involverer både sportsfiskere, kommuner, lodsejere, Miljø- og Fødevareministeriet herunder Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen, Danmarks Center for Vildlaks og DTU Aqua.

7. januar 2017

* Vestjyske laks til Rhinen

Her i livet går tingene ofte begge veje. Således er det en kendsgerning, at importerede tyske bævere nu befolker vestjyske vandløb. Og at importerede vestjyske laks nu også genbefolker de tyske floder.

I mere end ti år har Danmarks Center for Vildlaks nemlig eksporteret vestjyske laks til tyskerne. Det fortæller direktør i Danmarks Center for Vildlaks Gert Holdensgaard til DR.dk:

– Det betyder, at vi har et betydeligt større kundegrundlag, end vi ellers ville have. Så tyskerne er jo med til at lave en god forretning for os, siger han.

Dermed er de tyske penge med til at sikre laks i vandløb som Skjern Å, Storåen, Gudenåen og Ribe Å. Laksen var ellers uddød i de store tyske floder Elben, Rhinen og Weser, som nu får hjælp af danske laks.

– Ud fra det faglige princip, at det er nabovandløbene, som man bruger til at introducere materialet med, så er de danske vandløb det, der er tættest på de tyske floder, siger Gert Holdensgaard.

Indtil videre går det stærkt fremad med at få laksen til at genindtage visse bifloder til Elben og Rhinen.

– Hvis det lykkes, så er det jo fint at have været grundlaget for det, slutter Gert Holdensgaard.

Eftersom Elben udspringer helt inde i Tjekkiet, er der danske laksegener i de laks, der allerede er fanget på den anden side af den tjekkiske grænse. Også i det sydlige Tyskland øst for Köln svømmer laks med danske gener rundt i bifloden Sieg, som løber ud i Rhinen.

DCV i Randers hidtil har solgt overskuddet af den yngelproduktion, der er kommet ud af hvert år at elfiske 80 gydemodne laks i Storå og producere 20.000 1-års laks.

Det er således Storå-laks, der nu er i færd med at befolke Rhinen. Af samme stamme som den 141 cm lange rekordfisk fra 2016!

7. januar 2017

* Lachs 2000 im Rhein

Rhinen har sit udspring højt oppe i Alperne for efter et mere end 1.200 km langt løb at tømme sit ferske og forurenede vand ud i Nordsøen. Undervejs modtager den nemlig spildevand fra samtlige de store industrier i flodens store opland.

Tilbage i 1986 herskede der aldeles utålelige forhold i denne Europas tredjelængste flod. Flere steder var flodvandet så forurenet, at man kunne fremkalde film i det, og enkelte steder kunne det endda brænde. Helt galt gik det så i 1986, hvor den stinkende (!) rige kemiske producent Sandoz stod for århundredets forureningskatastrofe ved Rhinen.

Siden 1983 var det ellers gået fremad med at mindske forureningen af Rhinen, som havde fået sin helt egen internationale “Rheinminister” og sit helt eget “Aktionsprogramm Rhein”. Heri var inkluderet det nu velkendte “Projekt Lacks 2000”, som skulle bringe laksen tilbage til Rhinen inden årtusindskiftet.

EU stillede 3 millioner Euro til rådighed for projektet, som fik et tilsvarende beløb fra landene omkring Rhinen. Sandoz selv slap med 250.000 Euro, hvilket er mindre end pebernødder for en stor kemikoncern som Sandoz.

I 1993 viste de første resultater sig så. Da blev der nemlig fanget 14 laks oppe i Nordrhein-Westfalen, i tilløbet med det meget passende navn Sieg (“sejr”). De næste 6 laks blev observeret i Oberrhein i 1995 ved opstemningen Iffezheim, hvor man praktiserer slusedrift for skibsfarten kombineret med udvinding af energi fra vandkraften i sluseværket.

Indtil videre estimerer de tyske forskere, at der i perioden 1990-2012 er gået omkring 7.000 laks op i den samlede Rhin med tilløb, hvor gydningen finder sted. Resultaterne har været så lovende, at Rheinministeren nu tror på en stabil laksebestand i Rhinen i år 2020.

Og som danskere kan vi glæde os over, at der nu er danske Skjernå-gener i de tyske Rhin-laks – jævnfør ovenstående notits!

7. januar 2017

* Lachs 2020 im Rhein

The International Commission for the Protection of the Rhine (ICPR) har nu sat sig det mål, at der skal være i tusindvis af selvreproducerende laks i Rhinen i 2020. Om ganske få år, altså.

Og man har noget at have sine målsætninger i. Således er listen over egnede og tilgængelige levesteder i Rhinens bifloder blevet betydeligt længere. ICPR gør sig derfor legitime forhåbninger om en endnu større laksebestand end den,  man ekstrapolerede sig frem til for fem år siden. Et forsigtigt skøn lyder nu på en årlig opgang på mellem 7.000 og 21.000 voksne laks.

Ambitionen er, at laksen fremover skal kunne nå helt op til Basel i Schweitz. I Rhein-deltaet er der blevet åbnet seks nye fiskepassager siden 2001. Ved bifloder til Rhinen er mange opstemninger blevet ændret eller fjernet. Fiskepassagen ved Iffezheim i den øvre Rhin blev taget i brug i 2000. En anden stor fiskpassage ved Gambsheim åbnede sine porte i 2006.

Mellem 1.000.000 og 2.000.000 unge laks udsættes hvert år i Rhinens opland. En del af dem er siden vendt tilbage som voksne og kønsmodne – for at gyde. Antallet af tilbagevendende laks fra havet og ikke mindst deres naturlige reproduktion beviser programmets succes.

Siden 1990 er flere end 6.900 voksne laks således vendt tilbage til Rhinen. Af disse har flere end 800 laks fundet vej gennem fiskepassagen ved Iffezheim, der ligger hele 700 km fra mundingen i ​​Nordsøen.

7. januar 2017

* Rhinen og laksen

Navnet “Rhein” er keltisk af oprindelse. Det betyder i al sin betagende enkelhed “stort vandløb”, og det er jo ikke forkert. Således er der godt 1.200 km fra udspringet i Alperne til udløbet i Nordsøen.

Rhinen er Europas næststørste flod – kun overgået af “der schönen blauen Donau” – og den er en vigtig færdselsåre for skibsfarten. Deraf de mange sluser og opstemninger.

Der bor i dag 58 millioner mennesker i Rhinens afstrømningsområde. De er fordelt på landene Schweitz, Lichtenstein, Østrig, Tyskland, Frankrig, Belgien og Holland.

Det var ved Rhinen, at de fremstormende romere for første gang så den sølvblanke laks springe ud af vandet på vej sin vej op mod strømmen – op mod gydepladserne. Det skete for godt 2.000 år siden. I lang tid herefter udgjorde Rhinen Romerrigets naturlige nordgrænse.

Romerne blev behørigt imponeret over mødet, for sådanne fisk havde de ikke hjemme i Italien. De døbte den derfor “springeren” – et navn, der er blevet hængende i atlanterhavslaksens latinske artsnavn Salmo salar.

Artsnavnet stammer nemlig direkte fra det latinske ord “salire”, som betyder “at springe”.

7. januar 2017

* Max fem torsk om dagen

Fra den 1. januar 2017 må man som lyst- eller fritidsfisker højst tage 5 torsk med i land om dagen, når man fisker i farvandene omkring store dele af Syd- og Østdanmark i den vestlige Østersø. I månederne februar og marts, hvor torskene gyder, må man kun hjemtage 3 torsk om dagen.

Reglerne gælder, uanset om man fisker fra land, fra egen båd eller tager ud og fisker med en turbåd. Og området er det skraverede på kortet herunder.

For at genoprette torskebestanden er der fra nytår 2017 indført en øvre grænse for, hvor mange torsk lyst- og fritidsfiskere må tage med i land pr. dag, når de fisker i den vestlige Østersø. Området dækker alle farvande omkring Fyn, det østlige Sønderjylland, Østjylland og det meste af Sjælland og Bornholm.

De nye regler om begrænsninger i lyst- og fritidsfiskeri blev vedtaget på rådsmødet for landbrug og fiskeri den 10. oktober 2016. På dette møde blev fiskerimulighederne i vestlige Østersø reduceret med 56 procent for det erhvervsmæssige fiskeri efter torsk i 2017. Og samtidig blev der for dette fiskeri vedtaget en forbudsperiode, som gælder fra 1. februar til 31. marts 2017.

oestersoe

Situationen er alvorlig for alle, og derfor lægges der også stor vægt på, at alle berørte parter står sammen og bidrager til at få bestanden genoprettet hurtigst muligt, uanset hvilken form for fiskeri, der udøves.

Biologerne havde ellers anbefalet langt strengere restriktioner for beskyttelse af østersøtorsken, men det fik miljøafviklingsminister Esben Lunde Larsen desværre forpurret – som altid med henvisning til fiskernes private økonomi.

1. januar 2017


hekla-travel-logo

* B&P Fiskerejsetilbud

Den Grønne Ø med fiskestang fra kr. 7.895,- 

Inkluderer flybillet t/r med Aer Lingus, udlejningsbil i hele ugen, 6 B&B overnatninger samt bådfiskeri på Lough Corrib med guide plus alle skatter og afgifter.

Udforsk Færøerne med fiskestang fra kr. 4.740,- 

Inkluderer flybillet t/r med Atlantic Airways, udlejningsbil i hele ugen samt alle skatter og afgifter. Rute, overnatning og forplejning efter eget valg.

Fisk Færøerne og bo på hotel på Sandø fra kr. 8.330,- 

Inkluderer flybillet t/r med Atlantic Airways, udlejningsbil i hele perioden, 7 overnatninger i delt dobbeltværelse på Hotel Skálavik med morgenmad samt alle skatter og afgifter.

Fisk Thingvellir søen og bo på hotel fra kr. 8.895,- 

Inkluderer flybillet t/r med Icelandair, udlejningsbil i hele perioden, 7 overnatninger i delt dobbeltværelse på Hotel Borealis med morgenmad, fiskekort til søen samt alle skatter og afgifter.

Kør-selv fiskerejse til Island fra kr. 10.390,- 

Inkluderer flybillet t/r med Icelandair fra København, udlejningsbil i hele perioden, 10 overnatninger i henhold til valgt kategori, fiskekort til Island (Veiðikortið) samt alle skatter og afgifter.


www.instagram.com/bpfiskerejser

www.facebook.com/bpfiskerejser

Mail: sales@bptravel.dk

Tlf. 33 22 66 99

25 år på Island

bp-travel-logo