Aktuelt 2. kvartal 2012

* Nu over 100 artikler på www.steenulnits.dk!

Med jævne mellemrum lægger jeg også nye artikler op på søsteren til dette website – www.steenulnits.dk.

Det har jeg netop gjort igen – denne gang med det resultat, at www.steenulnits.dk nu indeholder mere end 100 artikler. Der er dog stadig langt op til mit oprindelige website www.ulnits.dk, som du jo befinder dig på netop nu. Det rummer nemlig flere end 500 artikler af interesse for lystfiskere.

Blandt de seneste artikler på www.steenulnits.dk er én om Mr. Specimen, der gør alt for at forbedre sine personlige rekorder inden for lystfiskeriet. I indland såvel som udland. Hvad siger du til en helleflynder på 27 kg eller en malle på 55?

“Fiskerejser” er blevet opdateret med en billedreportage fra Sian Ka’an i Mexico, som jeg har besøgt flere gange siden 1996, og som jeg til februar 2013 laver endnu en tur til – denne gang i samarbejde med FiskeAvisen. – Skal du med?

Og så er der en artikel om Ørred-Viggo, der i sin tid fik til opgave at levere ørreder til Shahens bord i Iran. En historie fra det barske og virkelige liv, der givet har været inspiration for bogen og filmen om “Laks i Yemen”, der netop nu kan ses i biografer verden over.

Endelig er der en billedreportage for dig, der måske går med planer om at investere i en foldebåd, som er let at transportere på biltaget, og som fylder minimalt derhjemme. I så fald bør du se og læse artiklen Fold ud og fisk.

Vel mødt på både www.ulnits.dk og www.steenulnits.dk!

27. juni 2012
Steen Ulnits

* Ny Nationalpark Lillebælt

Det er netop lykkedes dansk landbrug at spænde ben for den planlagte Nationalpark Skjern Å. Præcis som det i sin tid lykkedes lokale svinebønder at forhindre, at det smukke Helgenæs kom med i Nationalpark Mols Bjerge.

Derfor barsler Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Fredericia nu med planer om en “marin nationalpark, som landbruget ikke kan vælte”. Som forhåbentlig kan blive en realitet til gavn for miljøet i det smalle, men uhyre strømstærke sund.

Men skal det lykkes, må det hårdhændede trawlfiskeri i det smalle farvand bringes til ophør. Dels overfisker det bestanden af ikke mindst torsk, som ellers ville kunne indbringe mange turistkroner til lokalsamfundet. Og dels ødelægger de tunge trawlskovle totalt bundmiljøet – til stor skade for fiskebestanden samt de øvrige dyr og planter, som lever her. Flere af dem unikke på grund af den hårde strøm, de stejle skrænter og det dybe vand.

Støt derfor op om planerne om en kommende Nationalpark Lillebælt. Lad ikke dansk landbrug sætte dagsordenen for dansk miljøpolitik.

20. juni 2012
Steen Ulnits

* Kørekort til gyllevogn påkrævet

Danske svinebønder producerer hvert år mere end 25 millioner svin. Disse svin afleverer 26 millioner tons gylle, som hvert år skal fordeles på de danske marker. Tallet stammer fra erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Dette resulterer i mange tusinde timers og kilometers kørsel med tonstunge gyllevogne og massive gylespredere. En praksis, der hvert år er medvirkende til et stort antal større og mindre gylleudslip til vandmiljøet. Hvert år dør i tusindvis af ørreder på grund af skødesløs håndtering af den giftige og iltslugende væske. Fiskebestande, som det har kostet års fiskepleje og mange skattekroner at genopbygge, forsvinder med ét slag.

Der planlægges landet over adskillige nye biogasanlæg, som skal løse disse problemer. Som skal hindre, at overskydende gylle havner på markerne og ender i vandmiljøet. Men det løser ikke problemet med transporten – snarere tværtimod. Hvis de enorme gyllemængder fremover skal samles på enkelte biogasanlæg, vil det nærmere øge risikoen for udslip.

Danske landmænd, som skal kunne transportere gylle på forsvarlig vis, må fremover erhverve sig et kørekort til gyllevogn. På lige linje med de chauffører, der i store tankvogne transporterer farlige kemikalier rundt på de danske landeveje. 

Danske landmænd dokumenterer desværre hvert eneste år, at de ikke er i stand til at håndtere den farlige gylle på forsvarlig vis. Der må et kørekort til gyllevogn til.

20. juni 2012
Steen Ulnits

* Alle statens søer åbnes for alle

Det er allerede sket mange steder – at statsejede søer er blevet åbnet for offentligheden, der nu sågar må fiske frit i nogle dem. 

Men der er stadig flere steder, hvor staten – ofte af hensyn til lukrative jagtmuligheder – holder de statsejede søer tæt ind til kroppen og formener offentligheden adgang. Nogle steder tillader man nogle udvalgte få personer eller foreninger at fiske og have båd i søen – af uransagelige og i hvert fald ikke saglige årsager. Her er det ofte personlige relationer, der styrer processen.

Det er ikke holdbart på sigt, at offentligheden holdes ude fra sine egne søer og fiskevande. Alle statsejede søer bør naturligvis være åbne for alle danske statsborgere og skatteydere, som jo er med til at finansiere driften af dem.

Det er dine og mine søer, det drejer sig om.

11. juni 2012
Steen Ulnits

* Stop redskabsfiskeriet i vore søer

Vi har i de seneste år været vidne til, at flere søer på rekordtid er blevet tømt for deres værdifulde bestande af rovfisk – ikke mindst sandarter, som jo aftsedkommer høje markedspriser både herhjemme og i udlandet.

En meget stor del af dette fiskeri foregår med faststående og selvfiskende redskaber såsom garn og ruser, der i dag og med den gældende lovgivning stadig kan sættes helt legalt af lodsejere ved danske søer. Som noget himmelråbende absurd er der ingen begrænsninger i antallet af tilladte redskaber. Derfor kan en enkelt lodsejer – helt legalt – tømme en sø for alle eller i hvert fald en meget stor del af en søs rovfisk. I forbindelse med gydningen samler fiskene sig ofte i afgrænsede dele af søen, hvor de derfor en meget sårbare.

Dette er dobbelt uheldigt. Dels unddrager man det rekreative fiskeri med stang og line en værdifuld ressurse. Og dels fjerner man lige akkurat de rovfisk, som er med til at holde skidtfiskene i skak og dermed sikre en nogenlunde økologisk balance i eutrofierede danske søer. Søer, som konstant tilledes store mængder næringssalte via drænvand fra landbruget og spildevand fra byerne. Søer, hvis vand derfor bliver uklart af den efterfølgende algeblomst. Og søer, som har maksimalt brug for netop de rovfisk, der nu fjernes.

Der bør derfor straks indføres forbud mod brugen af garn og ruser i danske søer.

11. juni 2012
Steen Ulnits

* Jammer fra Jammerbugt

De meget omdiskuterede vandplaner kan sætte Jammerbugt Kommune under vand. Det frygter i hvert fald Venstreborgmester Mogens Gade. Ifølge ham kan en tredjedel af Jammerbugt Kommune nemlig ende med at blive oversvømmet.

– Det her handler i høj grad om, hvordan vores jord kommer til at se ud fremadrettet, og det handler også i høj grad om økonomi, siger han.

Mogens Gades frygt kommer, fordi miljømyndighederne, som en del af de omdiskuterede vandplaner, vil hæve vandspejlet i tusinder af kilometer vandløb. Og det vil ifølge Mogens Gade ramme Jammerbugt ekstra hårdt. En stor del af kommunen består nemlig af inddæmmet mose eller havbund. Blandt andet har en pumpestation ved Atrup afvandet halvdelen af den tidligere Brovst Kommune.

– Hvis man lige pludselig slukker for den, så begynder der lige så langsomt at blive oversvømmet igen. Så der er hold i billetterne i forhold til, at Jammerbugt Kommune vil få en helt anden overfalde. Jeg frygter, vi skal have gang i robådene, hvis man agter at gennemføre det, man truer med, siger Mogens Gade.

Byrådet i Slagelse nægter på samme baggrund at gennemføre Miljøministeriets vandplaner. Umiddelbart er det dog ikke noget, Jammerbugts borgmester vil kopiere.

– Men det er da fristende. Fordi det der er gang i nu, er mangel på respekt for faglighed og samfundsøkonomi, siger Mogens Gade.

Miljøminister Ida Auken har i mellemtiden været ude med en melding om, at det vil være civil ulydighed og dermed klart ulovligt, dersom Slagelse Kommune eller andre nægter at overholde vandplanerne.

5. juni 2012
Steen Ulnits

* 8.800 tons færre torsk fra Østersøen

Det internationale havundersøgelsesråd ICES er netop kommet med sin anbefaling og rådgivning om, hvorledes fiskeriet på torskebestandene i Østersøen bør forvaltes i 2013.

For torsk i den vestlige Østersø anbefaler ICES således en kvote næste år på 20.800 tons. For 2012 var rådgivningen på 21.300 tons. Udspillet er altså en reduktion på 2,2 procent.

For torsk i den østlige Østersø er oplægget en 11 procents reduktion. ICES lægger nemlig op til en samlet kvote i 2013 på 65.900 tons. For 2012 lød ICES-rådgivningen for østtorsk tilsvarende på 74.200 tons.

Den samlede rådgivning fra ICES betyder, at der næste år skal fanges 8.800 færre tons torsk.

Rådgivningen skal dog først igennem EU-fiskeriministernes hænder, før en endelig kvote fastsættes for 2013. Så meget kan gå galt inden da…

5. juni 2012
Steen Ulnits

* Kun 50.000 tons tobiser fra Nordsøen

Fiskerne på vestkysten og deres organisation har længe forsøgt at overbevise myndighederne om at de godt må fange endnu flere tobiser – hvis bare de nøjes med at fange de fisk, der er tre år eller ældre.

Men det har de ikke haft held med, og dermed forbliver kvoten på 50.000 tons. Det er stadig rigtig meget, når man betænker, at ikke kun mange havfisk, men også mange søfugle er helt afhængige af en stor tobisbestand.

– Vi havde håbet på en forhøjelse, men sådan bliver det ikke, og det må vi så acceptere, siger formanden for Sydvestjysk Fiskeriforening, Jesper Juul Larsen. Han frygter, at meldingen vil koste arbejdspladser i fiskeindustrien.

Det kan man så håbe på – til glæde for det betrængte havmiljø…

5. juni 2012
Steen Ulnits

* Helle for en jubelidiot

Silkeborg-rigmanden og brugtvognsforhandleren Jørgen Helle mistede forleden nat sin speedbåd til 1,7 millioner kroner. Der er ifølge Ekstrabladets oplysninger tale om en båd af typen Chaparral 295 med to motorer med hver 250 hestekræfter.

Helle mistede båden, da hans 17-årige søn sammen med fire venner torpederede en bådebro i Brassø. Sønnen sad bag rattet på den vanvittigt hurtige båd, da det gik galt ikke langt fra Jørgen Helles eksklusivt beliggende privatbolig på Åhavevej ved bredden af Remstrup Å.

I høj fart ramte speedbåden en af hjuldamperen Hjejlens anløbsbroer. Ifølge Ekstrabladets oplysninger skal hastigheden på kollisionstidspunktet have været oppe i nærheden af 50 knob – små 90 km/t – hvilket hverken bro eller speedbåd kunne holde til.

En stor del af den yderste del af brokonstruktionen blev slået til pindebrænde, og den dyre speedbåd sprang læk og sank mod bunden 15-20 meter fra den sønderknuste brokonstruktion. Til alt held sank båden på et sted, hvor der var så lavt, at båden plantede sig på bunden, uden at de unge mennesker på noget tidspunkt kom i fare for at drukne.

Der blev slået storalarm hos politi og redning, da en beboer havde hørt speedbåden komme drønende, og efterfølgende hørte braget, da den ramte broen og de unges skrig om hjælp. Men da politi og redning nåede frem, viste det sig, at kun en enkelt af de unge var kommet lettere til skade.

Føreren af båden – Jørgen Helles 17-årige søn – var imidlertid ikke helt appelsinfri:

– Der var mistanke om spritsejlads, og han blæste i et alkometer, og det gav udslag et stykke over det lovlige, så den 17-årige blev sigtet for spritsejlads og blev taget med for at få taget blodprøve, sagde vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstrabladet.

Ud over spritsejladsen vil der sandsynligvis komme et erstatningskrav angående den smadrede anløbsbro.

Helle for en jubelidiot. Og sikke idiotiske regler, der for øvrigt hersker for registrerede både på Silkeborg Søerne. Her må der nemlig kun sejles med max 10 knobs hastighed – små 20 km/t. Og hvad skal man så med både, der har 250 HK på hækken? Og så i tilgift en lokal idiot og ung fulderik bag roret?

Sæt dog en lav maxgrænse for motorstørrelsen, når man alligevel ikke må sejle hurtigt noget sted på søerne. Det ville alle være tjent med.

5. juni 2012
Steen Ulnits

* Wind på Vandet

Windsurferne har indtaget den nordvestjyske Vandet Sø, som hører til landets reneste og mest klarvandede. Vandet Sø ligger i den nordlige ende af den nye Nationalpark Thy – side om side med en anden klarvandet sø, Nors Sø.

Vandet Sø er stor og åben, hvilket både danske og udenlandske windsurfere har fået øjnene op for. Imidlertid forstyrrer den megen aktivitet og de blafrende sejl fra de hurtigt sejlende surfere fuglelivet, som fortrækker til mere rolige områder af søen – alternativt til nabovandet Nors Sø, hvor der er mere ro.

Dette har fået Danmarks Naturfredningsforening (DN) til at kræve et forbud mod windsurfing på Vandet Sø. DN begruder sit krav med, at windsurfere er meget hurtige og uforudsigelige for fuglelivet – sammenlignet med eksempelvis robåde og kajakker, der ikke sejler nær så hurtigt eller uregelmæssigt. DN har ikke noget mod windsurfere, men mener blot, at sejladsen bør foregå ude på søterritoriet og ikke inde på søerne.

Dansk Sejlunion (DS), som organiserer danske windsurfere, har ikke overraskende modsat sig DN’s forslag – med den begrundelse, at konsulentfirmaet COWI i en af nationalparken bestilt rapport konkluderer, at windsurfing næppe har en varig indflydelse på fuglelivet.

DS glemmer dog helt at nævne, at selvsamme COWI i selvsamme rapport konkluderer at “windsurfing forstyrrer fuglelivet væsentligt mere end anden færdsel på søen”. COWI konkluderer derfor også, at kommende restriktioner af sejlads på Vandet Sø sagtens kan indskrænkes til kun at omfatte windsurfere. Så den rapport kan læses på mange forskellige måder – alt efter hvem man er.

Et klassisk eksempel på interessekonflikter i den betrængte danske natur. På en sø, hvis klare vand gør den til en fornøjelse at bade og fiske i. Snorkler man rundt i søen en varm sommerdag, kan man opleve, hvordan nysgerrige aborrer kigger tilbage på én!

Der kan købes fiskekort til den vestlige bred af søen.

23. maj 2012
Steen Ulnits

* Dømte fiskere: – Hummerne savner os…

Der er ikke meget, som tyder på, at jomfruhummerne tager skade af at leve uden erhvervsfiskernes tunge trawl. 

Sådan lyder det fra to marinbiologer som reaktion på, at formand for Gilleleje Fiskeriforening, Jan Nordahl Petersen, i sidste uge meldte ud, at jomfruhummerne risikerer at få krebsepest, hvis der ikke rodes op i havbunden i ny og næ.

– Krebsepest findes. Men udfra det kendskab jeg har, vil jeg mene, det er en skrøne, at der er en sammenhæng, siger professor ved Marinbiologisk Laboratorium i Helsingør.

Jens Peder Jeppesen, marinbiolog og akvariechef på Øresundsakvariet, går skridtet videre og peger på, at det tværtimod giver skader på hummerne, når de fiskes med trawl:

– Man får pr. definition en dårlig kvalitet af skaldyr og fisk. Det har man vidst i mange år.

De er begge enige om, at det har en negativ effekt at rode op i havbunden med trawl, da det ødelægger havbundens struktur og forstyrrer dyrelivet.

– Alle de undersøgelser, vi har kendskab til, om trawlens effekt på havbunden, viser, at det har negative konsekvenser. Det har samme effekt, som når landmanden pløjer jorden. Det ødelægger havbundens struktur og gør den mere blævret. Den struktur hindrer en række organismer i at vende tilbage. Man forstyrrer havbunden og hindrer udfoldelse af liv. Så det er faktisk til fiskernes egen ulempe, mener Michael Olesen.

Meldingen fra fiskeriformanden kom i kølvandet på landsrettens seneste dom i den såkaldte GPS-sag, hvor Greenpeace blev idømt bødestraf for at have krænket fem fiskeskipperes husfred, da de placerede GPS-sendere på fiskerne kuttere i Gilleleje Havn i sommeren 2010. På den måde afslørede Greenpeace et omfattende ulovligt fiskeri i et område af Kattegat, der er lukket for at beskytte torsken.

Fiskerne blev efterfølgende idømt store bøder for deres gentagne brud på reglerne og fiskeri i de fredede yngleområder. Og nu mener de altså, at hummerne ligefrem savner dem.

Tjaeh. – Hvad skal man sige til det? Mod tåber kæmper selv guderne forgæves…

19. maj 2012
Steen Ulnits

* MF’er til landmænd: – I er nogle svin

500 slagterimedarbejdere mistede for nylig deres job, da Danish Crown meldte ud, at slagteriet i Esbjerg lukkes. Det kan de takke danske svineproducenter for.

Det mener i hvert fald Henning Hyllested, der er lokalt medlem af Folketinget for Enhedslisten. Ifølge JyskeVestkysten skriver han i en pressemeddelelse, at danske landmænd er nogle svin:

– Det er et nærliggende ord at bruge, fordi det handler om svin. Jeg synes, det er noget svineri, det som foregår. De svin, der mangler i Esbjerg, er sendt over grænsen for, at landmændene kan tjene noget mere, siger han.

Så sandt, som det er sagt. Landmændene klager altid og vil have mere i tilskud til alt. Og når de så efterfølgende får store overskud af den statsstøttede drift, investerer de pengene i massive svinefabrikker i Østeuropa, hvor miljø er en by i Rusland. 

Som yderligere tak for støtten vælger de så også at sende deres dansk producerede svin til slagtning i Tyskland. Her kan de kan spare yderligere nogle kroner, som i stedet kan investeres i flere store Audier og Mercedes biler. Men gyllen må vi godt få lov at beholde.

Man kan således kun give MF Henning Hyllested ret.

19. maj 2012
Steen Ulnits

* Svinebønder tjener millioner i Polen og Ukraine

Ejerne bag produktionsselskabet Axzon kan konstatere, at det går bedre end nogensinde med at producere svin i Polen og Ukraine.

Selskabet har med et overskud på knap 150 mio. kr. leveret en ny rekordindtjening ud af en omsætning på en mia. kr. i 2011. Det viser den nye årsrapport, som netop er indleveret til Erhvervsstyrelsen. Axzon er moderselskabet bag svineproduktionsselskaberne Poldanor i Polen og Danosha i Ukraine.

I årsrapporten forklarer selskabet, at udviklingen i kød- og bytteforhold har været udfordrende for selskabet, som er en af de største svineproducenter i Europa. Alligevel er det lykkes at øge indtjeningen på grund af en bedre høst end forventet og betydelige forbedringer i effektiviteten i svineproduktionen. Koncernen øgede således sit salg af svin med 17 procent til i alt 665.809 slagtesvin. Af dem blev en tredjedel produceret i Ukraine.

Og gyllen? Den ligger i kæmpemæssige åbne gyllesøer og fordamper til omgivelserne. Med dansk statsstøtte. Det er altså pinligt at være dansker med den slags kulturimperialisme…

19. maj 2012
Steen Ulnits

* Skjern Å topper med ny rekordlaks

Der fanges laks i Skjern Å som aldrig før. Lystfiskere valfarter nu fra gamle laksenationer som Irland, Skotland og Norge for at fiske efter Skjernå-laksen, der stortrives i den genslyngede å. 

Siden fiskesæsonen åbnede 16. april har mange lokale og tilrejsende lystfiskere prøvet kræfter med Danmarks vandrigeste å. Lokalt vurderer Naturstyrelsen at mellem 3.000 og 4.000 lystfiskere fra ind- og udland vil besøge Skjern Å i 2012 og bidrage til en betydelig øget millionomsætning i lokalsamfundene.

– Laksen tiltrækker masser af folk til området. Der er mange mennesker på vores arealer. Alle parkeringspladserne er fyldt med lysfiskerbiler, og mange har udenlandske nummerplader. Genslyngningen og udsætningen af den særlige Skjernå-laks begynder nu virkelig at give noget tilbage til lokalsamfundet ud over de helt indlysende naturværdier, siger skovfoged Niels Dahlin Lisborg, Naturstyrelsen i Blåvandshuk.  

Efter Skjern Å naturprojektet blev afsluttet, er der igen skabt gode levesteder og standpladser for laksen. Naturstyrelsen har investeret i forbedrede gydebanker, og sammen med en ihærdig indsats fra lystfiskerne og Danmarks Center for Vildlaks er vildlaksenes opgang i åen vokset så meget, at der er frigivet en fiskekvote på de eftertragtede fisk.

Skjern Å leverede da også en ny rekord, da en dansk gift nordmand for nylig fangede en imponerende blankaks på ikke mindre end 20,4 kg. Danmarks hidtil største laks fanget på flue. Med rekordfangsten slår Skjern Å atter sin status fast som noget af Danmarks bedste laksefiskevand.

Læs hele historien om rekordlaksen og se de flotte fotos i den nyeste udgave af min e-bog om Skjern Å og den stolte laksestamme her.

19. maj 2012
Steen Ulnits

* EU-miljøpris til Fyn

Naturgenopretningen af Odense Å modtager ny stor hæder fra EU. Tidligere er projektet udpeget som et af de 13 bedste i EU. Og nu er projektet så kåret til at være blandt de fire projekter, der bliver får præmie som de “bedste af de bedste”.

Det er EU Kommissionen, der hædrer den fynske indsats blandt alle de EU-støttede LIFE naturprojekter, som blev afsluttet i 2011.

– Jeg er meget stolt af, at vi kan levere naturgenopretning af den kvalitet herhjemme. Det kræver dygtige folk at gennemføre et projekt af den størrelse, hvor vi både kan levere høj kvalitet for naturen og dokumentere det gennem et godt styret projekt. Jeg håber da, at EU får endnu mere lyst til at investere i vores genopretningsprojekter, siger skovrider Søren Kirk Strandgaard, Naturstyrelsen på Fyn.

Den 23. maj drager Naturstyrelsens projektledelse til Bruxelles for at modtage prisen. Her vil det danske projekt blive en del af et større show, der skal markere 20-året for EU’s habitatdirektiv, som blev iværksat den 21. maj 1992 – og det store net af EU-beskyttede naturområder, der hedder Natura2000.

Genslyngningen af Odense Å og fjernelsen af utallige opstemninger har i alt skabt 350 hektar nye vådområder i ådalen ved hævning af vandløbsbund og omlægning af dræn. Hermed er de fysiske forhold i åen er blevet forbedret for sjældne arter som tykskallet malermusling, der er meget afhængig af rent strømmende åvand og samtidig er beskyttet af EU’s habitatdirektiv.

Lad os give Fyn en hånd og håbe, at resten af lille Danmark fremover vil være lige så visionært. Fyn er bare fin!

Projektet har kostet 32 mio. kr. EU har bidraget med godt 14 mio. kr. Resten er betalt af Naturstyrelsen.

19. maj 2012
Steen Ulnits

* Nationalpark Lillebælt på trapperne

Som det fremgår længere nede på denne side, så lykkedes det lokale landbrugere at forpurre planerne om en ny Nationalpark Skjern Å. På samme måde lykkedes det i sin tid lokale svinebønder på Helgenæs at forhindre, at det smukke Helgenæs kom med i Nationalpark Mols Bjerge – Danmarks første af slagsen.

Det er mange godt kede af – ikke mindst vor nye miljøminister Ida Auken, som træt måtte kaste håndklædet i ringen og aflyse projektet. Men det har samtidig flyttet fokus fra landjorden til ud på vandet – mod nye marine nationalparker. Dem kan landbruget vel ikke stoppe på samme måde, da de jo ikke har jord herude!

Fredericia-afdelingen af Danmarks Naturfredningsforening (DN) har derfor genfremsat forslaget om en marin Nationalpark Lillebælt, der skal tage vare om det unikke naturområde, som findes her – med Danmarks dybeste vand, stærkeste strøm og stejleste skrænter. Læs mere om DN’s interessante forslag her – under den meget passende titel “En nationalpark, som landbruget ikke kan vælte”.

Dansk Videncenter for Sportsfiskeri, som jeg er en af initiativtagerne bag, har længe beskæftiget sig med de samfundsøkonomiske fordele, der vil være med udfasning af erhvervsfiskeriet i de indre danske farvande – til fordel for en udvikling af det rekreative fiskeri efter de samme fiskearter. 

Læs mere på www.videncenterforsportsfiskeri.dk under “Publikationer”. Her findes den oprindelige rapport, jeg tilbage i 2000 udarbejdede på opdrag af turistaktører i Lillebælt-området. En rapport, der vakte harme og affødte trusler om vold fra lokale erhvervsfiskere, dersom jeg fremover viste mig i området. Den ramte åbenbart plet!

I forbindelse med DN’s nye forslag har jeg opdateret den oprindelige rapport og garneret den med 20 nye farvefotos. Rapporten, der med sine 62 sider fylder 10 MB, kan downloades her og frit distribueres videre i den gode sags tjeneste.
Så spred det gode budskab til glæde for miljøet og fiskene i Lillebælt!

3. maj 2012.

Steen Ulnits

* Spar Nord: Fra hammerhaj til tanketorsk

Vi var nogle stykker, der fortørnet så Spar Nords helsidesannoncer i Berlingske og Børsen under overskriften “Mad på bordet”. Annoncen viser to mænd, hvoraf den ene står med en hammerhaj på skulderen, og annoncen lægger op til, at hajen bliver menneskeføde. 

Men, men, men. Hammerhajen er et stærkt truet dyr. Mere end 100 millioner hajer bliver hvert år dræbt i forbindelse med fiskeri ­ primært pga. den store efterspørgsel efter hajfinner til den populære hajfinnesuppe i Asien. Spar Nords kampagne hjælper mildest talt ikke til forståelsen for hajernes svære situation.

Kattegatcentret i Grenå, som jo har mange levende hajer svømmende omkring til glæde for besøgende skoleklasser og sommerturister, sendte efterfølgende en mail til Spar Nord, som banken imidlertid ikke svarede på. Kattegatcentret bad Spar Nord om at overveje en anden vinkel på jeres annoncekampagner i fremtiden.

Men så nåede sagen frem til TV2 Nord, hvorefter Spar Nord øjeblikkeligt kom på banen og meddelte, at hammerhajen nu blot var en tanketorsk, og at man ikke vil lave lignende kampagner i fremtiden.

De banker har vi ikke været heldige med…

25. april 2012.

Steen Ulnits

* Gyllesvin slår til – for anden gang…

En uopmærksom landmand var for nylig skyld i en lokal miljøkatastrofe på Sydfyn. Gylle fra en overfyldt gylletank kostede massevis af fiskeliv, og Allerup Kohavebæk vil i de kommende år være helt tom for fisk.

Landmand Tony Strandholdt var ved at fylde gylle i tanken, da telefonen pludselig ringede. På det tidspunkt stod gyllen kun 20 centimeter fra kanten, og derfor det blev fatalt, at han tog telefonen og glemte alt om gyllen.

Gyllen løb ud over kanten og ned i et regnvandsløb til den nærliggende Allerup Kohavebæk. Da Tony Strandholdt opdagede katastrofen, ringede han heltemodigt straks 112 og begyndte selv at fjerne gyllen. Desværre ikke hurtigt nok til at redde de mange fiskeliv. 

– Hvis der først er løbet gylle til bækken, så er et for sent. Og det er i det hele taget for sent, når beholderen først flyder over. Gylle er meget meget slemt for fiskene. Det tager al ilten i vandet, og så er det også giftigt på grund af amoniak. Derfor kan selv en lille mængde gylle slå mange fisk ihjel, forklarer Arne Bruun, der er miljøtekniker ved Svendborg Kommune. 

I følge Arne Bruun vil forureningen også gå ud over ynglen, og bækken vil derfor være tom for fisk i de kommende år. Udslippet betegnes som meget alvorligt, og landmanden vil sandsynligvis blive politianmeldt. 

Det er anden gang, at Tony Strandholdts gylletank løber over. Sidste gang kostede det ham en bøde på 30.000 kroner – og alt liv på en syv kilometer lang strækning i Storkebækken.

Tony Strandholt burde fratages retten til at håndtere gylle overhovedet. Forhåbentlig bliver bøden denne gang dobbelt så stor som sidste gang.
I hvert fald er han en stærk kandidat til prisen som Årets Gyllesvin.

21. april 2012.

Steen Ulnits

* Dansk Folkeparti stopper Nationalpark Skjern Å

Forslaget om en ny Nationalpark Skjern Å var i høring i foråret 2011. På baggrund af høringssvarene besluttede forligskredsen sidste sommer at undersøge mulighederne for også at inddrage den sydlige del af Ringkøbing Fjord inklusiv Tipperne og Værnengene i Nationalpark Skjern Å.

I sidste måned opretholdt et flertal i Ringkøbing-Skjern Kommunes kommunalbestyrelse imidlertid den oprindelige afgrænsning og sendte dermed sagen tilbage til forligskredsen i Folketinget.

På et nyligt møde var alle partier undtagen Dansk Folkeparti parate til at følge det lokale forslag til afgrænsningen af en ny Nationalpark Skjern Å. Men DF kunne ikke støtte op om forslaget på grund af stor lodsejermodstand i det lille Hoven-område.

– Jeg er rigtig ærgerlig over, at parterne ikke kunne bringes sammen. Men vi har prøvet alt, og derfor må jeg desværre konstatere, at Nationalpark Skjern Å ikke bliver til noget, siger Ida Auken efterfølgende.

En klar politisk sejr til Dansk Folkeparti, som hermed endnu en gang har understreget, at de ikke giver en døjt for den danske natur. DF’erne kneb derfor også en gevaldig tåre, da deres store forbillede Bjørn Lomborg senest blev taget af Finansloven af den nye regering. Ham kunne de nemlig rigtig godt lide.

Nå, men hellere en nationalpark mindre end en Lomborg mere!

21. april 2012.

Steen Ulnits

* TV SYD: Din nye skattefinansierede landbrugskanal!

Hver lørdag sender TV 2’s station i Syd- og Sønderjylland, TV Syd, programmet “Ud på landet”, som ifølge TV Syd er “lærerige programmer om landbruget”.

Bag programmerne står interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer, der producerer indholdet via foreningens egen TV-station Land-TV. Det fremgår tydeligt med et stort logo, når programmet ses dér. Men når det bringes via TV 2, er logoet fjernet. I stedet er der indsat “Landbrug & Fødevarer i rulleteksten. Det skriver Politiken.

Dette skaber usikkerhed om objektiviteten, fordi programmerne forholder sig ukritiske overfor landbruget og ikke inddrager modpartens holdning. Det mener i hvert fald Danmarks Naturfredningsforening (DN). Et program om mælk indledes eksempelvis med Arla-produkter og flotte tankvogne fra Naturmælk. I DN’s øjne “rene reklameindslag”.

Medieforsker Stig Hjarvard finder programmerne ganske professionelt lavet, men er bestemt ikke imponeret over kildeangivelsen:

“Der er ingen tvivl om, at TV Syd har temmelig beskeden omtale af, at programmet er produceret af en partskilde. Det virker sjusket, at de ikke varedeklarerer tydeligt”, siger han til Politiken.

Men det viser tydeligt, i hvor høj grad det danske landbrug har haft held til at infiltrere selv den statsfinansierede medieverden. Hatten af for det arbejde – og fingeren til TV Syd’s landbrugsliderlige ledelse. 

14. april 2012.

Steen Ulnits

* Fritidsfisker dømt

En 48-årig mand solgte i august sidste år ni fisk på Nivå Havn – formedelst 75 kroner. Fiskeridirektoratet var uheldigvis på stedet tog ham på fersk gerning. Man må nemlig ikke sælge fisk uden at være registreret erhvervsfisker. 

Nu er sagen så afgjort i retten i Helsingør, hvor den 48-årige berettede om baggrunden for salget. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Manden er kontanthjælpsmodtager og fortalte i retten, at “han jo ikke kan æde skrubber hver dag”, så derfor måtte han på anden måde “lave” lidt supplerende lommepenge til mad, øl eller tobak. Fisketurene tog han cirka hver 3. uge, fortalte han – næppe uden at overdrive…

Dommeren fradømte manden retten til at fiske i et halvt år, da salget havde haft “systematisk karakter”. Desuden fik manden en bøde på 2.500 kroner. Omregnet i salg af skrubber svarer det til 300 solgte skrubber – omregnet fra “dagsprisen” den 28. august sidste år.

Nu står det så tilbage at se, om manden også vil blive anklaget for socialt bedrageri. Han er jo på bistandshjælp og må ikke arbejde sort.

14. april 2012.

Steen Ulnits

* Skærpet overvågning af erhvervsfiskere

Når en erhvervsfisker bevæger sig ind i et fredet område på ulovligt fiskeri, bliver det fremover afsløret med det samme. Helt automatisk.

For sådan har det ikke altid været. NaturErhvervsstyrelsen, tidligere kendt som Fiskeridirektoratet, har nemlig strammet op på kontrollen, efter at Greenpeace via GPS-overvågning afslørede, at flere fiskerskippere gentagne gange var på ulovligt fiskeri i et lukket område af Kattegat. Det skriver Frederiksborg Amts Avis, som længe har fulgt sagen.

– Vi har derfor lavet et automatisk alarmsystem, og der sidder en døgnvagt, som modtager alarmerne og reagerer på dem, fortæller Mik Jensen, kontrolchef i Center for Kontrol i NaturErhvervsstyrelsen.

Og indsatsen har allerede givet resultat. Fra 2010 til 2011 faldt antallet af overtrædelser af områdebegrænsninger fra 46 til 9, viser en ny rapport. Det kan dog også skyldes den store omtale af sagen, mener Mik Jensen.

Fiskeridirektoratet forklarer, at man dagligt modtager flere tusinde GPS-signaler fra fiskekuttere, og at man derfor ikke havde opdaget det ulovlige fiskeri – før Greenpeace selv tog affære.

Greenpeace er i øvrigt tiltalt for ulovlig indtrængen i forbindelse med monteringen af GPS’er på fem fiskekuttere i Gilleleje Havn, og Østre Landsret skal nu tage stilling til sagen. Organisationen blev frikendt i byretten med den begrundelse, at det ulovlige fiskeri ikke var blevet afsløret, og fiskerne ikke var blevet dømt, uden aktionen.

Konservative politikere har tidligere været ude at fordømme Greenpeace’s aktion for miljøet. De er vel liberale af politisk observans. Men heldigvis er spærregrænsen for Det Konservative Folkeparti jo snart nået, og dermed har det problem jo løst sig selv!

7. april 2012.

Steen Ulnits

* Sydengelske garnfiskere købt ud af NASF

Orri Vigfusson fra North Atlantic Salmon Fund (NASF) med base på Island, har siden 1990 utrætteligt arbejdet med opkøb af garnrettigheder til laksefiskeri i hele Nordatlanten. Seneste resultat stammer fra Sydengland, hvor NASF netop har afsluttet forhandlingerne med lokale garnfiskere ved floderne Avon og Stour.

Trods miljøforbedringer i vandløbene har fremgangen for bestandene af laks og havørreder ladet vente på sig – helt enkelt fordi mundingsfiskeriet med garn efter de hjemvendende gydefisk hindrede bestandene i at komme sig. Denne hurdle er nu fjernet med den nye aftale mellem den engelske miljøstyrelse, de lokale garnfiskere og så NASF, hvorefter vandløbene igen ligger åbne for bestandene af laks og havørreder.

I den forbindelse bør det nævnes, at var det ikke for NASF og dens utrættelige arbejde med at opkøbe lakserettigheder på åbent hav, ja, så ville der næppe være mange laks i de danske lakseåer. Det glemmer vi alt for ofte og tror fejlagtigt, at vi selv har reddet vore laksebestande. Det har vi nemlig kun delvis.

Selv nok så gode vandløb hjælper intet, dersom laksene i stedet fanges på åbent hav, førend de når hjem til deres fødevandløb.

4. april 2012.

Steen Ulnits