Invasive arter

 • Pukkellaksen, som er en af de fem almindelige arter af stillehavslaks, har i de seneste år påkaldt sig rigtig megen opmærksomhed på vor side af Atlanterhavet. Pukkellaksen er med... Læs mere
 • Mellemskarven med det latinske artsnavn Phalacrocorax carbo sinensis er en både elsket og hadet fugl. Nogle betragter den som en dansk fugl, mens andre betragter den som invasiv. Klik for... Læs mere
 • Lystfiskeri eller krybskytteri? På mit gamle website www.ulnits.dk præsenterede jeg for et års tid siden en artikel under samme overskrift – en artikel, som vakte stor opsigt og resulterede... Læs mere
 • Anskydningerne… Først på sommeren var jeg et smut nede på Skødshoved Havn, hvor jeg ofte søsætter min lille jolle. Her faldt jeg i snak med den lokale formand for... Læs mere
 • Vibrio vulnificus, om jeg må bade… De usædvanligt høje vandtemperaturer, vi var vidne til i sommeren 2006 – mere end fyrre dage i træk med vandtemperaturer over 20 grader... Læs mere
 • – der fremmer produktionen af svovlbrinte… De danske farvande er i disse år under hårdt angreb udefra. Nye arter trænger sig på, og de får god hjælp fra to... Læs mere
 • – der allerede har dræbt hele Sortehavet… Danske biologer fra Syddansk Universitet frygter, at dræbergoplen igen i år vil brede sig eksplosivt. Goplen støvsuger havet for det zooplankton, der... Læs mere
 • – der til fulde lever op til sit navn… Vandremuslingen gør det, den er bedst til: Vandrer fra ét vandsystem til et andet. Nu er den nået til Gudenåen.... Læs mere
 • – og farvel til forårets klare kystvand… Foråret 2011 bød på elendigt kystfiskeri i brun algesuppe. En hidtil ret ukendt alge blomstrede pludselig op i en grad, så kystvandet... Læs mere
 • En invasiv og slet ikke-hjemmehørende art… Debatten om den fiskespisende skarv vil bare ikke dø. Og nu – efter to isvintre i træk – har man for alvor kunnet... Læs mere
 • Kutlingen, der kom til landet – med ballastvandet… En lille ny indvandrer har i de allerseneste år tiltrukket sig megen opmærksomhed i den danske presse. Den lille ny er... Læs mere
 • Blå torsk, røde aborrer, lyssky pingviner og gigantiske albatrosser. Det er, hvad man kan møde ud for New Zealands Otago Peninsula. Vi kom oppe fra Kaikura – en klippespids,... Læs mere
 • Det kan godt være, at de ser søde ud med deres røde snude med de karakteristiske, hvide pletter på underlæbe og hals. Men de ti-tusindvis af mink, der lever... Læs mere