Hvad de dog siger…

IMG_2309

Debatten er hård, og kampen om de lettjente nye havbrugsmillioner er indædt. Luften og medierne er fulde af facts og fake news i skøn forvirring. Det er således ikke let at være læser, hvis man ikke har en faglig indsigt.

Vi bringer her en håndfuld udtalelser og citater, der til fulde dokumenterer, at havbrugenes fortalere enten er fulde af løgn eller bare ikke aner, hvad der foregår omkring dem:

“Det grønne borgerlige alternativ”, som Det Konservative Folkeparti selv kalder sig, valgte ikke at lade partiets miljøordfører, Mette Abildgaard, tage sig af det danske havmiljøs fremtid. Hun havde nok udtalt sig lidt vel miljøvenligt i sagen om regeringens Landbrugspakke, som jo var helt og aldeles baseret på usandheder, skjulte kendsgerninger og ren ønsketænkning.

Så i stedet valgte de konservative at overlade havmiljøet til partiets nyeste og mest grønne medlem, fødevareordfører Orla Østerby (K), som gerne bakkede op om miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens (V) lovforslag. Det vil give tre danske havbrugsfamilier og det japansk-ejede Musholm A/S mulighed for at etablere nye havbrug i Kattegat.

De vil også kunne udvide eksisterende havbrug – mod at lave muslingefarme, der på forunderlig vis skal kunne trylle de mange tons udledt kvælstof væk.

Opgaven klarede Orla Østerby på slap line. Under det vigtige samråd i miljø- og fødevareudvalget holdt han et belærende foredrag, hvor han gav udtryk for, at burørreder opfører sig som vildtlevende ørreder, der svømmer op i åer og vandløb og lægger deres æg her, hvorefter den nye generation selv svømmer ud i det store hav. 

Inspirationen havde han åbenbart hentet fra det storforurenende japanske havbrug Musholm på Storebælt: 

“Den her virksomhed har ørreder, det er ørrederproduktion, vi snakker om. Denne ørredproduktion starter på land, og når der går noget tid og ørrederne bliver store nok, så går de selv ud i havet, og de har så en produktion ude i havet i de her net, man nu har dem i”, lød det friskt og overbevisende, men totalt misforstået fra Orla Østerby.

Den grønne Østerby har dog forstået, at lovforslaget går ud på, at havbrugsejerne skal fjerne kvælstof. Han tror imidlertid, at det er snegle og ikke muslinger, der skal gøre arbejdet: 

“Det, der er det store problem, får jeg at vide, er, at de sætter også nogle foranstaltninger ud på de her områder for at få fat i det her kvælstof. Problemet er kulturen her, der er så lidt kvælstof, at størrelsen på de her produkter, de bliver ikke særligt store. Men de har udviklet, og de har anlæg ude i havet nu. Det kan man komme ud og se, hvis det her udvalg har lyst til det. 

De stiller net op på nogle rør, der flyder i havet, og deres kulturer er bare, at sneglene her er langt, langt mindre end de er i Skive Fjord. Og hvad er så problemet her? Jo problemet er, at der ikke er kvælstof nok. Kvælstofniveauet er meget lavt, hvorimod der i Skive Fjord, som vi nok allesammen ved, har haft høje koncentrater af det her….”  

Citat slut. Kulsort tågesnak fra en nygrøn Orla Østerby, som blander alt sammen, der overhovedet kan blandes sammen – om fisk, havbrug og muslinger. Vi kan således uden videre omsvøb konkludere, at Orla Østerby (K) er en total ignorant, hvad havbrug angår. Han aner ikke, hvad han taler om. Det er tænderskærende og tåkrummende pinligt at se og høre på.

Men vover du alligevel helbred og humør, kan du selv se Det Konservative Folkepartis grønne Orla Østerby øse af sin store viden om fisk og fiskeopdræt og samtidig ordne miljøproblemerne i Kattegat på dette link på Folketings-tv. Det skete i samrådet den 15. marts 2017 angående Lov L111 om Marine virkemidler: kortlink.dk/q3hv 

Havbrug 3IMG_2309

Kommentar fra Nej til Havbrug:

Normalt går vi i et demokrati ud fra, at vigtige beslutninger træffes på et intelligent og oplyst grundlag. Men det er jo desværre ikke tilfældet i sagen om de planlagte havbrug. Det viser ovenstående udtalelser fra den konservative Orla Østerby til fulde og på skræmmende vis.

Det er på dette totalt uoplyste grundlag, at de fatale beslutninger om nye havbrug er taget, og det er ikke et moderne demokrati værdigt. Hele miseren skyldes, at man har iværksat disse udvidelsesplaner med så store dollartegn i øjnene, at de har skygget for såvel sund fornuft som barske realiteter.

Regeringen og dens støttepartier har kort sagt malet sig op i et miljømæssigt hjørne, de kun vanskeligt kan undslippe fra – i hvert fald med æren i behold. For der er intet “råderum” til øget forurening at se i sømiles omkreds.

Til almindelig oplysning for Orla Østerby (K) og andre miljøinteresserede så klækkes regnbueørrederne i ferskvand og opfodres her til en størrelse af 2-400 gram. Herefter sejles de ud til netburene i saltvand, hvor de tilbringer vækstsæsonen. De svømmer ikke selv, som Østerby ellers tror.

Typisk er fiskene i netburene fra april til november, hvor de vokser til 2-4 kg. Herefter høstes de, slagtes og forarbejdes. Rognen er det mest værdifulde produkt, som eksporteres til japanerne, der selv kommer til Danmark for at klare forarbejdningen. Ingen danske arbejdspladser her.

Regeringens forslag til kompenserende opdræt består af muslinger, som på lange liner skal vokse og dermed optage en del af det tilførte kvælstof fra fiskene. Siden skal de høstes og fjernes. Snegle har aldrig haft noget med processen at gøre, selv om Østerby åbenbart tror det. 

Problemet er, at kun regeringen tror (eller håber), det kan lade sig gøre at opdrætte så mange muslinger, som der skal til for at kompensere forureningen fra de mange fisk i netburene.

For det er aldrig nogensinde tidligere prøvet på et åbent havområde som Kattegat. Kun inde i beskyttede fjorde.

Ren og skær ønsketænkning, altså.


Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du give din mening til kende og protestere mod de nye havbrug ved at klikke ind på siden her:


“Nej til havbrug” er en sammenslutning af foreninger og enkeltpersoner, der alle er imod etableringen af forurenende åbne havbrug i danske farvande. Som ikke ønsker norske tilstande.