De ti bedste havfiskepladser i Danmark

Havfiskepladser

Danmark er omgivet af hav på alle sider, og vi har i tusindvis af kilometer kyst at fiske fra. De egentlige havfiskepladser – dem, der ligger langt fra land – er der imidlertid ikke så mange af.

Herunder finder du en alfabetisk Top Ti liste over Danmarks bedste havfiskepladser. Pladser, der ligger såvel i de indre danske farvande som de ydre. Overalt gælder, at jo længere fra land man befinder sig, desto bedre er fiskeriet.

1. Bornholm

I farvandet øst for Bornholm finder man nogle af Østersøens største forekomster af sild og brisling, hvilket får laks fra mange østersølande til at samle sig netop her. Til stor glæde for ikke mindst de bornholmske trolling-fiskere, men i stigende grad også gæstende fiskere fra Tyskland. Her er sølvblanke laks større end 10 kg nemlig en realistisk mulighed!

Bornholm er i lystfiskerkredse primært kendt for sine kystnære havørreder, der alle er vildfisk – født i de bornholmske vildbække, der ofte tørrer næsten helt ud i sommermånederne. Men som er ideelle gydepladser i vintermånederne, hvor der ikke mangler vand.

På andenpladsen kommer de store østersølaks, som i regelen fanges langt fra kysten. Længst nede på tredjepladsen kommer torsken, som forekommer i både antal og størrelse. Således er torsk større end 10 kg ingen sjældenhed på mange pladser – når vejret altså tillader det.

2. Det Gule Rev

Langt til havs mod Norskerenden – på Det Gule Rev – landes nogle af Nordeuropas største torsk. Og de kan vel at mærke fanges i sommerhalvåret, hvor både klima og vejr i regelen arter sig. Resten af året hører aflysninger nemlig til dagens orden. Det Gule Rev kræver lang tids sejlads og er derfor ikke for de søsvage. Der skal gode søben til for at holde til en hel lang dag i store bølger!

Ud over torskene er der et utal af andre spændende arter, som med jævne mellemrum går til biddet. Med et par ophængere på linen over pirken øger man sine chancer for at fange disse arter markant. Lubben er en af de mere prominente gæster, der bedre end torsken formår at teste havhjulets bremsesystem. Langerne er også jættestærke og svære at vriste fri af bunden!

3. Det Hvide Rev

Det Hvide Rev er en populær lokal betegnelse for en samling stengrunde, der ikke ligger så langt fra land ud for Hvide Sande. Her fanger man sjældent store torsk, men der er pænt med mindre fisk, som ikke mindst tyske turistfiskere holder meget af. Her kan man opleve “full house” i form af torsk på alle ophængere og pirken selv!

På Det Hvide Rev kan man i sommerhalvåret også fange makreller i spandevis. Mange turister tager ud udelukkende for at opleve makreleventyret, hvor man ikke kan få pirken til bunds, førend der er fisk på alle kroge. Da kan det være svært at være torskefisker…

4. Fladengrund

Fladengrund var tidligere et sandt mekka for såvel danske som svenske havfiskere, der drog ud fra havnen i Varberg. Dengang var det ikke mindst havkat og pighaj, der lokkede. Fisk, der skal medes med naturlig agn. Fisk, der kun sjældent tager en torskepirk. Sørg derfor altid for, at der er rigeligt med krabber, muslinger og blæksprutter med ombord!

Skulle bundfiskeriet svigte, er der jo altid makrellerne at falde tilbage på. De er for alvor tilbage i Kattegat efter nogle magre år. Tag dem på ophængere over de tunge pirke – som tilfældige bifangster efter større rovfisk. Eller fisk målrettet efter dem med lettere kastegrej og kulørte ophængere over den mindre pirk.

5. Køge Bugt

Køge Bugt har i de senere år vist sig at være ikke så lidt af et hotspot, hvis man holder af at trolle efter store havørreder. Der er ikke tale om en klassiker, men en plads, der først blev fundet af trolling-fiskerne i 1990’erne. Siden da er der landet mange og store havørreder her – mange af dem sandsynligvis store strejfere fra Østersøen.

Fiskeriet svinger meget, men ligger man tæt på kysterne, er der altid nok at kigge på. Uanset årstid eller fisk på krogen. Det er jo her, de store kalkklinter ved Stevns og Møn spejler deres hvide flader i den blå Køge Bugt!

6. Langelandsbæltet

Det er ikke nemt at være torsk i vore dage. Torsken er truet af overfiskning, forurening og nu senest også den globale opvarmning. Torsken er derfor ved at være en saga blot i de indre danske farvande – med en enkelt markant undtagelse. Den undtagelse er Langelandsbæltet, hvor der stadig findes en nogenlunde bestand af torsk. Enkelte af dem kan endda veje mere end 10 kg!

Fiskene går ofte meget spredt, så der skal ledes længe efter dem. Men de er der, og de kan fanges. Det kan man ved selvsyn konstatere, hvis man møder en båd med tyske eller hollandske lystfiskere på vej i havn efter dagens fiskeri. De har altid fisk.

7. Lillebælt

Vanddybder på op til 80 meter gør Lillebælt til det dybeste farvand i Danmark – trods en bredde på under én kilometer på det smalleste sted i Snævringen. Fra naturens hånd byder Lillebælt på endog meget gode livsbetingelser for torsk, men et hårdhændet erhvervsfiskeri rydder jævnligt bæltet for torsk. Alligevel fanges der pænt med mindre torsk, og rekordstore fladfisk er der rigtig mange af.

Ind imellem rykker en stime mindre sej ind i Lillebælt, og da er der liv og glade dage både mellem og under de to Lillebæltsbroer. Er man til natfiskeri efter havørred over stejle skrænter, er sommeren et godt tidspunkt at gæste Lillebælt. Den stærke strøm her sikrer, at der altid er fisk at fange – selv i den vildeste varme.

8. Schultz Grund

Schultz Grund, som ligger ud for Sjællands Odde, er mest kendt af frygtløse småbådsfiskere med mange heste på hækken. Der er nemlig et pænt stykke vej ud til fiskepladserne. Mest kendt er Schultz Grund nok for sine store makreller i sommermånederne. Her er det ikke usædvanligt, at der kommer kilofisk på dækket!

I gamle dage var det ligeledes almindeligt, at man fangede godt med torsk over stengrundene her. Sjællands Odde er et af Danmarks længste stenrev, der fra naturens hånd huser et utal af forskellige fiskearter. Måtte torskene vende tilbage…

9. Sletterhage

I gamle dage hørte dybderne ud for Sletterhage Fyr til nogle af landets mest produktive torskepladser, og hvert år afholdt en decideret Sletterhage-konkurrence med deltagelse fra både ind- og udland. Torsk i 10 kg’s klassen blev der altid fanget nogle stykker af.

Siden da er torskefiskeriet gået meget tilbage, men man kan dog være heldig at løbe ind i flokke af torsk, som tegner buler på ekkoloddets skærm. Samtidig kan man nyde byen skyline fra havsiden – domkirkens tårn og havnens høje kraner, ikke mindst.

Sammen med Sletterhage Fyr og skorstenen på Studstrupværket danner de rammen om fiskeriet på Århus Bugt. Med Århus som nærmeste nabo er der altid mange både på Bugten – ofte flere fiskere end fisk!

10. Øresund

Øresund er nok den mest kendte havfiskeplads i Danmark. Af flere årsager. Dels har Øresund har sin helt egen torskebestand, der ikke påvirkes af det hårde erhvervsfiskeri nord og syd for Sundet. Og dels er der af hensyn til den intense skibsfart forbud mod trawlfiskeri.

Sammen med en frisk strøm sikrer dette, at torskebestanden i Øresund trives og har det godt. Hver vinter, når gydningen samler stortorskene, landes der således fisk i 20 kg’s klassen. Og de største har vejet omkring de 30 kg!

Men glem ikke sommeren, der også kan være produktiv med hensyn til torsk. For slet ikke at tale om sjovere. Fiskene er mindre, bevares – men de skal tages på meget lettere grej. Og så er det sjovt at være fisker – ikke mindst når man kan sidde i skjorteærmer i stedet for overlevelsesdragt!

Turbåde

Skal man langt til havs, kan det kun i sjældne tilfælde ske fra egen båd. Den er helt enkelt for lille, når man skal ud til de fjerneste og i regelen også bedste fiskepladser. I stedet må man entrere med en af de mange turbåde, som regelmæssigt sejler lystfiskere ud til de bedste fiskepladser.

I de fleste større havne findes der turbåde, som formedelst betaling tager lystfiskere med ud, hvor de ikke kan nå fra land. Check den lokale grejbutik eller det lokale turistbureau for opdaterede oplysninger.

© 2009 Steen Ulnits


De ti bedste åer i Danmark

De ti bedste søer i Danmark

De ti bedste kystfiskepladser i Danmark

De tyve bedste lakseelve i Europa