Månedens fiskeri: Juni

IMGP0159

Opgangslaks i åen

På de nedre løb af vore store åer landes nu de første laks friske fra et ophold i Atlanterhavet. De første er typisk de største – ikke mange, men lynende blanke og i fineste kondition.

Alle laks og havørreder passerer gennem de nederste løb, hvor der ofte ikke fiskes meget efter dem. Der er nemlig ikke mange oplagte standpladser på denne del af landets længste å. Åerne er store og dybe, og uden et godt lokalkendskab er det ikke let at finde frem til fiskene.

Så går det anderledes let længere opstrøms, hvor standpladserne er til at få øje på. Her taler sving, stryg og høller deres synlige og let forståelige sprog. Her tager fiskene fast standplads i længere tid op mod gydningen.

Nu klækker majfluerne

Den kommende måned en hektisk tid for både åfisk og åfiskere. Juni er nemlig måneden, hvor både de største og de mindste døgnfluer sværmer. Det gælder den store majflue Ephemera danica, og det gælder de bittesmå Caënis-arter.

Det er karakteristisk, at åens ørreder og stallinger altid betragter de første majfluer med stor skepsis. De er simpelthen ikke vant til at se så store godbidder i åen, og de vægrer sig derfor altid ved at tage de første af slagsen.

Til gengæld er der ingen ende på begejstringen, når først fiskene har fået smag for de vingede giganter. Da kan man opleve, at selv store fisk gerne svømmer flere meter, hvis de har fået øje på en af proteinbomberne.

Man kan tilsvarende opleve et godt tørfluefiskeri med store majflueimitationer i et par uger efter, at de sidste majfluer har været på vandet. Fiskene husker nemlig godt!

Sandart i søerne

Er man til søer og søfiskeri, er juni også en dejlig måned. Specielt da hvis man fisker i en sø med en bestand af de velsmagende sandarter. De er nemlig færdige med deres gydning over lavt vand på stenet bund – sultne efter anstrengelserne og igen legalt bytte efter fredningen i maj.

I nogen tid efter gydningen kan man træffe dem nær gydepladserne. Herefter de forsvinder igen ud på dybere vand, hvor de er langt sværere at finde – og fange.

Da sandarten er udpræget lyssky, er den ofte lettest at få i tale i de lyse nætter, hvor fiskene søger op mod overfladen med det aftagemde lys. Langsom trolling med store woblere lige under overfladen giver ofte fisk under sådanne omstændigheder.

Lyse nætter på kysten

Juni er de lyse nætters tid, og de lyse nætter tilhører definitivt kystens fisk – det være sig sølvblanke havørreder eller tykvommede torsk. Begge arter holder i regelen lav profil i dagtimerne her i juni. Først når det svage mørke sænker sig over land, vover de sig ind på det lave vand.

På stille aftener og nætter kan man både høre og se, om der er fisk i farvandet. I så fald vil man opleve fiskene plaske mere eller mindre højlydt i overfladen, mens de jager. En trænet fisker kan sågar artsbestemme, hvad han eller hun hører, med rimeligt stor sikkerhed.

Er man alligevel ude ved kysten i dagtimerne, kan man passende jagte nogle af de hornfisk, som nu er ved at være færdige med gydningen. De udgydte hornfisk er nu mere slunkne end bare slanke – og glubske efter alt, der rører sig af passende størrelse. De bider villigt på blink og flue, inden de forlader det lave kystvand for at fouragere på dybere vand sommeren igennem.

Med stigende vandtemperatur begynder fiskene at samle sig på åben kyst – på pladser med frisk strøm.


Hvis du vil vide mere om alle de andre ting, der sker ude i naturen måned for måned, kan jeg anbefale dig at kigge i e-bogen “Årets Gang ved Fiskevandet”.

Her kan du læse om vejret, dyrelivet og stjernehimlen måned for måned. Et godt supplement til artiklerne om “Månedens fiskeri”.

Du finder bogen udførligt beskrevet under “Bøger”.

xxx

TriangleTray_2