Månedens fiskeri: April

056_51656 kopi

Bækørreder og stallinger i vælten

Åernes faste beboere – rødplettede bækørreder og storfinnede stallinger – er nu for alvor ved at komme i vælten.

Stallingerne for at gyde fra midten af marts og frem til midt i maj, hvorfor de er fredet her i april. En 3-årig totalfredning skal redde den danske stallingbestand, som i de seneste år med hårde isvintre har lidt hårdt under fiskepres fra de alt for mange skarver. Og bækørrederne for at nyde godt af de mange insekter, der klækkes netop nu.

Bækørrederne, der klarede gydningen i de kolde vintermåneder, er ivrige efter at tage det på, de tabte under den anstrengende gydning.

Årets første døgnfluer – fluefiskerens “Large Dark Olives” og entomologens Baëtis rhodani – klækker typisk på lune dage i april. Det bliver til årets første måltid mad på overfladen for åernes ørreder og stallinger – de sidste ganske vist i gydetiden.

Det er således nu, de første tørfluer skal frem af flueæskens gemmer. Gamle travere, der har været med i mange år, og som måske er frisket lidt op over en dampende kedel vand hjemme i køkkenet. Eller helt friske eksemplarer, som er bundet i de lange vinteraftener ved fluestikket. Fluer, der har næret fantasien for tørfluefiskeren, der har måttet undvære åen nu i flere måneder.

Søerne i venteposition

April er måneden, hvor søens store og små gedder gyder. Gedden er da også fredet i hele april, hvor artens fremtid sikres under højlydte plask inde på lavt vand mellem sivene.

April er også måneden, hvor rogntunge aborrer indfinder sig på gydepladserne. Her lægger de deres æg i lange guirlander på vandplanterne, som siden yder de små og nye aborrer god beskyttelse. Hvis altså søens forpagter ikke har luret aborrerne og vil tynde ud i bestanden. Da har han måske smidt et antal risvaser eller gamle juletræer ud i vandet og forankret dem der.

Søens aborrer finder sådanne kunstige gydepladser aldeles henrivende og lægger straks deres æg netop her – nærmest på kommando og med det ønskede resultat, at søens forpagter så bagefter kan trække de rognklædte risvaser og juletræer op igen.

I det hele taget er april lidt af en ventemåned for søfiskeren, der til gengæld kan se frem til højtidsstunder i de kommende måneder!

Højsæson for havørred

Ved kysten er den sølvblanke havørred for alvor i sit es. De havørreder, som har været på leg i den forgangne vinter, er så småt ved at have genvundet det tabte huld. I hvert fald er vandtemperaturen nu så høj, at fiskene kan jage aktivt dagen lang. Og det i vand, som efterhånden vrimler med alskens småfisk, krebsdyr og børsteorme.

Og de havørreder, som er overvintret oppe i åerne eller inde i de brakke inderfjorde, kan nu trække udefter mod mere åbent og salt vand. Således sker der her i april et massivt udtræk af havørreder fra mange lukkede fjordområder til de åbne havkyster, hvor fiskene siden spreder sig sommeren igennem.

Herude på åben kyst kan de mæske sig i stimerne af tobiser, brisling og sild. Herude kan de på rekordtid vokse sig så store, som de aldrig ville kunne gøre det inde i de lukkede fjordområder, hvor hundestejler, kutlinger, rejer og tanglopper udgør hovedparten af føden.

Man kan fiske hele dagen, selv om morgen og aften i regelen giver bedst, når solen sidst på måneden har fået magt.

Langnæbbede hornfish og tykvommede torsk

Den langnæbbede hornfisk melder typisk også sin ankomst sidst i april måned. De første er altid de største – ofte meterlange og håndledstykke inden den forestående leg, som tærer godt på sulet fra vinteropholdet ude i Nordsøen.

De første fangster meldes i regelen fra Læsø, hvorefter fiskene spreder sig ind gennem de danske farvande. Det varer i regelen kun få dage eller uger, førend de har nået kysterne ved Østjylland. Her spreder de sig over de lave vand, hvor de senere skal gyde – når vandet er blevet lidt varmere.

Kystvandet har nu i april en temperatur, der også passer torsken fint. Den kan derfor træffes helt inde under land, hvor den jagter sin favoritføde – knasende sprøde krabber! Bedst træffes den i timerne omkring og lige efter solnedgang.


Hvis du vil vide mere om alle de andre ting, der sker ude i naturen måned for måned, kan jeg anbefale dig at kigge i e-bogen “Årets Gang ved Fiskevandet”.

Her kan du læse om vejret, dyrelivet og stjernehimlen måned for måned. Et godt supplement til artiklerne om “Månedens fiskeri”.

Du finder bogen udførligt beskrevet under “Bøger”.

xxx

TriangleTray_2