Tag-arkiv: Dansk Videncenter for Sportsfiskeri

Randers Stenrev

2.500 tons sten på vej ud i Randers Fjord ved Udbyhøj. Det er organisationen Randers Stenrev, som på denne måde ønsker at genskabe livet i den lange og smalle fjord ved Kattegat.

Klik for større fotos


Store mænd og store maskiner. Voksne mænd bliver som børn på ny, når de ser maskiner som disse, der kan flytte tonstunge sten.


Der skal være fast bund under larvefødderne, når tonstunge sten skal placeres på bunden og blive til nye stenrev.


De nye stenrev skal give læ for strøm og bølger, så vegetationen kan få fæste. Til maj starter udplantning af ålegræs.


De fleste sten er så store, at en voksen mand ikke kan løfte dem. Det problem klarer gravkoen med et snuptag.


Det nye stenrev markeres med bøjer, så skibene ikke går på grund. De lokale skal vænne sig til nye sten.


Borgmester Torben Hansen fortæller skoleelever om de nye stenrevs betydning for livet under vandoverfladen.


Uden Mænd og Maskiner går det ikke. HedeDanmark har påtaget sig at udlægge de mange sten til nye stenrev.


Den første sten gøres klar til udlægning ved havnen i Udbyhøj. Maskinføreren svinger grabben med øvet hånd.


Der blev klappet på land, da den første store sten ramte vand. Lad den, som er ren, kaste den første sten!


Christian Boldsen fra ELRO Fonden, der beredvilligt har finansieret en stor del af det nye Randers Stenrev.


Det er sjældent, man får mulighed for at kaste med sten, der er så store. Skoleeleverne var vilde med det!


LAG Randers havde bagt en rigtig LAG-kage til lejligheden. Mette Risager flankeret af Fjordfolkets Knud Pedersen.


Grøn er Vårens Hæk, står der i sangen. Grøn var LAG-kagen også – trods den manglende vår.


En ære at få lov til at skære. I det kolde vejr fik både flødeskumskage og varm kaffe hurtigt ben at gå på. 
Foto: Mette Risager


Så er roen ved at falde over Randers Fjord. Stenene er kastet, gravkoen parkeret, kagen spist og kaffen drukket.


Ikke alle både ser vand på Randers Fjord. Nogle kun indenbords og på land. Men smukt ser det ud i solnedgangen.


Tak for en god dag og et nyt stenrev. Vandet er på vej ud, mens fuglene går til ro. Et nyt højvande er på vej.


Udbyhøj, 15. marts 2023


2017: Flashback til tegnebordet

Nye stenrev kommer ikke af sig selv. Det ved vi i foreningen “Randers Stenrev”, som fostrede ideen for seks år siden.


Henrik Leth på jagt efter egnede lokaliteter til et nyt stenrev. De første målepinde blev sat ud for Råby Odde.


Målepindene stødte hurtigt på fast grund. Men kunne bunden under dem nu også bære de tonstunge sten?


En nysgerrig sæl blev hurtigt vor faste følgesvend. Den kunne godt se potentialet i et nyt stenrev på fjorden!


En kold pilsener gør godt efter vel overstået arbejde. Selv på en kold dag. Naturligvis økologisk og årgang 2017.


© 2023 tekst & fotos:

Steen Ulnits – Dansk Videncenter for Sportsfiskeri


Dansk Videncenter for Sportsfiskeri har påtaget sig at monitere udviklingen på de nye stenrev i Randers Fjord. Mere herom på:

www.videncenterforsportsfiskeri.dk


Læs mere om Randers Ålegræs her


 

Lystfiskerkonference i Laksens By


Randers kaldes fra gammel tid for Laksens By, da Danmarks længste vandløb og tidligere rigeste laksevand Gudenåen løber ret igennem byen.

Man skulle synes, at dette ville forpligte byen og kommunen af samme navn til at gøre noget ekstra for det nationale vandløb, som selveste H. C. Andersen engang fiskede i. 

Men nej. Randers by har desværre valgt at støtte bevarelsen af Tange Sø i stedet for befrielsen af Gudenåen. Også selv om søen slet ikke ligger i Randers kommune.

Senest har kommunen så meldt sig ind i Riverfisher netværket, som indtil nu har solgt lystfiskeri ved henholdsvis Skjernå og Karup Å. Nu skal netværket så også sælge laks fra Gudenåen.

Randers Kommune inviterede til Lystfiskerkonference den 9. marts 2022. Konferencen havde to overordnede emner, nemlig det biologiske fundament for en god og stabil fiskebestand i Randers Fjord og Gudenå. Og så mulighed for udvikling af oplevelsesøkonomien. Som udgangspunkt to prisværdige temaer.

Men, men, men. Randers Kommune valgte jo desværre tidligt at kæmpe aktivt for bevarelsen af Tange Sø, der alene blokerer for et sundt vandmiljø i Gudenåen. Som deler Gudenåen i to klart adskilte dele.

Så længe søen bliver liggende, vil det ikke være muligt at genskabe et godt vandmiljø som det naturlige udgangspunkt for en sund fiskebestand. 

Med godt 10 km af Gudenåens vigtigste gydevand gemt under et metertykt slamlag på bunden af Tange Sø vil laksefiskeriet forblive et kostbart Put & Take i al evighed. Selv om lakseprojektet i sin tid netop blev sat i verden for at genskabe en naturlig og selvreproducerende laksebestand i Gudenåen.

Og da fiskebestanden i det lange vandløb i dag er ringere end meget længe, hvilket gælder såvel laks og ørred som gedde, aborre og sandart, virker det helt malplaceret, at kommunen nu for alvor vil til at markedsføre fisk og fiskeri i Gudenåen. Det er den dårligst tænkelige timing.Sporene fra Fishing Zealand skræmmer

Vi har med gru set på, hvordan turismenetværket Fishing Zealand med massiv markedsføring på kort tid formåede at trække tæppet væk under en sårbar bestand af brakvandsgedder i Præstø Fjord og Stege Nor. Aldeles forudsigeligt, da selv Catch & Release fiskeri efter gedder jo medfører en vis dødelighed.

Efter de store Fishing Zealand konkurrencer kunne man se døde gedder drive rundt med vind og strøm, indtil mangelen på fisk til sidst satte en helt naturlig stopper for denne “oplevelsesøkonomi” baseret på det lokale lystfiskeri. Men da var fiskene definitivt væk.

Det samme kan meget vel ske med Gudenåen, hvis man blot vil høste af en hastigt svindende ressurse uden at gøre noget for vandmiljøet og fiskebestanden. Gudenåen lider især i sommermånederne under en kunstigt høj vandtemperatur efter turen gennem den 10 km lange og lavvandede vandvarmer Tange Sø.


En så høj vandtemperatur, at det vanskeliggør genudsætning af fangede fisk. Hvilket især vil være skadeligt for den truede havørredbestand i Gudenåen.


Vi mener, at Randers Kommune i stedet burde gøre noget for kommunens egne borgere, så disse igen vil få fisk at fange. Så fisk udsat af Randers Kommune ikke blot fortsætter hurtigt igennem nedre Gudenå, da der hernede stadig mangler standpladser. Og efterfølgende bliver fanget længere opstrøms mod spærringen ved Tange Sø.

Fangststatistikkerne taler nemlig deres klare sprog: To tredjedele af alle de udsatte laks, som man nu gavmildt vil dele med vestjyske Riverfisher, lader sig først fange oppe mod Bjerringbro.

Til ingen verdens glæde for de betalende borgere i Randers by, der ikke engang kan blive medlemmer af foreningen ved Bjerringbro. I hvert fald ikke uden at stå på venteliste i flere år.  Selvsamme forening valgte derfor tidligt side og kastede sin kærlighed på Tange Sø i stedet for Gudenåen.En 100 års-hændelse

Det lader desværre til, at borgmester Torben Hansen (S) i Randers by hellere vil tækkes sine borgmesterkollegaer op langs åen og længere vestpå. Dem, han nemlig også er formand for. End de Randers-borgere, han ellers til daglig er borgmester for. 

I hvert fald kæmper Randers Kommune jo aktivt for bevarelsen af Tange Sø i stedet for befrielse af Gudenåen. Til trods for, at en retablering af Gudenåen ellers støttes af både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening.

Efter 100 år i Tangeværkets lænker har vi netop nu en unik mulighed for at slippe landets længste vandløb fri og genskabe et stort og aldeles unikt naturområde. Det vil være skammeligt, hvis der skal gå endnu et århundrede med en amputeret Gudenå.

Dansk Videncenter for Sportsfiskeri har til huse i netop Laksens By Randers og har tidligere haft et udmærket samarbejde med kommunen her. Om restaurering af Svejstrup Bæk og etablering af et nyt stenrev i Randers Fjord. Videncentret var da også inviteret med til dagens konference, men valgte at takke pænt nej til deltagelse. 

Vi kan ikke se, hvordan man med den ene hånd og god samvittighed kan markedsføre truede fisk i Gudenåen til endnu flere nye fiskere i ind- og udland. Mens man med den anden støtter aktivt op om en fortsat blokering af selvsamme vandløb med Tangeværket. Det hænger slet ikke sammen.

Men vi vil gerne understrege, at dersom kommunen på et tidspunkt skulle besinde sig og prioritere en frit strømmende Gudenå frem for en kunstig Tange Sø, da genoptager vi hellere end gerne samarbejdet.

© 2022 Steen Ulnits


Flere artikler om Gudenåen: