GUDENÅEN – ny bog

2018-10-17 12-23


En ny bog om Gudenåen har set dagens lys. Det er formanden for Foreningen til Nedlæggelse af Tange Sø, Lars Vedsø, der har forfattet den. Og han lægger ikke fingrene imellem. 

Det er der kommet en meget interessant og uhyre læseværdig bog ud af – uanset hvor man selv måtte stå i spørgsmålet om fremtiden for Gudenåen og Tange Sø.

Som lokalt bosiddende har Lars Vedsø gennem årene talt dunder til lokale politikere og embedsmænd, som for enhver pris vil fastholde hans elskede Gudenå i dens vandkraftlænker. Som elsker Tange Sø med alt, hvad den kunstige vandkraftsø så end måtte medføre af skadeligt for natur og vandmiljø. De har fået læst og påskrevet gennem årene.

Som uddannet cand. merc i økonomistyring har Lars Vedsø godt styr på de mange og ofte store tal, der er i omløb i debatten. Og så tør han også sætte tal på de værdier, der ligger og venter i en retableret Gudenå. De millioner, der hvert år spildes ved at opretholde opstemningen ved Tange Sø.

Det er overraskende store værdier, det her drejer sig om. Værdier, som lokale politikere jo har ansvaret for. Alene derfor bør de også læse bogen, selv om de givet ikke har lyst til det.

Bogens ti kapitler

Bogen indeholder ti velorganiserede kapitler, der kommer godt omkring hele det komplekse emne, som Gudenåen og Tange sø udgør:

Gudenåen - 3


Kapitel 1 giver baggrund og status quo for situationen omkring Gudenåen og Tange Sø. Med sine 56 faktaspækkede sider er det bogens største kapitel.


Kapitel 2 dykker ned i Gudenåcentralen og Tangeværket, som jo er de største og mest lokale spillere i kampen om Gudenåens vand.


Kapitel 3 fokuserer på turismen på og omkring Gudenåen og Tange Sø. Det er her, da mange fremtidige millioner ligger og venter.


Kapitel 4 går i dybden med EU’s meget omtalte, men sjældent forståede Vanddrammedirektiv. – Hvad vil det betyde for Gudenåens vandsystem?


Kapitel 5 er helliget modstanden mod at lade Gudenåen strømme frit. – Hvem er de, og hvad er deres motiver for modstanden mod naturgenoprettelse?


Kapitel 6 præsenterer de løsningsmodeller, der hidtil har været fremlagt af især COWI og Rambøll. – Hvad vil de forskellige modeller medføre?


Kapitel 7 stiller spørgsmålet, om Gudenåen skal retableres. Et interessant kapitel med forskellige avancerede modeller til kvantificering af problemstillingen.


Kapitel 8 stiller skarpt på fremtidens trends – med fokus på bæredygtighed og lokal demografi. – Hvordan vil fremtidens danskere se problemstillingen?


Kapitel 9 koncentrerer sig om, hvordan vi finansierer en retablering af Gudenåen – med nationale og internationale midler. Og hvad konsekvenserne vil blive.


Kapitel 10 indeholder en sammenfattende konklusion, referencer og et appendix, der lige akkurat når at favne Gudenåecentralens seneste forsøg på at undgå katastrofen.


Gudenåen - 2

Jeg har haft lejlighed til at læse indholdet, før bogen gik i trykken. Allerede da stod det klart, at der er lagt timer og dage i indsamlingen af data, nye som gamle. Alene derfor er bogen en milepæl i historieskrivningen om Tangeværket og elektrificeringen af Danmark.

Et partsindlæg, ganske vist, for Lars Vedsø er jo en fortaler for retablering af Gudenåen og nedlæggelse af Tange Sø. Men det rokker ikke på facts og tal og lovgivning omkring emnet.

Multikunstner

Bogen indledes med et lille digt, der viser Lars Vedsøs kunstneriske side. For selv om man er uddannet cand. merc. i økonomistyring, kan man heldigvis også rumme blødere værdier.

Ud over at nyde naturen i fulde drag er Lars Vedsø dygtig på sin akustiske guitar og arrangerer sågar internationale træf af ligesindede. En mand med mange sider og kvalifikationer.

Bogen er tilegnet Lars Vedsøs barnebarn Henry, som han håber at kunne tilbringe mange timer sammen med – ved en retableret og fritstrømmende Gudenå.

Måtte visionære nationale politikere derfor vinde slaget om Gudenåen over de bagstræberiske lokale af slagsen. 

Danmark vil profitere på at lade sit længste vandløb strømme frit.

En oplagt julegaveidé – hvis man altså kan vente så længe!


2018-10-17 12-23


GUDENÅEN – GENFØDSEL AF ET UNIKT NATUROMRÅDE? er i stort format (27 x 29 cm) og illustreret med smukke farvefotos og mange grafer. Bogen fylder 222 sider og vejer 1,25 kg. Et vægtigt indlæg i debatten, altså.

Bogen bør derfor, som forfatteren også selv siger det i sit forord, spises i små bidder. Alternativt bruges som referenceværk, når debatten bølger.

Bogen koster kr. 298,- og kan bestilles direkte hos forfatteren på hans forlag REDTAG, Flamming Mosevej 6, 8620 Kjellerup. Bestilling via:

http://www.redtag-forlag.dk/redtag-forlag-4-bestilling.htm

Pris kr. 368, – inklusive porto og forsendelse.

Fås også gennem boghandelen. 

ISBN: 978-87- 995798-9-1

© 2018 Steen Ulnits


Læs mere i artiklen:

Gudenåen – fra udspring til udløb

– fra Tinnet Krat til Kattegat