Line Akademiet IIII

Længden

Hvor meget line kan der egentlig være på hjulet? Hvor meget er der rent faktisk brug for? Og hvordan fylder man bedst muligt sit hjul op med ny line af den helt rigtige slags?

Fylder man sin almindelige spole op med superline, vil det hele skride, da superlinen er glat og uelastisk. Man er derfor nødt til at have nylonline inderst – eller bruge en dedikeret superlinespole med gummiindsats til at holde på linen.

Korrekt påspoling

Det er af største vigtighed, at linen spoles på hjulet i den korrekte retning. Ellers opnår man bare, at linen snoes eller kinkes markant undervejs. En kinket line giver altid problemer – eksempelvis med løsline, der vikler sig om topøjet, når der ikke er pres på linen.

Linen skal spoles på hjulet i samme retning, som den er rullet på spolen. Tegninger viser bedre end mange ord, hvilken retning der er den rigtige. Det er vigtigt at forstå, at linespolen skal vende forskelligt, om der bruges fastspolehjul eller multihjul.

Ved brug af fastspolehjul skal linen “hasple” over kanten af linespolen, som den haspler af hjulspolen under kast. Ved brug af multihjul skal linespolen rotere, mens der spoles line på hjulet.

Det er nemt at konstatere, om linen er spolet korrekt på hjulet. Træk nogle meter løsline af hjulet og se, hvordan den opfører sig på gulvet. Krøller den sig sammen og filtrer, er den spolet forkert på – og snoet!

Spol aldrig mere line på, end at den bliver på spolen ved løsline. Hopper den af spolen af sig selv, er der fyldt for meget line på. Spol heller ikke linen for løst på hjulet, da linen så senere kan grave sig ned i spolen af sig selv – og låse sig fast. Det sker typisk efter hårde bundhug – og med store fisk på krogen…

ABU tabellen

Svenske ABU Garcia har fremstillet fiskehjul i mere end et halvt århundrede, og de har været med, siden de første nylonliner skulle spoles på datidens dybe og smalle spoler.

ABU ved derfor bedre end de fleste, at linekapaciteten er afgørende ved valg af fiskehjul. Og at man derfor er nødt til at kunne angive, hvor mange meter line af en given tykkelse, der er plads til på hjulet.

Med fremkomsten af de tynde superliner kom der helt nye boller på suppen. Nu var der pludselig plads til mange flere meter line, end nogen nogensinde ville få brug for, på de samme spoler.

Da superliner samtidig er dyre, valgte mange at fylde spolen op med billig nylon inderst – og så toppe op med en lille spole dyr superline yderst.

Et fornuftigt arrangement, der imidlertid bød på nye problemer: For hvor mange meter nylonline var der plads til under superlinen?

ABU’s ingeniører har taget tyren ved hornene og haft målebåndet fremme. Herunder finder du derfor en række konkrete eksempler på, hvor meget og hvor tyk nylonline der er plads til under superlinen på de fem gængse størrelser Cardinal hjul:

IGFA formlen

Det har således altid været svært at regne ud, hvor mange meter line af en given diameter der skulle til for at fylde spolen på et fiskehjul.

Endnu sværere blev det, da de tynde superliner kom til og gav plads til mange flere meter line på den samme spole – hvis man altså ikke lige havde et ABU hjul, der passede ind i ovenstående tabel!

Amerikanske IGFA har imidlertid fundet frem til en avanceret måde at regne ud, hvor mange meter nylonline af en given diameter, der skal spoles under en given mængde superline af en given diameter – for at fylde spolen passende op.

Man skal dog ikke sove i timen, når først man har startet lommeregneren op og skal i gang med kalkulationerne. Det gælder om at holde tungen lige i munden og ikke lade sig afskrække af hverken pund, yards eller tommer. Hør først forudsætningerne:

Spolen har plads til 200 yds. 12 lb. nylon 

Diameteren på 12 lb. nylon er 0.014 tomme

Diameteren på 20 lb. superline er 0.009 tomme

Der skal være plads til 150 yds. 20 lb. superline


Trin 1:

Gang spolekapaciteten med nylontykkelsen: 200 x 0.014 = 2,8

Trin 2:

Gang den ønskede længde superline  med dennes diameter: 150 x 0.009 = 1,35

Trin 3:

Træk de to værdier fra hinanden: 2,8 – 1,35 = 1,45

Trin 4:

Divider værdien fra trin 3 med tykkelsen på nylonlinen: 1.45 : 0.014 = 103,6


Hokus pokus: Vor spole skal således fyldes med præcis 103,6 yds. 12 lb. nylonline under de ønskede 150 yds. 20 lb. superline! – Hvor svært kan det være?

– Keine Hexerei, nur Behändigkeit! Det hele kræver blot, at man har et meget langt målebånd. Eller råder over en nogenlunde præcis linetæller. For øvrigt en aldeles oplagt gaveidé til manden, der ellers måtte have alt…!

© 2011 Steen Ulnits