25 år på Island – Part Three

– JÖKULSÁ –

IMG_3195Fra smeltevandselv til laksevand

IMG_3282

Et kvart århundrede er lang tid. Der kan ske og er sket meget med lystfiskeriet på Island i perioden 1991-2016. Læs om Jökulsá’s forvandling fra grumset smeltevandselv til turkisgrønt laksevand her:

En af de største smeltevandselve på Island er Jökulsá, der afvander den mægtige Vatnajökul gletcher. Fra naturens hånd en iskold mudderrende uden nævneværdigt fiskeliv. I det brune og kolde muddervand kan intet leve. Kun i et par mindre, klarvandede tilløb til smeltevandselven var der fiskeliv – i form af en begrænset naturlig laksebestand.

Allerede i 1960’erne var der fokus på vandkraften som billig energikilde til ikke mindst den kostbare fremstilling af aluminium, der kræver meget høje temperaturer. Det medfører et gigantisk energiforbrug, som kun vanskeligt kan dækkes med fossile brændstoffer.

Derfor valgte Island at bygge et storstilet vandkraftanlæg til produktion af billig energi – specielt til fremstilling af aluminium.

Den nye aluminiumsfabrik, som ligger ved vejen mellem Keflavik lufthavn og Reykjavik by, blev taget i brug i 1972 og producerer nu aluminium af malm, der i en lind strøm skibes til Island. En stor arbejdsplads, som bidrager markant til Islands økonomi.

IMG_2870Laksene i Jökulsá er vildfisk og genudsættes derfor

IMG_2939

Da verdens forbrug af aluminium bare vokser og vokser, opstod der snart planer om et nyt stort anlæg – nu blot i den modsatte ende af landet. Her løber den mægtige Jökulsá, som bringer brunt smeltevand fra Vatnajökul gletcheren mod nord til Ishavet. En elv med rigelig vandføring til et nyt stort vandkraftværk.

Som tænkt så gjort. Jökulsá blev stemmet op i Kárahnjúkar, hvor der etableredes et mægtigt vandkraftmagasin. Herfra blev og bliver vandet i en 60 km lang rørledning ledt til et ligeledes nybygget 690 MW kraftværk i Fljótsdalur, hvor smeltevandet i 6 mægtige turbiner omdannes til elektricitet. Denne elektricitet sendes nu til havnebyen Reyðarfjörður, hvor den nye aluminiumsfabrik er placeret. Og hvortil en lind strøm af skibe med aluminiumsmalm nu valfarter.

Men tilbage til Jökulsá, der nu er reduceret til en stadig stor, men absolut fiskbar elv med klart vand. Gletcherslammet er nemlig bundfældet i vandkraftmagasinet, som kun lukker overskydende, klart overfladevand ud. Vand, som endda er varmere end det oprindelige smeltevand.

Det sker dog, at afsmeltningen fra Vatnajökul sidst på sæsonen bliver så stor, at magasinet løber over. Da ligner Jökulsá sit gamle, ufiskbare og brune jeg. Men der er planer om at bygge endnu et kraftværk lidt længere nedstrøms for også at udnytte dette overskudsvand. Og da bør dette problem være elimineret for laksefiskeriet.

Jökulsá

Et af de mindre tilløb til Jökulsá – med vildlaks

IMG_3129

Enter Thröstur Elliðarson, som vi jo allerede kender fra 1990’ernes vellykkede Rangar-projekt. Her blev laksefangsten via massive smoltudsætninger på bare det første år boostet fra 50 til mere end 1.600 hjemvendende laks.

Thröstur kunne derfor straks se potentialet i den ændrede Jökulsá, der nu pludselig havde fået klart vand og en tilpas vandføring. Og som allerede havde en bestand af vildlaks i tilløbene.

Han gik derfor i gang med at optimere den nye lakseelv. I 2012 blev der bortsprængt klipper tre steder langs hovedløbet, hvor passagemulighederne var dårlige for laksene. I dag har fiskene således adgang til mere end 100 km af denne nye lakseelv. Der er så mange nye fiskepladser, at ingen endnu har prøvet dem alle. Mange pools mangler således endnu at blive navngivet.

Der blev bygget smolt release ponds rundt omkring i hovedløb og tilløb – en aktivitet, Thröstur har mange års erfaring med. Til dato er der således udsat næsten én million parr og smolt.

Hovedløbet er allerede tæt på at være selvreproducerende med vildlaks, hvorimod de mindre tilløb er så kolde, at de næppe nogensinde vil kunne klare sig selv uden supplerende udsætninger. Til gengæld er de vigtige fiskevande, hvis hovedløbet skulle løbe over og blive ufiskbart sidst på sæsonen. Så tyr man til tilløbene i stedet og fisker videre heroppe.

Der er således sket rigtig meget i de forgangne 25 år, siden jeg første gang kastede mine fluer over de islandske elve og søer. Islændingene er et dygtigt og entreprenant folkefærd, som i Island har et helt unikt sted at boltre sig.

Der er masser af søer og elve på sagaøen, som vrimler med vilde laks, ørreder og rødinger. I tusindvis. Så jeg skal naturligvis til Island igen. Nu som frontman i BP Fiskerejser. Det glæder jeg mig rigtig meget til.

Der er spændende nye fiskerejser på vej!

© 2016 Steen Ulnits

Processed with MOLDIV