Natmænd i natmørke

shapeimage_3

Mørkets gerninger…

Natfiskeri er ikke for svage sjæle – og da slet ikke for dem, der måtte være mørkerædde. Natfiskeri er for dem, der er villige til at forsage den varme stue og lænestolen derhjemme – for i stedet at blive kolde og våde i jagten på nattens dronning – ørreden!

Ørreder er nemlig så lyssky, som nogen fisk kan være. Og det gælder ikke mindst de helt store eksemplarer, der ikke er blevet store ved ingenting. De har livet igennem forstået at gemme sig godt i dagtimerne – i dybe høller og under udhulede brinker – til mørket faldt på. Først da har de vovet sig ud og har slået til.

Det samme må fluefiskeren gøre, hvis han eller hun ønsker nærkontakt med en af de store ørreder i åen eller ved kysten. Og det er lige meget, om fiskeriet gælder bækørred, søørred eller havørred: De er alle ørreder for Vorherre og dermed nataktive. Chancen for at fange en stor ørred er derfor mange gange større, hvis man vover sig ud i natmørket med fluestangen!

13578-107

Men det kræver planlægning og en god teknik, hvis man skal have held med sit natfiskeri. Hvis man ikke skal give op i utide og glemme alle ambitioner om store fisk, der kan prales af og om.

Den første regel er aldeles indlysende: Man skal kende sit fiskevand. Det gør man bedst ved hyppige besøg i døgnets lyse timer, hvor man mærker sig de forskellige faldgruber, der måtte være – i form af dybe grøfter, bundløse huller og høje hegn. Det er aldrig rart at falde i vandet, men det er rigtig meget værre at gøre det i bælgravende mørke…

Den anden regel er, at man skal “keep it simple”. Drop alle de lange og flotte kast, man kan slippe afsted med i fuldt dagslys. Kort linelængden af og skær antallet af blindkast ned til et absolut minimum. Det er i blindkastene, de fleste problemer opstår – her, vindknuderne indfinder sig, og her, at krogen fanger line eller forfang. Som for øvrigt skal være ganske kort til natfiskeri. Gerne kun 6 fod.

Brug kraftigt grej

Den tredje regel er, at grejet skal være mindst ét nummer kraftigere til fiskeri om natten end om dagen. Bruger man eksempelvis et 9 fod langt forfang med 0.30 mm i spidsen til normalt dagfiskeri i samme vand, da bør man korte forfanget ned til 6 fod og øge tykkelsen til 0.35 mm. Så er man rustet til det meste – og de største!

shapeimage_4

Fisker man efter havørred i åen, er der lutter fordele ved at bruge en lang tohåndsstang. Med den kan man nå ud over sumpede bredder, og med den kan man eksekvere kast efter kast med eksakt den samme linelængde ude og kun et enkelt eller ingen blindkast. Ofte klarer man sig ved at switche eller rullekaste linen ud igen – med stærkt nedsat risiko for problemer med line, forfang og flue.

Og lyt så altid efter i natmørket. Har fluen fanget line eller forfang, lyder kastet markant anderledes end ellers og bør derfor straks kontrolleres. Ellers fisker man måske i bedste fald videre med et forfang, hvis brudstyrke er halveret. Eller i værste fald – med en flue, der har hægtet linen og derfor intet kan fange. Da har man totalt forspildt sine chancer.

Natfluer, der duer

Natfiskeriet har sin egen teori. Der fiskes normalt med flydeline og fluer, som går lige under overfladen – fuldt synlige op mod den altid lysere nattehimmel. Teorien går derfor på, at man skal vælge en fluetype med den størst mulige kontrast og silhuet – en flue, der syner af mest muligt set nedefra.

Det betyder i praksis, at man vælger store og sorte fluer á la Muddlers og Zonkers. Mønsteret betyder intet, blot fluen er stor, sort og fyldig. Så skal den nok fange fisk – hvis ellers den fiskes rigtigt. Når mørket har sænket sig, har de store fisk forladt det dybe vand og er søgt ind på ofte ganske lavt vand – i åen det lave vand i svingenes inderside.

shapeimage_5Her er de i sagens natur lette at skræmme, hvis man ikke nærmer sig med forsigtighed. Fiskene mærker tydeligt, dersom man tramper rundt på de gyngende åbrinker i natmørket. Og da fanger man heller ikke drømmefisken den nat…

Tag gerne Månen i ed, når der skal natfiskes. Fuldmåne giver både fisk og fiskere perfekt lys til at jage i – ved kysten. I åen er det anderledes. Fuldmåne er ofte ensbetydende med en god opgang, da tidevandet i havet da løber stærkest. Men fiskemæssigt er der intet godt at sige om fuldmånen. Det skarpe lys gør de sky havørreder endnu mere sky…

© 2010 Steen Ulnits

 SU_havoerred