Ulvedrabet…

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) trak pludseligt og overraskende ministerstikket. Uvist af hvilken grund. Han meddelte, at han sagde op per dags dato og heller ikke vil stille op til næste folketingsvalg.

Hans afløser blev Venstres politiske ordfører Jacob Ellemann-Jensen, som ved sin indsættelse udtalte, at han som minister vil sætte miljøet foran landbruget. Stik modsat sin forgænger i embedet.

Jacob Ellemann-Jensen fik dog en hård jobstart, da han som det første måtte neddysse sin egen fader Uffe Ellemann-Jensens (V) opfordring på åben TV2 News skærm til at skyde den totalfredede ulv og grave den ned…

Den nye minister sagde da også, at han vil anlægge en mere ulvevenlig linje end sin forgænger, men har endnu ikke fortalt, hvordan det vil udmønte sig i praksis. Han havde netop fået en ulvebog af selveste Sebastian Klein, og den havde han skam tænkt sig at læse. Gode tegn og takter.

Én ting er imidlertid sikker: Der er ikke langt til det forestående Folketingsvalg, og der syder allerede nu valgflæsk på panden hos flere af vore politiske partier. Der loves Guld og ikke mindst Grønne Skove over det meste af linjen.

Men hvis Venstre virkelig vil til at være et grønt og ulvevenligt parti, da skal der nok internt i partiet sluges flere kameler, end den samlede danske ulvebestand vil kunne nedlægge inden valget.


Opskriften på det perfekte ulvedrab

Tydeligvis opildnet af Ulfborg far-søn teamets regulære ulvedrab for åben skærm og rullende kameraer den 16. april – så er ulvehadet efterfølgende optrappet til hidtil usete højder.

Efter Ulfborg skal der mere til for at få opmærksomhed. Det er ikke længere nok at opfordre til og udføre ulovlige drab på totalfredede dyr uden jagttid:

I den lukkede Facebook-gruppe “Ulvefrit Danmark”, der har 564 medlemmer, gav en kendt og højt profileret jæger derfor gode råd til, hvordan man påfører ulven størst mulig lidelse og selv slipper ustraffet fra drabet. Ifølge Viborg Stifts Folkeblad giver han her følgende anvisninger på det perfekte ulvedrab:

“Du må ikke grave. Hvis en finder dig med en ulv ved siden af dig, og du er i gang med at grave et hul, så er det et fældende bevis med det samme. Du skal kun skyde og holde kæft.

Men… du skal skal skyde med et fuldkappet projektil. Det lærte jeg af svenskerne. Fordi så krydser den 4-5-6-7-8-9-10 naborevirer, inden den dør. Og så har INGEN en eneste chance for at finde ud af, hvem der skudt den”.


“Skudt i sækken”…

Skudt rigtigt – “i sækken”, som det så smukt hedder blandt ulvehadere – dør ulven først efter 1-5 dages lidelser. Langt fra gerningsstedet og gerningsmanden.

“Han er en idiot, og det skal jeg have fortalt ham.”

Det siger formand for Kronjyllands Jagtforening, Peter Kaae Schmidt, om den nu navngivne jæger og riffelinstruktør Søren Behrens Hevring Kjeldsen, der på Facebook anbefaler illegale fuldkappede projektiler til langsom aflivning af totalfredede ulve.

Trods den klare opfordring til ulovligt krybskytteri vil formanden dog ikke smide sit medlem ud. Angiveligt fordi jægeren skriver i Facebook-gruppen som privatperson. Og uanset, at Søren Behrens er riffelinstruktør i foreningen.

Formanden for Damarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, tager ligeledes skarp afstand fra medlemmets opfordring til krybskytteri på ulve:

“Jeg tager fuldstændig afstand til sådanne udtalelser. Det er dyrplageri at gå efter at skade et dyr i stedet for at slå det ihjel på stedet – og derudover er det jo ulovligt,” siger han til Viborg Stifts Folkeblad.

Heller ikke Claus Lind Christensen tager stilling til, om Søren Behrens Hevring Kjeldsen skal ekskluderes af Jægerforbundet.

Men det skal han selvfølgelig.

Som et minumum.


Fuld- og helkappet ammunition

Fuld- eller helkappet ammunition er betegnelsen for ammunition, hvor blyprojektilet er dækket af en ydre kappe af hårdt metal. Denne kappe gør, at projektilet ikke splintrer ved anslaget, som et normalt blødnæset projektil ellers vil gøre.

Fuldkappede projektiler kaldes også for militær ammunition. Projektilet splintres ikke ved anslaget, men går i regelen lige igennem – om det så er dyr eller mennesker.

Med mindre de rammer vitale organer, er fuldkappede projektiler derfor ikke øjeblikkeligt dræbende. Ofte forbløder man blot – efter kortere eller længere tid – hvis man ikke kommer i behandling. Som soldat er man under alle omstændigheder sat ud af spillet, selv om man måske ikke dør af skudsåret.

Blødnæsede projektiler splintres derimod ved anslaget og afsætter derfor hele deres energi i offeret. Det dræbes i skudøjeblikket, hvis det er ramt rigtigt – af chokket og den afsatte energi fra den splintrede kugle, som bremses helt op og forbliver i dyret – i splintret eller ekspanderet tilstand.

Fuldkappede projektiler er forbudt til jagt, men bruges i stedet til træningsskydning, da de er billigere i anskaffelse. Billedet herover viser en fuldkappet træningspatron.


Full Metal Jacket

Mange ikke-jægere kender også begrebet fra Vietnam-filmen “Full Metal Jacket” – titlen på Stanley Kubrick’s kultfilm fra 1987. Her skydes der nemlig også med rigtig skarpt – med fuldkappet ammunition: 

“Full Metal Jacket”


Trækker sig frivilligt

Søren Behrens Hevring Kjeldsen, der på Facebook anbefalede illegale fuldkappede projektiler til langsom aflivning af totalfredede ulve, har nu hjulpet sine forenings- og forbundsformænd ud af en penibel knibe:

Søren Behrens har nemlig selv meldt sig ud af såvel Kronjyllands Jagtforening, hvor han er riffelinstruktør, som Danmarks Jægerforbund. Dette efter aftale med de to organisationer. Det fortæller BT, som først offentliggjorde såvel navnet på som de fatale udtalelser fra Søren Behrens.

Herved undgik de to jagtorganisationer meget belejligt at skulle tage stilling til, om Søren Behrens skulle ekskluderes på grund at sine opfordringer til illegalt drab på fredede ulve med ulovlig ammunition….

Nu er det så op til politiet, om de vil tage sagen op af egen drift. Om de vil inddrage hans jagttegn og våbentilladelse.

Eller ønsker ham politianmeldt udefra, før de selv gør noget.

Ak ja. Et uroligt forår på mange fronter…

Juni 2018


Risikerer fængselsstraf for ulvedrab

Den 66-årige vestjyde, der i foråret og for rullende kameraer dræbte den første danske ulv i 200 år, risikerer nu fængselsstraf i op til to år.

– Anklagemyndigheden har blandt andet på baggrund af en udtalelse fra Miljøstyrelsen vurderet, at nedskydningen af ulven har voldt betydelig skade på de naturbeskyttelseshensyn, som jagtloven og naturbeskyttelsesloven skal sikre, og det ser vi som en strafskærpende omstændighed.

Det fortæller specialanklager Ulrik Panduro fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. I første omgang nedlægger Anklagemyndigheden påstand om fængselsstraf til den 66-årige mand, men den konkrete strafpåstand bliver først fremsat, når retssagen starter.

– Det er første gang siden starten af 1800-tallet, at vi har kendskab til, at en ulv blev skudt i Danmark, hvorfor det er nyt, at de danske domstole skal behandle en sag om nedskydning af ulv.

– Hovedsagen er, at der er tale om nedskydning af et dyr, der er totalfredet i det meste af Europa. Vi mener, at der er tale om en bevidst overtrædelse af artsfredningsbekendtgørelsen, og det er det, der gør, at anklagemyndigheden nedlægger påstand om fængselsstraf, siger specialanklager Ulrik Panduro.

Hertil skal så lægges de øvrige forseelser såsom jagt fra køretøj og farlig skydning uden kuglefang. Der er ikke planer om også at tiltale sønnen Steffen Troldtoft, som er lokal LA-politiker, for meddelagtighed i drabet. Det var ham, der førte traktoren.

30. august 2018


Beholder jagttegn efter ulvedrab

Den 66-årige Mourits Troldtoft har nu ved retten i Herning fået sin dom for drab på en totalfredet ulv. Dommen lyder på 40 dages betinget fængsel med ét års prøvetid.

Den mangeårige jæger fik til sin store lettelse lov at beholde sit jagttegn – på trods af, at det dræbende skud faldt med riffelløbet stikkende ud fra sideruden på hans 4-hjulstrækker.

Dommeren fandt, at der forelå formildende omstændigheder med hensyn til straffen. Det skete med henvisning til den tiltaltes skrantende helbred og hjerteproblemer, samt at han ikke er tidligere straffet.

Den 6,5 mm Mauser-riffel, der blev benyttet til ulvedrabet, blev dog konfiskeret ved dommen. Ulvedræberens 4-hjulstrækker derimod ikke.

Det er i sandhed billigt sluppet for hans samlede ugerninger:

  • Drab på en totalfredet dyreart. Forbudt.
  • Skydning uden kuglefang. Forbudt.
  • Jagt fra køretøj. Forbudt.

Den dømte Mourits Troldtoft valgte at tage betænkningstid med hensyn til anke. I en kort kommentar til dommen siger han til Ekstra Bladet:

– Sagen har været et stort og langt pres, og vi er undervejs blevet truet af ukendte mennesker. Men det er rart at få sat et punktum. Nu vil vi tygge på præmisserne og overveje, om den skal ankes.

Anklager Ulrik Panduro vil også nærstudere præmisserne forud for en eventuel anke. Begge parter har to ugers betænkningstid.

Det bliver spændende at følge, om det fremover skal være stort set straffrit med fuldt overlæg at nedlægge en totalfredet dyreart i dårende dejlige Danmark.

28. september 2018


Der er forskel på folk…

To mænd er netop ved retten i Holstebro blevet idømt en bøde på 25.000 kroner hver. Derudover har de begge fået frataget deres jagttegn i to år.

I oktober sidste år skød den ene af de to mænd en kronhjort fra en bil på en mark ved Husby. Den anden havde ført bilen i alkoholpåvirket tilstand.

300 meter fra den enes hus skød de en kronhjort efter solnedgang, hvilket ikke er lovligt. De havde heller ikke ret til at drive jagt på området.

De to har begge kendt sig skyldige i anklagerne og ønsker ikke at anke sagen. Manden der førte bilen, har derudover fået en bøde 14.000 kroner for at køre bil i alkoholpåvirket tilstand.

Jeg er godt tilfreds med dommen. Jeg synes, at det sender et klart signal om, at det er uacceptabelt, siger Ulrik Panduro, der er specialanklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.

– Det bliver en dom, som man vil kigge på fremadrettet i lignende sager. Det er der slet ikke nogen tvivl om, siger han.

Det er selvsamme Ulrik Panduro, som var specialanklager i sagen mod den 66-årige Mourits Troldtoft, der ikke fik nogen bøde for sit ulovlige drab på en totalfredet ulv. Han fik sågar lov at beholde både bil og jagttegn.

Så jo. Der er forskel på folk.

2. oktober 2018


Ulveblod på tanden

Landmand og tidligere folketingskandidat for Liberal Alliance, Steffen Troldtoft, har fået blod på tanden efter den milde dom over hans far for drabet på en totalfredet ulv.

Steffen Troldtoft ejer den jord ved Ulfborg, hvor hans far skød og dræbte ulven. Nu er han på en ekstraordinær generalforsamling blevet valgt som ny formand for foreningen “Ulvefrit Danmark”.

– Jeg er blevet bedt om det gentagne gange og har overvejet det løbende. Og så kan jeg godt se, at det er en hård post at sidde på, og jeg er lidt vant til at være i ilden i forvejen, og det kan jeg godt fortsætte med, siger han til TVMidtvest og uddyber:

– Jeg får trusler i forvejen, og når jeg allerede sidder i det, tænker jeg, at det kan nok ikke blive meget værre, og det kan jeg godt holde til, fastslår han.

Med over 1.100 medlemmer er Ulvefrit Danmark landets største sammenslutning af modstandere mod ulve. Valget af den nye formand har dog fået en af stifterne af foreningen og medlem af lokalafdelingen i Østjylland, Lis Rytter, til at forlade foreningen i protest:

– Vi kan ikke stå og sige, at vi er imod selvtægt og så samtidig have en formand, der bliver sat i forbindelse med nedskydning af en ulv, siger Lis Rytter til TV2 Østjylland.

Steffen Troldtoft mener ikke, at Lis Rytters argument om selvtægt skæmmer foreningens formål.

– Hun har åbenbart et problem med at vide, hvad selvtægt betyder. Jeg kender ikke nogen, der har begået selvtægt, og jeg kender ikke nogen, der er dømt for selvtægt, og foreningen går ikke ind for selvtægt.

Steffen Troldtoft mener ikke, at faderens ulvedrab er udtryk for selvtægt. Selv om han blev dømt skyldig i samtlige anklager:

– Det er ikke selvtægt. Selvtægt er, når du agerer dømmende og udøvende magt. Han er dømt for at have skudt et dyr, der ikke er jagttid på, det er jeg ikke så meget inde i, siger Steffen Troldtoft.

Det kan ikke udelukkes, at Steffen Troldtoft igen stiller op til Folketinget.

3. oktober 2018


– Økonomisk frygt

Flashback til den 31. marts 2017, hvor den siden ulvedrabsdømte Mourits Troldtoft lod sig interviewe til Dagbladet Holstebro-Struer. Emnet var naturligvis ulven, som dengang havde vist sig på netop de kanter.

Imens tanken om omvandrende ulve skaber frygt hos flere lokale borgere i Nordvestjylland, kæmper lodsejerne med en mere håndgribelig frygt for at miste jagtlejeindtægter – på grund af ulven.

Det gælder blandt andet Mourits Troldtoft, der ejer Troldtoft – en landbrugsejendom med tilhørende 180 hektar skov, som årligt er hjemmebane for de jægere, der i september lejer området til jagt.

– Jagtlejen i områderne ligger på 5-600 kroner per hektar, og jeg tror, at min indtægt i de områder vil kunne falde til det halve, siger lodsejeren.

Han har årligt en totalomsætning på over 100.000 kroner – alene på jagtindtægter, og han frygter, at områdets attraktivitet falder i takt med ulvens indpas i området.

Året efter skød selvsamme Mourits Troldtoft så den totalfredede ulv, der allerede boede på jorden med sine unger, da han købte stedet.

Men motivet stod klart som fortalt til Dagbladet Holstebro-Struer: Frygt for nedgang i indtægter fra jagtlejen. Jagtherrens økonomiske frygt blev ulvens fysiske død.

7. oktober 2018


Inhabil ulve-DNA

DNA-analysen af den nedskudte ulv er fejlbehæftet og udført af personer, der er inhabile i sagen. Det mener i hvert fald den 66-årige dømte Mourits Troldtofts forsvarer, som nu vil have sin klient frifundet.

En DNA-analyse af den nedskudte ulv i Ulfborg var ellers så præcis, at forskere har kunnet bestemme både art og slægt og dermed påvise, at ulven ikke er en hybrid.

Men den 66-årige dømtes forsvarer Jan Schneider mener, at analysen er så fejlbehæftet, at han vil have lavet en ny i forbindelse med ankesagen, der nu er anket til landsretten af såvel forsvarer som anklager.

– Metoderne, man har brugt til at undersøge ulve, har undergået en vis udvikling. Hidtil har det ikke været uden kritik, og man har endda måttet tilpasse det estimerede antal ulve i Danmark på grund af fejlagtige analyser, fortæller den 66-åriges forsvarsadvokat.

Forsvaren går efter at få omstødt dommen, der lyder på 40 dages betinget fængsel, til en ren frifindelse. Anklageren ønsker derimod dommen skærpet og den dømtes jagttegn inddraget.

14. oktober 2018


Ekskluderet af Jægerforbundet

Så skete det alligevel: Danmarks Jægerforbund ekskluderer nu den 66-årige Mourits Troldtoft, der dræbte en hunulv ved Ulfborg i Vestjylland.

Det oplyser forbundet i en pressemeddelelse. Beslutningen blev taget på et møde i hovedbestyrelsen.

– Vi har taget beslutningen om, at han skal ekskluderes, da hans handlinger er til skade for jagten og forbundet, siger formand Claus Lind Christensen.

– Når man ser på reaktionen fra omverdenen, så er han til skade for os. Overtræder man loven på den måde, giver det selvfølgelig et omdømme, og derfor skal han ikke være en del af vores fællesskab.

I byretten blev det slået fast, at drabet var et brud på både jagtloven og en bekendtgørelse om fredede arter. Manden blev idømt 40 dages betinget fængsel, men fik lov at beholde sit jagttegn.

– Bestyrelsen vil gøre det ganske klart, at hvis en jæger begår en grov og overlagt handling, der overtræder jagtloven, så bør det koste jagttegnet, siger han.

– Men nu afventer vi den endelige dom, for det kan godt være, at byretten ikke vil fratage ham jagttegnet. Men kommer landsretten til en anden konklusion, så virker loven måske, så endnu kan vi ikke konstatere noget.

Siger altså Jægerforbundets formand. Vi venter spændt på Landsrettens afgørelse.

27. oktober 2018


En halv million i kompensation

Der dukker hele tiden nye ting op om ulvedrabet.

Den 31/3 2017 udtalte den dømte ulvedræber Mourits Troldtoft sig som tidligere nævnt til Holstebro-Struer Dagblad. Han frygtede da, at hans årlige jagtindtægt på kr. 100.000 ville falde til det halve på grund af ulvens tilstedeværelse i området. Den vil nemlig jage hans kronvildt bort, påstod han.

Nye aktindsigter viser imidlertid, at Mourits Troldtoft som lodsejer i årene 2012, 2013, 2015, 2016 og 2017 i alt modtog næsten en halv million kroner i kompensation for markskader forvoldt af – netop kronvildt. Helt eksakt 490.425 kroner i kompensation.

Så på den ene sider klager han over og får kompenseret skader påført af – kronvildt. På den anden side klager han over, at ulven vil reducere hans bestand af – kronvildt.

Det kan være svært at hitte rundt i logikken.

29. oktober 2018


Ankesag i Viborg Landsret

Ifølge jagt- og forvaltningsloven §54 stk. 2 og 3 kan straffen være op til to års fængsel under skærpende omstændigheder.

Ulven blev fredet i 1992 gennem EU’s Habitatdirektiv, fordi der var så få ulve, at der var fare for, at de ville forsvinde helt. I dag i Danmark er der stadig kun meget få ulve, hvorfor nedskydningen den 16. april 2018 må ses som af relativ stor betydning i forhold til mængden af ulve.

Både anklager og forsvarer har anket byrettens dom, så nu skal sagen også for landsretten.

Det sker i Viborg den 26.-27. februar 2019.


Ankesag udsat

Den anklagede og allerede én gang dømte ulvejæger fra Ulfborg påstår nu, at han slet ikke har skudt nogen ulv.

Han mener nu på bedste islandske hvalfangermanér, at der var tale om en hybrid mellem en ægte ulv og så en hund. Og en sådan er ikke fredet.

Det er samme argument, der fremføres af islandske hvalfangere, når de har dræbt en totalfredet hval. Så påstår de nemlig også, at der var tale om en hybrid – som om de kunne vide noget om det, før de trykkede på aftrækkeren og sendte harpungranaten afsted.

Den skudte ulv fra Ulfborg er imidlertid velkendt blandt ulveforskere, der for længst har kortlagt dens DNA og slægtsforhold. Men den anklagede og allerede dømte ulvedræber kræver nu, at den dræbte ulv endnu engang bliver DNA-analyseret.

Der er endnu ikke fastsat ny dato til ankesagen. Det er jo en rigtig møgsag for Venstre, der sikkert gerne ser den udsat til efter valget…


Ulven er kommet 

Læs hele den store artikel om ulven, dens historie, adfærd, vandringer, udryddelse og genkomst i Danmark i Top Ti-artiklen her. Der er ulvefakta til mange timers læsning, fornøjelse, fordøjelse og forfærdelse:

Ulven er kommet