Årets iltsvind


Flemming Højgaard Madsen skriver:


“Kære alle:

Så er den helt gal igen.

Miljøstyrelsens skib Frigg har været et kort smut inde i Limfjorden og har bl.a. målt ilt i vandet. En båd har været sat i fjorden ved Sebbersund for at måle ilt i Halkær Bredning og Valsted Vig (Sebber Lo). Her kan Frigg ikke komme på grund af lavt vand og en dæmning. 

Som du kan se på ovenstående kort, så er der en grå plet ved Hjarbæk Fjord. Det betyder, at der ikke har været målt i dette indelukkede fjordafsnit. 

Som det fremgår af kortudsnittet fra Miljøstyrelsens iltsvindsside på nettet, så mener styrelsen, at der i perioden den 28. august til den 7. september 2023 har være kraftigt iltsvind i store dele af Limfjorden. Det drejer sig om de sædvanlige “Indre Bredninger”. Nogle steder er der simpelt hen ingen ilt, hvilket jo betyder, at de levende organismer, der ikke kan klappe skallerne sammen (f.eks. blåmuslinger) eller flygte, må dø. 

Så endnu engang må Limfjordens økologiske tilstand betegnes som katastrofal. Der er nu ikke dage, men timer, til denne tilstand breder sig i fjorden. Så medens du læser disse ord dør de levende organismer, der behøver ilt. Det sker i disse vindstille og varme dage i større og større dele af fjorden.

Det samme sker på store arealer i de indre danske farvande. Kvælstof er krudtet, og varmen er aftrækkeren. Snellen er stukket, og krudt er der ingen mangel på, da nedbøren har været kraftig tidligere på året.

Én ting man kan være sikker på er, at Limfjordsrådet ikke på nogen måder forsøger at ændre denne tilstand. Det til trods for, at der i dets sekretariat sidder enkelte fagfolk, som i august 2022 modigt forsøgte at gøre opmærksom på det evigt tilbagevende problem med iltsvind og bundvendinger i Halkær Bredning og Valsted Vig.Purpursvovlbakterier i fuldt flor

Klik for større billede

© Limfjordsrådet


Disse modige mennesker tog nogle droneoptagelser og klippede en video sammen. De kontaktede en journalist, der skrev en artikel i Nordjyske Stiftstidende, og de arrangerede en hurtig bustur for Limfjordsrådets medlemmer til Sebbersund – så de selv kunne lugte og se. De satte i virkeligheden deres stillinger på spil. Du kan se videoen her:

https://www.limfjordsraadet.dk/foto-og-video/

Borgmesteren i Ålborg ønskede at hidkalde miljøministeren, så ministeren ved selvsyn og lugt kunne få et indblik i situationen på åstedet. Han spurgte Limfjordsrådet, om det ville være medarrangør, men Limfjordsrådet takkede nej til dette forslag. Problemet med iltsvind i Halkær Bredning og Valsted Vig peger nemlig entydigt på landbruget.

Så blev der valg i utide, og ministeren kunne ikke komme. Siden den tid er alt glemt og fejet under gulvtæppet. 

Halkær Bredning er det fjordafsnit, der modtager mest kvælstof fra “Det åbne Land” af alle fjordafsnit i Limfjorden (98 %). Desuden er det biologiske spildevandsrensningsanlæg i Aars, trods flere års løfter fra kommunen, ikke blevet nedlagt og spildevandet ikke ført ud til et stort og moderne renseanlæg ved Kattegat eller Ålborg. Spildevandet fra Aars renseanlæg ledes stadig ud i Halkær Å, der udmunder i Halkær Bredning.

Hele Halkær-problematikken med landbrugets spildevandsudledning fra dets maksimale produktion, tør ingen miljømyndighed røre ved. De lokale kommunalbestyrelser og råd er i den grad præget af landbrugets støttepartier (især Venstre).

Vores nuværende miljøminister er fanget i regeringen på grund af regeringens landbrugsstøtter. Dette må efterhånden være åbenlyst for enhver, der følger med i miljødebatten. Vores miljøminister kan/evner ikke at komme det marine miljø i de indre danske farvande til undsætning. Det gør EU heller ikke.

Men bare rolig, Madsen: – Det er ikke farligt, når bare det blæser og er overskyet!

Mange hilsner fra Flemming”Flemming Højgaard Madsen er født i Struer, biolog cand. scient fra Aarhus Universitet, stifter af Cheminova-gruppen og æresmedlem af Danmarks Naturfredningsforening.

Flemming var i nogle år bestyrer af AU’s Marinbiologiske Station i Rønbjerg og kender derfor Limfjorden bedre end de allerfleste. Medforfatter til bogen “Fisk kan ikke tale” om forureningen fra datidens Cheminova – nutidens FMC.Mogens Gissel (AU) og Flemming Højgaard Madsen (t.h.) i gang med sortering af bundprøver fra Limfjorden.

Fotos: Steen Ulnits