25 år med Ulnits Aktuelt

25 år med Ulnits Aktuelt

Det kan være svært at forstå og fatte helt, men årstallene taler deres tydelige og ubarmhjertige sprog. Ulnits Aktuelt, som er den mest læste del af mit website Ulnits.dk, kan i år fejre sit 25 års jubilæum. Et kvart århundrede spændende fra 1998 til 2023.

Når jeg læser de tidlige notitser igennem og sammenligner med i dag, så kan jeg godt forstå de mange grå eller sågar hvide hår på mit hoved. Der er sket adskillige horrible ting hen ad vejen – med Landbrugspakken fra 2016 som et af de mere hårrejsende (!) eksempler.

Desværre er der ikke tegn i hverken sol, måne eller stjerner på, at vi er blevet det mindste klogere i løbet af det sidste kvarte århundrede. Snarere tværtimod. Gamle dages uvidenhed er blot erstattet af en stigende grådighed, der trodser al sund fornuft.

Som Grønne Kjeld Hansen senest udtrykte det om de giftsprøjtende industrilandbrugere: – Har de da ingen børn? – Har de da ingen moral?

Det må vi desværre konstatere, at mange af dem åbenbart ikke har. Hverken børn eller moral. Ellers ville de nok sørge for, at der også blev en giftfri fremtid for deres egne børn, som er værd at leve i. Og giftfrit grundvand, som de kan drikke direkte fra hanen.

SU_logo_long

3.000+ notitser og 1.000+ artikler

Der ligger i dag over 3.000 notitser under “Aktuelt”, og nye kommer til hver eneste uge. I snit bliver det til 5 nye notitser hver uge, tyve hver måned og knap et kvart tusinde hvert eneste år. Dette i tilgift til de snart 1.100 større artikler, som sitet også rummer.

De mange notitser og artikler på ulnits.dk er garneret med 4.000+ af mine fotos fra nære vande og fjerne lande.

Mine efterhånden mange informanter over det ganske danske land skal have en kolossal tak for at levere oplysninger til brug på denne side. Uden dem intet Ulnits Aktuelt. Så enkelt er det. De er ude ved vandet spredt over hele landet – med fingeren på pulsen døgnet og året rundt.

I internettets barndom – det vil sige i forrige årtusinde – var man ikke forvænt med gratis information om sine interesser. Ulnits Aktuelt var derfor, lige fra Dag Ét af, den suverænt mest læste del af det støt voksende site.

Engang i et andet århundrede og tidligere årtusinde havde jeg været på Azorerne for at fiske og fotografere. Jeg havde derfor ikke opdateret siden i et par-tre uger. Da jeg ved hjemkomsten åbnede min mail i Eudora – yndlingsprogrammet til mail i de glade Netscape-dage, en postkasse med et lille rødt flag på – lå der en vred mail fra en frustreret læser på Sjælland.

Han klagede seriøst over, at jeg ikke havde opdateret siden i de forgangne uger. Det var simpelthen for dårligt!

Jeg svarede ham venligt tilbage, at han da vist heller ikke havde betalt mig noget for tjenesten i samme tidsrum? Hverken før eller siden. Og at han da heller aldrig skulle betale mig noget. Blot han læste mine udgydelser om dette og hint, som lå mig på sinde. Når det altså lå mig på sinde. 😉

Free for all – forever

Det var betaling nok dengang – og er det faktisk stadig. Ingen irriterende betalingsmur her til at hindre spredning af vigtig information.

Ulnits.dk er frit tilgængelig for alle, der måtte lyste at læse med, og det er efterhånden mange tusinde. Jeg hylder derfor stadig mit gamle motto fra de tidlige dage på Instagram, hvor jeg i dag har snart 6.000 fotos liggende: 


👍  “I don’t post to get likes. I just like to post!”  👍


Der er mere sandhed i det motto, end man lige skulle tro. I dag er det hele dog noget udvandet af Facebook, der har overtaget og kommercialiseret selvsamme Instagram. Det er derfor ikke længere, hvad det var for blot nogle få år siden.

Men det er stadig gratis, og så kan man jo ikke med nogen rimelighed stille de helt store krav til det. Jævnfør den tidligere nævnte klager fra Sjælland.

Det har været et forrygende og spændende kvart århundrede at være med i. De første år af den digitale tidsalder, hvor man som rutineret analog bladsmører og bogforfatter måtte lære helt nye tricks og helt nye termer som WWW, World Wide Web, html, hyperlinks og mange flere.

Det var spændende at sætte sig ind i. Og yderst brugbart at kunne.


👍  “I see me not as an artist but as a shooter of shots”  👍


Jeg havde allerede i 1998 skrevet en del bøger på min lille skrivemaskine, men nu var det slut. Det hæderkronede Gads Forlag krævede helt enkelt, at min næste bog blev afleveret i digital form. Forfattet på en computer. Og afleveret på en diskette.

Slut med flere hundrede løse ark papir, som kunne være svære at holde styr på. I hvert fald hvis man var så uheldig at tabe bunken og ikke havde nummereret siderne…

SU_logo_long

Flere og længere notitser

Notitserne blev med tiden både flere og længere – dertil mere regelmæssige. I starten, hvor der stadig var godt fiskeri og fisk at fange rundt omkring i landet, var der mange notitser om fisk, fiskeri, fiskegrej og fiskerejser. 

Senere blev der længere og længere mellem fiskene, hvorfor der også blev færre og færre notitser om fisk og fiskeri. Til gengæld udviklede notitserne sig til at blive længere og mere dybdegående. Med klart fokus på biologien, som jo er min personlige og faglige baggrund.

Dette nok mest for min egen skyld, for jeg har altid primært skrevet både bøger og artikler til mig selv – for selv at blive klogere på de aktuelle emner.

I dag har Ulnits Aktuelt udviklet sig til et sandt skatkammer af oplysninger om snart sagt alt, der vedrører fisk, fiskeri og vandmiljø. Sagt aldeles ubeskedent. Et skatkammer, jeg selv bruger regelmæssigt, når jeg skal finde frem til noget, jeg tidligere har skrevet om. Hændelser, der ellers ikke var til at huske.

Der ligger bare så mange referencer og venter på Ulnits Aktuelt. Lige til at søge i. Både for mig selv og andre.

For nylig var jeg ude at holde foredrag – om forurening og fiskeopdræt. En af tilhørerne kom efter foredraget op og bad om af få signeret sit eksemplar af min seneste bog “HAVmisBRUG”. Han spurgte efterfølgende, hvordan i alverden jeg dog kunne samle så meget stof sammen om dette emne. En bog på 424 tætskrevne sider.

Jeg måtte så fortælle ham, at det kunne jeg da heller ikke. Hvis jeg ikke siden 1998 konstant havde samlet sammen på relevant materiale om netop dette emne. Da jeg så blev spurgt af to fremsynede og velstående fonde, om jeg ikke ville skrive en hel bog om bagsiden af fiskeopdræt og muslingefarme, stod jeg bestemt ikke på bar bund.

Jeg havde jo allerede flere tusinde notitser liggende på Ulnits Aktuelt. Klar til at vælge og vrage iblandt. Og derfor takkede jeg uden tøven ja til tilbuddet.

Stor, men ikke uoverstigelig

Det blev derfor en stor, men ikke uoverstigelig opgave at samle det hele sammen og supplere med det nyeste nyt. Og samtidig runde bogens 424 sider af med 14 tætskrevne sider med flere end 150 eksakte referencer til emnet.

Det kunne jeg ikke have gjort på bar bund. Der lå jo næsten 25 års research og registrering bag. Mere end tyve år med Ulnits Aktuelt.

Derfor en kæmpestor tak til alle læsere for at støtte op om dette arbejde og selv bidrage med såvel informationer som konstruktiv kritik.

Det er et ufattelig stort privilegium at have flere tusinde kritiske og velinformerede korrekturlæsere i ryggen. Som straks melder tilbage, hvis jeg skulle have fået noget galt i halsen. Så jeg kan få det rettet. Én million tak for det. Mindst.

En af de helt store fordele ved løbende at skrive så mange notitser om alt det, der hele tiden sker i vandmiljøet, er, at man ofte registrerer interessante sammenhænge mellem ting, hændelser og personer. Sammenfald, der kan sætte tingene i et helt nyt lys eller perspektiv. Det har jeg gennem årene haft utroligt stor fornøjelse af.

Ting har det jo med at blive blæst op og helt ud af proportioner, hvis blot der er penge at tjene eller tilskud at hente på det. Da bliver pressen fodret til bristepunktet med glorværdige, men langt fra altid sandfærdige historier om det enorme potentiale, der bare ligger og venter. Eksempelvis i opdræt af muslinger.

Tilsvarende bliver der efterfølgende gjort en næsten lige så stor indsats for at dysse tingene ned igen, hvis projekterne ikke er gået som forventet. Hvis de er mislykkedes eller ligefrem undervejs har gjort skade på vandmiljøet. Da skal man lede længe efter yderligere omtale i medierne. Da bliver der helt stille.

Til alt held kan jeg næsten altid finde frem til tingene igen ved at søge lidt på Ulnits Aktuelt. Hvad du også kan som læser. Det koster gratis.

SU_logo_long

Hackerne kommer

Teknologien og internettet udvikler sig løbende. Nogle gange til det bedre – andre gange til det værre. Til det sidste hører forsøg på at hacke websider, man ikke er enig med eller ligefrem hader. Eksempelvis ulnits.dk, som jo rummer mange kritiske oplysninger om vandmiljøet og den ofte helt forkerte brug af det.

Selv oplevede jeg for alvor denne cyberkriminalitet, da jeg gik i gang med at samle materiale til nævnte bog om “HAVmisBRUG”. Bevares, der havde da været ét og andet forkølet forsøg på at hacke ulnits.dk og trænge ind i sitet, men det virkede uorganiseret og noget tilfældigt.

Men da muslingerne først kom på banen, skal jeg love for, at der skete ting og sager. Trojanske heste nærmest galopperede ind på sitet i et sådant omfang, at jeg måtte rekvirere professionel hjælp udefra. To forskellige virusprogrammer rakte ikke til at fange alle de løbske og ofte specielt designede heste.

Da der var kommet styr på sikkerheden, kunne vi læne os tilbage og studere de mange hackerangreb. Da aktiviteten var på sit højeste og fiskeopdrættet stadig mest i fokus, gik der således 56 trojanske heste i fælden på ulnits.dk – på ét døgn. Hver gang jeg startede min computer, gik harddisken op i omdrejninger og løb varm – når en ny hest var i folden.

Men det var ingenting mod muslingerne. Her er der mange flere millioner i spil – i form af tilskudskroner fra diverse kasser og fonde. De mange nemme millioner satte endnu mere gang i virusprogrammerne, end fiskeopdrættet nogensinde havde formået. Næsten dobbelt så meget. Ikke færre end 108 trojanske heste blev fanget på den mest hektiske ridedag, ulnits.dk nogensinde har oplevet. I hvert fald hidtil.

Bots på banen

Så ved man, at man for alvor har fat i noget, hvor der er meget på spil – for vandmiljøet. Samt mange nemme penge for de involverede. Og så har man lige pludselig masser af nyt stof til Ulnits Aktuelt og en bog om opdræt af fisk og muslinger. Kedeligt bliver det derfor aldrig.

I forbindelse med den netop overståede regeringsrokade og de seneste ministerskift oplevede Ulnits.dk også en del aktivitet omkring det miljøpolitiske stof. Ellemændene havde jo længe haft nære ministerielle forbindelser til fiskeopdrættet.

Nu var virus, orme og trojanske heste blot skiftet ud robotter – med fjendtlige  “bots” designet til at blokere visse kritiske sider. Blandt andet om den verserende våbenskandale og de involverede personer:

Tilbageblik på et Politisk Forår

Faste læsere af de mange sider på ulnits.dk har ikke kunnet undgå at opdage dette – i form af visse sider og emner, der i perioder har været svære at logge på. – Fjendtlige bots på serveren blokerer adgangen, lød udbyderens forklaring. Simple as that. Så vigtig var man altså blevet.

Tak derfor til alle læsere, som har reageret og rapporteret om problemerne – så de kunne blive løst. Igen var det interessant at se, hvilke politiske emner der blev forsøgt blokeret. Og hvor angrebene ofte kom fra.

Spoiler alert: Det var ikke Rød Blok, der stod bag aktiviteterne. Her slås man selv med fjendtlige bots, som forsøger at lægge grønne sider ned. Eller i hvert fald vanskeliggøre adgang udefra til kritisk eller ømfindtligt indhold.

Men hvorom alting er: Tak for de første 25 år her på siden. Og velkommen til de næste mange.

De bliver næppe heller kedelige!

© 2023 Steen Ulnits


Ulnits.dk version 1.0

Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til min gode ven og våbenfælle Niels Riis Ebbesen, som jeg midt i 1990’erne mødte på et af Dagbladet Politikens første spæde diskussionsfora.

Vi var dengang kun en håndfuld medlemmer, heriblandt Uffe Ellemann-Jensen, så det var en lille sluttet kreds. Den digitale fremtid lå i vore hænder og for vore fødder.

Det var Niels – NRE blandt venner og fjender – der oprindeligt opfordrede mig til at samle stof sammen til et helt nyt website om lystfiskeri og vandmiljø. Og Niels, der siden designede den allerførste udgave af ulnits.dk i det nu hedengangne Adobe program PageMill: ulnits.dk version 1.0

Kort efter blev jeg for øvrigt kontaktet af Grundfos’ nye webmaster, der søgte teknisk bistand. Han kunne ikke hitte de rette farver til Grundfos’ nye website. Og mit var et af de dengang meget få på nettet.

Vi blev heldigvis enige om, at gul og grøn nok ikke var det bedste valg til Grundfos’ nye farver på nettet. At blåt nok harmonerede en del bedre med vand og pumper!

Der er sandelig løbet meget vand i havet siden da.


25 år med Ulnits Aktuelt


Om Steen Ulnits

Følg mig på Facebook

Se mine fotos på Instagram424 sider om forurenende havbrug og muslingefarme.


“Den kommer utrolig vidt omkring, fra Tycho Brahe til Peter Fiskers fisk, fra havkolera til tilskudskroner, fra Limfjordens miljødage til hackere, helligdage og høringsplaner. En superbog for miljøforkæmpere, en oplysende bog for alle vi andre.”

Bogsyn.dk


⌘  Læs flere anmeldelser af “HAVmisBRUG her  


SU_logo_long

 Læs historien bag min lille Logo-fisk