Sandet i Sundet

IMG_0152

På den anden side af Sundet har de en lidt anden tilgang til miljøspørgsmål, end vi har herhjemme. Ja, faktisk har svenskerne en vaskeægte miljøminister til at tage vare på natur og miljø. Karolina Skog hedder hun meget passende.

Hendes manglende modpart hedder Esben Lunde Larsen (V) og er miljøminister af navn, men ikke gavn. Faktisk har vel næppe noget andet land i verden haft en miljøminister, der har gjort så meget for at gavne landbruget og skade miljøet, som Esben Lunde Larsen.

Hans eget forhold til begreber som natur og miljø er formet af opvæksten i et landmandshjem i den lille vestjyske by Stauning. Her har han lært, at natur er lig med bølgende kornmarker og snorlige vandløb, og her har han fået RoundUp ind med modermælken.

Dette endda i så høj grad, at han som dansk miljøminister aktivt modarbejdede et kommende EU-forbud mod netop glyphosat, der er aktivstoffet i RoundUp. Læs mere herom i denne artikel om glyphosat og RoundUp.

Den svenske og den danske miljøminister er ikke enige om ret mange ting. Således er svenskerne allerede gået i gang med afvikling af det forurenende fiskeopdræt i åbne netbure. Mens danskerne i bedste fodslæbende stil netop har vedtaget lov L111, der tillader oprettelsen af nye forurenende havbrug i Kattegat…

Da Øresund jo ligger midt mellem Danmark og Sverige, er man heller ikke enige om brugen og beskyttelsen af dette unikke farvand.

Esben Lunde Larsen udsteder således gladeligt tilladelser til fortsat sandsugning i Øresund, når nye bygge- og anlægsarbejder kræver det. Svenske Karolina Skog gør derimod sig til talskvinde for i stedet at beskytte Sundet mod den slags skadelige aktiviteter, der lader store områder ligge livløse hen i årevis efter sandsugningens ophør.

Sidste år forfattede Karolina Skog en skrivelse til Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg. Skrivelsen, som er dateret den 19. oktober 2017, lyder som herunder på originalsproget.

Klik på siderne for at se dem i et større og mere læsbart format:


IMG_0163


IMG_0164


IMG_0165


IMG_0166


Som det fremgår af Karolina Skogs skrivelse, så sætter Sveriges miljøminster fokus på beskyttede marine havområder generelt og bundtrawl specielt.

Hun beder i den forbindelse sine embedsmænd om at undersøge det nuværende fiskeri og komme med forslag til en mere skånsomt brug af de beskyttede marine havområder, som Sverige har forpligtet sig internationalt til at passe ekstra godt på.

Hun fokuserer samtidig på det kystnære fiskeri, som også i Sverige er under pres. Her er gamle arbejdspladser gået tabt – præcis som herhjemme – men modsat Danmark så taler hun om mulig indførelse af fiskeriforbud, så bestandene atter kan komme sig og nå en størrelse, der tillader udnyttelse.

Karolina Skog er en klog og fremsynet kvinde, der naturligvis heller ikke går ind for fortsat sandsugning i det fælles dansk-svenske grænsefarvand Øresund.

Det kunne vor egen manglende miljøminister lære rigtig meget af.

Men se, om han gør det…

© 2017 Steen Ulnits