Rødt tidevand i Florida

Fra naturens hånd flyder ferskvand fra Orlando i nord til Everglades i syd. Vandet fra Kisimmee floden ender i den store Lake Okeechobee, inden det fortsætter sydover.


Den resulterende “River of Grass” er nu bremset af  sukkerrørsdyrkerne, der tager ferskvandet og erstatter det med forurenet drænvand, som via kanaler ledes direkte ud i havet. 


Græsfloden selv er derfor ved at løbe tør. Floridas kyster lider samtidig under massiv algeblomst og fiskedød forårsaget af det næringsrige afløbsvand fra landbruget.


Illustrationer fra www.evergladestrust.org


Få mere baggrundsviden om problemerne og fiskeriet i Florida i artiklen “Florida’s Everglades