Månedens fiskeri: August

13578-65

Makreller i Kattegat

Hvert år fanges der makreller i farvandet ud for Sjællands Odde og det nordlige Djursland. Flest fanges i garn, men der kunne fanges langt flere af lystfiskerne, hvis disse gjorde en mere målrettet indsats.

Fiskeriet topper nu i august, hvor de fleste makreller er nået ind under land i de indre danske farvande. Alligevel skal de i regelen søges ude på lidt dybere vand, som ikke kan nås fra land. Adgang til båd er således et krav til dette fiskeri.

Ofte skal fiskene findes på flere meters dybde, hvilket som minimum også kræver, at man har en paravane á la Kuusamo eller Dipsy Diver til at trække agnet ned. Allerbedst er det naturligvis, dersom man råder over en downrigger, der tillader problemløst fiskeri med let grej på dybt vand. Gram for gram er makrellen den stærkeste fighter i de danske farvande, og blot en halvkilos makrel er en oplevelse på let grej!

Høstørreder på træk

Med august begynder så småt de mørke nætter, og med de mørke nætter begynder også havørredernes træk mod åerne. Dette træk foregår tæt inde under land – primært i nattetimerne, men også på gråvejrsdage.

Sidst på måneden topper vandtemperaturen i de indre danske farvande. Det kan lyde godt, hvis man er en af landets mange badegæster på netop dette tidspunkt. Men er man henvist til at leve hele sit liv i vandet, er det ingen god nyhed. Med mindre man da er en blågrønalge, som stortrives i det varme vand.

Med stigende varme daler vandets iltindhold, hvilket er kritisk for mange fisk. De søger derfor mod steder med frisk strøm og køligt vand – fra lukkede fjordområder mod åbne havkyster. Kystfiskeriet skal derfor henlægges til sådanne steder, og allerbedst er det i perioder med dårligt vejr – regn og rusk.

De åbne kyster huser altid de bedste pladser til kystfiskeriet her i august. Vælg pynter med frisk strøm og dybt vand, og fisk så helst ved højvande, som bringer køligere vand ind under land.

Sortstribede på søerne

Med augusts komme er de lyse nætter definitivt forbi. De mørke nætter sætter skub i kønsmodne ål, som i ly af mørket påbegynder deres flere tusinde kilometer lange vandring tilbage til Sargassohavet, hvor de blev født i kolossale tangmasser over flere kilometer vand.

August er også tiden, hvor søernes sortstribede aborrer fejrer triumfer i rankegrøden. Her æder de løs af årets yngel, som netop nu er blevet så store, at de sidst på dagen vover sig ud af den beskyttende rankegrøde. Herinde har de levet skjult, men sikkert dagen igennem – godt gemt mellem den lange stængler.

Men med mørkets komme skal de imidlertid ud at fouragere – og en hel del af dem ender undervejs i et grådigt aborregab. Årsyngelen er lille og aborrens mund i den forbindelse forfærdende stor…

Åerne venter i varmen

Det tiltagende natmørke sætter også skub i havørrederne, hvis gydevandring foregår i den stik modsatte retning af ålenes – fra havets salte spisekammer til åernes ferske vand og grusede gydebanker.

August er årets varmeste måned, hvilket mærkes både over og under vandet. På steghede augustdage er der ikke meget liv at spore i åerne, som først vågner op efter solnedgang. Med mindre da vejret har spillet feriegæsterne et puds ved at regne og blæse. Da kan man opleve aktivitet dagen lang.

Voldsom sommervarme, som ofte rammer Danmark i juli, sætter i regelen en midlertidig stopper for det gode fiskeri i de store østjyske åer. Her håber man da på, at efterårets køligere vinde og mere vand kan lokke nye ørreder og laks op i vandløbene.


Hvis du vil vide mere om alle de andre ting, der sker ude i naturen måned for måned, kan jeg anbefale dig at kigge i e-bogen “Årets Gang ved Fiskevandet”.

Her kan du læse om vejret, dyrelivet og stjernehimlen måned for måned. Et godt supplement til artiklerne om “Månedens fiskeri”.

Du finder bogen udførligt beskrevet under “Bøger”.

xxx

TriangleTray_2