Kalundborg raserer Halleby Å

Knapt havde landbrugsminister Eva Kjer Hansen sendt sit hyrdebrev rundt til landets borgmestre og kommunalbestyrelser. Og knapt havde disse læst teksten og anbefalingerne, førend kommunernes maskiner rykkede ud i vandløbene.

Store dele af ét af Sjællands største ørredvandløb, Halleby Å, er således allerede blevet raseret af Holbæk og Kalundborg Kommuner. For oprenset er ikke et dækkende ord. Blandt andet er store sten med en diameter på op til 70 cm gravet op og fjernet fra åen, hvilket naturligvis er katastrofalt for fiskene, der her mister vitale skjulesteder. Og så endda lige midt i gydetiden mange steder.

På trods af et ellers begrænset behov for oprensning har kommunerne taget hårdt fat. De to nabokommuner har således allerede “vedligeholdt” i alt 15 kilometer vandløb. Maskinerne har fjernet både sten, grus og landfaste brinkfødder, kan man læse på Danmarks Sportsfiskerforbunds (DSF) hjemmeside.

Lokale sportsfiskere, DSF og Danmarks Naturfredningsforening er oprørte over handlingen og kræver kontrolopmåling af strækningerne for at se, om vandløbsregulativerne nu også er overholdt – om der kan eller skal rejses en klagesag over mishandlingen.

Selvsamme Kalundborg Kommune gik for øvrigt ind i Fishing Zealand sidste år og havde dengang de helt store ord fremme om det kommende samarbejde.

– Det skulle være så godt, men så er det faktisk skidt. Sådan lyder det gamle refræn, og sådan viste sandheden sig desværre også at være i Kalundborg Kommune. Læs næste notits om baggrunden for det, der skulle have fremmet det lokale sportsfiskeri – og ikke ruineret et de bedste lokale ørredvandløb, som tilfældet nu er blevet.

Forstå Kalundborg Kommune, hvem der kan. Jeg kan i hvert fald ikke. Onde tunger vil imidlertid vide, at man allerede for flere måneder siden var klar til at rykke ud i kommunen. Det skete kort efter musketéreden i Blå Blok, hvor man allerede før valget var enig om 16 klare punkter for landbrugets fremtid. Heriblandt en bedre oprensning af vandløbene.

Hyrdebrevet fra landbrugsministeren var blot det stikord, man ventede på i kommunen. Havde man ikke planlagt angrebet for længe siden, kunne man ikke være rykket ud med så kort varsel – i et lynangreb på 15 km af ministerens “forhadte vandløb”…

Og PS: I såvel Kalundborg som Holbæk kommuner er borgmesteren fra – ja, du har allerede gættet det – partiet Venstre…

– Skjult dagsorden i Kalundborg?

Kalundborg Kommune sluttede sig sidste år til Fishing Zealand, og med kommunens deltagelse blev der lagt op til en masse spændende tiltag i det vestsjællandske – med henblik på udbedring af fiskeplejen, vandmiljøet samt udbygning af den lokale fisketurisme. Det kunne man blandt andet læse på Fishing Zealand’s hjemmeside.

I Kalundborg Kommune glædede man sig tilsyneladende også over, at samarbejdet med Fishing Zealand blev formaliseret:

– Det vil danne grundlag for et samkoordineret lokalarbejde, som man forventer vil få positive konsekvenser for det lokale vandmiljø, fiskemulighederne og erhvervslivet, lød det fra kommunen.

Borgmester i Kalundborg Kommune, Martin Damm, udtalte dengang, at han var fuldt ud klar over kommunens udviklingspotentiale:

– Vi har i Kalundborg Kommune nogle helt unikke muligheder for lystfiskeri. Disse muligheder vil vi gerne udnytte og udvikle til fordel for lystfiskerne. Det gælder alle dem, som bor i kommunen, og dem, som kommer hertil fra nær og fjern. Ved at gå med i Fishing Zealand får vi sat fart på arbejdet, sluttede borgmesteren.

Kalundborg Sportsfiskerforening glædede sig naturligvis også over Kalundborg Kommunes beslutning om at blive en del af Fishing Zealand projektet:

– Vi var med til det første møde i Fishing Zealand og kunne med det samme se muligheden for, at den succes, man har haft med Havørred Fyn, blev gentaget på Sjælland, forklarer Hans Munk, formand i Kalundborg Sportsfiskerforening.

– Vi ser også store muligheder for et endnu bedre samarbejde mellem kommunen, lodsejere og Kalundborg Sportsfiskerforening omkring vandpleje i Halleby Å systemet. Desuden vil de positive følger af det store arbejde gøre sportsfiskeriet endnu mere spændende for børn og unge i vores kommune.

Ak ja og så vidt Kalundborg. Det skulle være så godt, men så blev det faktisk skidt. 15 km å er nu ødelagt af en Fishing Zealand partner. Forstå det, hvo som kan. Sagt med en anden forslidt vending: – Med sådanne venner behøver man ingen fjender…

Læs gerne debatartiklen “En Fisk i en Hornlygte” af Niels Riis Ebbesen. Den er pludselig blevet sørgeligt aktuel igen…

13. november 2015

Steen Ulnits