Dicamba

marksproejtning-577

Den amerikanske kemigigant og giftproducent Monsanto har tilsyneladende set skriften på væggen. I takt med den voksende modstand mod deres Glyphosat og RoundUp-produkter har Monsanto i stigende grad rettet interessen mod et andet af deres giftprodukter:

“Dicamba” er navnet. Et navn, vi kommer vi til at høre meget mere til. Dicamba’s kemiske sammensætning er C8H6Cl2O3, som lyder navnet 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid.

Dicamba er i lighed med Glyphosat og RoundUp langt fra nogen nyhed, men har en lang historie bag sig. Dicamba er nemlig en bredspektret plantegift, som Monsanto registrerede allerede i 1967.

Det nye er dels, at Monsanto har intensiveret markedsføringen af denne gamle klassiker – dels at man i mellemtiden har udviklet nye genmodificerede afgrøder (GMO), som er resistente over for netop Dicamba.

Der er en således tale om en fuldstændig parallel til Monsanto’s andre genmodificerede afgrøder, som på samme måde er designet til at være de eneste planter, der kan tåle netop RoundUp. Altså er man som landmand nødt til at bruge de to produkter sammen – Monsanto’s egne GMO afgrøder sammen Monsanto’s egne plantegifte.

Dicamba Drifting

Hermed har vi endnu et makkerpar, der gør brugerne fuldstændig afhængige af Monsanto’s produkter. En pakkeløsning, der stavnsbinder brugerne til kemigiganten og vanskeliggør den nødvendige omlægning af giftlandbrug til økologi.

Dette er jo i sig selv slemt nok. Men i takt med den voldsomme markedsføring og den deraf følgende større udbredelse er der opstået eller opdaget et specielt problem, som er blevet døbt “Dicamba Drifting”, og som på det seneste har fyldt meget i den amerikanske presse.

Problemet er, at Dicamba let fordamper. Det er “volatile”, som man siger og kan læse i de amerikanske aviser. Over en vis temperatur vil en stor del af stoffet fordampe og efterfølgende blive spredt med vinden – til afgrøder, det ikke var tiltænkt, og som ikke kan tåle denne effektive designergift.

Denne uheldige egenskab har allerede medført erstatningssager mod Monsanto for utilsigtet plantedrab over meget store områder. Monsanto har svaret tilbage, at det er landmændene selv, der ikke har udvist den fornødne forsigtighed, når de spredte giften…


“We may be rural hicks, but we’re not stupid,” said Kenneth Qualls, an Arkansas farmer who is a plaintiff in one of the lawsuits.

“We know how to apply chemicals. They are going to blame it on the farmer to reduce their liability.”


Såvidt en udtalelse til amerikanske NewsWeek. Uanset årsag og virkning så har problemet med “Dicamba Drifting” allerede medført, at landbrugsstaten Arkansas har indført forbud mod brugen af Dicamba i en sommerperiode, hvor lufttemperaturen normalt er så høj, at Dicamba vil fordampe fra jorden og dermed spredes til omgivelserne.

Såvel Monsanto som BASF, der også producerer Dicamba, har lyttet til klagerne og udviklet nye versioner, der ikke fordamper så let som originalen. Men det har ikke stoppet klagerne. Indtil videre rapporteres således mere end 3 millioner acres – 12.000 km2 ifølge min lommeregner – som uønsket påvirket af Dicamba Drifting. Med drab af vegetation som det uundgåelige resultat.

Konklusionen

I bedste amerikanske stil har det naturligvis sat gang i et stort antal sagsanlæg mod Monsanto.

Og som altid i disse sager: Der er kun én vej ud af dette gifthelvede, som Monsanto, Bayer, BASF og andre kemiproducenter har påført os:

Omlægning til økologisk landbrugsproduktion.

Helt uden brug af giftstoffer.

Foto: Niels Riis Ebbesen

© 2017 Steen Ulnits


Læs mere om Glyphosat og RoundUp her


Tankevækkende, at de såkaldte GMO afgrøder i næsten alle tilfælde er:

Glyphosat Modificerede Organismer

Afgrøder, som er genetisk manipuleret, så de som de eneste planter kan tåle herbicidet / plantegiften RoundUp, hvis aktivstof er:

Glyphosat