DR2: Storaborrer på Randers Fjord

Aborrens veje er uransagelige, og specielt svær at hitte ud af bliver den, når aborren forlader det ferske vand for at vokse sig større i brakvand. Herude er der rigtig meget plads at røre sig på – meget vand at lede i.

I dette DR TV-program er vi taget ud på den indre del af Randers Fjord, som traditionelt huser en god bestand af brakvandsaborrer. Det er fisk, som fødes oppe i Gudenåen for siden at trække ud i Randers Fjord, hvor føden er langt mere rigelig.

Vi måtte lede længe, før vi fandt dem, og mange fik vi ikke i båden den dag. Men en enkelt på den rigtige side af kiloet lykkedes det mig dog at lokke til biddet på en rød Reflex spinner, og en tilsvarende stor slap med skrækken.

Normalt sætter jeg kilofisk ud igen, så de kan gyde og gavne bestanden. De mindre er alligevel de bedste spisefisk. Men denne dag var der TV på, og det kostede altså kilofisken livet.

Steen Ulnits

tray