DR2: Skjernå-laksen

Den vestjyske Skjernå har altid ligget mig meget på sinde. Dels er jeg født ved bredden af den – i Ringkøbing – og dels stammer Danmarksrekorden for laks på 26,5 kg herfra – taget i 1954, kun to år før min fødsel.

Hedeselskabets regulering af Skjernå så sent som i 1960’erne har derfor altid været en torn i øjet på mig, og stor var glæden derfor, da et enigt Folketing i 1987 besluttede, at åen skulle lægges tilbage til sit oprindelige slyngede leje – af hensyn til vandmiljøet i Ringkøbing Fjord, som på den måde blev sparet for store mængder fosfor og kvælstof.

Restaureringen var færdig i 2003, og det var derfor helt naturligt at fokusere på den “nye” Skjernå til et af programmerne i en ny række TV-udsendelser om lystfiskeri. Vi valgte at følge laksens vej ind gennem slusen ved Hvide Sande og op gennem Ringkøbing Fjord til udmundingen af Skjernå.

Vi fiskede efterfølgende lidt i selve åen og besøgte Dansk Vildlaksecenter, som i dag står for opdrættet af den oprindelige Skjernå-laksestamme, man i mange år troede var uddød. Moderne DNA-undersøgelser viste heldigvis, at det var den ikke!

DR TV journalist Leif Hjortshøj lavede i tidernes morgen en række udsendelser om Hedeselskabet og dets ødelæggelse af Skjernå. De er nok værd at gense i dag, hvor vi har brugt 280 millioner skattekroner på at føre den af Hedeselskabet til ukendelighed regulerede å tilbage til det oprindelige slyngede forløb.

I dag kan Danmarks vandrigeste å nu atter tilbageholde mange af de næringssalte, der ellers løb direkte ud i den lavvandede Ringkøbing Fjord. Og i dag trives atlanterhavslaksen atter i den vestjyske å.

Steen Ulnits

tray