Færøerne

slideshow

En håndfuld småøer i den stormomsuste Nordatlant – det er Færøerne i en nøddeskal. Rygterne vil ganske vist vide, at de vikinger, der ikke klarede turen til Island, de stoppede op og gik i land på Færøerne – godt søsyge…

Well, det er nu ikke det indtryk, man får af færingerne i dag. De færdes nemlig hjemmevant til havs på de store bølger og det både i storm, regn og tåge. De føler sig tilsyneladende helt hjemme blandt vind og bølger i Nordatlanten.

Inde på land er det græs og får, det drejer sig om. Det milde og fugtige klima gør, at der er græs overalt på Færøerne – nok til en stor bestand af får. Det er dem, der dels leverer lækkert kød til befolkningen og dels uld til de berømte Færøtrøjer – vandafvisende på grund af uldens høje indhold af lanolin.


IMG_3726


Det er i virkeligheden fårene, der ejer Færøerne. Det kan man ikke undgå at lægge mærke til, for der er ingen indhegninger – intet, der holder fårene inde på græsmarkerne. De går frit omkring overalt – ikke mindst på vejene, hvor man skal holde godt øje med dem. Står der et får på den ene side af vejen og et lam på den anden, da er der ekstra god grund til at sænke farten!

Havet omkring Færøerne er fyldt med fisk – eller var det i hvert fald for indtil nogle få årtier siden. Intensivt erhvervsfiskeri har også heroppe sat sine spor. I gamle dage vrimlede det med havørreder overalt, hvor der løb småelve ud i havet. Det gør der heller ikke længere. Etablering af vandkraftværker og udsætning af islandske laks har sat deres tydelige spor på havørredbestanden.

Til gengæld er der stadig ørreder i de mange småsøer. Næppe heller her så mange eller store som tidligere, men stadig en rejse og en vandring værd.

De færøske søørreder er så brune som det søvand, de lever i. Smukke og kampglade!

Steen Ulnits


Klik her for at se Fotos fra Færøerne 


TriangleTray_2