Chile

slideshow

Højt oppe over Andesbjergenes knejsende og snedækkede tinder svæver den gigantiske kondor – på evigt udkig efter bytte. Højt oppe i de brusende elve i de samme Andesbjerge svømmer indførte laks og ørreder, som byder tilrejsende fluefiskere på en spændende udfordring.

Her som på New Zealand gælder, at der fra naturens hånd ingen laks og ørreder findes. De alle er indført fra Nordamerika og er slået rigtig godt an overalt, da forholdene er noget nær ideelle for iltkrævende laksefisk.


Chile


Ørrederne kan blive meget store, da fiskepresset er ringe og fodermængden ofte stor. Mange steder spiller landinsekter en betydelig rolle som føde for fiskene. Det drejer sig ikke mindst om store og proteinrige græshopper, som findes i tusindvis i de meterhøje græsmarker, der aldrig har set sprøjtegifte.

Andre steder er det store og tunge biller, som tiltrækker sig den største opmærksomhed fra fiskene. Biller af en størrelse, vi aldrig ser herhjemme. De lander på vandet med et hørligt “plop”, der tydeligt signalerer mad – i form af et let fanget bytte, der ikke kan slippe væk.

I sådanne situationer gælder det om at have tunge og samtidig højt flydende billeimitationer i flueæsken!

Steen Ulnits


Klik her for at se Fotos fra Chile


tray