– Hvad vejer fisken?

Det er et velkendt fænomen, at lystfiskere ofte omgås sandheden lidt lemfældigt. At fangede fisk gerne vokser med tiden. Men det er der råd for…

Lystfiskere nyder som bekendt ikke den store tillid i folkemunde. Lystfiskere er jo løgnhalse for Vorherre – en samling suspekte individer med et mildest talt lemfældigt forhold til sandheden.

Vaegt

Deraf begrebet “lystfiskerhistorier”, der ikke nødvendigvis behøver at handle om fisk. Men som blot er en generel betegnelse for overdrevne historier af den ene eller anden slags

Længde og vægt

Sådan behøver det nu ikke at være. Hvis man hører til den mere videnskabelige slags, måler og vjer man naturligvis alle sine fisk, så der aldrig råder tvivl om den rigtige størrelse.

Og skulle man være så heldig at fange en rigtig stor fisk – en af dem, der kunne vinde en konkurrence eller måske blive ny rekord af en eller anden slags – så får man den naturligvis vejet på en autoriseret og godkendt vægt.

Men mindre kan heldigvis gøre det. Dels har posthusene jo ikke åben om søndagen, og dels er det ikke alle postfolk, der holder af slimede fisk på deres velkalibrerede vægte. I så fald må køkkenvægten derhjemme holde for, og den gør det da også ganske godt i de fleste tilfælde.

Nu bliver det imidlertid mere og mere almindeligt, at man som lystfisker genudsætter en del af fangsten. Dels fordi man måske ikke kan, vil eller ønsker at spise de fisk, man fanger. Dels fordi bestanden måske ikke tåler, at man fjerner ret mange fisk fra den.

I så fald er der virkelig grobund for kommende lystfiskerhistorier – for store fisk, der bare bliver større og større, som tiden går. Men ønsker man selv at have en idé om, hvor store fiskene i virkeligheden er, så er der også råd for det. Flere forskellige endda.

Boga-Grip

Oprindelig blev den amerikanske Boga-Grip udviklet til at fasteholde store og/eller tandbesatte fisk som tarpon og barracuda ud for Florida, men den egner sig mindst lige så godt til gedder i Danmark.

Den oprindelige Boga-Grip, som siden er efterfulgt af flere kopier af vekslende kvalitet, fastholder selv den største fisk sikkert – ganske uden at skade den. Kæberne låser blot blidt om fiskens underkæbe. Uanset hvor meget den spræller, slipper den ikke fri af denne robotarm.

Dette nyttige værktøj blev nemlig udviklet af indehaveren af den rumfartsvirksomhed i Florida, der har udviklet amerikanske rumfærgers lange robotarm til søsætning af nye satellitter i verdensrummet! Efter samme fysiske principper, som bare virker.

Producenten af Boga-Grip er selv ivrig fluefisker og havde længe været irriteret over, at det var så svært at styre en kroget 50 kg’s tarpon, når fluen skulle ud og fisken genudsættes. For slet ikke at tale om vejning og fotografering.

Han sørgede da også for, at der samtidig blev indbygget en IGFA godkendt fjedervægt, så man nu kan fiksere og veje fisken samtidig. En genial løsning, hvis eneste ulempe er, at den er meget dyr. Men så er redskabet også fremstillet i rustfrit stål og med tolerancer, som selv NASA kan acceptere!

Husk blot altid at bruge den medfølgende sikringsrem til håndleddet. Ikke så få kostbare Boga-Grips er røget udenbords sammen med store fisk…

Berkley LipGrip

Med sin nye LipGrip lancerer ligeledes amerikanske Berkley en udgave af Boga-Grip’en, der er til at betale. Her får man en velfungerende griber/holder efter samme princip som den langt dyrere Boga-Grip – blot er den mekaniske fjedervægt her udskiftet med en digitalvægt.

Hvor det er vanskeligt nok at veje døde fisk på almindelige fiskevægte – og næsten umuligt at gøre det med fisk, der skal genudsættes, uden at skade dem – dér byder LipGrip’en på komfortabel og skånsom fastholdelse og præcis vejning i én proces.

Berkley’s LipGrip koster kr. 499,- og vejer op til 14 kg.

NZ fiskevægt/fangstnet

Mindre fisk holdes og vejes bedst i knudeløse netposer, som ikke skader fiskenes beskyttende slimlag. På New Zealand, hvor det mere er regelen end undtagelsen, at fangede fisk genudsættes efter fotografering og vejning, har man længe haft net med indbygget vægt i skaftet.

NZ_vaegt

Når man har fightet og landet fisken, løfter man den blot op i nettet, slår den indbyggede fjedervægt til og aflæser fiskens vægt. Alt foregår i en enkelt bevægelse, uden at fisken tager skade, og varer kun nogle få sekunder.

Nettene hedder “McLean” og fås i seks størrelser, der dækker alt fra små bækørreder til store laks – med kort eller langt håndtag.

Fås via Svendsen Sport og koster fra kr. 389,- til 799,-

© 2004 Steen Ulnits

Interesserede kan læse mere om emnet i artiklen om fiskens “K-factor”, som findes under “Fiskeribiologi”