Grødesikrede kunstagn

Rovfiskene holder gerne til nær siv, åkander og andre vandplanter – steder, hvor det kan være umuligt at fiske uden at sidde fast hele tiden. Hvis man da ikke lige bruger grødesikrede kunstagn…

Giller

Med ophængt trekrog

I sommerhalvåret vokser vandplanterne med lynets hast. Så meget, at moser og lavvandede søer ofte gror helt til. Og så meget, at man ikke kan fiske der længere på normal vis. Hvilket i regelen gælder både sommer og efterår.

Men det lader sig i regelen gøre at fiske alligevel. Er mosen eller søen lavvandet og tæt bevokset, gælder det blot om at have nogle “grødesikrede” blink i æsken. Bevares, de kroger ikke nær så godt som almindelige blink, hvilket jeg flere gange har observeret.

En kold og klar novemberdag for en halv snes år siden fik jeg således et solidt hug på mit grødesikrede blink. Det var et svensk“Flamingo Giller Vass” på 18 gram, som har en smukt vaklende gang i vandet, der virker uhyre overbevisende på netop skarptandede gedder.

Jeg så fisken – en 3 kg’s gedde – kaste sig over blinket få meter fra land i det klare vand. Men efter en kort fight åbnede den blot gabet og spyttede foragteligt blinket ud igen. Da jeg slukøret spandt ind, så jeg, at trekrogen stadig sad godt og solidt i den sikrede position. Den havde således aldrig haft fat i gedden – gedden havde blot bidt til om blinket og holdt fast, til den ikke gad lege med mig mere!

Lektionen var lærerig: Bruger man grødesikrede blink af denne type, skal der et meget kontant tilslag til for at udløse trekrogen!

Med fast enkeltkrog

Grødesikrede blink er som oftest af den brede slags. De er forsynet med en tynd stålwire, som dækker over krogen, og som samtidig fjedrer og dermed blotlægger krogen for fisken i hugget. Grødebeskyttelsen sikrer således, at krogen ikke hægter sig op i grøde under vandet, og blink af denne type bruges derfor udelukkende i områder med mange vandplanter.

Krogningsegenskaberne er imidlertid ikke de bedste, og risikoen for at miste fisk er da også langt større med denne type blink end med almindelige blink. Endvidere er krogen ofte fikseret på blinket og kan derfor ikke skiftes ud. Den fikserede krog giver også fisken større chancer for at vride krogen ud.

Et godt eksempel på et sådant grødesikret blink er det svenske“Toby Vass”, som har en stor pånittet enkeltkrog med en beskyttende stålwire hen over. Det er et blink, som jeg ofte har brugt til torsk, når de har nusset rundt på lavt vand med hovedet dybt begravet i tangen. Da kan det være eneste mulighed for fangst, men man må acceptere ganske mange hug, der ikke bliver hængende.

Med beskyttende skørt

En tredje måde at grødesikre krogen på er at forsyne den med en form for plastskørt over de udstikkende krogspidser. Den klassiske“Reflex” spinner fra ABU Garcia i Svängsta, Sverige fås nu i en sådan grødesikret udgave, hvor det traditionelle fjerskørt på trekrogen er udskiftet med en plastkrans.

Igen gælder det, at man skal påregne en hel del mistede fisk også på denne form for grødesikring. Og at den derfor kun skal tages i brug, når almindelige spinnere ikke kan fås hjem uden at sidde fast eller grøde på krogen. Den bør derfor være med i æsken i form af et enkelt eller to eksemplarer – ikke som basisudrustning til daglig brug, men som specialindsats i vanskelige tilfælde.

© 1999 Steen Ulnits