Pontonbåde

Flyderingens komfortable afløser!

Flyderingen er blevet populær i de seneste år. Den er billig i anbskaffelse, og den hverken fylder eller vejer ret meget i tom tilstand.

Flyderingen var og er bekvem at transportere til og fra fiskevandet. På ryggen kan den uden problemer bæres endog flere kilometer ind i terrænet. Til gengæld har den en ganske begrænset aktionsradius, når man er vel ude på vandet.

Det skal man derfor tage højde for, når man planlægger sit fiskeri. Det gælder om ikke at padle længere ud med vinden i ryggen, end at man med sikkerhed kan nå i land igen – i modvind. En god ven er endda så konsekvent, at han kun søsætter sin flydering på steder med pålandsvind. Så er han sikker på altid at kunne komme ind igen! Han slipper samtidig for konkurrenterne, der ikke har lyst til at søsætte i brændingen…

Den begrænsede aktionsradius, som flyderingen har, gør den uegnet til fiskeri fra åben kyst, hvor vind og strøm let kan føre én langt fra land. Vil man bruge den på sådanne steder, bør der altid være en rigtig båd i nærheden – og et anker ombord!

Større aktionsradius

Vil man kunne fiske effektivt på større søer og åben kyst, eller ønsker man blot at komme hurtigere frem og tilbage, da må flyderingen give op over for en helt ny type fartøj – den ligeledes amerikanske pontonbåd. Der er tale om en krydsning mellem en flydering og en gummibåd – med begges fordele.

De første blev fremstillet af amerikanske Darryl Osburn, som på introbilledet til denne artikel ses i en af sine tidligste Water Otter pontonbåde.

Pontonbåde er så lette, at de nemt kan bæres ned til fiskevandet af en enkelt mand, hvis der altså ikke er flere kilometer. Og så er de forsynet med et stativ eller en ramme af aluminium, der giver mulighed for brug af regulære årer. Rammen gør det også muligt at medbringe langt flere ting, end der er plads til i eller på en almindelig flydering.

Endelig sidder man meget højere i en pontonbåd end i en flydering, hvilket gør fiskeriet langt mere komfortabelt. I regelen er der sågar en regulær stol med rygstød! Varmetabet i en pontonbåd er derfor minimalt sammenlignet med en flydering.

Årerne gør, at man hurtigt kan bevæge sig over ganske store afstande. Man skal dog også her vare sig for at komme længere fra land i fralandsvind, end at man med sikkerhed kan nå tilbage igen. Pontonbåde er lette, stikker ikke ret dybt og tages derfor nemt af vinden. Et lille drivanker er således en god investering.

Årerne er mærkeligt nok ikke i vejen under fiskeriet. Under selve fiskeriet kan man videre finjustere bådens position med svømmefødder, hvilket er meget praktisk i vind.

Oppustelige eller faste pontoner

De første pontonbåde var små modificerede gummibåde med påmonteret stativ. Moderne udgaver er specialiserede sager med to separate pontoner af samme materiale som de bedste gummibåde. Den amerikanske “Water Otter” er et godt eksempel.

Pontonerne kan også være af formstøbt plast, der ikke kan punktere. Men som så heller ikke lader sig tømme for luft og pakke ned. Til sidstnævnte type hører ligeledes amerikanske “Hobie Float Cat”, der er uhyre robust, letsejlet og meget retningsstabil.

Hobie’s Float Cat 75 er så stor og stabil, at den uden videre kan påmonteres såvel et ekkolod som en lille elmotor. Begge dele udvider pontonbådens brugsområde ganske dramatisk og gør den faktisk til en rigtig lille småbåd! Eneste ulempe er prisen, der så også ligger på højde med en almindelig småbåd…

Pontonbåde kan problemfrit søsættes på steder, hvor almindelige både ikke kan komme. Og de er uhyre behagelige at fiske fra, hvis blot det ikke blæser for meget. De er nemme at ro, og man kan fiske på meget lavt vand – få cm – hvor flyderingen ikke kan komme.

Alt i alt er de en slags luksusudgaver af flyderingen, men altså forbeholdt dem, der vil eller kan betale prisen. Har man først prøvet en god pontonbåd, er det mere end svært at skulle ned i sin gamle flydering igen…

På det seneste er der dukket en række “pontonbåde” op, som ikke er andet eller mere end overskårne flyderinge med “pontonerne” holdt sammen af en intermistisk ramme med et sæde i midten.

Disse må ikke forveksles med den ægte vare, da de dels ikke er lige så stabile og hurtige, dels kun koster det halve af en rigtig pontonbåd. De kan sågar kæntre, hvis man læner sig lidt frem i dem… Det kan en rigtig pontonbåd ikke.

Ring og hør nærmere, hvis du er interesseret i en pontonbåd!

© 1998 Steen Ulnits