Kørekort til speedbåd

Ifølge de nye regler skal førere af hurtige motorbåde nu aflægge prøve på deres sømandsskab. – Men hvem skal op til prøve, og hvad kræves der ved den nye sejlprøve?

Motorbådene er blevet større og hurtigere i de seneste år. Samtidig har vi oplevet en håndfuld ulykker, hvor unge mennesker er kommet galt afsted eller har forvoldt skade på andre på grund af hensynsløs sejlads.

speedbaad3

Således blev en enkelt politimand ved Kysing Næs syd for Århus vædret i sin lille sejlbåd af en stor amerikansk speedbåd – ført af en håndfuld unge, som havde lånt fars speedbåd uden at have det mindste kendskab til sejlads. Den ulykke blev optakten til den nye sejlprøve, som blev indført.

Hvem skal have kørekort til speedbåd?

– Ét er som bekendt søkort at forstå – et andet skib at føre. Det vidste allerede Ludvig Holberg, da han skrev “Den Politiske Kandestøber” for mange år siden. Men nu er det altså mere aktuelt end nogensinde – i hvert fald for dem, der ifølge den nye bekendtgørelse skal op til en sejlerprøve for motorbådsførere.

Det har siden 1999 alle nybegyndere skullet, der aldrig tidligere har sejlet motorbåd. Og det skal fra juni 2002 også de, der ellers har sejlet motorbåd i flere år. Alle skal de nu dokumentere, at de er i stand til at føre motorbåd på forsvarlig vis. Hvis de vel at mærke har en motorbåd, der i størrelse og motorkraft hører ind under de nye definitioner for speedbåde.

Der er allerede på nuværende tidspunkt faldet bøder for manglende kørekort til speedbåd. Det koster kr. 3.000 at blive taget uden kørekort – den første gang. Bliver man taget anden gang, lyder bøden på kr. 5.000. Så der kan hurtigt blive penge at spare ved at tage det lovpligtige kørekort!

Hvor stor og hurtig skal båden være?

Der har hersket en del forvirring omkring netop definitionen på en speedbåd, og derfor skal retningslinjerne trækkes op her:

Det er ikke umiddelbart bådens størrelse eller motorkraft eller hurtighed, der er afgørende. Det er mere kompliceret end som så. Således lyder reglerne fra Søfartsstyrelsen, at der kræves førerbevis til speedbåd, dersom “bådens motorkraft i kilowatt (kW) er lig med eller overstiger det tal, der fremkommer, når man ganger bådens længde med sig selv og lægger 3 til”.

Et par konkrete eksempler vil nok gøre det lettere at forstå denne mildest talt kryptiske definition på en speedbåd. I den forbindelse skal man vide, at 1 kW = 1,36 HK.

Er båden f. eks. 4 meter lang, kræves der førerbevis, dersom motoren er større end 4 x 4 = 16 + 3 = 19kW = 25,84 HK

Er båden f. eks. 5 meter lang, kræves der førerbevis, dersom motoren er større end 5 x 5 = 25 + 3 = 28 kW = 38,08 HK

Er båden f. eks. 6 meter lang, kræves der førerbevis, dersom motoren er større end 6 x 6 = 36 + 3 = 39 kW = 53,04 HK

Den blandt danske småbådsfiskere meget gængse og populære kombination af en 5 meter lang båd forsynet med en 50 HK motor er således et pænt stykke over grænsen og kræver derfor ubetinget, at man aflægger sejlprøve til motorbåd. Ellers kan man geråde udi store problemer i eventuelle forsikringssager.

Hvad skal man kunne for at bestå prøven?

Primært drejer det sig om at dokumentere, at man som fører af en motorbåd har kendskab til de gældende søfartsregler. At man kender til de basale undvigemanøvrer og almene regler for færdsel på søterritoriet. Samtidig skal man dokumentere, at man kan lægge til og fra i en havn på betryggende vis – både for sig selv og for andre.

Til gengæld skal man ikke dokumentere noget kendskab til navigation og brug af søkort eller elektroniske hjælpemidler såsom navigator, ekkolod, VHF radio eller andet. Søfartsstyrelsen forventer helt enkelt, at motorbådssejlerne aldrig kommer så langt til havs, at de ikke længere har landkending.

Som kystnær småbådsfisker gennem et kvart århundrede kan jeg imidlertid genkalde mig et stort antal tilfælde, hvor jeg ikke kunne se skyggen af land – trods en relativt kort afstand…

Men det primære formål med det nye førerbevis er altså at højne sikkerheden for andre sejlere. Sekundært også for bådføreren selv.

Ring til Søfartsstyrelsen på tlf. 39 17 44 00 og få oplyst, hvor der afholdes kurser i og prøver til det nye speedbådskørekort. Eller check det på styrelsens hjemmeside www.sofartsstyrelsen.dk

© 2001 Steen Ulnits