Skammeligt, Samsø!

Åbent brev til Samsø Posten:

Vi er 4 lystfiskere, der netop har besøgt Jeres skønne ø, Samsø. Det har vi gjort de sidste 12-13 år – altid i foråret, men også ofte i efterårsferien. Vi nyder godt af Jeres ø’s flotte natur og fisker rundt på hele øen.

Vi har aldrig fanget mange fisk (havørreder) og har typisk maks. 5 fisk med hjem fra øen efter en uges fiskeri. Manglen på fisk ophæves af alle de positive naturoplevelser øen giver os.

Men der er noget helt galt ovre hos Jer, og det er pinligt og skammeligt og i høj grad ulovligt. For år tilbage var vi vidner til det på vestsiden ved Møgelskår, dog ikke så synligt som i år. Dengang havde piratfiskerne sat deres garn helt inde ved kystlinjen og 40-50 meter ud.

Vi opdagede det kun, fordi vi kom til stedet samtidigt med, at ulovlighederne foregik. Dengang skjulte piratfiskerne deres garn, og man skulle være heldig for at finde dem. Dengang var vi rystede.

Men i år var det værre – fredag den 22.maj blev jeg sat af sammen med min fluestang og mit kamera ved Egernvej i Langemark og ville gå turen ind til P-pladsen ved Besser Rev. Samtidigt med, at jeg gik ned til kysten, kom en traktor med 2 personer kørende.

Hvad jeg ikke vidste på det tidspunkt var ,at deres last var ulovlige garn – rigtig mange garn, som de satte med ca. 300 meters indbyrdes afstand på hele strækningen ind til P-pladsen. Altså en strækning på godt 5-6 km. Alle garn var helt synlige, umærkede, og de var fastgjort 1 meter fra kystlinjen og sat på tværs – 40-50 meter ud.

Dette er meget ulovligt – reglerne er klare:

Maks. 3 garn pr. fritidsfisker, og disse skal være tydeligt mærkede med navn og adresse, og de må ikke stå nærmere på lavvandslinien end 100 meter. Reglen er gældende hele året rundt ,og bødestørrelsen er 2.500,- kroner pr. garn.

Desværre er kontrollen i Danmark håbløs grundet mangel på mandskab og materiel. Dette er dog et regerings problem, men det betyder ikke, at piratfiskere bare kan gøre, som det passer dem.

Mange steder i Danmark gør en masse mennesker et stort stykke arbejde, og der bliver postet millioner af kroner i at redde havørred- og laksebestandene. Så kan det altså ikke være rigtigt, at nogle få piratfiskere skal ødelægge dette betydningsfulde arbejde. Der bliver også udsat yngel på Samsø for at bevare og opretholde bare en lille bestand af disse fantastiske fisk.

Grundet den manglende kontrol, vil jeg opfordre Jer til at løse dette problem selv. Hvis nogen kan så er det Jer selv. I er et forholdsvis lille samfund, hvor de fleste kender hinanden, og jeg er sikker på at mange af Jer også kender til disse piratfiskere.

“Ansæt” en entusiastisk naturmand/kvinde – dem har I mange af – til at holde øje med jeres flotte kystlinjer og eventuelle ulovligheder langs disse. Findes ulovlige garn, skal det være en naturlig ting at hjemtage disse og registrere dem, melde dem og lægge dem i depot.

Dette oplyses samtidig på en dertil tilpasset hjemmeside eller et andet medie, så ejeren får en mulighed for at afhente sine ulovlige garn. Er garnene ikke afhentet inden for 30 dage, destrueres de på en miljørigtig korrekt måde.

Dette tiltag vil give Jer så meget goodwill og genlyd indenlands og udenlands og på sigt styrke turismen markant. Hvis I gør det rigtigt, vil I alle få glæde af det i stedet for de få piratfiskere samt deres illegale aftagere, der ødelægger så meget i dag.

I har naturen til at trække mange lystfiskere til øen, som vil lægge mange penge på øen. Kort sagt, så kan I kun vinde ved dette tiltag.

Udover færgebillet lægger vi alle vore indkøb lokalt på øen, både Brugsen, Netto, bager og kiosk, men da også ved at de små boder langs Jeres veje. Vi er dybt skuffede over det, der foregår på Jeres ø. I har en ø, der har vist omverdenen, at I selv kan en masse – her tænker jeg energi og økologi .

Men undgå, at nogle få piratfiskere fisker ulovligt, tager I åbenbart ikke så nært. Det burde I, for det er skammeligt, og der er kun Jer til at gøre noget ved det. I kan kun vinde ved at gøre noget ved det i stedet for bare at se til.

Ovenstående er skrevet med tanke på Jer og Jeres ø’s fremtid.

Bo Janniche med lystfiskervenner