Medlemmer, magt og millioner

Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) er og har længe været i medlemskrise. Antallet af medlemmer er faldet fra 33.000 til 19.000, og nogle taler endda om så få som 15.000 reelle medlemmer.

DSF’s virkelige medlemstal holdes imidlertid hemmeligt, så det er op til enhver at gisne om det. Det ville klæde DSF og gavne debatten, hvis det reelle medlemstal og fordelingen heraf blev offentliggjort.

Problemet er jo, hvorvidt DSF fortsat kan kalde sig en legitim repræsentant for danske lystfiskere – hvis man efterhånden blot repræsenterer nogle tusinde primært jyske åfiskere. Og er talerør for snart kun hver tiende danske lystfisker. Debatten er gammel, men tallene nye.

Klubhuset har aldrig været større end nu, hvor millionerne ruller ind fra Tipsmidlerne og Friluftsrådet. Læs mere om det på sigt uholdbare i et forbund, der i stigende grad må basere sin eksistens på tilskudsmidler i stedet for medlemskontingenter.

Læs artiklen om “Medlemmer, magt og millioner” her.