Sagen er Sølvlaks

Nordeuropa blev i forgangne sommer nærmest invaderet af pukkellaks af ukendt herkomst. Det startede i det nordligste Norge og bredte sig siden via Skotland og Irland for til sidst at nå Sverige og Danmark. 

Det var og er et mysterium, hvor de mange pukkellaks egentlig kom fra. De kom i hvert fald ikke fra det salte Stillehav, i hvis ferske tilløb pukkellaksene naturligt forekommer. For øvrigt sammen med fire andre arter stillehavslaks. De fremmede og fremmedartede laks stammer nærmere fra tidligere udsætninger i Hvidehavet i det nordlige Rusland.

Kort efter pukkellaksene begyndte en anden stillehavslaks – sølvlaksen –  pludselig at dukke op blandt lystfiskernes fangster i Danmark. Men ikke fordelt over flere lande og et stort geografisk område, som tilfældet var med pukkellaksen.

I stedet blev den nye sølvlaks primært fanget fra kysterne i Østdanmark, hvilket straks ledte opmærksomheden hen på et af havbrugene her. I længere tid havde man nemlig kunnet læse i annoncer fra enkelte Put & Take søer, at man dér kunne fange – netop sølvlaks. Også selv om der officielt slet ikke blev opdrættet nogle af slagsen i Danmark,

Netmediet Kaninen Katrine fra Endelave gravede dybt i sandet og vandet og dukkede snart op med artige oplysninger om Hjarnø Havbrug i Horsens Fjord. Den lille gnaver og graver kunne således fortælle den undrende omverden, at Hjarnø Havbrug af to omgange skam havde importeret æg fra netop sølvlaks. Hele 500.000 af slagsen. En halv million.

At i alt 30.000 af de klækkede og opfordrede laks var blevet udsat i netburene ved Hjarnø i 2016 og 2017. Og at 200 stykker var undsluppet. Hjarnø Havbrug påstod at have alle tilladelser i orden, men Fiskeristyrelsen havde dog ikke modtaget ansøgning fra havbruget om udsætning af fremmede arter, herunder sølvlaks.

Fagfolk har siden undret sig over, at der kun kom 30.000 sølvlaks ud af den halve million æg. Det burde have resulteret i mange gange flere fisk til udsætning. Det vides da heller ikke, hvor mange sølvlaks der er solgt til de Put & Take søer, der annoncerede med dem.

Mystikken bredte sig siden yderligere. Da fandt den gravende kanin fra Endelave nemlig frem til, at de illegale sølvlaks tilsyneladende var klækket og opfodret på et lige så illegalt klækkeri i Snaptun. Havbruget havde således ikke ansøgt Hedensted Kommune om miljøtilladelse til at etablere klækkeriet. Således blev der uden fornøden tilladelse udledt spildevand fra opdrættet i faskiner.

Hjarnø Havbrug har nu fået påbud om, at de skal søge om tilladelse til fortsat drift af klækkeriet. Og sagen er nu overtaget af Danmarks Sportsfiskerforbund, der sammen med Danmarks Naturfredningsforening har klageret i miljøsager.

Indtil videre er der sendt en forespørgsel til miljøministeren, som har lovet at svare tilbage engang i januar.

Men ved vi allerede nu, at sølvlaks ikke er sagen.

Sagen er i stedet sølvlaks…

Steen Ulnits