Randers Fjord

Randers Fjord har ikke altid set ud, som den gør i dag. De store landbrugsarealer på nordsiden af fjorden er inddæmmet jord, som holdes tørt af et flere kilometer langt dige med adskillige pumpestationer.


Klosteret ved Støvringgaard ligger som et andet slot på en kunstig ø med egen voldgrav.


Støvringgaard er et smukt slotslignende bygværk, som i dag ejes og drives af en fond.


Parken ved Støvringgaard er forbeholdt de nuværende beboere i det gamle nonnekloster.


Der sker intensiv dyrkning med gødning og sprøjtning på den inddæmmede jord bag diget.


En af de gamle pumpestationer på dæmningen langs Randers Fjord. Byggeåret er 1960.


De værste slam skummes af pumpevandet, inden dette ledes urenset ud i Randers Fjord.


De lokale passer godt på diget og deres jagtmuligheder i det inddæmmede område.


Det stillestående pumpevand ved lavvande er hverken rart eller klart at se på. Det ryger direkte i fjorden.


Pumpevandet fra Tørring Enge har en giftiggrøn farve, når det ledes ud i fjorden.


Markerne her ligger i niveau med fjorden og oversvømmes derfor regelmæssigt ved højvande.


Det er svært at komme ned til Randers Fjord. De sumpede Tørring Enge er ingen undtagelse.


Man bliver ikke modtaget med åbne arme herude, hvis ens vej skulle falde forbi.


Pumpehus ved Mellerup nær Støvring dæmningen. Tidligere en kendt fiskeplads.


Støvring dæmningen var tidligere en af fjordens bedste fiskepladser. Den ligger i dag fiskedød hen.


Der dyrkes idag foderraps på de afvandede marker bag diget. Støvringgaard i baggrunden.


Det støver, når den tørre jord pløjes på de inddæmmede marker.


Dyrkning helt til kant sikrer maksimal udvaskning af næringssalte til vandmiljøet.


Det er ikke noget kønt syn, hvor pumpevande samles før udpumpning i fjorden.


Solen går ned bag horisonten. Båden i forgrunden har sejlet sin sidste tur.


Dagens sidste solstråler set fra færgelejet ved Udbyhøj. Strømmen er for udgående.


Solen går ned, hvor den ferske Randers Fjord møder det salte Kattegat ved Udbyhøj.


Der lægges sten ud til nye stenrev ved Udbyhøj Lystbådehavn.


Strandstien ved Sødring er ofte oversvømmet og utilgængelig ved højvande.


Det yderste dige ud mod det åbne Kattegat. Her er vejret ofte mere dramatisk end andre steder.


Kysten mellem Randers Fjord og Mariager Fjord er det nærmeste, vi i Østjylland kommer Vadehavet.


 

Naturpark Randers Fjord