Projekt Svejstrup Bæk…

I takt med, at de store vandløb reguleres og oprenses, får de små vandløb større og større betydning som producenter af vilde ørreder. Da GudenåCentralen fik stemmet Gudenåen op til den kunstige Tange Sø, uddøde laksebestanden få år efter. Havørredbestanden blev kun halveret. Den havde nemlig halvdelen af sine naturlige gydepladser i de mindre tilløb til Gudenåen nedstrøms Tange Sø.

Sidste efterår fik vi langt om længe sat tal på, hvad et vandløb i “god økologisk tilstand” skal kunne producere, hvis det skal leve op til EU’s vandrammedirektiv fra 2000. Dansk Videncenter for Sportsfiskeri kiggede efterfølgende nærmere på, hvordan det står til med et af de potentielt fineste tilløb til Gudenåen, nemlig den lille Svejstrup Bæk, som løber gennem den populære Doktorpark inden sit udløb i Gudenåen ved Randers Naturcenter.

Svejstrup Bæk lever desværre ikke op til målsætningerne, hvorfor vi travede hele vandløbet igennem. Fra top til bund. Der blev registreret, vurderet og kommenteret.

Det kom der er stort projektforslag ud af, som Randers Kommune netop nu skal tage stilling til.

Læs om det spændende projekt, som DTU Aqua velvilligt stillede op til.