Lystfiskere betaler Tangeværkets regninger!

Salmon

Tangeværket har i mange år skullet betale kompensationsudsætninger, da opstemningen spærrer for opgangen af laks og havørreder i Gudenåen.

Havørredbestanden blev kun halveret ved anlæggelsen af Tange Sø, da havørrederne har halvdelen af deres naturlige gydepladser i tilløb nedstrøms Tange Sø. Laksen derimod blev endegyldigt udryddet, da den blev forment adgang til sine sidste og vigtigste gydepladser, der i dag ligger på bunden af Tange Sø.

I år har Tangeværket tilbageholdt udbetalingen til disse tvangs- eller kompensationsudsætninger. Så længe, at Gudenåens Ørredfond til sidst måtte sende Tangeværket til inkasso.

Men Venstre og vennerne stod klar i kulissen til at hjælpe det betrængte værk. Således kontaktede Venstres Christian Pihl Lorentzen som en af Tangeværkets absloutte venner og helt store tilhængere af Tange Sø sin partifælle Esben Lunde Larsen, der i hvert fald af navn er miljøminister.

Som miljøminister af navn har Esben Lunde Larsen Naturstyrelsen under sig, og han beordrede derfor straks, at det skyldige beløb fra Tangeværket skulle betales af de fiskeplejemidler, som danske lystfiskere indbetaler til det obligatoriske fisketegn.

GA_Fangster

Man må tage sig til hovedet og spørge, om det virkelig kan være lovligt: At staten uden at spørge nogen blot stikker snabelen i kassen af fiskeplejemidler til betaling af skyldige regninger for lovpligtige kompensationsudsætninger fra en privatejet virksomhed?

Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF), som sidder i det rådgivende paragraf 7-udvalg, der vejleder ministeren om brugen af fiskeplejemidler, har så vidt vides ikke opponeret mod dette magtmisbrug. Men så har DSF jo også for længst valgt side og støtter den fortsatte eksistens af en Tange Sø, der blokerer for en retablering af både Gudenåen og Gudenådalen.

Så nu skal lystfiskere på både Sjælland og Fyn altså også bøde for dette jyske knæfald og udsalg af arvesølvet. Og dermed holde liv i et forældet vandkraftværk, hvis ret til brugen af Gudenåens vand udløb i år 2000.

Ak ja. Verden er virkelig af lave…

© 2017 Steen Ulnits